29-01-17

Asia-Pacific belangrijkste groeimarkt voor cosmetische chirurgie

Cosmetische chirurgie heeft vorig jaar wereldwijd 8,5 miljard euro inkomsten gegenereerd. Dat betekent een stijging met 8,3 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van de International Master Course on Aging Science (Imcas). Opgemerkt wordt dat de inkomsten tegen het einde van dit decennium verder zullen oplopen tot 12 miljard euro. Er wordt aan toegevoegd dat de sector een economie vertegenwoordigt die even groot is als het bruto binnenlandse product van de Bahama’s. Asia-Pacific zal volgens de onderzoekers de volgende jaren de belangrijkste groeimarkt voor cosmetische chirurgie worden.

In het rapport wordt opgemerkt dat de vraag naar cosmetische chirurgie blijft toenemen. Vooral in Azië kan een sterke toename worden opgetekend, vooral omdat de medische procedures goedkoper zijn geworden en de sector minder met taboes wordt omgeven. “Er wordt steeds vaker aanvaard dat cosmetische ingrepen - door chirurgie of minder invasieve procedures - het individu de mogelijkheid kunnen bieden zich beter te voelen en zijn uiterlijk te verbeteren,” benadrukt Nolan Karp, bestuurslid van de American Society for Aesthetic Plastic Surgery (Asaps) tegenover het persbureau Agence France Presse (AFP). “Geïnteresseerde partijen moeten met veel minder oppositie afrekenen dan in het verleden.”

De opmerkelijke stijging in Azië wordt toegeschreven aan de snelgroeiende middenklasse, die over een grotere bestedingskracht beschikt, maar ook aan een streven om meer op westerlingen te lijken. De belangrijkste markt voor cosmetische chirurgie blijven echter de Verenigde Staten, gevolgd door Brazilië en Zuid-Korea. In de Verenigde Staten, Brazilië, Mexico en de grootste delen van Europa vormen borstvergrotingen en liposucties de populairste ingrepen. In Zuid-Korea daarentegen wordt vooral gevraagd naar correcties van de ogen, neus, kaak en kin, waardoor de patiënten hopen meer op Europeanen of Amerikanen te kunnen lijken.

Volgens experts zal in de toekomst ook vooral een groei kunnen worden opgetekend bij mannelijke patiënten, die op dit ogenblik ongeveer 10 procent van het totale klantenbestand vertegenwoordigen.

Lees Verder

13:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chirurgie |  Facebook |

02-02-14

Esthetische ingrepen vergeten vaak psychologische ondersteuning

Personen die aan artsen onnodige esthetische chirurgische ingrepen vragen, blijken vaak aan een body dysmorphic disorder (BDD) te lijden. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de Monash University. De onderzoekers zeggen dat deze patiënten zich onmogelijk tevreden kunnen stellen met hun uiterlijk omdat de emotionele en rationele gebieden in hun hersenen er niet in slagen efficiënt te communiceren. De Amerikaanse wetenschappers voegen er aan toe dat deze patiënten vaak wel heelkundig worden geholpen, maar zelden de noodzakelijk begeleidende psychologische ondersteuning krijgen aangeboden.

Lees Verder

12:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: psychologie, chirurgie |  Facebook |

21-09-12

Overlevingskansen na chirurgische ingreep te optimistisch ingeschat

De overleving na chirurgische ingrepen wordt te optimistisch voorgesteld. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of London naar overlijdens na chirurgische ingrepen in vijfhonderd ziekenhuizen in achtentwintig Europese landen. De onderzoekers stelden vast dat gemiddeld 4 procent van de patiënten overlijdt. Dat niveau ligt twee keer zo hoog dan oorspronkelijk werd ingeschat. De grootste overlevingskans werd opgetekend in IJsland, waar slechts 1,2 procent van de patiënten na een chirurgische ingreep is overleden. De hoogste mortaliteit werd opgetekend in Letland, waar 21,5 procent overlijdens werden geregistreerd. De onderzoekers wijzen erop dat bijna driekwart van de slachtoffers na de ingreep nooit werd opgenomen in de dienst intensieve zorgen. Het nalaten van de nodige zorgen aan risicopatiënten is volgens het rapport in Europa dan ook het grootste probleem bij de behandeling van patiënten na chirurgische ingrepen.

Lees Verder

16:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, chirurgie |  Facebook |

27-09-11

Patiënt niet erg enthousiast over stagiair bij ingrepen

Ziekenhuispatiënten willen op de hoogte gebracht worden of er bij medische ingrepen stagiairs worden betrokken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Madigan Army Health System in de Amerikaanse staat Washington. De Amerikaanse onderzoekers stellen dat de meeste patiënten zich weliswaar niet verzetten tegen de aanwezigheid van stagiairs, maar de instemming wordt in belangrijke bepaald door de ernst van de ingreep.

"Hoewel er een massale steun bestaat voor trainings-opportuniteiten, wenst de grote meerderheid van de patiënten vooraf geïnformeerd te worden over de deelname van een stagiair aan een medische ingreep die ze moeten ondergaan," merken de onderzoekers op. "In het geval van een belangrijke operatie, vraagt 95,7 procent op de hoogte gebracht te worden van de betrokkenheid van een stagiair. Maar ook bij een beperkte ingreep wenst 87,5 procent daarover geïnformeerd te worden."

De onderzoekers merken op dat 94 procent van de ondervraagde patiënten zou toestaan dat een assistent aan de medische ingreep zou deelnemen. Bij een stagiair daalt dat cijfer echter tot 85 procent. Slechts 80 procent zou toelaten dat een student bij de ingreep zou worden betrokken. Er wordt ook opgemerkt dat 57,6 procent zou toelaten dat een assistent de behandelende arts rechtstreeks zou bijstaan tijdens de ingreep. Slechts 25,6 procent zou de assistent de ingreep onder supervisie laten uitvoeren, terwijl 18,2 procent zijn toelating zou geven om de assistent zonder supervisie te laten optreden.

16:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chirurgie, gezondheid |  Facebook |

27-05-11

Amerikaanse ziekenhuizen maken reclame voor robot-chirurgie

Vele Amerikaanse ziekenhuizen pakken op hun websites uit met de voordelen van robot-chirurgie, zonder dat er wetenschappelijk bewijs wordt aangevoerd voor die claims. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de Amerikaanse Johns Hopkins University. De onderzoekers merken op dat 40 procent van de onderzochte ziekenhuizen uitsluitend terugvallen op de beweringen van de fabrikanten dat robot-chirurgie beter is dan de conventionele alternatieven, wat volgens de Johns Hopkins University niet bewezen is en misleidend werkt.

"De resultaten doen vooral vragen rijzen omdat de consument op de websites van ziekenhuizen moeten terugvallen voor betrouwbare informatie," merkt onderzoeksleider Marty Makary op. "Het is de eerste keer dat medische fabrikanten content creëren voor de websites van ziekenhuizen om de de consument te informeren. Dat is een beangstigende trend." Makary voert aan dat robot-chirurgie de voorbije vier jaar in de Verenigde Staten met meer dan 400 procent is gegroeid.

"Robot-chirurgie is één van de grote moderne hypes," merkt Makary op. "Het publiek gaat er vanuit dat de inzet van meer technologie ook leidt tot een betere geneeskunde." Voorstanders zeggen dat robot-chirurgie minder grote ingrepen vergen, een grotere precisie realiseren, minder pijn veroorzaken en een kortere ziekenhuisopname noodzakelijk maken. Maar volgens Marty Makary kunnen er voor die beweringen geen bewijzen worden aangebracht.

14:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chirurgie, gezondheid, marketing, robotica |  Facebook |

26-02-11

Hart heeft mogelijkheid zichzelf te herstellen

Het hart van pasgeboren muizen kan zichzelf herstellen na een beschadiging. Dat blijkt uit een onderzoek van het Southwestern Medical Center aan de University in Dallas. Wanneer een gedeelte van het hart werd weggesneden, zou het weefsel binnen enkele weken weer zijn aangegroeid. Volgens onderzoeksleider Eric Olson, professor moleculaire biologie, zou het hart nadien ook even goed werken als voor de beschadiging. De resultaten bieden volgens Olsen de hoop dat er op termijn manieren gevonden kunnen worden om het hart te helpen zichzelf te genezen.

"In principe beschikt het hart over mechanismen voor regeneratie, maar die zijn om bepaalde redenen permanent uitgeschakeld," merkt Olson op tegenover het webmagazine HealthDay News. "Nu er is vastgesteld dat regeneratie mogelijk is, kan er worden gezocht naar geneesmiddelen, genen of groeifactoren die deze mechanismen opnieuw zouden kunnen activeren." Onder meer vissen en kikkers hebben ook al volwassen dieren de mogelijkheid om het hart te regenereren, maar bij zoogdieren kon dat tot nu toe alleen worden vastgesteld bij foetussen.

"De regeneratieve mogelijkheden bleken te verdwijnen wanneer de muizen zeven tot tien dagen oud waren," voert Olson nog aan. "Er moeten dus mechanismen bestaan die ervoor zorgen dat het hart zijn capaciteit tot celdeling verliest." De onderzoekers stelden ook vast dat de nieuwe hartcellen afkomstig leken van bestaande hartcellen in plaats van stamcellen. Indien die mogelijkheid kan worden gestimuleerd, openen zich volgens de onderzoekers grote therapeutische mogelijkheden.

12:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chirurgie, gezondheid, hart |  Facebook |

11-02-11

Amerikaanse wetenschappers kweken menselijke bloedvaten

Het is mogelijk om menselijke bloedvaten te kweken voor gebruik bij onder andere bypassoperaties en nierdialyses. Dat zeggen wetenschappers van de Duke University Medical Center, Yale University en de East Carolina University. Hierdoor is het volgens hen in de toekomst onnodig voor dergelijke operaties aderen van de patiënt zelf te gebruiken. De wetenschappers plannen de nieuwe procedure binnenkort op mensen te gaan testen. Als dat succesvol blijkt, zou een hergebruik van eigen aderen voortaan niet meer nodig zijn.

Het is volgens de onderzoekers mogelijk om bij overledenen spierweefsel af te nemen en op te spannen over buisjes van polyglycolzuur, een materiaal dat ook wordt gebruikt bij oplosbare hechtingen. Na acht tot tien weken zouden de buisjes oplossen en zou een perfect bruikbaar bloedvat overblijven. De aderen zijn inmiddels getest bij apen en honden. Er zouden geen afstotingsverschijnselen zijn vastgesteld en de aderen zouden al minsten zes maanden zonder problemen werken.

De bloedvaten kunnen bovendien een jaar bewaard blijven in een zoutoplossing, waardoor ze vooraf gemaakt kunnen worden. Tot nu toe wordt voor dit soort operaties vaak gebruik gemaakt van eigen aderen van de patiënt, bijvoorbeeld uit een been. Dit brengt echter een risico op complicaties met zich mee. Bovendien zijn deze aderen ook niet altijd bruikbaar. De onderzoekers denken met de techniek in de Verenigde Staten alleen al 500.000 patiënten per jaar te kunnen helpen.

09:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bloedvat, chirurgie, gezondheid |  Facebook |