28-08-16

Californië lijstaanvoerder in Amerikaanse research

In de Verenigde Staten hebben bedrijven twee jaar geleden 283 miljard dollar geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. Dat betekende een stijging met 6,7 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van het Amerikaanse National Center for Science and Engineering Statistics (NCSES). Aan ontwikkeling werd 78 procent van de totale budgetten besteed, gevolgd door toegepaste research, dat 16 procent van de totale bestedingen kreeg toegewezen. Een resterend pakket van 6 procent werd gereserveerd aan fundamenteel onderzoek. De totale Amerikaanse investeringen in onderzoek en ontwikkeling - met inbegrip van de overheid en het onderwijs- stegen met 5,6 procent tot 341 miljard dollar.

Het rapport toont aan dat kleine en middelgrote ondernemingen 16 procent van de totale onderzoeksinvesteringen van het Amerikaanse bedrijfsleven vertegenwoordigen. Bedrijven tussen vijfhonderd en vijfentwingduizend werknemers hadden een aandeel van 48 procent in het onderzoek. Grote concerns met meer dan vijfentwintigduizend personeelsleden vertegenwoordigden het resterende pakket van 36 procent. Opgemerkt wordt nog dat de betrokken bedrijven in de Verenigde Staten 21,5 miljoen werknemers telden. Bij onderzoek en ontwikkeling waren ongeveer 1,5 miljoen personeelsleden betrokken.

In het rapport wordt nog opgemerkt dat de activiteiten rond onderzoek en ontwikkeling in de Verenigde Staten in een relatief klein aantal regio’s geconcentreerd blijkt te zijn. De staat Californië voert met grote voorsprong de ranglijst aan. De staat vertegenwoordigt immers 30 procent van alle investeringen die Amerikaanse bedrijven in onderzoek hebben gedaan. Op de tweede plaats volgt de staat Massachusetts met een aandeel van 6 procent. Daarna volgen de staten Michigan, Washington en Texas met een aandeel van 5 procent en Illinois, New Jersey en New York met 4 procent en Pennsylvania met 3 percent.

Lees Verder

11:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: californië, onderzoek |  Facebook |

16-11-13

Goldrush Californië heeft historisch vervuilingsprobleem gecreëerd

De goldrush tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw in Californië heeft de staat met een historisch vervuilingsprobleem opgezadeld. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California. De onderzoekers merken op dat de Californische ondergrond nog steeds wordt geconfronteerd met een kwik-contaminatie, te wijten aan de activiteiten van de gouddelvers die uit alle uithoeken van de wereld in de regio rijkdom kwamen zoeken. De wetenschappers zeggen dat deze contaminatie door de grote rivieren vanuit de Sierra Nevada naar de lagere vlakten van Central Valley werd meegevoerd, met belangrijke risico’s voor de ecosystemen en de menselijke populatie.

Lees Verder

12:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: californië, vervuiling, goldrush |  Facebook |

16-06-13

Emissienormen hebben positieve impact op Californische lucht

De strikte emissienormen voor het autoverkeer beginnen in de Amerikaanse staat Californië resultaat op te leveren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Colorado. Opgemerkt wordt dat de omvang van het wagenpark in Californië de voorbije vijftig jaar is verdrievoudigd, maar toch is de luchtkwaliteit in de staat volgens de onderzoekers gevoelig verbeterd. Dat is volgens de onderzoekers in belangrijke mate te danken aan de strikte emissie-normen, hoewel het autoverkeer de belangrijkste bron van uitstoot blijft.

Lees Verder

13:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: autoverkeer, californië, milieu |  Facebook |

11-03-13

Californië weigert offshore trainingcentrum van US Navy

De Amerikaanse staat Californië heeft geweigerd om toestemming te geven aan de US Navy om voor de kust een offshore trainingcentrum voor explosieven aan te leggen. De California Coastal Commission kwam unaniem tot de slotsom dat de Amerikaanse zeemacht onvoldoende bewijzen kon aanvoeren dat de bedreiging van het trainingcentrum voor de dolfijnen in de omgeving verwaarloosbaar was. Volgens een aantal experts zouden de activiteiten van het centrum tot doofheid bij de dolfijnen kunnen leiden of zelfs fataal zou kunnen zijn voor de dieren. De US Navy had eerder aangegeven geen toegevingen te willen doen aan het programma om mogelijke bezwaren weg te werken.

Lees Verder

17:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: californië, us navy, dolfijnen |  Facebook |

09-02-13

Uitbouw maritieme reservaten Californië voltooid

De Amerikaanse staat Californië heeft de uitbouw van zijn maritieme reservaten afgerond. In totaal beschikt Californië daarmee over 848 vierkante mijl beschermde kustwateren van de grens met de staat Oregon en de landsgrens met Mexico. Over een laatste gebied van 137 vierkante mijl kon eind vorig jaar een definitief akkoord worden gesloten met een aantal Indiaanse stammen, milieugroepen en vissers. Dat akkoord moet een bescherming van de maritieme biotoop koppelen aan het bewaren van de oude stammengebruiken. In totaal is 16 procent van de Californische kustwateren beschermd, met een gebied van 9 procent waarin geen enkele vorm van visserij of andere commerciële activiteit is toegelaten.

Lees Verder

16:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: californië, reservaat |  Facebook |

27-10-12

Californische three-strikes wet heeft geen enkele impact

In tegenstelling tot wat de politie, politiekers en een gedeelte van de bevolking geloven, blijkt de three-strikes wet in Californië geen enkele impact gehad op de misdaadcijfers. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California. In het midden van de jaren negentig werd in Californië een wet gestemd waardoor beschuldigden na drie zware criminele feiten tot een straf van vijfentwintig jaar tot levenslang kunnen worden veroordeeld. Gehoopt werd dat die wet een afschrikkingseffect zou hebben, maar in werkelijkheid is er volgens de onderzoekers geen enkele impact merkbaar.

Lees Verder

12:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: californië, three-strikes, criminologie |  Facebook |

07-04-12

Stijgende zeespiegel zorgt voor ongelijke economie Californische stranden

De stijgende zeespiegel zal de volgende eeuw een belangrijke impact hebben op de kustlijn van Zuid-Californië, maar niet op de manier die algemeen zou kunnen worden verondersteld. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers van de Duke University. Daarbij wordt opgemerkt dat een aantal stranden zullen inkrimpen en mogelijk helemaal zullen bedrijven, maar andere locaties zouden hun grote stranden kunnen behouden. Daardoor zal er volgens de wetenschappers een ongelijke verdeling van economische baten en verliezen volgen.

Lees verder

08:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: californië, strand, klimaatverandering |  Facebook |

08-02-12

Californië kondigt mijlpaal aan voor windenergie

Windenergie vertegenwoordigt inmiddels ruim 5 procent van de energievoorziening van de Amerikaanse staat Californië. Dat heeft de California Wind Energy Association bekend gemaakt. Het grootste gedeelte van de energievoorziening was twee jaar geleden afkomstig van gas (42 procent), gevolgd door kernenergie en waterkracht. Windenergie had een aandeel van 4,7 procent, terwijl zonnepanelen 0,3 procent van de totale productie vertegenwoordigde. Het voorbije jaar slaagde windkracht er echter zijn aandeel tot meer dan 5 procent op te trekken.

De organisatie voert aan dat het voorbije jaar voor 912 megawatt windkracht is geïnstalleerd, wat overeen komt met het verbruik van meer dan 400.000 gezinnen. Daardoor werd het voorbije jaar de grens van 5 procent doorbroken, zoals al langer was gehoopt. Californië wil tegen het einde van het decennium 33 procent van zijn energie uit hernieuwbare bronnen halen. "Het voorbije jaar was een uitstekende periode voor de windkracht in Californië," voert Nancy Rader, executive director van de California Wind Energy Association, aan.

Er wordt aan toegevoegd dat steeds meer producenten contracten ondertekenen voor hernieuwbare projecten. Het grootste gedeelte van de windenergie is geclusterd in de regio's Altamont Pass, Tehachapi en de San Gorgonio Pass. Er wordt opgemerkt dat het grootste gedeelte van de turbineparken is weggestopt in bergpassen, waar ze nagenoeg volledig aan het oog van de bevolking zijn onttrokken. Onder meer in de Altamont Pass worden op dit ogenblik bestaande windturbines vervangen door krachtiger exemplaren.

19:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: californië, windenergie |  Facebook |

25-01-11

Hotelsector Californië krijgt zware klappen van recessie

Het voorbije jaar hebben in de Amerikaanse staat Californië 138 hotels de deuren moeten sluiten. Dat is een stijging met 122 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een vastgoedrapport van de Altas Hospitality Group. De toename wordt in hoofdzaak geweten aan het feit dat vele eigenaars voor het uitbreken van de economische crisis belangrijke uitbreidingen en renovaties hebben doorgevoerd, maar het door de recessie bijzonder moeilijk kregen om de aangegane kredieten terug te betalen.

"In het rapport wordt opgemerkt dat deze neerwaartse spiraal ook tijdens de eerste helft van het nieuwe jaar verder zal worden doorgetrokken, vooraleer de situatie door de sterkere economie opnieuw kan beginnen te verbeteren," merkt de Amerikaanse krant The Los Angeles Times op. Het grootste faillissement van het voorbije jaar in Californië was de sluiting van het San Jose Holiday Inn, dat 512 kamers aanbood, in de buurt van het Norman Y. Mineta International Airport.

Het grootste aantal sluitingen werd opgetekend in San Bernardino County, waar zeventien hotels het voorbije jaar de activiteiten stopgezet hebben. Daarna volgen San Diego County met zestien sluitingen en Los Angeles County met twaalf sluitingen. Vooral onafhankelijk uitgebate hotels werden het slachtoffer van sluitingen. Er wordt aan toegevoegd dat in oktober vorig jaar nog een akkoord kon gesloten worden voor de overname van de noodlijdende keten Extended Stay of America, in in Californië meer dan honderd vestiging telde.

18:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: californië, horeca, hotel |  Facebook |

02-12-10

Amerikaanse privaat-publieke samenwerking in vraag gesteld

De beroemde Gateway to San Francisco, een nieuwe autosnelweg-project in de Amerikaanse staat Californië, wordt bedreigd door verzet van de lokale bouwsector. Het project wordt immers uitgevoerd in samenwerking met buitenlandse investeerders, wat mogelijk gemaakt wordt door een nieuwe wetgeving, die toelaat dat privébedrijven openbare wegen in Californië aanleggen. De lokale sector, die een groot gedeelte van het ontwerp van de projecten aan zich voorbij dreigt te zien gaan, wil het werk langs juridische weg blokkeren. Het project zou nochtans duizenden banen hebben kunnen opleveren voor de Amerikaanse staat, die door zijn grote financiële tekorten tot belangrijke afvloeiingen is verplicht

"Het is één van de eerste dossiers die door de vakbonden aan de rechtbank wordt voorgelegd om een openbaar project te laten blokkeren dat door privébedrijven wordt beheerd," merkt de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal op. "Steeds meer Amerikaanse steden en staten willen door hun financiële problemen op een dergelijke samenwerking terugvallen." Met het project zou een investering gemoeid zijn van 1 miljard dollar. Het is één van de eerste projecten die in Californië in een publiek-private samenwerking wordt uitgevoerd en zou een nationaal model kunnen worden voor de modernisering van het Amerikaanse wegennet.

Daniel Near, jurist bij het transportdepartement van Californië, houdt vol dat het contract legaal is. "De vakbonden willen echter niet de controle verliezen over de staatsingenieurs die de project ontwikkelen en beheren," voert hij aan. Michael Likosky, professor openbare financiën aan de New York University, merkt op dat het dossier bijzonder grote gevolgen zou kunnen hebben voor gelijkaardige projecten in de rest van de Verenigde Staten. Hij voert aan dat steden op zoek zijn naar nieuwe manieren om hun wegennet en andere infrastructuur te onderhouden. Indien het project in Californië wordt afgewezen, zou het volgens hem veel moeilijker worden om ook in de rest van de Verenigde Staten dergelijke overeenkomsten uit te werken.

21-10-10

Amerikanen wonen het liefst in Californië

Amerikanen zouden het liefst in de staat Californië wonen. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Harris. Het is de zevende keer op rij dat Californië door de Amerikanen tot de meest favoriete staat wordt verkozen. Californië gaat daarbij Hawaii, Florida, Colorado, Arizona, North Carolina, Oregon, Texas, New York en Washington vooraf. Harris voegt er aan toe dat zeven van de tien populairste staten een warm en zonnig klimaat hebben. Alleen New York, Oregon en Washington hebben een koeler en meer bewolkt weerpatroon. Californië en Florida zijn echter de enige staten die bij elke generatie in de top vijf van meest populaire staten worden vermeld.

Harris voegt er aan toe dat babyboomers en vijfenzestigplussers een voorkeur hebben voor Hawaii, terwijl bij de echoboomers en Generation X een duidelijke voorkeur hebben voor Californië. Bij de babyboomers staat Florida op de tweede plaats, gevolg door Californië. Bij de vijfenzestigplussers komt Californië echter pas op de vijfde plaats, samen met Oregon. De onderzoekers merken op dat New York alleen bij de echoboomers binnen de top vijf wordt geplaatst. In die leeftijdsgroep moet New York alleen Californië laten voorgaan. De echoboomers plaatsen ook New Jersey op de derde plaats. Die staat wordt in de algemene rangschikking niet bij de eerste tien vermeld. In de top vijf van de echoboomers is geen plaats voor Hawaii.

De onderzoekers merken op dat mannen en vrouwen ongeveer dezelfde voorkeuren hebben. Beide groepen plaatsen Californië, Hawaii en Florida in de top drie. De top vijf wordt bij mannen echter vol gemaakt door Texas en New Jersey. Vrouwen vullen die plaatsen in met Colorado en North-Carolina. In de algemene rangschikking zijn South-Carolina, Massachusetts en Georgia uit de top vijftien verdwenen. Hun plaats werd ingenomen door New Jersey, Nevada en Virginia. Er wordt aan toegevoegd dat Hawaii en Florida al zeven jaar haasje-over spelen achter lijstaanvoerder Californië. De grootste vooruitgang dit jaar was voor Oregon, dat van een tiende naar een zevende plaats steeg.

20:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: californië, verenigde staten |  Facebook |

15-08-10

Zuid-Californië wordt wereldcentrum zonne-energie

Zuid-Californië is goed op weg om het wereldcentrum van zonne-energie te worden. De Amerikaanse heeft immers een hele reeks duurzame energieprojecten goedgekeurd voor de woestijngebieden van Colorado en Mojave. Het Bureau of Land Management heeft begin augustus voor die woestijngebieden een milieuvergunning uitgegeven voor drie commerciële zonne-parken van Tessera Solar, Calico Solar en BrightSouce die samen een oppervlakte van ruim 8.000 hectaren zouden beslaan en voldoende energie leveren om nagenoeg 1,6 miljoen woningen van elektriciteit te voorzien. Tessera en BrightSource zouden samen meer zonne-energie produceren dan de bestaande capaciteit van de Verenigde Staten. Daarnaast zijn er nog tientallen plannen voor Arizona, Californië en Nevada.

Volgens de huidige plannen heeft Californië uitzicht op een totale oppervlakte van 16.500 hectaren zonne-parken met een totale capaciteit van 4.580 megawatt, voldoende om 3,8 miljoen woningen en bedrijven van elektriciteit te voorzien. "Dit is een gigantisch project," merkt Ken Zweibel, directeur van het Solar Institute van de George Washington University, op tegenover de Amerikaanse krant The New York Times. "Deze projecten zullen de sector van de wereldwijde zonne-energie helemaal veranderen, want nergens anders zijn er projecten met een dergelijke omvang voorzien." Ook de Amerikaanse Solar Energy Industries Associations toont zich enthousiast over de plannen van president Barack Obama en heeft het over elektriciteit voor tientallen miljoenen woningen.

Een aantal tegenstanders zegt echter dat de Amerikaanse regering te snel is met de goedkeuring van de projecten. Daarbij wordt opgemerkt dat de zonneprojecten het karakter van de ecosystemen van de woestijnen van Mojave en Colorado definitief zouden veranderen en zeldzame dieren en planten zouden doen verdwijnen. Bovendien zouden de plannen ook een bedreiging vormen voor de schaarse waterbronnen in het gebied. Onder meer de Amerikaanse democratische senator Diane Feinstein heeft een voorstel ingediend waardoor ongeveer 400.000 hectaren grond in de Mojave-woestijn uitgesloten zouden worden van energie-ontwikkeling. Feinstein stelt dat de Amerikaanse regering onvoldoende aandacht heeft gehad om het milieurisico tot een minimum te beperken.

12:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: californië, zonne-energie, milieu |  Facebook |

Californië wil oorlogsverleden spoorwegbedrijven kennen

californiahighspeed.jpgSpoorwegmaatschappijen die willen meedingen naar het toekomstige hogesnelheidstrein-project in Californië, moeten aangeven of ze tijdens de tweede wereldoorlog Holocaust-slachtoffers of krijgsgevangenen naar Nazi-kampen hebben gevoerd. Daarover het de Californische senaat een nieuwe wet aangenomen. De democratische politicus Bob Blumenfield, initiatiefnemer van het wetsvoorstel, zegt te hopen dat de wetgeving bedrijven zou aanzetten om fouten uit het verleden toe te geven. Blumenfield zegt dat bedrijven de verantwoordelijkheid voor een betrokkenheid bij massamoord moeten erkennen, vooraleer ze nog lucratieve contracten toegewezen zouden mogen krijgen. De wet moet nog worden ondertekend door gouverneur Arnold Schwarzenegger.

"Bedrijven die met de High-Speed Rail Authority van Californië willen samenwerken, zullen melding moeten maken van elke betrokkenheid bij het vervoer van mensen naar krijgsgevangenkampen, werkkampen, concentratiekampen of vernietingskampen tijdens de tweede wereldoorlog," aldus het persbureau Associated Press. "Ook moet er aangegeven worden of er stappen zijn ondernomen om de slachtoffers een schadevergoeding te betalen." Een aantal internationale spoorwegmaatschappijen heeft interesse getoond in de aanleg van een hogesnelheidslijn van 800 mijl. Met het project is een investering van 45 miljard dollar gemoeid. De aanbesteding zou volgend jaar gebeuren.

Eén van de geïnteresseerden is de Franse Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF). Die was volgens Blumenfield de inspiratiebron voor zijn voorstel. "Tien jaar geleden bracht de maatschappij een rapport uit over zijn activiteiten tijdens de tweede wereldoorlog," merkt hij op. "De maatschappij leverde destijds treinen, personeel en logistieke diensten aan Nazi-Duitsland. Maar in het rapport werd opgemerkt dat het personeel door de Duitse bezetters verplicht was om mee te werken, aangezien de spoorwegmaatschappij onder Nazi-commando stond." Blumenfield is het daarmee niet eens en zegt dat de spoorwegmaatschappij schadevergoedingen had moeten betalen, wat tot nu toe niet gebeurd is. De Franse maatschappij zegt de nieuwe wet te zullen volgen indien die wordt ingevoerd.

02-08-10

Chevrolet Volt niet milieuvriendelijk genoeg voor Californië

De hybride Chevrolet Volt die de Amerikaanse autobouwer General Motors volgend jaar op de markt wil brengen, is volgens de staat Californië niet milieuvriendelijk genoeg. Concurrent Leaf van de Japanse autobouwer Nissan voldoet daarentegen wel aan de milieuvereisten van Californië. In tegenstelling tot de Chevrolet Volt, zullen bestuurders van de Nissan Leaf in de Amerikaanse staat wel beroep kunnen doen op een belastingvermindering van 5.000 dollar en een toelating om ook zonder passagiers gebruik te maken van de zogenaamde high-occupancy vehicle lane, voorbehouden voor carpooling. Californië biedt nog een aantal andere voordelen voor milieuvriendelijk transport, zoals gratis parking op onder meer Los Angeles International Airport.

Voor de Amerikaanse federale regering komen zowel de Nissan Leaf als de Chevrolet Volt in aanmerking voor een belastingskrediet van maximaal 7.500 dollar voor de aanschaf van een plug-in met een batterij-pack van minstens zestien kilowattuur. Een aantal individuele staten voegen daar eigen incentives aan toe. De staten Georgia en Oregon bieden extra belastingskredieten van respectievelijk 5.000 dollar en 1.500 dollar. Californië biedt een rechtstreekse belastingvermindering van maximaal 5.000 dollar aan, maar die is uitsluitend voorzien voor uitstootvrije wagens. De elektrische Nissan Leaf komt daarvoor in aanmerking, maar de Chevrolet Volt wordt uitgesloten. De Chevrolet Volt heeft immers nog altijd een benzine-motor die in werking treedt wanneer de batterijen leeg zijn geraakt.

Verdedigers van de Chevrolet Volt merken op dat de auto nochtans veertig mijl op elektriciteit kan rijden en daarbij snelheden kan ontwikkelen om op de snelwegen toegelaten te worden. Er wordt aan toegevoegd dat de hybride Toyota Prius wel aan de Californische normen voldoet en van een gedeeltelijke belastingsvermindering kan genieten, zelfs al moet de wagen zijn benzine-motor inschakelen om een snelheid te ontwikkelen die het mogelijk maken om op snelwegen te rijden. De organisatie Plug-In America heeft de onlogische wetgeving van Californië al aangeklaagd. Probleem is echter dat het Amerikaanse Environmental Protection Agency nog geen kwalificatie voor milieuvriendelijke hybrides heeft opgesteld, aangezien de energie-efficiëntie bepaald wordt door het individuele gebruik.

11-12-09

Californië zit met overbevolking chihuahua's

De Amerikaanse staat Californië wordt geconfronteerd met een overbevolking aan Chihuahua's. Dat is vooral de schuld van de filmwereld van Hollywood. Beroemdheden zoals Paris Hilton en Miley Cyrus hebben immers een duidelijke gehechtheid aan Chihuahua's en de fans willen dat gedrag kopiëren. Maar velen zijn de dieren alweer snel beu, waardoor de honden in het asiel terecht komen.Megan Webb, directeur van het asiel Oakland Animal Services zegt tot tien Chihuahua's per dag binnen te krijgen. Chihuahua's maken inmiddels meer dan 30 procent uit van alle honden die in een dierenasiel in de Amerikaanse staat worden opgevangen. De hondenasielen in Californië moeten inmiddels grote aantallen Chihuahua's naar collega's in andere Amerikaanse staten sturen. Bijkomend probleem is dat de meeste dierenasielen in Californië werden voorzien voor grotere hondensoorten en dan ook grondige verbouwingswerken moeten doorvoeren om de kleine Chihuahua's te kunnen opvangen.

16:42 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: paris hilton, californie, chichuahua |  Facebook |

23-11-09

Californië wil belangrijke olijfolieproducent worden

Californië zal dit jaar voor de eerste keer in de geschiedenis meer dan één miljoen gallons olijfolie produceren. Californische olijfboeren hebben dan ook zwaar geïnvesteerd om van de Amerikaanse staat één van de grote marktspelers te worden in een sector die tot op dit ogenblik wordt gedomineerd door Spanje, Italië en Griekenland. De voorbije tien jaar werden in Californië ongeveer 7,5 miljoen olijfbomen geplant op een oppervlakte van in totaal van meer dan 6.000 hectaren. De telers hopen dat de Californische olijfolie goedkoper kan worden geproduceerd en van hogere kwaliteit zou zijn dan de ingevoerde producten. De groei van de Californische olijfoliesector is te wijten aan verschillende oorzaken. In de eerste plaats zou de olijfolie een oplossing moeten bieden voor de problemen die de Californische boeren lijden door de chronische droogte. Daarnaast is er echter ook het gewijzigd gedragspatroon bij de consument, die steeds meer geïnteresseerd is in gezonde voeding, waarvoor onder meer olijfolie model staat. Bovendien zijn er ook twijfels over de kwaliteit van ingevoerde olijfolie.

Over een periode van tien jaar zullen volgens experts in Californië nog eens 50.000 hectaren olijfbomen worden aangeplant om 20 miljoen gallon olijfolie te produceren. In de Verenigde Staten worden op dit ogenblik 75 miljoen gallons per jaar verbruikt. Daarvan moet 99 procent worden ingevoerd. "Er zijn echter klachten dat deze ingevoerde olijfolie vaak van bedenkelijke kwaliteit is of zelfs helemaal niets met olijfolie te maken heeft," meldt de Amerikaanse krant The New York Times. Claude S. Weiller, vertegenwoordiger van de California Olive Ranch, stelt dat de beste olijfolie immers in Europa blijft. Hij merkt op dat Europeanen, die per hoofd meer olijfolie verbruiken dan Amerikanen, bijzonder veeleisend zijn over de kwaliteit van het product. Daarom moeten consumenten in de Verenigde Staten zich tevreden stellen met een tweede keuze. Bovendien zorgt het gebrek aan regelgeving van de Amerikaanse overheid ervoor dat olie-invoerders ongestraft lagere kwaliteit op de markt kunnen brengen.

Dan Flynn, hoofd van het Olive Research Center aan de University of California, stelt dat de olijfolieteelt in de regio bijzonder veelbelovend is. Flynn is van mening dat de Amerikaanse staat op een relatief korte tijd een wereldleider kan worden op het gebied van de olijfolieproductie. Hij heeft het daarbij mogelijk over een periode van twintig jaar, maar dat is het tijdsbestek dat volgens Flynn ook andere teelten nodig hebben om op wereldniveau te komen. Hij heeft het daarbij onder meer over amandelnoten en tomaten, die eens gedomineerd werden door Spanje en Italië, maar nu door Californië worden gedomineerd. "Daar heeft men immers het voordeel om met grootschalige landbouwbedrijven te kunnen werken," voert Flynn aan. Olijfolie wordt in Californië al geproduceerd sinds de tijd van de missies. Lindsay, in de omgeving van Fresno, is de Amerikaanse hoofdstad van de olijfmarkt, maar tot het voorbije decennium zijn er weinig pogingen ondernomen om de teelt tot een echt grootschalige industrie om te vormen.

13:06 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olijfolie, voeding, californie |  Facebook |

28-10-09

Californische houthakkers vallen zonder werk

De dramatische ineenstorting van de woningmarkt in Californië, de Amerikaanse staat die het zwaarst is getroffen door de economische crisis, dreigt ook een ramp te worden voor de traditionele Californische houtindustrie. In vele regio's hebben houtzagerijen inmiddels hun deuren moeten sluiten, waarbij hele gemeenschappen economisch werden getroffen. De ineenstorting van de houtindustrie, die zich op het laagste niveau in ruim vijftig jaar bevindt, heeft immers een domino-effect op de hele economie van de regio. Symptomatisch voor de crisis is de sluiting van het houtbedrijf Freshwater Tissue, de laatste pulpfabriek van Californië. Het bedrijf had geprobeerd om beroep te doen op het Amerikaanse stimulusplan om over te schakelen op nieuwe principes van duurzame productie als voorbeeld van milieuvriendelijke Amerikaanse industrie, maar slaagde er niet in om financiële middelen te verzamelen om die omschakeling te realiseren.

"Een groot gedeelte van de Californische houthakkers is door het ineenstorten van de woningmarkt werkloos geworden," merkt de Amerikaanse krant The Los Angeles Times op. "Houtzagerijen hebben de deuren moeten sluiten en het houttransport is grotendeels stilgevallen. Uit cijfers van de sectororganisatie Western Wood Products Association blijkt dat de productie in de houtzagerijen in de twaalf westelijke Amerikaanse staten op het laagste niveau in een halve eeuw is teruggevallen. De houtprijzen zijn compleet ingestort. Er is ook geen heropleving in zicht. Onlangs is in Samao de laatste Californische pulpfabriek gesloten, nadat de eigenaars er niet in slaagden om geld uit het federaal stimulusfonds te verwerven om de fabriek te heroriënteren. Door het ineenstorten van de houtindustrie, bleek het niet langer mogelijk om voldoende houtsnippers te vinden om de productie op peil te houden. De werkloosheid in de regio stijgt dan ook angstaanjagend."

De houtsector van Californië beleefde zijn hoogdagen in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Sindsdien werden talrijke houtzagerijen gesloten en werden voortdurend banen geschrapt. Sinds het begin van deze eeuw hebben achtentwintig houtzagerijen de deuren gesloten. Op dit ogenblik blijven er in Californië nog zesendertig fabrieken over. "De achteruitgang werd mede in de hand gewerkt door de regelgeving van de overheid en milieubewegingen," merkt de krant op. "Door de economische recessie beleeft Californië echter de grootste vastgoedcrisis in vele decennia. Volgens de California Forestry Association leidt echter elk ontslag in de houtzagerijen tot het verdwijnen van twee extra banen in de lokale economie. Niet alleen toeleveranciers worden getroffen, maar er is ook minder geld in omloop om te besteden, waardoor de lokale handel en nijverheid eveneens zwaar worden getroffen. Bovendien trekken vele inwoners weg, in de hoop elders een baan te kunnen vinden.

20:04 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hout, vastgoed, californie |  Facebook |

10-10-09

Californië blijft favoriete Amerikaanse woonplaats

Ondanks de financiële noodsituatie blijft Californië voor de Amerikanen nog altijd de meest geliefkoosde woonplaats. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau Harris. Californië gaat Florida en Hawaii vooraf. Het is het zesde jaar op rij dat Californië op de eerste plaats staat. Bij de steden staat New York op de eerste plaats, gevolgd door Denver en San Francisco. New York staat al elf twaalf jaar op rij op de eerste plaats, behalve in 1998, toen San Francisco zich op de eerste plaats wist te werken. De onderzoekers stellen dat vooral het warme klimaat, zowel bij de staten als steden, van doorslaggevende aard blijkt te zijn. Er wordt wel aan toegevoegd dat New York en Denver, de twee meest populaire steden, in de winter geconfronteerd worden met koude temperaturen en sneeuw.

Bij de favoriete staten blijft de top drie standvasting. Niet alleen staat California al verscheidene jaren op de eerste plaats, maar ook Florida en Hawaii bleven hun positie behouden. Op de vierde plaats volgt Texas, dat daarmee wel twee plaatsen klom. Op de vijfde plaats staat Colorado, dat daarmee eveneens zijn plaats behield. In de top tien staan verder Arizona, North Carolina, Washington, Tennessee en Oregon. Uit de top tien verdwenen New York en Virginia. Bij de Amerikaanse senioren is Florida de favoriete woonplaats, gevolgd door Hawaii, California, Oregon en North Carolina. Bij de jonge volwassenen oefent California echter de grootste aantrekkingskracht uit, gevolgd door Florida, Texas, Washington en Hawaii. De Amerikaanse vrouwen geven de voorkeur aan Florida.

Bij de meest favoriete steden is er de opmerkelijke opgang van Denver, dat van een negende plaats steeg naar een gedeelde tweede plaats met San Francisco, dat op zijn beurt van de vierde plaats komt. San Diego daalt van de tweede naar de vierde plaats, terwijl Seattle van plaats nummer drie naar de vijfde positie terugzakt. In de top tien worden verder nog Chicago, Boston, Las Vegas, Washington en Dallas teruggevonden. Orlando en Los Angeles verdwenen uit de top tien. "De onderzoekers stellen dat deze resultaten veel meer zijn dan een geografische schoonheidswedstrijd," aldus het magazine Adweek. "De meest populaire staten en steden waar grote groepen mensen graag zouden willen wonen, trekken immers ook toeristen en bedrijven aan."

16:29 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: new york, verenigde staten, californie |  Facebook |

16-07-09

Kredietwaardigheid Californië steeds verder onder druk

Het kredietratingbureau Moody's heeft de kredietwaardigheid van de Amerikaanse staat Californië naar beneden teruggeschroefd. Volgens Moody's is het immers niet denkbeeldig dat Californië zijn financiële verplichtingen niet zal kunnen nakomen indien de budgetimpasse niet snel wordt opgelost. Fitch Ratings, één van de belangrijkste concurrenten van Moody's, had eerder al de kredietwaardigheid van Californië teruggeschroefd. Het kredietratingbureau Standard & Poor's blijft echter geloven in de relatieve kredietwaardigheid van de Amerikaanse staat. Californië heeft op dit ogenblik een budgettekort van 26 miljard dollar. Indien er niet snel ingegrepen wordt, dreigt Moody's de kredietwaardigheid van Californië nog verder terug te schroeven.

14:36 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: californie, moody s, kredietwaardigheid |  Facebook |

11-05-09

Californië in poleposition voor Amerikaanse hogesnelheidslijn

shinkansen500Californië en Florida zijn van alle Amerikaanse staten het verst gevorderd om transport met een hogesnelheidstrein in te voeren. Dat heeft Ray LaHood, Amerikaans minister van transport, gezegd. Hij voegde er echter aan toe dat er nog geen definitieve beslissing is genomen. Het Amerikaanse ministerie van transport gaat binnenkort een bedrag van 8 miljard dollar uit het economisch stimulus-programma van de Amerikaanse rekening toe te kennen aan de staten met de meest aantrekkelijke plannen voor de uitbouw van een netwerk van hogesnelheidstreinen of een verbetering van het passagiersvervoer per spoor. De Japanse regering hoopt zijn shinkansen-technologie voor hogesnelheidstreinen in de Verenigde Staten te kunnen verkopen.

"De Amerikaanse transportminister Ray LaHood benadrukt dat president Barack Obama ervan overtuigd is dat de Verenigde Staten aan een project moeten beginnen om de volgende decennia een nationaal netwerk van hogesnelheidstreinen uit te bouwen, net zoals president Dwight D. Eisenhower meer dan vijf decennia geleden het netwerk van interstate-autostrades opzette," aldus de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal. Californië heeft plannen om een hogesnelheidstrein aan te leggen van de Bay Area naar Zuid-Californië. Daarvoor werd een budget van 10 miljard dollar uitgebouwd. Inmiddels is ook een route uitgestippeld, maar de staat heeft veel meer financiële middelen nodig en hoopt ook private investeerders aan te kunnen trekken.

"Californië staat ver vooruit op andere projecten voor hogesnelheidstreinen in de Verenigde Staten," aldus Quentin Kopp, voorzitter van de raad van bestuur van de California High-Speed Rail Authority Board. "We rekenen er dan ook op de belangrijkste kandidaat te zijn voor de overheidssteun die president Barack Obama heeft voorzien." Onder meer de trajecten van Los Angeles naar Anaheim en van San Francisco en San Jose zijn al concreet uitgewerkt. In Florida wordt gehoopt een bedrag van 1,5 miljard dollar te kunnen ontvangen om een hogesnelheidslijn tussen Tampa en Orlando te kunnen uitbouwen. Minister LaHood benadrukt dat de overheidssteun over verschillende projecten zal verdeeld worden.

De Japanse regering heeft inmiddels bekend gemaakt om vertegenwoordigers van het Japanse ministerie van transport naar de Verenigde Staten te zullen sturen om de shinkansen-technologie in de Verenigde Staten te promotoen. De Japanse delegatie hoopt daarbij zijn technologie te kunnen verdedigen bij de Amerikaanse transportminister Ray LaHood.

16-04-09

Californië krijgt energie uit de ruimte

Midden volgend decennium zullen Californische gezinnen elektriciteit kunnen gebruiken die door zonne-energie in de ruimte is opgeslagen. Dat blijkt uit een nieuw hernieuwbaar energieplan van het elektriciteitsbedrijf Pacific Gas and Electric Company. Het Amerikaanse energiebedrijf wil daarbij over een periode van vijftien jaar tweehonderd megawatt zonne-energie uit de ruimte aankopen, voldoende om tienduizenden woningen van elektriciteit te voorzien. Pacifif Gas and Electric heeft daarvoor een contract afgesloten met de Amerikaanse satellietbouwer Solaren. De elektriciteitsmaatschappij heeft voor het project toelating gevraagd aan de Californische overheid. Meer details over het project van Solaren zouden deze zomer bekend gemaakt worden.

"Solaren wil zonnepanelen op satellieten in een baan rond de aarde gebruiken om de zonnekracht op te slaan," voert het magazine Live Science aan. "Die energie zou vervolgens omgezet worden in radiofrequentie-energie die naar een ontvangstation op aarde zou kunnen worden doorgestuurd. Die energie zou vervolgens omgezet worden in elektriciteit en op het netwerk van Pacific Gas and Electric worden geplaatst. Daarmee zou een zuivere, betrouwbare bron van energie kunnen aangeboord worden, zonder dat rekening moet gehouden worden met onderbrekingen door bewolkte dagen en slecht weer op aarde. Dat principe heeft de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA en het Amerikaanse ministerie van defensie aangezet om de mogelijkheden van deze energievorm te onderzoeken, ondanks de hoge lanceringskosten."

Een gewezen NASA-wetenschapper heeft inmiddels gedemonstreerd hoe de energie met radiogolven vanuit de ruimte naar de aarde kan doorgestuurd worden. "Tijdens een vier maand durend experiment vorig jaar heeft hij zonne-energie over een afstand van ongeveer 140 kilometer tussen twee eilanden van Hawaii doorgeseind," aldus nog Live Science. "Er bestaat echter nog geen systeem van de grootte die Solaren op het oog heeft. Maar Gary Spirnak, chief executive van Solaren, stelt dat de transmissietechnologie inmiddels ver is gevorderd." Spirnak zegt daarbij dat communicatiesatellieten de technologie al vijfenveertig jaar gebruiken. De plannen van Solaren hebben naar eigen zeggen ook geen nieuwe rakettypes nodig.

17:31 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zon, energie, californie |  Facebook |

27-03-09

Amerikaanse werkloosheid leidt tot nieuwe goldrush

De hoge goudprijs en de stijgende werkloosheid heeft in Californië een nieuwe goudkoorts op gang gebracht. Net zoals meer dan anderhalve eeuw geleden trekken talloze werkloze gelukzoekers de heuvels in om goud te zoeken. Volgens geologen ziet immers nog minstens 80 procent van de Californische goudvoorraad in de grond verborgen. Maar net zoals anderhalve eeuw geleden draait de onderneming voor de meesten uit op niets. Een aantal goudzoekers is er ook nu in geslaagd om het metaal te lokaliseren en op te graven, maar dat geluk is slechts voor een kleine minderheid weggelegd. De grote winnaars van de nieuwe Californische goudkoorts zijn voorlopig de verkopers van graafmateriaal.

De eerste goldrush startte nadat James W. Marshall in 1848 in Sutter's Mill in Coloma, nu een spookstad, goud had gevonden. Ongeveer 300.000 gelukzoekers trokken daarop naar de Californische heuvels. "San Francisco kende in die periode een gigantische groei," aldus het magazine LiveScience. "Een aantal gelukkigen kon een fortuin vergaderen, maar de meesten en dan vooral die in de nadagen van de goudkoorts rond 1855 op zoek gingen naar het edelmetaal, investeerden evenveel en meestal zelfs veel meer in hun uitrusting om naar goud te graven dan ze ooit hebben geoogst. Ook nu weer hebben een aantal goudzoekers geluk gehad en er wordt dan ook opnieuw een nog grotere toeloop verwacht, maar de meesten zullen van een kale reis thuiskomen."

"De goudproductie is vandaag grotendeels een industriële activiteit geworden," aldus nog LiveScience. "Het is niet zo eenvoudig om de delfstof te vinden. Om voldoende goud te vinden voor één enkele huwelijksring, moet er minstens twintig ton rotsen verplaatst worden. Er moet nu veel dieper gegraven worden dan anderhalve eeuw geleden. Vroeger werd al eens goud gevonden in rivierbeddingen, maar nu moet er minstens één meter dieper gegraven worden. Maar net zoals destijds zijn ook nu weer de grote winnaars van de goudkoorts de verkopers van graafmateriaal. Producenten van zeven en schoppen, maar ook van graafmachines, hebben hun omzet meer dan verdubbeld."

13:03 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: goud, verenigde staten, californie, goldrush |  Facebook |

14-03-09

Marijuana mogelijke redder van Californische economie

Marijuana kan de economie van de Amerikaanse staat Californië redden. Dat zegt de democratische politicus Tom Ammiano. Hij heeft een voorstel gedaan om marijuana te legaliseren en aan de overheid van de staat de mogelijkheid te bieden om de verkoop ervan te reguleren en te belasten. Dat zou volgens Ammiano miljarden dollars belastingsgeld kunnen opleveren. Marijuana is volgens Ammiano de meest opbrengende teelt en verantwoordelijk voor een omzet van 14 miljard dollar per jaar. Melkproducten, het tweede grootste landbouwproduct van Californië, komt amper aan een omzet van 7,3 miljard dollar per jaar. Volgens belastingexperts zou Californië door een heffing op marijuana 1,3 miljard dollar aan inkomsten kunnen genereren.

"De staat Californië heeft het financieel bijzonder moeilijk," aldus het magazine Time. "Er worden grote ontslagrondes en bedrijfssluitingen verwacht. Scholen sluiten of beperken de schoolweek tot vier dagen per week. De Californische werkloosheid is tot een historisch hoogtepunt gestegen. Dus moet er volgens Ammiano aan alternatieve oplossingen gezocht worden om inkomsten te genereren." Het legaliseren van marijuana past volgens Tom Ammiano perfect in dat plaatje." Eerder al had de Amerikaanse advocaat-generaal Eric Holder al gezegd dat de individuele staten de mogelijkheid zouden moeten krijgen om eigen beslissingen te nemen rond het medicinaal gebruik van marijuana. Aangekondigd werd dat federale invallen in marijuana-kwekerijen zouden worden gestopt.

Die uitspraken zijn volgens Time een teken dat de nieuwe Amerikaanse regering een soepeler standpunt inneemt tegenover het medicinaal gebruik van marijuana dan zijn voorgangers. "Ook de benoeming van Gil Kerlikowske als hoofd van het Office of National Drug Control Policy kan beschouwd worden als een soepeler federaal standpunt tegenover marijuana. Kerlikowske maakte als politiechef van Seattle al duidelijk dat het vervolgen van het marijuanabezit voor hem geen prioriteit was." Californië werd in 1996 één van de eerste Amerikaanse staten die het medicinaal gebruik van marijuana toelieten. Op dit ogenblik genereert die sector voor de staat een belastbare omzet van 200 miljoen dollar. De nieuwe wet zou marijuana op dezelfde lijn zetten met alcohol, met inbegrip van een verbod voor inwoners onder de 21 jaar.

Door het aannemen van de wet zou Californië volgens Ammiano een voorbeeld worden voor andere Amerikaanse staten. De democratische politicus krijgt echter heel wat tegenstand. Zo stelt John Lovell, een lobbyist voor de California Peace Officers Association dat de staat al genoeg overlast ondervindt van het misbruik van alcohol en farmaceutsiche producten. Hij merkt op dat de legalisering de toegang tot marijuana zou vergemakkelijken en het gebruik zou doen toenemen. Voorstanders stellen dat het legaliseren van marijuana de staat ongeveer 1 miljard dollar aan gerechtelijke kosten zou besparen en marijuana in een criminele sfeer ook voor een stijging van misdaad en corruptie leidt.

12:41 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: californie, marijuana |  Facebook |

17-06-08

Homo-huwelijk nieuwe goudmijn voor Californië

hDe homo-huwelijken kunnen de economie van Californië op drie jaar tijd 683 miljoen dollar opleveren. Dat blijkt uit een rapport van het Williams Institute van de University of California in Los Angeles. Dat geld gaat volgens de onderzoekers vooral naar de kleinhandel, hotels, bloemisten, muziekgroepen en cateraars. De gemiddelde prijs van een homo-huwelijk in Californië zou 28.704 dollar bedragen.

Californië staat voortaan homo-huwelijken toe. “Verwacht wordt dat daardoor niet alleen homo-koppels uit de staat zelf zullen huwen, maar ook paren uit andere staten naar Californië zullen afzakken om daar in de echt te treden,” aldus het magazine Adage. “Dat zou de volgende drie jaar moeten leiden tot 683,6 miljoen directe inkomsten en de creatie van 2.178 nieuwe banen.”

Verwacht wordt dat in Californië de volgende drie jaar in totaal bijna 119.000 homo-huwelijken zullen afgesloten worden. Daarvan zouden ruim 67.500 koppels afkomstig zijn van buiten Californië. Zij brengen gemiddeld veertig gasten mee, die meestal in een hotel verblijven. Californische adverteerders zijn inmiddels al druk in de weer met gerichte reclames rond het homo-huwelijk.

15:27 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: holebi, californie, toerisme |  Facebook |

14-01-08

Californië controleert woningtemperatuur

De Amerikaanse staat Californië heeft plannen om gezinnen te verplichten om in hun woningen thermostaten te plaatsen die vanop afstand zouden kunnen gecontroleerd worden. Daardoor zou de overheid de temperatuur in de woningen kunnen bepalen om bij piekmomenten het energieverbruik te kunnen regelen. Californië zou het systeem volgend jaar al in gebruik willen nemen.

Volgens de Californische plannen zou elk nieuwe verwarmings- of koelinstallatie zou moeten voorzien zijn van radio-apparatuur om het energieverbruik te controleren en te regelen. Op deze installaties zouden ook koelkasten, zwembaden, waterverwarmers, computers en verlichting worden aangesloten. De installatie van de radio-apparatuur, die niet verwijderd zou kunnen worden, zou een voorwaarde zijn voor het krijgen van een bouwvergunning.

Indien de Californische energiemaatschappijen dat nodig achten, zou de temperatuur in de woningen vanuit een centrale tot vier graden kunnen verlaagd worden. Op die manier wil de California Energy Commission ervoor zorgen dat de energievoorziening van de staat niet in het gedrang zou kunnen komen. In het verleden zijn er al herhaaldelijk problemen geweest met het Californische elektriciteitsnet, waardoor in grote delen van de staat de elektriciteit uitviel.

Meer over wonen en bouwen

11:55 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: californie, energie, wonen |  Facebook |

06-09-07

Amerikaanse robots worden boer

De Amerikaanse landbouwsector lijkt in belangrijke mate geautomatiseerd te zullen worden. Door de strengere immigratie-maatregelen dreigt de sector immers geconfronteerd te zullen worden met een gebrek aan gastarbeiders. Volgens de California Farm Bureau Federation zal dat tekort wellicht ingevuld worden door het inschakelen van robots, onder meer voor het plukken van wijndruiven en om sla te wassen. Dergelijke landbouwrobots zijn volop in ontwikkeling.

Californië oogst ongeveer de helft van alle vruchten, noten en groenten van de Verenigde Staten. Daarvoor zijn er jaarlijks 225.000 arbeidskrachten nodig, terwijl tijdens de zomer nog eens zoveel seizoensarbeiders moeten ingezet worden. Maar meer dan de helft van alle Californische landarbeiders zijn illegale immigranten. Door het strengere Amerikaanse migratiebeleid was er vorig jaar echter een tekort aan arbeidskrachten, waardoor sommige producten op de velden bleven en rotten.

Een aantal Californische teelten, zoals tomaten, druiven en noten, zijn al grotendeels gemechaniseerd, maar een aantal andere oogsten zijn te delicaat om door de huidige machines behandeld te worden. Daarvoor worden op dit ogenblik echter robots ontwikkeld die de menselijke arbeid heel dicht kunnen benaderen. Met de nieuwe beeldtechnologie zullen ze bovendien in staat zijn om de verschillende soorten fruit en groenten te herkennen en naar kwaliteit te sorteren.

"De technologie staat bijna op punt," vertelde Derek Morikawa, directeur van het Californische bedrijf Vision Robotics, tegenover het persbureau Associated Press. Een aantal prototypes zijn al getest, maar het duurt wellicht nog enkele jaren vooraleer deze robots commercieel zullen kunnen ingezet worden. Een dergelijke robot zou tussen 250.000 dollar en 500.000 dollar moeten kosten.

13:45 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: californie, robotica, landbouw |  Facebook |

25-04-07

Amerikaanse technologiesector zet heropstanding verder

De Californische technologie-industrie nadert stilaan de kaap van één miljoen medewerkers. Dat blijkt uit het jaarrapoort van de American Electronics Association (AEA). De Golden State creëerde het voorbije jaar 14.400 nieuwe technologiejobs, waarmee de sector er nu 919.322 medewerkers telt. Dat is een groei met 2 procent. De grootste groei wordt echter opgemerkt in Florida, waar de tewerkstelling in de sector met 4,1 procent steeg.

De Amerikaanse technologiesector zet zijn herstel na de dotcom-crisis van het begin van dit decennium verder. In Californië, het technologiecentrum van de Verenigde Staten, werden het voorbije jaar 14.400 nieuwe technologiejobs gecreëerd. Het gemiddelde jaarloon bedraagt er 95.294 dollar. Dat is 109 procent meer dan het gemiddelde jaarloon van de private sector in Californië.

De globale Amerikaanse technologiesector kende voor het tweede jaar opnieuw een groeiende tewerkstelling. In 2005 werden er in de hele Verenigde Staten 84.000 nieuwe technologiejobs gecreëerd. Dit jaar kwamen daar nog eens 147.000 miljoen werknemers bij, wat een groei met 2,5 procent betekent. In totaal werken er 5,8 miljoen mensen in de Amerikaanse technologiesector.

Door de dotcom-crisis in 2001 kende de Amerikaanse technologiesector een moeilijke periode, waarbij de tewerkstelling gevoelige klappen kreeg. In 2003 gingen in de sector 333.000 banen verloren. Ook in 2004 sneuvelden er nog 44.700 jobs. De loonschalen hebben zich echter nog niet hersteld. In 2000 werd in de sector een gemiddeld jaarloon van 78.691 dollar betaald. Vorig jaar was dat 75.500 dollar. Dat is echter nog altijd meer dan het gemiddelde van 40.500 dollar voor de hele technologiesector.

In de fabricage werden het voorbije jaar 5.100 nieuwe banen gecreëerd, terwijl er in de software-diensten 88.500 jobs en in de technische diensten 66.300 jobs bijkwamen. In de communicatiesector daarentegen gingen 13.300 banen verloren. De snelste groei werd genoteerd in Florida, waar het voorbije jaar 10.900 nieuwe jobs werden gecreëerd. Dat is een groei met 4,1 procent.

13:22 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: californie, florida, informatica |  Facebook |