07-08-10

Slechts klein gedeelte biodiversiteit gespaard van klimaatverandering

Op het einde van deze eeuw dreigen in de tropische regenwouden slechts 18 procent van het huidige plantenbestand en 45 procent van de huidige dierenpopulatie over te blijven. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Department of Global Ecology aan het Carnegie Institution. Tropische wouden omvatten meer dan de helft van alle soorten dieren en plannen van de wereld. Het gecombineerde effect van de klimaatverandering en ontbossing zou deze soorten echter kunnen verplichten om zich aan te passen, te verhuizen of te verdwijnen. Daniel Nepstad, wetenschapper aan het Woods Hole Research Center, stelt dat de uitstoot van broeikasgassen snel moet worden gereduceerd indien de wereld zijn biodiversiteit wil bewaren.

"Deze gebieden dreigen het zwaarst getroffen te zullen worden door de klimaatverandering," merkt onderzoeksleider Greg Asner op tegenover het magazine RedOrbit. "De resultaten van het onderzoek zouden landbeheerders ertoe moeten brengen om in de zwaarst getroffen gebieden hun inspanningen toe te spitsen op het reduceren van de druk van de ontbossing, soorten te helpen om zich aan te passen aan de klimaatverandering of hen de mogelijkheid te bieden om te emigreren. In gebieden die minder zware gevolgen dragen, zou men zich moeten inspannen om de vroegere situatie te herstellen. Het onderzoek moet milieubeschermers helpen vast te stellen waar hun inspanningen het meest efficiënt zullen zijn.

Er wordt opgemerkt dat de klimaatverandering in Zuid-Amerika een impact zou kunnen hebben op twee derde van de totale biodiversiteit van de tropische wouden. Gecombineerd met ontbossing zou volgens Asner alleen al in het Amazone-bassin meer dan 80 procent van de biodiversiteit worden geraakt. In het Congo-gebied komt volgens de onderzoeker de meeste impact van selectieve bosontginning en klimaatverandering, wat een negatieve impact zou kunnen hebben op 35 procent tot 74 procent van de biodiversiteit. In heel Afrika dreigt ongeveer 70 procent van de biodiversiteit kunnen worden aangetast. In Azië wordt vooral gedacht aan ontbossing en houtkap, met een negatieve impact op 60 procent tot 77 procent van de biodiversiteit.