07-02-14

Cocaïne-gebruik heeft negatieve impact op empathie en sociale interactie

Geregeld gebruik van cocaïne leidt tot een gebrek aan empathie en sociale interacties. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Zurich in Zwitserland. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat regelmatige cocaïne-gebruikers weinig meerwaarde zien in sociale interacties en hechtere contacten met anderen zoveel mogelijk zullen problemen te vermijden. Deze afzondering zou volgens de wetenschappers verder cocaïne-gebruik kunnen stimuleren. De onderzoekers merken dan ook op dat bij de behandeling van cocaïne-verslaafden ook aandacht zou dienen te worden besteed aan het trainen van sociale vaardigheden.

Lees Verder

09:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cocaïne, gezondheid |  Facebook |

04-02-12

Mannen hebben andere verslaving dan vrouwen

De hersenen van mannen en vrouwen gaan anders om met verslaving. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Yale School of Medicine bij dertig cocaïneverslaafden. Uit een hersenscan bleek dat bij vrouwen het verlangen naar cocaïne vooral werd geactiveerd door stress, terwijl bij mannen de drug zelf het verlangen stimuleerde. De vaststelling van de Amerikaanse wetenschappers zou naar eigen zeggen kunnen betekenen dat verslaafde mannen gebaat zijn bij een andere therapie dan vrouwen.

"Zoals verwacht vertoonden de cocaïne-verslaafden een grotere activering in bredere regionen van het brein die gelinkt zijn met afhankelijkheid en motivatie dan de controlegroep, die slechts occasioneel alcohol consumeerden," voeren de onderzoekers aan. "De patronen van de activering kenden echter bij mannen en vrouwen opmerkelijke en significante verschillen wanneer ze geconfronteerd werden met enerzijds stress-situaties en anderzijds druggerelateerde onderwerpen."

"De behandeling van de verslaving is heel anders bij verslaafden die bij stress verlangens ervaren dan wanneer de hunkering ontstaat uit drugstekenen," benadrukt onderzoeksleider Marc Potenza. "Het is belangrijk om de onderliggende biologische mechanismen van deze verlangens te begrijpen." Volgens Potenza hebben verslaafde vrouwen meer baat bij behandeling gericht op stressvermindering. Voor mannen zou volgens hem daarentegen een cognitieve gedragstherapie meer geschikt zijn.

08:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cocaïne, verslaving |  Facebook |

05-11-08

Spanjaard drinkt en rookt minder

0,0,449,591,146,221,ec81a486In Spanje is het verbruik van alcohol, tabak en illegale drugs tijdens de voorbije twee jaar gevoelig gedaald. Dat blijkt uit een rapport van de Spaanse overheid. Afredo Perez Rubalcaba, Spaans minister van binnenlandse zaken, stelde dan ook dat het land op goede weg is in de strijd tegen druggebruik en verslaving. Met de lange Iberische kustlijn is Spanje de belangrijkste toegangspoort van de Europese Unie voor cannabis en cocaïne. De cannabis is meestal afkomstig uit Marokko, terwijl de cocaïne uit de vroegere Spaanse kolonie Colombië wordt ingevoerd. Spanje telt het hoogste cocaïnegebruik van heel Europa.

Uit het onderzoek van de Spaanse overheid is gebleken dat 10,2 procent van de Spaanse bevolking tussen vijftien en vierenzestig jaar elke dag alcohol drinkt, terwijl 29,6 procent dagelijks tabak verbruikt. "Dat is voor beide producten het laagste niveau van de voorbije tien jaar," aldus het persbureau Agence France Presse (AFP). "Verder bleek dat 10,1 procent van de ondervraagden toegaf de voorbije twaalf maanden tenminste één keer cannabis verbruikt heeft. Dat is volgens de onderzoekers het laagste niveau van de voorbije vijf jaar."

De consumptie van cocaïne, die sinds 1999 een constante groei heeft gekend in Spanje, is de voorbije periode ongeveer gelijk gebleven. "Tijdens de voorbije twaalf maanden heeft 3 procent van de ondervraagden naar eigen zeggen minstens één keer cocaïne gebruikt," voert het persbureau aan. "Volgens minister Rubalcaba is uit het onderzoek ook gebleken dat de leeftijd waarop Spanjaarden met het gebruik van drugs beginnen, lichtjes is gestegen. Dat is volgens hem te danken aan de overheidscampagne tegen de verkoop van drugs aan minderjarigen."

12:55 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, spanje, tabak, cocaine |  Facebook |

11-04-08

Sterke euro trekt cocaïne aan

DEA Cocaine Intelligence UnitDe sterke euro trekt cocaïne aan. Dat zegt John Walters, directeur van het Amerikaanse National Drug Control Policy. Er worden aan de zuid-westelijke grenzen van de Verenigde Staten volgens hem opmerkelijk minder cocaïnevangsten gedaan. Hij stelt dat door de sterke euro tegenover de dollar er nu meer cocaïne beschikbaar is in Europa en minder in de Verenigde Staten. Door de hogere wisselkoers worden drugtrafikanten naar Europa getrokken, waar een enorme verhoging van beschikbare cocaïne wordt genoteerd. In de Verenigde Staten is volgens Walters ook de zuiverheid van de cocaïne gedaald.

John Walters stelde zich zorgen te maken over de groeiende trafiek van Colombiaanse cocaïne naar Europa, via Venezuela en West-Afrika. "Daarbij werd er terecht over gespeculeerd dat de kracht en de sterkte van de euro en de kostprijs van de cocaïne achter deze trend zitten. Het is winstgevender om cocaïne op de Europese markt te verkopen en bovendien kunnen de trafikanten ook profiteren van de gunstige wisselkoers. De dollar is de voorbije twaalf maanden 20 procent in waarde gestegen tegenover de dollar.

De daling in de Verenigde Staten heeft volgens Walters ook te maken met het succes van de drugtests in Amerikaanse bedrijven. Die zouden het voorbije jaar het aantal positieve resultaten met 20 procent hebben doen dalen. Volgens Walters moeten Europese landen er bij de Venezolaanse president Hugo Chavez op aandringen dat er maatregelen zouden getroffen worden om de drugtrafieken te bestrijden. Hij wijst er daarbij op dat een verdere destabilisering van West-Afrika door de groeiende drugshandel niet goed is voor de rest van de wereld.

16:48 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europa, cocaine, euro, drugs |  Facebook |

03-08-07

Europa is dure drugsmarkt

Drugs halen op de Europese markt hoge prijzen. Dat zegt het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), gevestigd in Lissabon. Eén kilogram cocaïne haalt op de Europese markt een verkoopprijs van 77.000 dollar per kilogram. Dat is volgens de Amerikaanse Drug Enforcement Administration bijna twee keer zoveel als in de Verenigde Staten.

“De verkoop van cocaïne is tijdens het voorbije decennium in Europa bijna verdrievoudigd,” aldus het persbureau Reuters. “In de Verenigde Staten is de verkoop tijdens diezelfde daarentegen gestabiliseerd.” Volgens EMCDDA-woordvoerder Peter Thomas heeft dat te maken met een sfeer van glamour die de media rond de cocaïne hangen en die ervoor gezorgd heeft dat vele sectoren van de Europese samenleving de drug hebben omarmd.

Volgens de Portugese politie trekt ook de sterke koers van de euro cocaïnesmokkelaars naar Europese steden zoals Amsterdam, Londen en Madrid. Er wordt daar tot 60 euro betaald voor een dosis. “Dealers focussen zich op steden met veel geld,” benadrukte Jose Braz, directeur van het Department of Narcotics in Portugal, dat steeds meer een belangrijke invoerregio voor de Europese drugmarkt is geworden.

Volgens ingewijden verdringt cocaïne steeds meer producten zoals ecstasy, dat tien jaar geleden bijzonder populair was, maar nu op de achtergrond wordt gedrukt. “Dat heeft wellicht te maken met het feit dat cocaïne het ego opkrikt en mensen van hun onzekerheden ontdoet,” stellen ze. De invoer gebeurt met behulp van honderden smokkelaars, vooral vanuit arme West-Afrikaanse landen, zoals Guinnea Bissau.

Vele Zuid-Amerikaanse drugkartels voeren niet rechtstreeks in naar Europa, maar slaan hun voorraden eerst op in West-Afrika. In april slaagde de politie van Guinnea Bissau meer dan 600 kilogram cocaïne in beslag te nemen, maar later bleek dat de smokkelaars toch nog met 2,5 ton hadden weten te ontsnappen. Vorig jaar werden in Spanje en Portugal 70 ton cocaïne in beslag genomen. Dat is evenveel als in 2004 in heel Europa.

13:05 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: drugs, cocaine, europa |  Facebook |

02-07-07

Boliva produceert meer cocaïne

Colombia krijgt als cocaïneproducent steeds meer concurrentie van zijn buurlanden Bolivia en Peru. Volgens de Verenigde Naties werden in Bolivia vorig jaar 27.500 hectaren coca aangeplant. Dat leverde een extra cocaïneproductie van 94 ton op. Dat betekent een groei met acht procent. Analisten stellen dat Bolivia daardoor in conflict dreigt te komen met Brazilië en West-Europa, twee belangrijke afzetmarkten.

“Volgens Braziliaanse diplomaten wordt 80 procent van de Boliviaanse cocaïne aan de man gebracht in Rio de Janeiro en São Paulo,” aldus het magazine OneWorld. “Die illegale handel zorgt daar voor extreem geweld. Tegelijk dient Brazilië ook als doorvoerland voor drugs uit Bolivia en Peru naar Europa. De toename wordt volgens specialisten waarschijnlijk een bron van spanningen met Brazilië en de Europese Unie.”

Bolivia heeft al langer moeilijkheden met de Verenigde Staten omwille van zijn liberale drugsbeleid. President Carlos Mesa versoepelde onder druk van de cocaboeren de beperkingen op de teelt van coca voor traditioneel gebruik. De huidige president, Evo Morales, is een voormalige leider van de cocaboeren en komt nog meer tegemoet aan de eisen van die invloedrijke groep.

De Boliviaanse overheid laat cocateelt toe op 12.000 hectaren. De bladeren van de plant worden gebruikt voor rituelen en ook rauw gekauwd of in thee en medicijnen verwerkt. Maar volgens het United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), bevonden er zich vorig jaar ook 15.500 hectaren illegale plantages in Bolivia. Dat is 1.300 hectaren meer dan het jaar voordien.

De regering van Morales staat achter een voorstel van de cocaboeren om de oppervlakte voor legale cocateelt uit te breiden tot 20.000 hectaren. Volgens analisten dwingen recente inbeslagnames van grote hoeveelheden cocaïne Bolivia er wel toe drastische maatregelen te nemen om de aanvoer van cocabladeren naar de illegale cocaïnelaboratoria te verminderen. Bolivia produceert ook steeds meer andere drugs, zoals marihuana.

15:15 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bolivia, cocaine |  Facebook |

05-06-07

Cocaïne is luchtvervuiling

Italiaanse wetenschappers maken zich bezorgd over de luchtkwaliteit van Rome. Ze hebben daar grote concentraties van deeltjes cocaïne en marihuana aangetroffen, vooral in de buurt van de Romeinse Sapienza-universiteit. Uit onderzoek bleek dat ook sporen van cafeïne en nicotine werden aangetroffen in de Romeinse lucht, net zoals in de Zuid-Italiaanse stad Taranto en Algiers.

De onderzoekers stellen wel dat de concentraties cocaïne zelfs tijdens piekmomenten in de wintermaanden beneden 0,1 nanogram per kubieke meter blijven. Toch stelde onderzoeksleider Ivo Allegrini tegenover het persbureau Reuters dat zelfs een kleine concentratie van dergelijke producten in de lucht een gevaar kunnen betekenen voor de volksgezondheid.

Tegelijkertijd wijzen de onderzoekers erop dat aan de resultaten van het onderzoek geen veronderstellingen mogen verbonden worden over het drugsgebruik van de Romeinse studentenpopulatie. Verder werden Rome ook hogere concentraties gevonden van benzopirene, een product dat terug te vinden is in sigarettenrook en autogassen. In Algiers werden geen sporen van cocaïne aangetroffen.

15:20 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rome, gezondheid, cocaine |  Facebook |

10-01-07

Cocaine op elk Brits bankbiljet

Nagenoeg elk Brits bankbiljet vertoont sporen van cocaine. Dat is de conclusie van een onderzoek van Britse forenzische wetenschappers. Daarmee worden eerdere studies in Spanje en Duitsland bevestigd. Cocaine is volgens onderzoekers bijzonder moeilijk van bankbiljetten te verwijderen. Er werden ook sporen van ecstasy, heroine en cannabis gevonden.

Onderzoekers van het gespecialiseerde bedrijf Mass Spec Analytical uit Bristol kwamen tot de vaststelling dat 99,9 procent van alle Britse bankbiljetten sporen van cocaine bevatten. In totaal zijn er op dit ogenblik in Groot-Brittannie twee miljard bankbiljetten in omloop. Er werden ook sporen van ecstacy, heroine en cannabis teruggevonden, maar in veel mindere mate. "Die stoffen zouden immers sneller worden afgebroken," aldus The Sunday Times.

Onderzoeksleider James Carter merkte daarbij op dat cocaine zich gemakkelijk vastzet op bankbiljetten en niet gemakkelijk weer verdwijnt. "De cocainedeeltjes raken vast in de draden van de bankbiljetten," verklaarde hij. In Spanje werd op 94 procent van de bankbiljetten sporen van cocaine teruggevonden. Daarmee werd ook een eerder onderzoek in Duitsland bevestigd.

13:14 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cocaine |  Facebook |