06-09-09

Kritiek op nieuwe Amerikaanse campagne Bud Light

bud-light-canBierproducent AB InBev heeft in de Verenigde Staten heel wat commotie opgewekt met de verpakking van Bud Light. Blikken van Bud Light werden in zeventwintig verschillende kleurenversies op de Amerikaanse markt gebracht. De lancering ging gepaard met het begin van het nieuwe academiejaar. De blikken vermeldden geen namen van universiteiten, maar de kleuren werden volgens critici regionaal aangepast aan de kleuren van de sportteams van de plaatselijke universiteiten. De bierproducent krijgt de kritiek om met zijn campagne jongeren aan te zetten om alcohol te drinken en op de collegecampussen bij te dragen tot het fenomeen van het binge-drinking. Inmiddels heeft de bierproducent de voorraad Bud Light gedeeltelijk terug uit de markt gehaald.

"Bierproducent AB InBev is door de Amerikaanse Federal Trade Commission op de vingers getikt voor zijn nieuwe marketingcampagne voor Bud Light," aldus de Amerikaanse krant The New York Times. "Daarbij wordt opgemerkt dat de campagne geen blijk geeft van maatschappelijk verantwoord gedrag." De bierproducent zou daarbij te horen gekregen hebben dat een herhaling van een dergelijk initiatief niet meer geduld zou worden. Een woordvoerder van AB InBev voert echter aan dat de speciale blikken uitsluitend verkocht werden bij retailers met klanten die ouder zijn dan éénentwintig jaar. Er werd aan toegevoegd dat op plaatsen waar formele klachten waren ingediend, de verdeling werd gestopt. Onder meer de University of Wisconsin, University of Michigan, University of Colorado, Oklahoma State en het Boston College hadden klacht ingediend.

Een aantal van de Amerikaanse universiteiten voeren aan dat de campagne Fan Can van AB InBev niet alleen indruist tegen maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar ook oneigenlijk gebruik maakt van de merkrechten van de onderwijsinstellingen. De bierproducten zou volgens hen immers onterecht laten uitschijnen dat de campagne door de universiteiten wordt ondersteund, hoewel er nergens gebruik gemaakt werd van de namen of de logo's van de onderwijsinstellingen. "We willen zeker niet de indruk wekken dat wij op één of andere manier meewerken aan een campagne die minderjarigen zou kunnen aanzetten om alcohol te verbruiken," aldus een woordvoerder van het Boston College.