11-07-11

Mannen beter in selecteren één individueel geluid

Mannen zijn beter dan vrouwen in het bepalen van de herkomst van een geluid in een luidruchtige omgeving. Dat talent hebben mannen wellicht door de evolutie ontwikkeld. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit van Tübingen. Wanneer individuele geluiden afzonderlijk worden beluisterd, blijken vrouwen en mannen even accuraat te zijn in het bepalen van de locatie, maar vrouwen bleken het moeilijker te hebben met de plaatsbepaling wanneer één geluid moet geïdentificeerd worden in een luidruchtiger omgeving.

"Er zijn al eerder duidelijke verschillen tussen mannen en vrouwen aangetoond," merkt het magazine Cortex op. "Algemeen wordt aangenomen dat vrouwen verbaal vlotter zijn en ook een betere opmerkingsgave hebben. Anderzijds is gebleken dat mannen minder tijd nodig hebben om een wagen te parkeren en minder problemen om zich in een nieuwe stad een weg te banen. Die voordelen van de man behoren tot de zogenaamde visuospatiale mogelijkheden. Datzelfde blijkt volgens het onderzoek van de Universiteit van Tübingen ook in de auditieve sector te gelden."

"Bij het zogenaamde cocktailparty-fenomeen, het identificeren van één individueel geluid uit een luidruchtiger achtergrond, bleken mannen beter te scoren," aldus nog Cortes. "Vrouwen bleken volgens de onderzoekers bij het aanduiden van individuele geluiden in sommige gevallen zelfs de tegenovergestelde richting aan te wijzen. Er wordt aan toegevoegd dat mannen dit talent wellicht hebben aangeleerd als resultaat van een natuurlijke en seksuele selectie tijdens de menselijke evolutie."