26-09-13

Bijna één op drie werknemers gebruikt persoonlijke cloud-toepassingen

Nagenoeg 30 procent van de werknemers maken gebruik van persoonlijke cloud-services om werkgerelateerde documenten op te slaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van het databedrijf Varonis Systems bij meer dan honderdtwintig bedrijven. De onderzoekers stelden ook vast dat bijna 5 procent van de werknemers toegeeft vertrouwelijke bedrijfsgegevens in persoonlijke cloud-accounts opgeslagen te hebben. Ondanks de toenemende populariteit van cloud-toepassingen blijkt 44 procent van de betrokken werknemers met zijn bedrijf geen enkel geheimhoudings-contract te hebben ondertekend. Nochtans kan een dergelijke verklaring volgens Varonis het gevaar op lekken gevoelig beperken.

“De gewoonte van vele werknemers om gevoelige werkdocumenten op persoonlijke cloud-accounts op te slaan, vormt één van de belangrijkste risico’s op het ontstaan van datalekken,” merkt David Gibson, vice-president marketing bij Varonis Systems, op. “Vooraleer een bedrijf het lekken van intellectuele eigendom kan aanpakken, moet echter de bron van het probleem worden geïdentificeerd. Het is nochtans verrassend dat een groot deel van de werknemers zich helemaal niet bewust is van geheimhoudings-clausules in hun contracten. Bedrijven moeten dan ook meer inspanningen leveren om hun werknemers te wijzen op de plicht tot geheimhouding.”

“Een bewustmaking van de geheimhoudingsplicht zou een onderdeel moeten vormen van online beveilingsprogramma’s, die naast de implementering van beschermende maatregelen voor gevoelige informatie ook moeten voorzien in de opleiding van werknemers,” zegt David Gibson nog. “Uit het onderzoek is gebleken dat een sensibiliseringscampagne voor de geheimhoudingsplicht het aantal lekken door cloud-accounts van 18 procent tot 13 procent kan terugschroeven.” De onderzoekers waarschuwen ook voor het gevaar van datalekken door vertrekkende werknemers. Slechts 46 procent van de ondervraagden bleek bij het beëindigen van hun contract gevraagd te worden om digitale content in te leveren.

Lees Verder

17:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cloud, industrie |  Facebook |

28-08-13

Cloud-industrie lijdt onder digitale activiteiten spionagediensten

De digitale spionage-activiteiten van de Amerikaanse veiligheidsdiensten beginnen een negatieve impact te hebben op Amerikaanse technologiebedrijven. Dat is de conclusie van een rapport van de Amerikaanse Information Technology & Innovation Foundation (Itif). De technologie-denktank voert daarbij aan dat Amerikaanse cloud-providers de volgende drie jaar een bedrag van 22 miljard dollar tot 35 miljard dollar aan inkomsten zouden kunnen missen door de praktijken van het Amerikaanse National Security Agency. Een verlies aan vertrouwen in Amerikaanse technologiebedrijven dreigt volgens de onderzoekers te leiden tot protectionistische maatregelen die de snelgroeiende cloud-industrie zware schade zouden kunnen toebrengen.

Eerder al had de sectororganisatie Cloud Security Alliance aangegeven dat 10 procent van zijn internationale leden inmiddels al een contract met een Amerikaanse leverancier heeft opgezegd, terwijl 56 procent aangaf in de toekomst minder snel geneigd te zullen zijn om een samenwerking met een Amerikaans bedrijf op te zetten. “Bedrijven zullen door het schandaal in het algemeen minder snel geneigd zijn om met buitenlandse cloud-aanbieders te werken,” zegt ook Daniel Castro, auteur van het Itif-rapport. “Bovendien zullen ook regeringen minder snel aan buitenlandse bedrijven toelating geven om op hun grondgebied dataservices aan te bieden. Dat protectionisme dreigt ook een negatieve impact te hebben op de concurrentie in de sector.”

Daniel Castro merkt op dat de Amerikaanse bedrijven op dit ogenblik de internationale cloud-markt domineren, maar door het spionageschandaal de volgende jaren mogelijk hun aandeel met 10 procent en 20 procent zullen zien dalen. “De berichten over de elektronische spionage van het Nationale Security Agency dreigt tot een fundamentele verschuiving van de marktdynamiek te leiden,” zegt hij. “Indien buitenlandse klanten beslisssen dat de opslag van data in de Verenigde Staten meer risico’s inhoudt dan voordelen biedt, zullen de berichten over de spionage een onmiddellijke en blijvende impact hebben op de concurrentiekracht van de Amerikaanse cloud-computing.” Indien de negatieve effecten zich uitbreiden tot email en zoekactiviteiten kan de schade voor Amerikaanse bedrijven volgens bepaalde waarnemers nog veel groter worden dan door het Itif-rapport wordt verondersteld. (MH)

Lees Verder

16:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cloud, spionage |  Facebook |

25-07-13

Technologiespionage kost Amerikaanse bedrijven buitenlandse klanten

Het spionageschandaal rond het Amerikaanse National Security Agency (NSA) heeft een negatieve impact op de Amerikaanse technologiebedrijven. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Cloud Security Alliance. Daarbij wordt opgemerkt dat 10 procent van de buitenlandse leden van de organisatie al een contract met een Amerikaanse provider van clouddiensten hebben opgezegd, terwijl 56 procent toegeeft van plan te zijn om in de toekomst minder gebruik te maken van Amerikaanse bedrijven. Ook 36 procent van de Amerikaanse providers geeft toe mogelijk buitenlandse klanten te zullen verliezen.

Lees Verder

14:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spionage, technologie, cloud |  Facebook |

05-07-13

Europese Unie moet onafhankelijke koers varen in cloud-computing

De Europese Unie moet minder op Amerikaanse bedrijven steun voor de cloud-opslag van data. Dat heeft Toomas Hendrik Ilves, president van Estland, gezegd. De recente maanden hebben volgens Ilves aangetoond dat het voor Europa cruciaal is om een eigen cloud-omgeving voor data-opslag, die strikt onder de Europese juridische controle zou opereren, te ontwikkelen. Op dit ogenblik maakt de Europese Unie volgens Ilves voor 95 procent van zijn cloud-diensten gebruik van Amerikaanse bedrijven. Estland is één van de meest ontwikkelde landen op het gebied van technologie.

Lees Verder

18:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cloud, europese unie |  Facebook |

30-06-13

Cloud kan belangrijk platform voor energiebesparing zijn

Een overheveling van een aantal computer-services naar een cloud-omgeving kan tot belangrijke energie-besparingen opleveren. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan het Lawrence Berkeley National Laboratory, de Northwestern University en internetbedrijf Google. De onderzoekers merken daarbij op dat een overheveling van courante software-applicaties van 86 miljoen Amerikaanse werknemers naar de cloud-omgeving een energie-besparing zou kunnen opleveren die voldoende zou zijn om Los Angeles een heel jaar van elektriciteit te voorzien.

"Het verschuiven van courante zakelijke applicaties - zoals email, klantenrelaties en programma's voor onder meer tekstverwerking - van een lokale computer naar gecentraliseerde clouddiensten zou de energie-consumptie met 87 procent kunnen afbouwen," merkt onderzoeksleider Eric Masanet. "Voor de Verenigde Staten zou dit een besparing betekenen van ongeveer 23 miljard kilowattuur. Dat komt overeen met de totale elektriciteit die nodig is om alle woningen en industrie van Los Angeles van energie te voorzien."

"Cloud computing kan een belangrijke impact hebben op het energieverbruik van een economie," zeggen de onderzoekers dan ook. Er is later ook een onderzoek voor Europa voorzien. Urs Hoelzle, vice-president technische infrastructuur bij Google, wijst erop dat al langer geweten is dat grote datacenters door een gebrek aan efficiëntie worden gekenmerkt. Er is volgens hem geen reden om te verwachten dat die situatie nu nog zal verbeteren, zodat het stopzetten van die activiteiten en een overstap naar clouddiensten een logische strategie lijkt.

Urs Hoelzle geeft daarbij aan dat al verschillende startups in Silicon Valley exclusief op clouddiensten en online diensten steunen en daarmee ook vermijden een uitgebreid informatica-team moeten onderhouden.

Lees Verder

10:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cloud, energie |  Facebook |

30-09-12

Cloud optimale oplossing voor kleinere bedrijven

Kleinere bedrijven kunnen bijzonder grote voordelen halen uit cloud computing. Hun onkosten voor informatica kunnen met 10 procent tot 20 procent worden verlaagd, dankzij het goedkopere aanbod van cloud-activiteiten. Dat staat in de plannen van Neelie Kroes, Europees Commissaris voor de digitale agenda, om cloud computing in de Europese Unie te promoten. Volgens de Europees Commissaris kan cloud computing aan de Europese Unie 160 miljard euro per jaar kostenbesparingen in informatica opleveren. Bovendien is cloud computing volgens Kroes een pijler van economische groei die 2,5 miljoen nieuwe banen kan opleveren.

Volgens Neelie Kroes kan cloud computing jaarlijks ongeveer 300 dollar per persoon opleveren. Er wordt aan toegevoegd dat de lidstaten door hun deelname aan de Europese cloud-strategie een belangrijk concurrentie-voordeel op de wereldmarkt zouden kunnen creëren, dankzij de omvang van de Europese markt en het vertrouwen dat wordt opgebouwd door een gemeenschappelijke aanpak. Volgens haar diensten biedt cloud computing zelfs een nieuwe aanpak tegen het illegaal downloaden, omdat de technologie bijzonder veel opsporingsmogelijkheden herbergt.

Technische experts van de Europese Commissie benadrukken ook dat een grensoverschrijvende cloud computing niet werkzaam zou kunnen zijn zonder een Europese regelgeving. Er kunnen volgens Neelie Kroes ook maatregelen worden genomen die garanderen dat gegevens ook in cloud computing optimaal beschermd zouden worden, zelfs wanneer die data buiten de eigen landsgrenzen zijn opgeslagen. Die garanties moeten volgens de Europees Commissaris het vertrouwen van de consument in cloud computing verzekeren.

Lees Verder

11:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cloud, technologie |  Facebook |

28-09-12

Bedrijven willen meer activiteiten naar cloud verschuiven

Steeds meer bedrijven overwegen hun activiteiten rond cloud computing de volgende jaren verder op te drijven. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Qumu. Er wordt aan toegevoegd dat grote ondernemingen sneller overwegen om naar cloud-diensten over te stappen dan kleine bedrijven.

Lees Verder

15:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, cloud |  Facebook |

27-06-12

Cloud-computing vindt in China vruchtbare grond

China wordt ook op het gebied van cloud-computing een belangrijke macht. Dat zegt Denis Yip, president Greater China bij het technologiebedrijf EMC Corporation, onder meer verwijzend naar de verschillende initiatieven die op dit ogenblik op het Chinese vasteland in de sector van cloud-computing worden genomen. Yip noemt de evolutie opvallend, aangezien trends traditioneel geleid worden door de Verenigde Staten en pas later ook in China doordringen. Met cloud-computing heeft China met die trend volgens hem voor de eerste keer in twintig jaar gebroken. Dat heeft volgens Yip te maken met het feit dat in China niet met een bestaande informatica-technologie rekening moet worden gehouden en de toepassingen vaak van scratch kunnen worden opgebouwd. In Hongkong, waar technologie al langer een traditie heeft, zijn daarom volgens Yip ook niet dezelfde mogelijkheden terug te vinden.

Lees Verder

17:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cloud, china |  Facebook |

12-10-11

Twee op drie ondernemers kent cloud-werkomgeving

Twee op drie ondernemers is op de hoogte van het bestaan van een cloud-werkomgeving, maar over de concrete inhoud van het begrip blijft de kennis nog altijd relatief beperkt. Dat is de conclusie van een Nederlands onderzoek van de website BusinessCompleet. Er wordt ook opgemerkt dat nog heel wat ondernemers van mening zijn dat er nog belangrijke barrières moeten worden weggewerkt vooraleer kan worden overgeschakeld naar een cloud-werkomgeving.

De onderzoekers geven aan dat het overgrote deel van de ondernemers al gebruik maken van bekende cloud-diensten zoals Gmail, Skype en Facebook. Ook wordt opgemerkt dat de bedrijven bijzonder tevreden zijn over de cloud-initiatieven die werden opgestart. Slechts 5 procent zegt slechte ervaringen opgedaan te hebben met deze diensten. Bovendien blijkt een groot gedeelte van de ondernemers te beseffen dat cloud-diensten in de toekomst erg belangrijk zullen worden. Bijna 70 procent denkt dat software en data voor een groot gedeelte alleen nog via internet beschikbaar zullen zijn.

Er wordt echter aan toegevoegd dat door de onvoldoende bekendheid van de cloud-werkomgeving er nog altijd een relatief grote vrees is voor negatieve gevolgen. Volgens één op drie ondernemers houdt de opslag van data en software op internet bijzonder grote risico's in. Daarbij wordt opgemerkt dat er onvoldoende kennis is over de beveiligingsmaatregelen die de aanbieder heeft getroffen. Er wordt ook opgemerkt dat nog 27 procent van de ondervraagde vrouwen het nut van cloud-diensten niet inziet. Bij mannen blijft dat beperkt tot 17 procent.

16:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cloud |  Facebook |