10-12-12

Chemie moet met veilige producten bezorgdheid bij consument wegnemen

Er is een grotere vraag naar chemische producten met een groter duurzaam karakter. Die trend wordt gedreven door een strengere regelgeving en de houding van de consument. Dat zegt Mark Rossi, auteur van de Guide to Safer Chemicals. Mark Rossi, voorzitter van de organisatie BizNGO, stelt dat de gids bedrijven zou moeten helpen om over te stappen op producten die door hun veiligheid geen bezorgdheid bij de consument opwekken en dan ook niet het risico lopen om uiteindelijk vervangen te moeten worden door een veiliger alternatief, wat voor de ondernemingen een belangrijk financieel voordeel kan leiden omdat er voor het product ook geen nieuw ontwerp zou moeten worden gezocht. Mark Rossi wijst erop dat de onzekerheid over de veiligheid van een aantal chemische producten het vertrouwen van de consument in een brede waaier van producten dreigt te ondermijnen. Onder meer heeft Rossi het over polyvinyl chloride, phthalaten, brandvertragers, bisphenol A en formaldehyde.

Lees Verder

09:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chemie, gezondheid |  Facebook |

13-12-11

Tsjechië en Slovakije willen soepeler chemische richtlijnen

De Tsjechische en Slovaakse regeringen hebben aan de Europese Unie gevraagd om de strenge veiligheidsregels voor de chemische industrie te herzien. Opgemerkt wordt dat het huidige systeem voor de Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical Substances (Reach) kleinere bedrijven benadelen en de economische groei tegenwerken. Gevraagd wordt dat aan kleinere bedrijven een soepeler regime zou worden opgelegd om aan de Europese normen te voldoen.

De Reach-richtlijn moet volgend jaar worden herzien. "Men mag dus verwachten dat een aantal belanghebbende partijen een lobby-offensief zullen lanceren om de wetgeving af te zwakken," merkt het webmagazine Euractiv.com op. "Onder meer wordt aangevoerd dat de regelgeving de concurrentiekracht ondermijnt. Maar ook van gezondheidsorganisaties en consumentengroepen, die hopen op strengere maatregelen, mag er het nodige lobbywerk worden verwacht."

"Het is belangrijk dat de bevolking wordt beschermd, maar er moet ook rekening worden gehouden met de kleine en middelgrote ondernemingen," aldus een woordvoerder van de Slovaakse delegatie bij de Europese Unie. "Het is de opdracht van de Europese Commissie om daarrond een compromis te vinden." Ook een vertegenwoordiger van Tsjechië benadrukte dat vooral in een periode van economische crisis de groei moet worden ondersteund in plaats van tegengewerkt. Er wordt vooral gevreesd voor concurrentie uit China, India of Zuid-Amerika.

Tsjechië heeft een ontwikkelde industriële sector, onder meer rond de bouw van wagens en machines, maar er worden ook chemische producten en petroleum verwerkt. Slovakije is een belangrijk producent van wagens en elektronica.

16:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reach, chemie, industrie |  Facebook |

08-12-10

Chemische sector moet jongeren kunnen begeesteren

MarijnDekkers_managing21.jpg

Kinderen moeten zo snel mogelijk in contact gebracht worden met scheikunde en de positieve wetenschappen. Dat heeft Marijn Dekkers, bestuursvoorzitter van het Duitse chemieconcern Bayer, gezegd tijdens een forum over perspectieven voor innovatie dat door het bedrijf werd georganiseerd. Hij merkte daarbij op dat er bovendien met die kennismaking niet mag gewacht worden tot het middelbaar onderwijs, maar bij jongeren al op acht of negen jaar interesse moet proberen te wekken voor scheikunde en positieve wetenschappen. Hij deed tegelijkertijd een oproep naar het bedrijfsleven, de wetenschap en de politiek om de krachten te bundelen in het streven om die interesse bij de jongeren te stimuleren.


"In het verleden werd opgekeken naar een baan in de scheikundige richting," voerde Marijn Dekkers aan. "Men beschouwde een dergelijke baan niet alleen om een uitstekend salaris te krijgen, maar ook als een middel om bij te dragen tot de maatschappij. Die populariteit is sindsdien echter gevoelig afgenomen en het wordt in West-Europa steeds moeilijker om jonge mensen te overtuigen een carrière in een scheikundige richting te kiezen. In Azië staat men daarentegen veel positiever tegen de sector. Er moet dan ook dringend ingegrepen worden om in West-Europa het tij te doen keren. We hebben echt niet veel tijd meer. Bovendien mag men zich niet alleen richten tot jongens, maar ook bij meisjes interesse wekken voor de sector."

"Bayer doet belangrijke inspanningen om jongeren te interesseren voor de scheikunde," merkt Marijn Dekkers op. "Er worden veel schoolbezoeken georganiseerd en kinderen kunnen daarbij kennis maken met scheikundige experimenten. Die ommekeer kan echter niet door één individueel bedrijf worden gerealiseerd. Daarvoor is de omvang van de problematiek veel te massaal. Daarvoor is een inspanning van alle betrokken partijen noodzakelijk. Het bedrijfsleven, de wetenschap en het beleid moeten dan ook dringend aan de tafel gaan zitten om een strategie uit te werken die de scheikunde opnieuw het niveau geeft dat de sector verdient."

19:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bayer, chemie, marijn dekkers |  Facebook |

05-05-10

Bayer MaterialScience profiteert van heropleving industrie

Bayer MaterialScience, de voorbije periode vaak het zorgenkindje van het Duitse chemieconcern, heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 2,22 miljard euro. Dat is een stijging met 36 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Met die groei wordt de terugval in de geneesmiddelensector en landbouwdivisie meer dan gecompenseerd. Daardoor werd de kwartaalwinst van het hele concern met 63 procent opgedreven tot 693 miljoen euro. De groei bij MaterialScience was het gevolg van de stijgende vraag vanuit de autosector en de industrie. De regio Asia-Pacific was de belangrijke groeipijler voor de divisie, maar het Duitse concern merkt op dat de volumes ook in Europa en Noord-Amerika, die het voorbije jaar het zwaarst werden getroffen door de economische crisis, een uitstekende groei lieten optekenen.

"De hightech-divisie kende een bijzonder sterke jaarstart," aldus het Duitse concern. "In het eerste kwartaal werd MaterialScience nog zwaar getroffen door de economische en financiële crisis. Tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar werd hier echter ook al een groei met 9,9 procent opgetekend." Er wordt aan toegevoegd dat alle afdelingen van MaterialScience bijdroegen aan de groei, met hogere volumes en prijsverhogingen. In de polyurethaan-afdeling werd een groei met 33,4 procent opgetekend. Bij de polycarbonaat-groep werd zelfs een groei met 56,9 procent genoteerd. De afdeling coatings en adhesieven werd een toename met 52,6 procent gemeld. MaterialScience is een belangrijke toeleverancier voor de autosector en de bouwindustrie, twee sectoren die zwaar door de economische crisis werden getroffen, maar inmiddels opnieuw een herstel vertonen.

In de divisie HealthCare werd een omzetstijging met 0,7 procent tot 3,869 miljard euro opgetekend. Daarbij wordt opgemerkt dat er sterke prestaties worden opgetekend in Noord-Amerika en Azië, maar vormt Europa een probleemmarkt. De divisie werd wel getroffen door een terugval bij het anticonceptiemiddel Yaz, waar berichten over mogelijke risico's op bloedklonters vrouwen naar alternatieve middelen zou doen grijpen. In de Verenigde Staten en Canada riskeert Bayer rechtszaken omdat de gezondheidsrisico's van het middel zouden zijn genegeerd. Bayer zegt dat het middel hetzelfde risico inhoudt als andere conctraceptie-middelen die een combinatie van hormonen gebruiken. De omzet van de divisie CropScience viel met 7,9 procent terug tot 1,95 miljard dollar, omdat de lange winter in Europa en de Verenigde Staten het plantseizoen heeft verlaat.

16:10 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chemie, bayer |  Facebook |

07-03-10

Boegbeeld Britse industrie dreigt met vertrek naar Zwitserland

Het chemieconcern Ineos, het grootste privébedrijf van Groot-Brittannië, overweegt om zijn hoofdkwartier over te hevelen naar Zwitserland. Daar wordt het bedrijfsleven volgens Tom Crotty, chief executive van Ineos, minder zwaar door belastingen onder druk gezet. Ineos heeft volgens hem berekend dat de verhuis naar Zwitserland het concern op een periode van vier jaar een besparing van ongeveer 450 miljoen euro zou kunnen opleveren. Die extra financiële middelen zouden het concern volgens Crotty kunnen toelaten om meer te investeren in personeel, vestigingen en technologieën. Crotty voegde er aan toe dat Ineos een beslissing moet nemen die goed is voor het bedrijf, zijn activiteiten en zijn vestigingen, zodat het concern op lange termijn in een wereldwijde markt concurrentieel kan blijven. Nog andere Britse bedrijven wijken omwille van belastingen uit naar het buitenland.

Tom Crotty stelde daarbij dat verscheidene marktleiders uit de chemische industrie hun Europese of wereldwijde hoofdkwartieren in Zwitserland hebben gevestigd. De topman van Ineos stelt dat zijn bedrijf tegen die concurrenten efficiënt moet kunnen optornen. De dagelijkse operationele activiteiten in Groot-Brittannië en elders in de wereld zouden volgens Crotty geen enkele impact ondervinden van de verhuis van de officiële zetel naar Zwitserland. Hij voegt er aan toe dat Ineos de economische crisis bijzonder goed heeft doorstaan en op schema zit met zijn business plan. Verwacht wordt dat de financiële resultaten op langere termijn zullen blijven verbeteren. Samen met een aantal wijzigingen in de Britse belastingswetgeving, betekent dit volgens het bedrijf echter dat in de toekomst nog eens beduidend meer taksen zouden moeten afgedragen worden.

Het geld dat aan die extra belastingen zou moeten afgedragen worden, zou volgens Crotty onvermijdelijk een negatieve impact hebben op zijn concurrentiekracht en de herinvesteringen in zijn productie-eenheden. Ineos heeft wereldwijd 15.500 medewerkers in vierenzestig vestigingen in veertien landen. Ongeveer 70 procent van de omzet wordt buiten Groot-Brittannië gerealiseerd. In Groot-Brittannië heeft het bedrijf 4.700 medewerkers, verdeeld over acht sites. Ineos voegt er aan toe in Groot-Brittannië onrechtstreeks tienduizenden banen te creëren. Ineos zegt dat de verhuis geen impact zal hebben op zijn verbondenheid met Groot-Brittannië, maar het vertrek zou volgens waarnemers een belangrijk symbolisch signaal zijn van één van de boegbeelden van de Britse industrie. Ineos werd twaalf jaar geleden opgericht door huidig voorzitter Jim Ratcliffe en groeide onder meer door overnames van de polyolefinen-activiteiten van British Petroleum en Hydro Polymer uit tot het derde grootste chemieconcern van de wereld.

12:16 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chemie, belasting, groot-brittannie, ineos |  Facebook |

29-10-08

Grote vraag naar voedingsproducten positief voor Bayer

Bayer_Logo_neu2Bayer CropScience, de landbouwtak van het Duitse chemieconcern Bayer, heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 1,2 miljard euro. Dat is een groei met 8 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De groei is volgens Bayer een gevolg van de wereldwijde stijgende vraag naar voedingsproducten. CropScience, producent van pesticiden en onkruidverdelgers, dankt die groei vooral aan een grote vraag in Latijns-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten. Daar werd een groei van 30 procent opgetekend.

Bayer realiseerde tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet van 7,9 miljard euro. Dat is een stijging met 2 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De omzetgroei was onder meer te danken aan de grote vraag naar enkele sleutel-geneesmiddelen van het concern, zoals het contraceptie-middel Yasmin en het multiple sclerose-middel Betaseron. De winst tijdens het derde kwartaal van dit jaar bedroeg 277 miljoen euro. Dat is 76 procent minder dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. De winstdaling is volgens Bayer te wijten aan de hogere kosten voor energie, grondstoffen en ongunstige valuta-effecten voor een totaal van 340 miljoen euro.

Bovendien wijst Bayer erop dat de winst van het derde kwartaal van vorig jaar gunstig werd beïnvloed door een eenmalig belastingsvoordeel van 911 miljoen euro. Ondanks de winstdaling zegt Bayer bij zijn winstdoelstellingen voor het hele jaar te blijven. Bestuursvoorzitter Werner Wenning stelde zich ook optimistisch op voor het volgende jaar. "Inmiddels is 70 procent van onze omzet - namelijk de takken gezondheid en landbouw - veel onafhankelijker geworden van de economische conjunctuur," benadrukte Wenning.

In de divisie Bayer HealthCare werd tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 3,8 miljard euro. Dat betekent een groei met 3,3 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. "Vooral farmaceutica als lichaamsverzorging droegen bij tot die groei," voerde Werner Wenning nog aan. "De omzet van Nexavar, een geneesmiddel tegen kanker steeg met 63 procent, terwijl het multiple sclerose-middel Betaferon een verkoopsgroei van 15 procent kende. Bij de orale contraceptiva werd een stijging genoteerd met 5,1 procent."

In de tak MaterialScience werd daarentegen een omzetdaling van 3 procent genoteerd tot 2,5 miljard euro. Dat was onder meer te wijten aan problemen op de Amerikaanse markt, waar een negatieve impact werd ervaren van de orkaan Ike. Bestuursvoorzitter Wenning meldde ook nog dat het concern weinig getroffen werd door de kredietcrisis. Tevens werden in de gezondheidstak een aantal overnames in het vooruitzicht gesteld. Grote operaties werden daarbij echter uitgesloten.

16:41 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chemie, landbouw, bayer, farmaceutica |  Facebook |

28-09-08

Protest legt werk aan Indische fabriek Dow Chemicals stil

pune2Het Amerikaanse chemieconcern Dow Chemicals moet stoppen met de bouw van een onderzoekscentrum in de Indische stad Pune, in de provincie Mahasrashtra. De beslissing is het gevolg van klachten van de lokale bevolking, die vreesde voor mogelijke verontreiniging. Er wordt vooral gevreesd voor een vervuiling van de rivier Sudha, wat lokale landbouwers in de problemen zou kunnen brengen. Vooraleer de werken hervat kunnen worden, zal nu eerst de potentiële impact van de activiteiten van Dow op het milieu moeten worden onderzocht.

Dow Chemicals, de grootste chemieproducent van de Verenigde Staten, kondigde vorig jaar 100 miljoen dollar te zullen investeren in een nieuw onderzoekscentrum in Pune. Oorspronkelijk was voorzien dat de eenheid nog dit jaar in gebruik genomen zou kunnen worden. In juli van dit jaar vielen dorpelingen en activisten echter de bouwwerf aan. Daarbij werden kantoren en voertuigen in brand gestoken. De lokale bevolking zegt dat Dow Chemical en de overheid van Mahasrashtra niet transparant genoeg zijn over de ware aard van de activiteiten in Pune.

Er zitten echter niet alleen milieubeslommeringen achter het protest. De dorpelingen, leden van de Warkari-sekte, stellen dat het gebied heilig is. Hun goeroe Sant Tukaram zou zijn leer hebben neergeschreven aan de oevers van de Sudha. Bovendien ligt Dehu, de geboorteplaats van Sant Tukaram, op amper vijf kilometer van de fabriek van Dow Chemicals. Voor vele Indiërs staat Dow Chemicals synoniem met het industriële ongeval van 1984 in Bhopal in Centraal-Indië, toen tonnen toxisch gas ontsnapten uit een pesticide-fabriek van Union Carbide.

Het ongeval kostte het leven aan 3.800 mensen. Union Carbide werd later overgenomen door Dow Chemicals.

13:34 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: india, chemie, dow chemicals, pune, union carbide |  Facebook |