13-12-11

Cambridge University plaatst werk van Isaac Newton online

De Cambridge University heeft een gedeelte van de originele werken van Isaac Newton online beschikbaar gemaakt voor het grote publiek. In totaal werden meer dan vierduizend bladzijden uit het werk van Newton online geplaatst. Een team fotografen heeft een groot gedeelte van de voorbije zomerperiode gebruikt om het werk digitaal op te slaan. De Britse universiteit heeft ook aangekondigd in de toekomst ook het werk van andere bekende wetenschappers beschikbaar te stellen.

Uiteindelijk hoopt de Cambridge University het hele oeuvre van Isaac Newton op internet beschikbaar te kunnen stellen. Op dit ogenblik is slechts 20 procent van de volledige collectie online geplaatst. "Het is duidelijk dat het kopieerwerk wordt vertraagd omdat veel bladzijden moeten worden gerestaureerd vooraleer ze gefotografeerd kunnen worden en online geplaatst worden," merkt het webmagazine Physorg.com op. "Het is ook duidelijk dat een digitalisering van het werk dringend geworden is, want het originele werk verkeert in bijzonder slechte toestand."

"Door de digitalisering is het werk van Newton niet alleen beschikbaar voor iedereen met een computer en een internet-verbinding," wordt er nog opgemerkt. "De digitalisering heeft er ook voor gezorgd dat het werk voor de eeuwigheid in elektronische vorm kan worden bewaard." Verwacht wordt dat er vooral grote belangstelling zal zijn voor de Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, door vele waarnemers bestempeld als één van de allergrootste meesterwerken uit de wetenschappelijke geschiedenis.