17-08-17

Bijval donkere chocolade spiegel Japanse vergrijzing

Een perceptie over de gezondheidsvoordelen van cacao blijft een belangrijke pijler voor het succes de Japanse chocolademarkt. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau Euromonitor International. Er wordt aan toegevoegd dat de chocoladeverkoop zelfs een weerspiegeling van de verouderende Japanse populatie is geworden. Ook op het Japanse kantoor heeft het product volgens de onderzoekers echter duidelijk aan populariteit gewonnen. De chocoladeverkoop realiseert volgens Euromonitor in Japan dit jaar een omzet van 555 miljard yen, wat overeenkomt met ongeveer 5 miljard dollar. Tegenover vorig jaar is er sprake van een groei met 5 procent.

"Lange tijd werd de consumptie van chocolade in Japan als een ongezonde eetgewoonte bestempeld," aldus Euromonitor. "Een aantal wetenschappelijke studies waarin werd gesuggereerd dat polyfenolen in cacao een goede impact hebben op de gezondheid, hebben echter in de lokale Japanse media een prominente weerslag gekregen. Daardoor is de houding tegenover chocolade gevoelig veranderd. Consumenten, vooral oudere leeftijdsgroepen, blijven chocolade met hoge cacao-gehaltes kopen. Zwarte chocolade laat in Japan dan ook sterke prestaties optekenen. De groeicijfers van melkchocolade en witte variaties blijven daarentegen relatief bescheiden."

Euromonitor wijst erop dat de toenemende populariteit van zwarte chocolade bij de oudere Japanse bevolkingsgroepen een weerspiegeling vormt van de vergrijzing van de populatie van het land. "De Japanse bevolking kent een snelle veroudering, waardoor ook de bezorgdheid over de gezondheid toeneemt," stippen de onderzoekers aan. "Daarbij groeit tevens de overtuiging dat de gezondheid door goede voedingskeuzes op peil gehouden kan worden." Tevens werd opgemerkt dat in eerste instantie de zwarte chocolade nagenoeg uitsluitend in tabletten werd geconsumeerd, maar inmiddels ook in andere variaties - met noten, biscuits of vruchten - op de markt worden gebracht.

Er wordt aan toegevoegd dat de nieuwe chocoladeproducten in Japan goed worden onthaald. Daarbij wordt vooral interesse getoond in chocolade die is voorzien van een beschermende laag, zodat belet wordt dat het product te snel zou smelten. Vooral kantoorbedienden zouden een belangrijk afnemer van deze variaties zijn.

Lees Verder

17:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chocolade, japan |  Facebook |

10-10-13

Asia-Pacific belangrijkste groeimarkt voor chocoladeproducenten

De verkoop van chocolade kent in Asia-Pacific volgend jaar een stijging met 5,4 procent. Dat betekent meer dan een verdubbeling sinds het einde van de voorbije eeuw. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Euromonitor International. Wereldwijd wordt een verkoopstoename van 2,1 procent in het vooruitzicht gesteld, maar in Noord-Amerika zal volgens het rapport een daling met 0,1 procent moeten worden gemeld. Daarmee laat de regio over een periode van vijftien jaar een inkrimping met 9,9 procent optekenen. De verdere stijging in Asia-Pacific moet volgens de onderzoekers worden toegeschreven aan de blijvende uitbreiding van de middenklasse in onder meer China.

Lees Verder

20:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chocolade |  Facebook |

23-04-12

Betere levensomstandigheden cacaoboeren cruciaal voor chocoladesector

Chocoladeproducenten dreigen met een ernstig bevoorradingstekort geconfronteerd te worden, tenzij er inspanningen worden gedaan om de levensomstandigheden van de cacaoboeren te verbeteren en hen de mogelijk te bieden te investeren in een duurzame productie. Dat heeft David Guest, docent aan de landbouwfaculteit van de University of Sydney, in een gesprek met het webmagazine ConfectioneryNews.com gezegd. De dalende winstmarges voor de kleine cacaoboeren zijn volgens David Guest het grootste gevaar voor de duurzaamheid van de sector.

"Indien er niets wordt gedaan aan de levensomstandigheden van de kleine cacaoboeren, zal het grootste gedeelte overstappen naar meer winstgevende en minder arbeidsintensieve teelten, zoals biobrandstoffen," voert David Guest aan. "De cacaoteelt wordt ook minder populair bij de jonge bevolking, wat zou kunnen leiden tot een tekort aan arbeidskrachten en een slechter management van de plantages. De cacaoboeren investeren ook niet in verbeterde productiemethodes, wat leidt tot slechtere oogsten."

"Door gebrek aan innovatie en schade door ziektes realiseren de cacaoboeren op dit ogenblik slechts een fractie van de potentiële opbrengsten," merkt David Guest nog op. "Een aantal nieuwe ziektes heeft de potentie om bijzonder zware schade aan de sector toe te brengen. Maar ook de klimaatverandering dreigt een belangrijke impact te hebben op het areaal. Volgens een aantal modellen zou door de klimaatverandering tegen het midden van de eeuw ongeveer de helft van het areaal in West-Afrika verloren zijn gegaan."

Lees Verder

14:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chocolade, cacao, voeding |  Facebook |

07-11-11

Expeditie ontdekt nieuwe cacao-smaken in Peruviaanse Amazone

Een team van Amerikaanse en Peruviaanse landbouwwetenschappers hebben in het Amazone-bekken een aantal nieuwe cacao-soorten met unieke smaken ontdekt. Gedurende een aantal expedities, gespreid over een periode van twee jaar, werden volgens de wetenschappers drie volledig nieuwe cacao-populaties ontdekt. Lyndel Meinhardt, onderzoeker bij het Amerikaanse ministerie van landbouw, heeft het over een belangrijke wetenschappelijke mijlpaal, vooral rekening houdend met de interesse van de industrie in smaak-innovatie.

Er wordt aan toegevoegd dat een ander monster, verzameld door medewerkers van het bedrijf Maranon Chocolate, werd geïdentificeerd als pure nacional, een oude en zeer zeldzaam cacaoras, dat felbegeerd is en veel interesse geniet van producenten van fijne chocolade. Er wordt aan toegevoegd dat fijne chocolade de belangrijkste groeisector uit de cacao-industrie vormt, waarbij de oogsten vooral afkomstig zijn uit Venezuela en Ecuador. Door de nieuwe ontdekkingen kan ook Peru volgens de onderzoekers aan de portfolio worden toegevoegd.

De producten kunnen volgens de onderzoekers ooit op de markt worden gebracht onder een geografisch label, zoals dat ook met wijn gebeurt. De verzamelde monsters werden opgeslagen in een dna-bank, waardoor ze verder kunnen worden onderzocht en geteeld. Samen met het bedrijfsleven zal er volgens Meinhardt verder worden gewerkt aan de samenstelling van een overzicht van de genetische diversiteit van wilde cacao in alle landen van Zuid-Amerika.

10:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cacao, chocolade, peru |  Facebook |

22-11-10

Ivoorkust gaat kwaliteitscontrole cacao opdrijven

Ivoorkust, de grootste producent van cacaobonen ter wereld, heeft een nieuwe kwaliteitsprogramma ingevoerd. Dat heeft de Wereldbank bevestigd. Door de kwaliteitsvereisten werden nieuwe normen ingevoerd, waardoor cacaobonen teruggestuurd zullen worden naar de producent, wanneer blijkt dat het fermentatieproces en de droging van de bonen, voor ze naar de verwerking worden verzonden, niet degelijk is verlopen. Dat heeft de Cocoa and Coffee Management Council bekend gemaakt. De bonen zullen aan een controle worden onderworpen vooraleer ze tot de fabrieken worden toegelaten. Met de nieuwe regelgeving wil Ivoorkust tegemoet komen aan het Heavily Indebted Poor Country Initiative van het Internationaal Monetair Fonds.

Indien Ivoorkust voldoet aan het programma van het Internationaal Monetair Fonds, komt het Afrikaanse land in aanmerking voor een schuldreducering van 3 miljard dollar. In de nieuwe regelgeving wordt een vaste belasting op de cacao-exporten ook vervangen door de variabel model, dat afhankelijk is van de marktprijzen. Laurent Pipitone, directeur van de Economics and Statistics Division van de International Cocoa Organisation (ICCO), zegt opgetogen te zijn over de nieuwe ontwikkelingen. Hij voegt er aan toe dat er de voorbije jaren een aantal vragen werden gesteld over de cacaoproductie in Ivoorkust. Daarbij bleek er vanuit de sector vooral twijfels te groeien of de cacaoplanten wel voldoende gedroogd waren.

Laurant Pipitone benadrukte dat het kwaliteitsniveau van de Ivoriaanse cacao bijzonder belangrijk is. Ivoorkust vertegenwoordigt immers 30 procent van de wereldwijde cacao-productie. Ook chocoladeproductent Barry Callebaut heeft aangekondigd dat de kwaliteitscontrole op de fabrieken in productielanden zoals Ivoorkust, Ghana, Kameroen, Brazilië en Maleisië zou worden opgedreven. Daarbij werd opgemerkt dat een rechtstreekse bevoorrading het bedrijf de beste mogelijkheden zou bieden om zijn doelstellingen te bereiken. Een woordvoerder van Barry Callebaut merkt op dat het bedrijf weliswaar zelf geen cacao-plantages heeft, maar toch een nauwer contact met de producenten nastreeft.

13:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: barry callebaut, cacao, chocolade, ivoorkust |  Facebook |

05-01-10

Chocoladeverkoop lijdt niet onder de economische crisis

De chocoladeverkoop heeft weinig te leiden onder de economische crisis. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Mintel. Hoewel de definitieve cijfers voor het voorbije jaar nog niet zijn bekend, mag er volgens de onderzoekers toch gewag gemaakt worden van een belangrijke groei. Dat geldt volgens Mintel bovendien ook voor landen die niet gekend zijn al grote chocolade-markten, zoals India, China en Oekraïne. In de Verenigde Staten wordt geraamd dat er het voorbije jaar 2,6 procent meer chocolade is geconsumeerd dan het jaar voordien. In Groot-Brittannië wordt gewag gemaakt van een groei met 5,9 procent en in België zou de stijging 3,2 procent bedragen. De Zwitsers blijven met een jaarlijkse besteding van 206 dollar per persoon volgens Mintel de grootste chocoladeliefhebbers, gevolgd door de Britten (106 dollar) en de Belgen (90 dollar).

"In vele categorieën kan er gemakkelijk overgestapt worden op een lager marktsegment," merkt Marcia Mogelonsky, analist bij Mintel, op tegenover het magazine Marketing Daily. "Consumenten die in een restaurant in het verleden voor de duurdere flessen kozen, hebben de mogelijkheid om over te schakelen op een goedkoper alternatief. Wie van chocolade houdt, heeft die mogelijkheid echter veel minder. Daar is bijzonder weinig manoeuvreerruimte. Men mag ook niet vergeten dat de consument bovendien vaak vasthoudt aan zijn favoriete chocolade. In de Verenigde Staten is er volgens Mintel een even groot publiek voor melkchocolade als voor zwarte chocolade. Consumenten die van zwarte chocolade houden, zien een overstap naar goedkopere melkchocolade niet als een optie."

Mongolonsky voegt er aan toe dat veel consumenten chocolade tijdens de economische hoogconjunctuur als een middel zagen om zichzelf te belonen en daarmee een chocolade-gewoonte hebben aangekweekt die moeilijk is om opnieuw op te geven, zelfs wanneer de ruimte voor betaalbare luxe is weggevallen. Er wordt aan toegevoegd dat chocolade, vooral in kleine hoeveelheden niet duur is in vergelijking met andere producten. Mintel voegt er aan toe dat een aantal luxemerken, zoals Godiva, ongetwijfeld te lijden hebben onder het dalend bezoek aan grote winkelcentra, maar hun producten zijn ook te koop in de gewone supermarkten. In China is de chocoladeverkoop met 18 procent gestegen, terwijl in Oekraïne sprake is van een groei met 12 procent. Amerikanen geven gemiddeld 55 dollar per jaar uit aan chocolade.

16:03 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chocolade |  Facebook |

05-09-09

Oost-Europa belangrijkste groeimarkt voor chocolade

chocolate girlDe Oost-Europese markt wordt steeds belangrijker voor de chocoladesector, die vooral in West-Europa geconfronteerd wordt met een streven naar gezondere voeding. Dat is de conclusie van het bureau Leatherhead Food Research. Daarbij wordt opgemerkt dat de omzet op de West-Europese chocolademarkt de voorbije vijf jaar met 2,2 procent is gestegen. In Oost-Europa daarentegen werd een groei met 9,1 procent opgetekend. Die regio vormt voor de chocolade-industrie daarmee de snelgroeiende markt van de hele wereld. Er wordt aan toegevoegd dat ook vele chocolade-producenten naar Oost-Europa zijn uitgeweken, waar ze door de goedkopere lonen hun productiekosten kunnen terugschroeven.

"In West-Europa is de volumegroei de voorbije jaren relatief beperkt gebleven," aldus Leatherhead Food Research. "Dat heeft onder meer te maken met gezondheidsoverwegingen en het feit dat mensen overschakelen naar gezondere snacks. Hoewel West-Europa nog altijd 37 procent van de wereldwijde chocolademarkt vertegenwoordigt, verliest de regio snel terrein ten opzichte van Noord-Amerika en groeimarkten in Oost-Europa. Door het feit dat vele chocoladeproducenten uit kostenoverwegingen naar Oost-Europa zijn uitgeweken, werd daar ook de lokale markt gestimuleerd. Door de migratie hebben internationale chocolademerken er een sterkere aanwezigheid uitgebouwd. Gecombineerd met de economische groei, die de vraag heeft aangewakkerd, heeft Oost-Europa zijn aandeel in de chocolademarkt op vijf jaar van 9,1 procent naar 10,9 procent weten op te drijven."

Over de hele sector heeft chocoladesnoep de voorbije jaren de snelste groei gekend, waarbij een gevoelige winst werd geboekt tegenover suikerproducten en kauwgum. De omzet van de chocoladesnoep steeg wereldwijd met 4,4 procent per jaar, terwijl suikerproducten en kauwgum respectievelijk een groei van 3,3 procent en 3,8 procent lieten optekenen. Bij de chocoladeproducten ging de belangrijkste groei naar het duurdere marktsegment, zoals de fairtrade-producten en de zogenaamde single origin producten. Vooral in West-Europa is zwarte chocolade, die opgevat wordt als een gezondere optie, de belangrijkste groeifactor gebleken. Ook in de toekomst zal zwarte chocolade in West-Europa en Noord-Amerika door die gezondheidskarakteristieken de belangrijkste groei blijven kennen.

15:49 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, chocolade, voeding |  Facebook |

13-08-09

Hartpatiënten zijn gebaat met matig chocoladegebruik

Het eten van chocolade kan de overlevingskansen na een hartaanval gevoelig vergroten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Zweedse Karolinska Institute. Patiënten die na een hartaanval minstens twee keer per week chocolade eten, lopen volgens de onderzoekers drie keer minder kans om aan een fatale hartziekte te overlijden dan slachtoffers die nooit chocolade gebruiken. Kleinere hoeveelheden zouden minder bescherming bieden, maar zouden toch nog altijd beter zijn dan een complete onthouding. De onderzoekers wijzen erop dat de positieve effecten alleen bij chocolade werden opgemerkt. Andere zoetigheden zouden in het geheel geen effect hebben.

"Eerdere onderzoeken toonden al aan dat er een sterk verband bestaat tussen cacao-producten en lagere bloeddruk en een verbeterde bloedsomloop," aldus het persbureau AFP. "Ook al werd aangetoond dat het gebruik van chocolade bij oudere mannen en vrouwen in de post-menopauze de hart-gerelateerde mortaliteit verlaagde. Maar het Karolinska Institute heeft voor het eerst aangetoond dat de consumptie van chocolade ook na een hartinfarct de overlevingskansen verhoogt. Omdat andere zoetigheden geen positieve impact hebben, stellen de onderzoekers dat wellicht de antioxidanten in de cacao verantwoordelijk zijn voor de grotere overlevingskansen van hartpatiënten."

"Ons onderzoek ondersteunt het groeiende bewijs dat chocolade een rijke bron van voordelige bioactieve componenten is," merken de onderzoekers op. De positieve resultaten hadden zowel betrekking op mannen als vrouwen en werden in alle leeftijdscategorieën vastgesteld. Er wordt aan toegevoegd dat er nog een aantal klinische tests moeten uitgevoerd worden om het resultaat van het onderzoek verder te ondersteunen, maar ze voegen er aan toe dat een gematigd gebruik van chocolade ondertussen alvast geen kwaad kan. De onderzoekers voegen er wel aan toe zich zeer voorzichtig te willen opstellen tegenover chocolade, gezien het groeiend gewichtsprobleem bij vele mensen.

15:37 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, chocolade, voeding, hartinfarct |  Facebook |

09-04-09

Chocolade ideaal hulpmiddel voor wiskunde-examen

Rekenwonders zouden wel eens verslaafd kunnen zijn aan chocolade. De Britse onderzoeker David Kennedy, professor aan het Brain, Performance and Nutrition Research Centre van de Northumbria University in Engeland, komt alvast tot de vaststelling dat chocolade-eters het minder moeilijk vinden om rekenkundige opgaven op te lossen. Dat zou te maken hebben aan flavanol, een bestanddeel van chocolade dat de bloedstroom naar de hersenen stimuleert. Kennedy stelt dan ook dat chocolade een hulpmiddel kan zijn voor mensen die een moeilijke, mentaal uitdagende taak voor de boeg hebben. Uit zijn onderzoek bleek immers dat proefpersonen wiskundige berekeningen sneller konden uitvoeren nadat een tas warme cacao met 500 milligram flavanol hadden opgedronken.

"De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat de proefpersonen na het verbruik van cacao niet alleen sneller en juister konden rekenen, maar na afloop van de taak zich ook mentaal veel minder vermoeid voelden," aldus de Britse krant The Daily Telegraph. "De resultaten tonen volgens David Kennedy duidelijk aan dat geneeskundige plantenextracten en chemische bestanddelen van plantaardige afkomst uit doodgewone voedingsproducten ook de cognitieve prestaties en de gemoedsgesteltenis kunnen bevorderen." De onderzoekers merken op dat een traditionele reep chocolade ongeveer 100 milligram flavonol bevat. In zwarte chocolade zou ook meer flavonol zitten dan in melkchocolade.

De onderzoekers geven wel toe dat het positieve effect bij extremer ingewikkelde taken weg bleek te vallen. Wanneer de proefpersonen vanaf het cijfer 999 telkens met drie eenheden moesten terugtellen, bleek chocolade daadwerkelijk een positieve impact te hebben. Maar wanneer er met zeven eenheden moest teruggeteld wordt, wat als een ingewikkelder opdracht wordt beschouwd, bleek dat niet meer te werken. De onderzoekers stellen dat voor die ingewikkelder taken andere gedeelten van de hersenen worden gebruikt. Maar studenten die een examen voorbereiden zouden er volgens David Kennedy wel perfect voordeel uit kunnen halen. Uit het onderzoek bleek trouwens ook dat de chocolade de proefpersonen toeliet om de taak gedurende één uur telkens weer opnieuw te doen.

19:31 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, wiskunde, chocolade |  Facebook |

07-01-09

Chocolade dreigt immuniteit tegen recessie te verliezen

Het is niet uitgesloten dat chocolade zijn immuniteit tegenover een economische crisis verliest. Dat zegt de International Cocoa Organisation (ICCO). De cacaoprijzen zijn op de grondstoffenbeurs in Londen eind december tot op hun hoogste niveau sinds meer dan twintig jaar gestegen, maar door de twijfels over een blijvende vraag van de consument zouden de prijzen volgens de organisatie in de loop van dit jaar kunnen dalen. De prijs voor een ton cacao steeg eind vorig jaar 1.820 Britse ponden per kilo, te wijten aan grote aankopen door chocolade-producenten, die bevreesd waren voor geruchten over een verwachte extreme magere aanvoer. De International Cocoa Organisation stelt echter dat die investeringswoede wel eens prematuur zou kunnen blijken te zijn.

De International Cocoa Organisation zegt dat de aanvoer van cacaobonen in de havens van Ivoorkust - de grootste cacaoproducent van de wereld - weliswaar op een bijzonder laag peil staat, maar voegt er aan toe dat de vooruitzichten op de chocolade-consumptie voor het nieuwe jaar bijzonder onzeker zijn. "Hoewel de cacao-oogst volgens een aantal analisten dit jaar gevoelig lager zal liggen dan in het voorbije seizoen, is ook de verwerking van de grondstof vertraagd, wat vermoedelijk een weerspiegeling is van een verslechterende vooruitzichten voor de chocolade-productie." Chocolade werd de voorbije maanden als virtueel immuun bestempeld voor de recessie, aangezien de consument zelfs in een periode van economische moeilijkheden zijn kleine ondeugden niet wil opgeven. Producenten maakten ook gewag van grote winsten.

Ook producent Barry Callebaut zegt echter dat de economische crisis dit jaar wellicht zal leiden tot een lagere vraag naar cacaoproducten. "Het is echter bijzonder gecompliceerd om een duidelijk zicht te hebben op de toekomstige cacaoprijzen," wordt er aan toegevoegd. Ook de ICCO zegt dat de impact van de economie op de chocoladeconsumptie dit jaar moeilijk te voorspellen valt. De organisatie stelt dat de markt door de verslechtering van de wereldwijde economische situatie vooral gekenmerkt wordt door onzekerheid. Ivoorkust, dat ongeveer 38 procent van de totale cacaoproductie van de wereld voor zijn rekening neemt, werd met een reeks problemen, zoals politieke onrust, zakelijke corruptie en stakingen, getroffen.

"December is normaal de piekperiode in de cacao-oogst, maar tussen oktober en december werd vorig jaar slechts 491.000 ton cacao aangevoerd," aldus het magazine FoodNavigator. "Dat is amper de helft van de oogst van dezelfde periode het jaar voordien. Bovendien kwam ook de regen op een slecht ogenblik, waardoor de oogst getroffen werd door ziektes, met lagere oogsten als gevolg. Toch is er een sprankeltje hoop. De regen is nu wel op het juiste ogenblik gevallen, zodat de oogst tussen april en oktober, normaal de kleinste van de twee oogsten per jaar, voor een grote opbrengst zou kunnen zorgen, waardoor de bevoorradingsproblemen versoepeld zouden kunnen worden.

20:15 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chocolade, cadao |  Facebook |

24-09-08

Verslavingen blijven crisisbestendig

Hoewel de consumptie in veel voeding-, drank- en ontspanningscategorieën door de economische problemen is gedaald, blijft de verkoop van chocolade, sigaretten en alcohol op zijn hoog niveau en mag er de volgende jaren nog een stevige groei worden verwacht. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Mintel. In het verleden hebben deze zogenaamd zondige categorieën het in crisissituaties altijd goed blijven en doen en daar vormen de huidige economische problemen volgens Mintel geen uitzondering op.

Mintel stelt dat de chocolademarkt snel groeit. De verkoop is de voorbije vijf jaar met 22 procent gestegen. Uit het onderzoek blijkt dat 67 procent van de ondervraagden toegeeft chocolade te kopen voor persoonlijke consumptie omdat ze ernaar verlangden, terwijl 36 procent chocolade kocht als een beloning voor zichzelf en 12 procent omdat ze zich verdrietig of depressief voelden. "Innovatieve, donkere en exclusieve chocoladeproducten zijn bijzonder populair," aldus Mintel. Voorspeld wordt dat de verkoop de volgende zes jaar telkens met 4 procent zal stijgen.

De verkoop van sigaretten en tabak steeg, ondanks de prijsverhogingen en de gezondheidswaarschuwingen, de voorbije vier jaar met 44 procent. De volgende drie jaar wordt nog een groei met 28 procent in het vooruitzicht gesteld. Door de hoge benzineprijzen en de prijsverhogingen voor alcohol, blijven de consumenten volgens Mintel wel meer thuis, maar dat wil niet zeggen dat ze minder drinken. De verkoop van alcohol voor thuisgebruik is de voorbije vijf jaar met 32 procent gestegen.

16:53 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, chocolade, tabak |  Facebook |

15-08-08

Barry Callebaut opent nieuwe chocolade-academies

CallebautAcademyDe Belgisch-Zwitserse chocoladefabrikant Barry Callebaut wil tegen het einde van dit jaar wereldwijd twaalf chocolade-academies hebben. Op dit ogenblik heeft Barry Callebaut negen academies, maar dit jaar komen er nog academies bij in het Indiase Mumbai, het Amerikaanse Chicago en het Russische Chekhov. De academies geven opleiding aan kunstenaars en culinaire specialisten, maar het bedrijf wil daar ook van gebruik maken om wereldwijd contacten te leggen en zijn aanwezigheid in heel de chocoladeketen te bevestigen, van voedingsproducenten tot de wereldwijde retailsector.

"Een sleutelonderdeel van de strategie van Barry Callebaut is het opdrijven van zijn activiteiten in groeimarkten en daarin past ook de opening van de chocolade-academie in India," aldus het magazine ConfectioneryNews.com. "Dat moet ertoe bijdragen dat Barry Callebaut zijn aanwezigheid in India, waar de chocolademarkt een grote groei kent, kan versterken." De Indiase chocolademarkt realiseert op dit ogenblik een omzet van ongeveer 55.000 ton, maar er wordt de volgende periode gerekend met een groei van bijna 18 procent per jaar.

Chocoladeproducenten richten zich volgens ConfectioneryNews steeds meer op groeimarkten zoals India en China, waar het gestegen inkomen de consument toelaat duurdere producten te kopen. "Er is een duidelijke correlatie tussen economische groei en de interesse in chocolade," aldus een woordvoerder van Barry Callebaut. "Bovendien is er ook een band met het groeiende toerisme, dat in Mumbai geleid heeft tot de opening van een aantal toprestaurants. Wij bieden onze expertise in Belgische, Zwitserse en Franse chocolade aan en de sterrenrestaurants hebben een grote interesse voor die producten."

11:17 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: academie, chocolade, barry callabaut |  Facebook |

28-07-08

Barry Callebaut stopt Afrikaanse consumentenactiviteiten

callets_darkChocolade-producent Barry Callebaut verkoopt Chococam uit Kameroen, zijn laatste consumentenactiviteiten in Afrika, aan het Zuid-Afrikaanse voedingsbedrijf Tiger Brands. Het Zuid-Afrikaanse bedrijf verwerft 74,7 procent van de aandelen van Chococam. De resterende 25,3 procent blijft in handen van een aantal kleinere privé-aandeelhouders. Financiële details over de verkoop werden niet vrijgegeven. Eerder al verkocht Barry Callebaut ook zijn consumentenactiviteiten in Senegal en Ivoorkust.

Barry Callebaut wil zich naar eigen zeggen vooral toeleggen op contracten voor andere merken en de producten van ingrediënten zoals cacaoboter. Chococam realiseert een omzet van 28 miljoen euro. Barry Callebaut zal volgens Patrick De Maeseneire, topman van de chocoladeproducent, echter in Kameroen aanwezig blijven met zijn dochter SIC Cacaos, waar recent nog belangrijke investeringen werden gerealiseerd. Barry Callebaut is sinds 1952 actief in Kameroen.

Onlangs had Barry Callebaut gezegd dat nieuwe contracten voor de productie van industriële cacao voor nieuwe en bestaande chocoladeproducenten ervoor gezorgd heeft dat het bedrijf toch nog een groei kon realiseren, ondanks de ongunstige wisselkoersen, hoge energieprijzen en de inflatie. Voor de eerste negen maanden van dit jaar werd een verkoop van 872.993 ton vooropgesteld. Dat is 10 procent meer dan tijdens dezelfde periode vorig jaar en meer dan drie keer de groeisnelheid van de chocolademarkt.

15:55 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chocolade, voeding, barry callebaut |  Facebook |

02-07-08

Barry Callebaut groeit drie keer sneller dan de markt

De Belgisch-Zwitserse chocoladeproducent Barry Callebaut heeft tijdens de eerste negen maanden van zijn boekjaar 872,993 miljoen ton chocolade verkocht. Dat is een stijging met 10 procent tegenover dezelfde periode tijdens het vorige boekjaar. Barry Callebaut zegt drie keer sneller te groeien dan de globale chocolademarkt. De chocoladeproducent is daarbij naar eigen zeggen in staat om op te tornen tegen een nadelige wisselkoersen, de gestegen grondstofprijzen en de inflatie. De omzet van Barry Callebaut bedroeg tijdens de eerste negen maanden 2,24 miljard euro. Dat is 19 procent meer dan het jaar voordien.

De cacaoprijzen zijn inmiddels gestegen tot 2.922 dollar per ton. Dat is 39,2 procent meer dan bij het begin van het jaar. Dat heeft Barry Callebaut volgens topman Patrick De Maeseneire verplicht tot een kostenbesparingsplan. "Dat zou tijdens het tweede semester moeten leiden tot een besparing van 20 miljoen Zwitserse frank, vooral door een optimalisatie van de productie, logistiek, externe consulenten en marketing," aldus De Maeseneire tegenover het magazine ConfectioneryNews. Barry Callebaut hoopt de volgende jaren zijn omzet met negen tot elf procent te kunnen opdrijven en de winst met dertien tot zestien procent te kunnen doen toenemen.

De inkomsten op de Europese markt stegen met 19,8 procent tot 1,68 miljard euro. Die groei is vooral te wijten aan de hogere cacaoprijzen en de wisselkoersen. Op het Amerikaanse continent steeg de omzet met 19,6 procent tot 415 miljoen euro, dankzij nieuwe outsourcing contracten, vooral vanwege de Amerikaanse chocolade-gigant Hershey en nieuwe klanten. In Azië en de rest van de wereld bleef de omzet nagenoeg constant op 143 miljoen euro. Dat is te wijten aan de verkoop van de Ivoriaanse dochter SN Chcodi en de Senegalese groep Chocosen.

15:38 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: chocolade, barry callebaut |  Facebook |

12-05-08

Barry Callebaut combineert chocolade met wijn

CallebautDe Zwitsers-Belgische chocoladeproducent Barry Callebaut heeft een band gelegd tussen een aantal soorten kwaliteitschocolade en wijnvariëten. Het merk wil de nadruk leggen op de gesofistikeerde link tussen beide producten en daarmee inspelen op de mogelijkheden die de groeiende markt van de kwaliteitschocolades. Daarbij wordt gewerkt met chocolade die in één bepaald land wordt geproduceerd en dus een unieke smaak kan hebben.

“Barry Callebaut heeft deze chocolades ingedeeld in de categorieën mild, strong en powerful,” aldus het magazine ConfectioneryNews. “Vervolgens worden wijnen gesuggereerd die bij elk van deze categorieën passen.” Daarbij is volgens Barry Callebaut de hulp van een Belgische wijncriticus ingeroepen om de diverse chocoladesoorten te linken met klassieke wijnen van over de hele wereld.

Hans Vriens, verantwoordelijke innovatie bij Barry Callebaut, wijst op de gelijkenis tussen chocolade en wijn. “We hebben chocolade leren genieten zoals we dat ook met wijn doen,” benadrukt hij. “Zoals wijnen, zijn deze exclusieve chocolades van Barry Callebaut in belangrijke mate een weerspiegeling van de specifieke cacao-variëteiten en de unieke grondsoorten en weersomstandigheden waarin ze worden gecreëerd.”

Uit een internationaal onderzoek van Barry Callebaut is gebleken dat 42 procent van de ondervraagden al heeft geproefd van deze exclusieve chocolades. Dat 26 procent meer dan vorig jaar. Eén op de vijf consumenten eet deze chocolade minstens één keer per maand. Barry Callebaut voert aan meer dan veertig soorten van deze exclusieve chocolades in zijn portfolio te hebben.

Meer over voeding en drank

15:30 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chocolade, barry callebaut, voeding, wijn |  Facebook |

21-12-07

Godiva komt in Turkse handen

Het Belgische chocolademerk Godiva wordt verkocht aan de Turkse groep Yildiz. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 850 miljoen dollar. Campbell Soup, de Amerikaanse moeder van Godiva, maakte in augustus bekend het Belgische chocolademerk te willen verkopen omdat het niet langer paste binnen zijn kernactiviteiten, die bestaat uit de bereiding van soep, brood en pasta.

Yildiz is eigenaar van de Ulker Group, een fabrikant van biscuits en suikergoed. Godiva realiseert een jaarlijkse omzet van ongeveer 500 miljoen dollar, meestal via een eigen winkelketen. Het distributienetwerk van Godiva is ook gescheiden van de verkoopkanalen van andere voedingsproducten van Campbell. Volgens Campbell-topman Douglas Conant verduidelijkt de verkoopprijs de sterkte van het Godiva-merk.

De Amerikaanse voedingsfabrikant zou de opbrengst van de verkoop gebruiken om zijn groei in nieuwe markten, zoals China en Rusland, te ondersteunen. “Wanneer men zich gericht wil toeleggen op groei in een aantal opkomende markten, kan men zich geen afleiding veroorloven,” motiveerde Gregory Warren, een analyst bij Morningstar, tegenover BBC News de verkoop van Godiva aan de Turkse groep.

Meer over voeding en drank

10:15 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: godiva, chocolade, campbell, voeding |  Facebook |

02-10-07

Barry Callebaut actief op Japanse markt

De Belgisch-Zwitserse chocoladefabrikant Barry Callebaut lonkt naar de Japanse markt. Daarvoor werd een contract voor een periode van tien jaar afgesloten met het Japanse voedingbedrijf Morinaga. Dat moet Barry Callebaut toelaten zijn omzet in Japan te verdubbelen. Daarmee wil de Belgisch-Zwitserse groep inspelen op de groeiende vraag naar kwaliteitschocolade op de Japanse markt.

“Chocoladefabrikanten staan te springen om de Japanse markt te betreden en in te spelen op de groeiende koopkracht van de Japanse bevolking, die zich ook steeds meer bewust wordt van de gezondheidseffecten van chocolade,” aldus het magazine Confectionary News. Barry Callebaut zal productie-infrastructuur huren in de Amagasaki-fabriek van Morinaga in de omgeving van Osaka.

Barry Callebaut zal de productielijnen moderniseren om een chocolade van een hogere kwaliteit te kunnen produceren. De Belgisch-Zwitserse groep beschouwt de overeenkomst met Morinaga als een mijlpaal in de strategie om zijn aanwezigheid op de Aziatische groeimarkten te verhogen. Barry-Callebaut heeft ook uitbreidingsplannen in Japan en China. In totaal wordt in Azië gemikt op 2,5 miljard potentiële consumenten.

De Japanse samenwerking met Morinaga moet voor eind volgend jaar operationeel zijn. In eerste instantie zal de samenwerking 9.000 ton vloeibare chocolade per jaar geproduceerd worden. Na de doorgevoerde modernisering zou dat moeten oplopen tot 20.000 ton.

09:22 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chocolade, voeding, barry callebaut |  Facebook |