04-01-18

Amerikaanse cannabis-economie creëert 400.000 legale banen

Een legale cannabis-economie kan in de Verenigde Staten over drie jaar een omzet van 40 miljard dollar realiseren en meer dan 400.000 arbeidsplaatsen garanderen. Dat is de conclusie van een rapport van consulenten ArcView en BDS Analytics. Daarbij wordt gewag gemaakt van directe aankopen van consumenten ter waarde van 20,8 miljard dollar, aangevuld met indirecte inkomsten van telers en diverse onderaannemers en budgetten die worden besteed bij bedrijven die niet rechtstreeks bij de sector zijn betrokken, zoals supermarkten. Het voorbije jaar zou de sector een omzet hebben gerealiseerd van 16 miljard dollar.

In het rapport wordt opgemerkt dat de legale cannabis-economie de volgende drie jaar een omzetgroei met 150 procent kan realiseren. Daarbij wordt ook gewag gemaakt van 4 miljard dollar bijkomende fiscale inkomsten voor de overheid. Volgens de onderzoekers zal de legalisering van het recreatieve cannabis-gebruik in Californië de lokale economie bijna 100.000 banen opleveren. Dat is ongeveer één derde van de nationale arbeidsmarkt die de sector zou kunnen realiseren. Indien ook de indirecte effecten worden meegerekend, zou de jobcreatie in Californië volgens het rapport zelfs tot 146.000 banen kunnen leiden.

Wel wordt door klanten en producenten in Californië gewezen op de zware heffingen die op de sector en zijn afgeleide producten worden gelegd. Wanneer de taksen van de diverse beleidsniveaus worden samengeteld, zou een heffing van ongeveer 35 procent worden bereikt. Californië heeft de grootste bevolking van alle Amerikaanse staten. Door de legalisering van het recreatief marihuana-gebruik werd de staat de grootste legale cannabis-markt van de hele wereld. ArcView wijst er echter op dat het cannabis-bezit volgens de federale wetgeving nog altijd verboden blijft. Bovendien zou slechts honderd van de drieduizend verdeelpunten in Californië de nodige lokale vergunningen hebben aangevraagd.

Lees Verder

15:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cannabis |  Facebook |

28-02-17

Chronisch zieken hebben liever cannabis dan pijnstillers

Patiënten met chronische pijn of mentale gezondheidsproblemen zouden voor een behandeling van hun symptomen liever gebruik maken van cannabis dan van voorgeschreven pijnstillers. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of British Columbia en de University of Victoria in Canada bij meer dan tweehonderdvijftig patiënten. De onderzoekers stelden vast dat 63 procent van de respondenten cannabis verkoos boven geneesmiddelen die door hun arts waren voorgeschreven, zoals opioïden, benzodiazepines en anti-depressiva. Er kunnen volgens de onderzoekers verschillende motieven achter de voorkeur voor cannabis worden vermoed.

“Mogelijk beslissen een aantal patiënten om van voorgeschreven geneesmiddelen naar cannabis over te schakelen om het probleem van neveneffecten aan te pakken,” benadrukt onderzoeksleider Philippe Lucas, psycholoog aan het Centre for Addictions Research van de University of Victoria. “Anderzijds zou de overschakeling tevens een beter symptoom-management mogelijk maken, terwijl diverse respondenten getuigen het gevoel te hebben dat cannabis veiliger is dan voorgeschreven geneesmiddelen.” Volgens de onderzoekers zou cannabis dan ook een belangrijke rol kunnen krijgen in de aanpak van het problematisch gebruik van farmaceutische producten zoals opioïden.

Canada werd zestien jaar geleden één van de eerste landen die een programma ontwikkelde om het medicinaal gebruik van cannabis voor patiënten mogelijk te maken. Sinds augustus vorig jaar zijn in het land dertig erkende producenten van cannabis actief. Deze ondernemingen leveren hun producten aan meer dan 65.000 patiënten. Uit het onderzoek bleek nog dat 53 procent van de ondervraagden cannabis gebruikten als een alternatief voor pijnstillers, gevolgd door mentale problemen zoals eetstoornissen of posttraumatische stress (15 procent). Ook bleek dat 32 procent van opioïden naar cannabis is overgestapt, gevolgd door benzodiazepines (16 procent) en anti-depressiva (12 procent).

Lees Verder

18:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cannabis |  Facebook |

07-01-17

Amerikaanse cannabis-markt kent snelle groei

De legale cannabis-markt in de Verenigde Staten en Canada vertegenwoordigde vorig jaar een waarde van 6,7 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 30 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van consulent Arcview Market Research. Opgemerkt wordt dat de groei in belangrijke mate werd gedragen door de legalisering van het product voor medicinaal en recreatief gebruik in verscheidene Amerikaanse staten. Verwacht wordt dat de bestedingen over vier jaar de grens van 20 miljard dollar zullen hebben overschreden. Dat betekent een gemiddelde jaarlijkse groei van 25 procent. Er wordt aan toegevoegd dat ook de marketing-uitgaven voor het product een gelijkaardig groeitempo laten blijken.

“In het verleden hebben alleen kabeltelevisie en breedband een gelijkaardige omzetgroei laten optekenen,” benadrukt Tom Adams, hoofdredacteur van Arcview. Er wordt op gewezen dat de dotcom-industrie op zijn hoogtepunt een groeiritme van ongeveer 22 procent kon laten registreren. Een van de grote krachten van de sector was volgens Adams de introductie van alternatieve consumptie-methodes, zoals concentraten en eetbare varianten die bij vele gebruikers snel de voorkeur hebben gekregen op het traditionele roken van cannabis. Deze ontwikkelingen verbreden volgens hem de potentiële markt en producenten zullen dan ook meer aandacht moeten besteden aan marketing en merkbekendheid.

Tory Dayton, chief executive van ArcView, wijst erop dat 21 procent van de Amerikaanse bevolking inmiddels leeft in een gebied waar het gebruik van cannabis niet langer onwettelijk is. Hij voegt er aan toe dat vooral wordt geïnvesteerd in nieuwe groeitechnologieën. "Ook retail blijft een aantrekkelijke markt, aangezien nieuwe merken marktaandeel proberen te winnen," aldus Dayton. Onder meer konden belangrijke nieuwe investeringen worden opgemerkt in California, Florida, Massachusetts en Nevada. Hij wijst er ook op dat de verkoop van Cannabis in Colorado, Washington en Oregon op één jaar tijd met meer dan 60 procent is gestegen.

Verwacht wordt dat de marihuana-marketing over vier jaar een waarde zal hebben bereikt van 75 miljoen dollar.

Lees Verder

15:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cannabis |  Facebook |

02-05-12

Britse cannabisteelt verbruikt energie van grote stad

In Groot-Brittannië wordt elk jaar voor een bedrag van ongeveer 200 miljoen pond aan elektriciteit gestolen om illegale cannabis-plantages te voeden. Dat is de conclusie van een rapport van het Centre for Cybercrime and Computer Security (CCCS) van de Newcastle University. Dat komt volgens Phil Butler, directeur van het centrum, overeen met het totale elektriciteitsverbruik van alle inwoners van Newcastle. Butler merkt op dat de cannabis-teelt inmiddels op een industriële schaal gebeurt, terwijl de politie bij de opsporing nog altijd moet afgaan op tips en andere ambachtelijke methodes.

Lees Verder

16:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cannabis, energie, drugs |  Facebook |

10-02-12

Cannabis achter stuur verdubbelt risico op ongeval

Autobestuurders die in een periode van drie uur voor een verplaatsing cannabis consumeren, lopen twee keer zoveel risico op een ongeval dan collega's die niet onder de invloed van drugs of alcohol aan het verkeer deelnemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Dalhousie University. De Canadese onderzoekers merken op dat de consumptie van cannabis een negatieve impact heeft op de motorische taken die tijdens het autorijden moeten worden uitgevoerd, waardoor het risico op aanrijdingen wordt verhoogd.

"De negatieve impact van cannabis op de rijvaardigheid is minder zwaar dan het gebruik van alcohol, maar toch geven de resultaten aan dat aan het probleem een grotere aandacht zou moeten worden besteed," merkt onderzoeksleider Mark Asbridge op. De Canadese onderzoekers merken op dat nog verder zou moeten bestudeerd worden welke niveaus van tetrahydrocannabionol, het actieve bestanddeel van cannabis, tot een verhoogd risico zouden kunnen leiden. Vastgesteld werd dat bij slachtoffers van fatale ongevallen hogere concentraties van de actieve stof werden aangetroffen.

De onderzoekers zeggen dat ook zou moeten onderzocht worden of cannabis een rol speelt bij kleinere aanrijdingen. "Bij dergelijke aanrijdingen zijn mogelijk chauffeurs met lagere concentraties aan tetrahydrocannabionol betrokken," voeren ze aan. "Hoewel alcohol het meest betrokken is bij aanrijdingen, kan het onderzoek een element vormen om het beleid rond drugs en verkeer verder uit te werken." Uit eerder onderzoek is gebleken dat ongeveer 4 procent van de Canadese chauffeurs toegeeft cannabis gebruikt te hebben vooraleer ze in de wagen stapten.

19:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cannabis, gezondheid, verkeer |  Facebook |