06-08-10

Onzekerheid over markt uitstootrechten blijft

Het Londense fonds Climate Change Capital, dat tot nu toe meer dan 1 miljard dollar geïnvesteerd heeft in uitstootkredieten, wil bijkomende financiële middelen aantrekken. Het fonds wil zijn toekomstige investeringen toespitsten op projecten die gericht zijn op het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen. Een woordvoerder van Climate Change Capital voert daarbij aan dat er in de toekomst wellicht minder zal worden belegd in de uitstootrechten die worden uitgegeven onder het Clean Development Mechanism van de Verenigde Naties, de tweede grootste klimaatbeurs van de wereld. Er werden geen uitspraken gedaan over concrete investeringsplannen.

"Er is twijfel ontstaan over de wereldwijde klimaatbeurzen, nadat de Verenigde Staten eind juli zijn klimaatwetgeving heeft opgeschort," merkt het persbureau Bloomberg op. "De Verenigde Staten zijn de grootste producent van broeikasgassen ter wereld en een klimaatwetgeving had een belangrijke markt voor uitstootrechten kunnen creëren." Climate Change Capital stelt dat het uitblijven van een Amerikaanse klimaatwetgeving heel wat onzekerheid heeft doen ontstaan dat investeringen in de reductie van emissies op lange termijn de moeite waard zullen blijken te zijn. Het Londense fonds zegt er daarentegen van overtuigd te zijn dat het moment geschikt is om te investeren.

Uitstootmarkten moeten ertoe leiden dat de uitstoot van broeikasgassen worden teruggeschroefd. Bedrijven die meer broeikasgassen produceren dan de toegelaten grens kunnen daarbij vergunningen kopen bij activiteiten die onder die limieten blijven en daardoor een overschot aan uitstootrechten hebben. Maar door de mislukking van een globaal klimaatverdrag en problemen met de controle van het systeem van de Verenigde Naties, hebben de positieve vooruitzichten voor die markten een gevoelige klap gekregen. Er zijn volgens Climate Change Capital echter mogelijkheden in onder meer projecten rond energie-efficiëntie en zonnekracht in India, na China de tweede grootste klimaat-investeringsmarkt van de wereld. Ook zou een waterkrachtcentrale in Kasjmir worden bekeken.