17-08-17

Bijval donkere chocolade spiegel Japanse vergrijzing

Een perceptie over de gezondheidsvoordelen van cacao blijft een belangrijke pijler voor het succes de Japanse chocolademarkt. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau Euromonitor International. Er wordt aan toegevoegd dat de chocoladeverkoop zelfs een weerspiegeling van de verouderende Japanse populatie is geworden. Ook op het Japanse kantoor heeft het product volgens de onderzoekers echter duidelijk aan populariteit gewonnen. De chocoladeverkoop realiseert volgens Euromonitor in Japan dit jaar een omzet van 555 miljard yen, wat overeenkomt met ongeveer 5 miljard dollar. Tegenover vorig jaar is er sprake van een groei met 5 procent.

"Lange tijd werd de consumptie van chocolade in Japan als een ongezonde eetgewoonte bestempeld," aldus Euromonitor. "Een aantal wetenschappelijke studies waarin werd gesuggereerd dat polyfenolen in cacao een goede impact hebben op de gezondheid, hebben echter in de lokale Japanse media een prominente weerslag gekregen. Daardoor is de houding tegenover chocolade gevoelig veranderd. Consumenten, vooral oudere leeftijdsgroepen, blijven chocolade met hoge cacao-gehaltes kopen. Zwarte chocolade laat in Japan dan ook sterke prestaties optekenen. De groeicijfers van melkchocolade en witte variaties blijven daarentegen relatief bescheiden."

Euromonitor wijst erop dat de toenemende populariteit van zwarte chocolade bij de oudere Japanse bevolkingsgroepen een weerspiegeling vormt van de vergrijzing van de populatie van het land. "De Japanse bevolking kent een snelle veroudering, waardoor ook de bezorgdheid over de gezondheid toeneemt," stippen de onderzoekers aan. "Daarbij groeit tevens de overtuiging dat de gezondheid door goede voedingskeuzes op peil gehouden kan worden." Tevens werd opgemerkt dat in eerste instantie de zwarte chocolade nagenoeg uitsluitend in tabletten werd geconsumeerd, maar inmiddels ook in andere variaties - met noten, biscuits of vruchten - op de markt worden gebracht.

Er wordt aan toegevoegd dat de nieuwe chocoladeproducten in Japan goed worden onthaald. Daarbij wordt vooral interesse getoond in chocolade die is voorzien van een beschermende laag, zodat belet wordt dat het product te snel zou smelten. Vooral kantoorbedienden zouden een belangrijk afnemer van deze variaties zijn.

Lees Verder

17:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chocolade, japan |  Facebook |

10-10-13

Asia-Pacific belangrijkste groeimarkt voor chocoladeproducenten

De verkoop van chocolade kent in Asia-Pacific volgend jaar een stijging met 5,4 procent. Dat betekent meer dan een verdubbeling sinds het einde van de voorbije eeuw. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Euromonitor International. Wereldwijd wordt een verkoopstoename van 2,1 procent in het vooruitzicht gesteld, maar in Noord-Amerika zal volgens het rapport een daling met 0,1 procent moeten worden gemeld. Daarmee laat de regio over een periode van vijftien jaar een inkrimping met 9,9 procent optekenen. De verdere stijging in Asia-Pacific moet volgens de onderzoekers worden toegeschreven aan de blijvende uitbreiding van de middenklasse in onder meer China.

Lees Verder

20:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chocolade |  Facebook |

23-04-12

Betere levensomstandigheden cacaoboeren cruciaal voor chocoladesector

Chocoladeproducenten dreigen met een ernstig bevoorradingstekort geconfronteerd te worden, tenzij er inspanningen worden gedaan om de levensomstandigheden van de cacaoboeren te verbeteren en hen de mogelijk te bieden te investeren in een duurzame productie. Dat heeft David Guest, docent aan de landbouwfaculteit van de University of Sydney, in een gesprek met het webmagazine ConfectioneryNews.com gezegd. De dalende winstmarges voor de kleine cacaoboeren zijn volgens David Guest het grootste gevaar voor de duurzaamheid van de sector.

"Indien er niets wordt gedaan aan de levensomstandigheden van de kleine cacaoboeren, zal het grootste gedeelte overstappen naar meer winstgevende en minder arbeidsintensieve teelten, zoals biobrandstoffen," voert David Guest aan. "De cacaoteelt wordt ook minder populair bij de jonge bevolking, wat zou kunnen leiden tot een tekort aan arbeidskrachten en een slechter management van de plantages. De cacaoboeren investeren ook niet in verbeterde productiemethodes, wat leidt tot slechtere oogsten."

"Door gebrek aan innovatie en schade door ziektes realiseren de cacaoboeren op dit ogenblik slechts een fractie van de potentiële opbrengsten," merkt David Guest nog op. "Een aantal nieuwe ziektes heeft de potentie om bijzonder zware schade aan de sector toe te brengen. Maar ook de klimaatverandering dreigt een belangrijke impact te hebben op het areaal. Volgens een aantal modellen zou door de klimaatverandering tegen het midden van de eeuw ongeveer de helft van het areaal in West-Afrika verloren zijn gegaan."

Lees Verder

14:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chocolade, cacao, voeding |  Facebook |

07-11-11

Expeditie ontdekt nieuwe cacao-smaken in Peruviaanse Amazone

Een team van Amerikaanse en Peruviaanse landbouwwetenschappers hebben in het Amazone-bekken een aantal nieuwe cacao-soorten met unieke smaken ontdekt. Gedurende een aantal expedities, gespreid over een periode van twee jaar, werden volgens de wetenschappers drie volledig nieuwe cacao-populaties ontdekt. Lyndel Meinhardt, onderzoeker bij het Amerikaanse ministerie van landbouw, heeft het over een belangrijke wetenschappelijke mijlpaal, vooral rekening houdend met de interesse van de industrie in smaak-innovatie.

Er wordt aan toegevoegd dat een ander monster, verzameld door medewerkers van het bedrijf Maranon Chocolate, werd geïdentificeerd als pure nacional, een oude en zeer zeldzaam cacaoras, dat felbegeerd is en veel interesse geniet van producenten van fijne chocolade. Er wordt aan toegevoegd dat fijne chocolade de belangrijkste groeisector uit de cacao-industrie vormt, waarbij de oogsten vooral afkomstig zijn uit Venezuela en Ecuador. Door de nieuwe ontdekkingen kan ook Peru volgens de onderzoekers aan de portfolio worden toegevoegd.

De producten kunnen volgens de onderzoekers ooit op de markt worden gebracht onder een geografisch label, zoals dat ook met wijn gebeurt. De verzamelde monsters werden opgeslagen in een dna-bank, waardoor ze verder kunnen worden onderzocht en geteeld. Samen met het bedrijfsleven zal er volgens Meinhardt verder worden gewerkt aan de samenstelling van een overzicht van de genetische diversiteit van wilde cacao in alle landen van Zuid-Amerika.

10:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cacao, chocolade, peru |  Facebook |

22-11-10

Ivoorkust gaat kwaliteitscontrole cacao opdrijven

Ivoorkust, de grootste producent van cacaobonen ter wereld, heeft een nieuwe kwaliteitsprogramma ingevoerd. Dat heeft de Wereldbank bevestigd. Door de kwaliteitsvereisten werden nieuwe normen ingevoerd, waardoor cacaobonen teruggestuurd zullen worden naar de producent, wanneer blijkt dat het fermentatieproces en de droging van de bonen, voor ze naar de verwerking worden verzonden, niet degelijk is verlopen. Dat heeft de Cocoa and Coffee Management Council bekend gemaakt. De bonen zullen aan een controle worden onderworpen vooraleer ze tot de fabrieken worden toegelaten. Met de nieuwe regelgeving wil Ivoorkust tegemoet komen aan het Heavily Indebted Poor Country Initiative van het Internationaal Monetair Fonds.

Indien Ivoorkust voldoet aan het programma van het Internationaal Monetair Fonds, komt het Afrikaanse land in aanmerking voor een schuldreducering van 3 miljard dollar. In de nieuwe regelgeving wordt een vaste belasting op de cacao-exporten ook vervangen door de variabel model, dat afhankelijk is van de marktprijzen. Laurent Pipitone, directeur van de Economics and Statistics Division van de International Cocoa Organisation (ICCO), zegt opgetogen te zijn over de nieuwe ontwikkelingen. Hij voegt er aan toe dat er de voorbije jaren een aantal vragen werden gesteld over de cacaoproductie in Ivoorkust. Daarbij bleek er vanuit de sector vooral twijfels te groeien of de cacaoplanten wel voldoende gedroogd waren.

Laurant Pipitone benadrukte dat het kwaliteitsniveau van de Ivoriaanse cacao bijzonder belangrijk is. Ivoorkust vertegenwoordigt immers 30 procent van de wereldwijde cacao-productie. Ook chocoladeproductent Barry Callebaut heeft aangekondigd dat de kwaliteitscontrole op de fabrieken in productielanden zoals Ivoorkust, Ghana, Kameroen, Brazilië en Maleisië zou worden opgedreven. Daarbij werd opgemerkt dat een rechtstreekse bevoorrading het bedrijf de beste mogelijkheden zou bieden om zijn doelstellingen te bereiken. Een woordvoerder van Barry Callebaut merkt op dat het bedrijf weliswaar zelf geen cacao-plantages heeft, maar toch een nauwer contact met de producenten nastreeft.

13:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: barry callebaut, cacao, chocolade, ivoorkust |  Facebook |

05-01-10

Chocoladeverkoop lijdt niet onder de economische crisis

De chocoladeverkoop heeft weinig te leiden onder de economische crisis. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Mintel. Hoewel de definitieve cijfers voor het voorbije jaar nog niet zijn bekend, mag er volgens de onderzoekers toch gewag gemaakt worden van een belangrijke groei. Dat geldt volgens Mintel bovendien ook voor landen die niet gekend zijn al grote chocolade-markten, zoals India, China en Oekraïne. In de Verenigde Staten wordt geraamd dat er het voorbije jaar 2,6 procent meer chocolade is geconsumeerd dan het jaar voordien. In Groot-Brittannië wordt gewag gemaakt van een groei met 5,9 procent en in België zou de stijging 3,2 procent bedragen. De Zwitsers blijven met een jaarlijkse besteding van 206 dollar per persoon volgens Mintel de grootste chocoladeliefhebbers, gevolgd door de Britten (106 dollar) en de Belgen (90 dollar).

"In vele categorieën kan er gemakkelijk overgestapt worden op een lager marktsegment," merkt Marcia Mogelonsky, analist bij Mintel, op tegenover het magazine Marketing Daily. "Consumenten die in een restaurant in het verleden voor de duurdere flessen kozen, hebben de mogelijkheid om over te schakelen op een goedkoper alternatief. Wie van chocolade houdt, heeft die mogelijkheid echter veel minder. Daar is bijzonder weinig manoeuvreerruimte. Men mag ook niet vergeten dat de consument bovendien vaak vasthoudt aan zijn favoriete chocolade. In de Verenigde Staten is er volgens Mintel een even groot publiek voor melkchocolade als voor zwarte chocolade. Consumenten die van zwarte chocolade houden, zien een overstap naar goedkopere melkchocolade niet als een optie."

Mongolonsky voegt er aan toe dat veel consumenten chocolade tijdens de economische hoogconjunctuur als een middel zagen om zichzelf te belonen en daarmee een chocolade-gewoonte hebben aangekweekt die moeilijk is om opnieuw op te geven, zelfs wanneer de ruimte voor betaalbare luxe is weggevallen. Er wordt aan toegevoegd dat chocolade, vooral in kleine hoeveelheden niet duur is in vergelijking met andere producten. Mintel voegt er aan toe dat een aantal luxemerken, zoals Godiva, ongetwijfeld te lijden hebben onder het dalend bezoek aan grote winkelcentra, maar hun producten zijn ook te koop in de gewone supermarkten. In China is de chocoladeverkoop met 18 procent gestegen, terwijl in Oekraïne sprake is van een groei met 12 procent. Amerikanen geven gemiddeld 55 dollar per jaar uit aan chocolade.

16:03 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chocolade |  Facebook |

05-09-09

Oost-Europa belangrijkste groeimarkt voor chocolade

chocolate girlDe Oost-Europese markt wordt steeds belangrijker voor de chocoladesector, die vooral in West-Europa geconfronteerd wordt met een streven naar gezondere voeding. Dat is de conclusie van het bureau Leatherhead Food Research. Daarbij wordt opgemerkt dat de omzet op de West-Europese chocolademarkt de voorbije vijf jaar met 2,2 procent is gestegen. In Oost-Europa daarentegen werd een groei met 9,1 procent opgetekend. Die regio vormt voor de chocolade-industrie daarmee de snelgroeiende markt van de hele wereld. Er wordt aan toegevoegd dat ook vele chocolade-producenten naar Oost-Europa zijn uitgeweken, waar ze door de goedkopere lonen hun productiekosten kunnen terugschroeven.

"In West-Europa is de volumegroei de voorbije jaren relatief beperkt gebleven," aldus Leatherhead Food Research. "Dat heeft onder meer te maken met gezondheidsoverwegingen en het feit dat mensen overschakelen naar gezondere snacks. Hoewel West-Europa nog altijd 37 procent van de wereldwijde chocolademarkt vertegenwoordigt, verliest de regio snel terrein ten opzichte van Noord-Amerika en groeimarkten in Oost-Europa. Door het feit dat vele chocoladeproducenten uit kostenoverwegingen naar Oost-Europa zijn uitgeweken, werd daar ook de lokale markt gestimuleerd. Door de migratie hebben internationale chocolademerken er een sterkere aanwezigheid uitgebouwd. Gecombineerd met de economische groei, die de vraag heeft aangewakkerd, heeft Oost-Europa zijn aandeel in de chocolademarkt op vijf jaar van 9,1 procent naar 10,9 procent weten op te drijven."

Over de hele sector heeft chocoladesnoep de voorbije jaren de snelste groei gekend, waarbij een gevoelige winst werd geboekt tegenover suikerproducten en kauwgum. De omzet van de chocoladesnoep steeg wereldwijd met 4,4 procent per jaar, terwijl suikerproducten en kauwgum respectievelijk een groei van 3,3 procent en 3,8 procent lieten optekenen. Bij de chocoladeproducten ging de belangrijkste groei naar het duurdere marktsegment, zoals de fairtrade-producten en de zogenaamde single origin producten. Vooral in West-Europa is zwarte chocolade, die opgevat wordt als een gezondere optie, de belangrijkste groeifactor gebleken. Ook in de toekomst zal zwarte chocolade in West-Europa en Noord-Amerika door die gezondheidskarakteristieken de belangrijkste groei blijven kennen.

15:49 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, chocolade, voeding |  Facebook |