29-05-10

Aandeel clickfraude stijgt verder tot 17,4 procent

Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar vertegenwoordigde clickfraude 17,4 procent van alle online pay-per-click reclame. Tijdens dezelfde periode vorig jaar werd een clickfraude van 13,8 procent opgetekend. In het laatste kwartaal van vorig jaar was dat al gestegen tot 15,3 procent. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau ClickForensics. Er wordt aan toegevoegd dat het aandeel van botnets en malware in clickfraude tijdens elk kwartaal van de voorbije jaren steeds is blijven toenemen en nu ongeveer de helft van alle fraudegevallen vertegenwoordigt. ClickForensics merkt echter wel op dat de statistieken dit jaar afwijken van de periode voordien. Daarbij wordt opgemerkt dat clickfraude tijdens het vierde kwartaal van het jaar traditioneel een grotere groei laat optekenen, terwijl daar het in het opvolgende eerste kwartaal van het nieuwe jaar opnieuw een daling wordt opgetekend.

Ook de jaarlijkse cijfers van het eerste kwartaal laten op langere termijn een groei optekenen. Het eerste kwartaal van vorig jaar vormde daar echter een uitzondering op. ClickForensics merkt op dat de cijfers van het eerste kwartaal van dit jaar mogelijk verklaard kunnen worden door de groei aan meer gesofisticeerde vormen van fraude. De onderzoekers voegen er aan toe dat er vijftien verschillende vormen van clickfraude kunnen worden opgetekend. Onder meer wordt gewag gemaakt van het zogenaamde publisher collusion, waarbij fraudeurs de legale trafiekpatronen proberen te imiteren door botnets en malware te verspreiden over een brede waaier van computers, die vervolgens in een schijnbaar toevallig patroon op reclames klikken. Omdat de fraude over zoveel internetadressen is gespreid, is het moeilijker om de praktijken te detecteren.

ClickForensics voegt er aan toe dat clickfraude in sociale mediasites het voorbije kwartaal op 11,5 procent uitkwam. Dat is lager dan het algemeen gemiddelde van 17,4 procent. De onderzoekers stellen dat er binnen gesloten sociale netwerken minder motivatie is voor clickfraude, terwijl de meeste sociale netwerken ook een aantal persoonsgegevens eisen en bovendien vaak met filters werken om botnets tegen te houden. Er wordt aan toegevoegd dat de groei aan clickfraude parallel loopt met de groei bij online reclamedisplays. Daarbij werden volgens AdMetrix tijdens het eerste kwartaal van dit jaar in de Verenigde Staten 1,08 triljoen online reclamedisplays verdeeld. Dat is een stijging met 15 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De totale display-reclame in de Verenigde Staten bedroeg het voorbije kwartaal 2,7 miljard dollar.

14:59 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, reclame, clickfraude |  Facebook |

24-10-09

Aandeel botnets in clickfraude stijgt

Botnets nemen een steeds groter gedeelte van de clickfraude op zich. Dat is de conclusie van een onderzoek van Click Forensics. Tijdens het derde kwartaal van dit jaar vertegenwoordigden botnets 42,6 procent van alle clickfraude. Tijdens hetzelfde kwartaal vorig jaar was dat nog 27,5 procent. De onderzoekers stellen daarbij dat botnets niet alleen meer voor phishing-praktijken worden gebruikt en ook steeds gesofistikeerder worden ingezet. Op die manier wordt het volgens Click Forensics ook moeilijker om de fraude te ontmaskeren. Verder wordt opgemerkt dat clickfraude op dit een niveau van 14,1 procent heeft bereikt. Dat is een stijging tegenover het tweede kwartaal van dit jaar, toen een niveau van 12,7 procent werd opgetekend. Tijdens het derde kwartaal van vorig jaar werd een niveau van 16 procent bereikt. Hackers maken van botnets gebruik om spam te versturen, gegevens te verzamelen of denial-of-services aanvallen te lanceren tegen bepaalde websites, maar Click Forensics stelt dat er steeds meer nieuwe malafide sectoren bijkomen.

"Botnets vertegenwoordigden tijdens het derde kwartaal van dit jaar al 42,6 procent van de totale clickfraude," merkt Click Forensics op. "Dat is meer dan het dubbele van twee jaar geleden en een stijging met 15,1 procent tegenover het derde kwartaal van vorig jaar. Er is daarbij echter ook een duidelijke verandering merkbaar in het gebruik van deze botnets. In het verleden werden geïnfecteerde computers van nietsvermoedende gebruikers vooral gebruikt voor phishing-praktijken, maar sindsdien zijn de strategieën van de fraudeurs veel gesofistikeerder geworden. In het verleden werden de geïnfecteerde computers nagenoeg uitsluitend gebruikt om hen automatisch op advertenties te laten klikken, zodat er geld kon gegenereerd worden voor de botnets. Maar onder meer bij de Bahama-botnet zien we dat het frauduleuze computerprogramma ook de natuurlijke zoekopdrachten van de gebruiker overneemt om de praktijken meer als een legitieme zoekactiviteit te laten lijken. Daardoor zijn de frauduleuze taktieken veel moeilijker te detecteren."

Click Forensics stelde vast dat de Bahama-botnet internettrafiek langs 200.000 domeinen in de Bahamas leidde. De botnet gijzelt natuurlijke zoekopdrachten en gebruikt geautomatiseerde click-technologie om zichzelf de maskeren als een legitieme bron van zoekreclame-trafiek. De fraudeurs willen daarmee volgens Click Forensics zowel van adverteerders als zoekopdrachten stelen. Volgens de cijfers van Click Forensics zijn 14,1 procent van de clicks frauduleus, wat adverteerders en reclamenetwerken bijzonder veel geld kost. Volgens de onderzoekers zijn er duidelijk banden tussen de Bahama-botnet en de Ukrainian Fan Club, een groep bekende online fraudeurs. Tijdens het voorbije kwartaal zou het grootste volume clickfraude buiten Noord-Amerika afkomstig zijn uit Groot-Brittannië, Vietnam en Duitsland. Wanneer een computer geïnfecteerd is met een code voor botnet-clickfraude, opent zich een onzichtbaar browser-venster. Dat gaat vervolgens op zoek naar voorgeprogrammeerde websites om op bepaalde reclames te klikken.

20:30 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, botnet, clickfraude |  Facebook |

29-01-09

Clickfraude op hoogste niveau in twee jaar

click-fraud-graphicIn het vierde kwartaal van het voorbije jaar is het aandeel van clickfraude gestegen tot 17,1 procent, tegenover 16,6 procent tijdens dezelfde periode het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van het bedrijf Click Forensics. Het is de meteen de grootste stijging sinds ruim twee jaar, toen Click Forensics met de meting van clickfraude is begonnen. Die groei is volgens Tom Cuthbert, chief executive van Click Forensics, niet te verwaarlozen, gezien de miljarden dollars die tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar aan pay-per-click reclame zijn besteed. Cuthbert voert aan dat zoekmachinebedrijven zoals Google en Yahoo zware inspanningen doen om adverteerders te beschermen, maar dat is volgens hem roeien tegen de stroom op. Hij vreest dan ook dat de situatie alleen nog maar erger zal worden.

De groei van de clickfraude is volgens Cuthbert te wijten aan het feit dat bedrijven steeds meer budgetten spenderen aan pay-per-click, dat er steeds meer aanbieders van click-reclame komen en de economische crisis, die cybercrime en botnet-activiteit heeft aangejaagd. Trafiek van botnets vertegenwoordigden tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar 31,4 procent van alle clickfraude, tegenover 27,6 procent tijdens het derde kwartaal en 22 procent tijdens het vierde kwartaal van het jaar voordien. De belangrijkste bron van clickfraude zijn de Verenigde Staten, gevolgd door Canada (7,4 procent), Duitsland (3 procent) en China (2,3 procent). Op zoekmachine-contentnetwerken zoals Google Adsense en Yahoo Publisher Network lag het aandeel van clickfraude op 28,2 procent.

Tom Cuthbert stelt dat de cijfers de sector zouden moeten aansporen om de controle nog te verscherpen. "Maar dat er alleen maar toe leiden dat er nog meer fraude zal worden vastgesteld," merkt de chief executive van Click Forensics op. De sectororganisatie Interactive Advertising Bureau werkt een schema uit voor controlemaatregelen om clickfraude te identificeren. Ook de Click Quality Counsel buigt zich over de problematiek, maar die twee organisaties zouden volgens Cuthbert moeten samenwerken. Cuthbert zegt dat alleen een samenwerking deze problematiek op een betere manier kan aanpakken. Hij merkt ook op dat opnieuw steeds meer zogenaamde clickfarms opgestart worden. Ook daar moeten adverteerders volgens hem alert voor zijn.

16:08 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, clickfraude |  Facebook |

24-10-08

Botnets maken opmars in clickfraude

Clickfraude, één van de bedreigingen van de winstgevende zoekmachinemarketing, is tijdens het derde kwartaal van dit jaar lichtjes gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Click Forensics. Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar bedroeg clickfraude 16,2 procent. Dat is tijdens het derde kwartaal teruggezakt tot 16 procent, maar blijft volgens Click Forensics nog altijd een bijzonder zwaar probleem. De terugval is volgens de onderzoekers vooral te danken aan de grotere aandacht die zowel adverteerders als zoekmachines aan het probleem besteden.

De onderzoekers wijzen erop dat clickproblemen niet alleen malafide beweegredenen hebben, zoals het opdrijven van de reclamekosten van een concurrent of het verwerven van een hogere commissie, maar ook veroorzaakt kunnen worden door toevallige gebeurtenissen, zoals het per ongeluk clicken op een reclame, zonder dat dit de bedoeling was. "Ook dat kost de adverteerder geld, terwijl het hem geen extra waarde oplevert," aldus de onderzoekers. Op onafhankelijke websites die advertenties van zoekmachinebedrijven plaatsen, bedraagt de fraude 27,1 procent. Ook dat is een lichte daling.

Verder stipt Click Forensics aan dat het gebruik van botnets bij clickfraude blijft stijgen. Bijna 28 procent van alle frauduleuze clicks waren tijdens het derde kwartaal van dit jaar het gevolg van botnets, tegenover 25,2 procent tijdens het tweede kwartaal. "Dit is een bijzonder verontrustende trend," voeren de onderzoekers aan. "Clickfraude met botnets is bijzonder moeilijk op te sporen en te identificeren omdat daarbij besmette computers van de onwetende individuele gebruikers worden ingeschakeld. Botnets worden ook gebruikt voor het verspreiden van spam.

14:22 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zoekmachine, botnet, clickfraude |  Facebook |