01-08-12

Steeds meer Amerikanen met minstens twee chronische aandoeningen

Het aantal Amerikaanse vijfenveertigplussers met minstens twee chronische aandoeningen is het voorbije decennium gevoelig gestegen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Amerikaanse National Center for Health Statistics. De onderzoekers merken op dat bij de eeuwwisseling 16 procent van de Amerikanen tussen vijfenveertig en vierenzestig jaar aan minstens twee chronische aandoeningen leed. Op het einde van het voorbije decennium was dat echter gestegen tot 21 procent. Bij vijfenzestigplussers was er sprake van een stijging van 37 procent tot 45 procent. Er wordt opgemerkt dat senioren vooral een risico lopen op een combinatie van diabetes en hoge bloeddruk. Die combinatie zorgde voor een stijging van 9 procent tot 15 procent. De onderzoekers hebben het over een belangrijke bedreiging voor het Amerikaanse gezondheidssysteem, zowel op het gebied van levenskwaliteit als kosten voor een verouderende bevolking.

Lees Verder

17:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, chronische ziekte |  Facebook |

03-04-11

Link tussen sterke reacties op stress en chronische ziektes

De emotionele reacties van mensen op uitdagingen kan bepalen hoe de betrokkenen reageren op stress. Dat is de conclusie van een onderzoek van de University of Pittsburgh. Opgemerkt wordt dat personen die angstig zijn omdat ze een toespraak moeten houden, blijken een grotere concentratie aan stoffen te bezitten die wijzen op ontstekingen in vergelijking met collega's die relatief kalm blijven bij het vooruitzicht om voor een publiek te moeten optreden.

"De resultaten van het onderzoek zouden kunnen verklaren waarom personen met een hoog stressniveau vaak met chronische gezondheidsproblemen worden geconfronteerd," merken de Amerikaanse onderzoekers op. "De resultaten laten veronderstellen dat personen die angstig of agressief worden wanneer ze met relatief bescheiden uitdagingen in hun leven worden geconfronteerd, een groter risico lopen op ontstekingen," stipt onderzoeksleider Anna Marsland, professor psychologie aan de University of Pittsburgh, op.

De onderzoekers merken op dat de meeste personen een verhoogde hartslag en een hogere bloeddruk vertonen bij het uitvoeren van een stresserende opdracht, maar respondenten die ook een verhoogd niveau van markers voor ontstekingsziekten lieten optekenen, bleken ook het meest emotioneel op de taak te reageren. "Op lange termijn zou dit kunnen betekenen dat emotioneel reactieve personen een groter risico lopen om chronische ziektes, zoals een aandoening van hart en bloedvaten, op te lopen," merkt Anna Marsland nog op.

17:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chronische ziekte, stress |  Facebook |