02-08-13

Collectieve intelligentie leidt niet altijd tot de beste oplossing

Collectieve beslissingen leiden niet altijd tot de beste oplossing. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Arizona State University in de Verenigde Staten en de Uppsala University in Zweden naar het gedrag van mieren rond de bouw van een nieuw nest. De onderzoekers stelden immers vast dat individuele mieren bij de keuze tussen potentiële nesten van een duidelijk uiteenlopende kwaliteit een betere score haalden dan de gezamenlijke kolonie. Bij minder voor de hand liggende kwaliteitsverschillen bleek het collectief wel een beter resultaat te laten optekenen. De onderzoekers stellen dan ook dat collectieve intelligentie niet noodzakelijk altijd de beste resultaten oplevert.

“Collectieve intelligentie verwijst naar situaties waarin groepen accuratere en betere beslissingen nemen dan het geïsoleerde individu,” merken de onderzoekers op. “De relatieve efficiëntie van groepen tegenover individuelen is afhankelijk van de aard en de complexiteit van de opdracht, maar het precieze verband blijft onduidelijk. In de studie met de mieren bleek echter dat het collectief beter presteert bij een moeilijke taak, maar minder efficiënt optreedt bij een eenvoudiger opdracht. De positieve feedback tussen groepsleden zorgt voor een efficiënte verwerking van informatie en verscherpt het verschil tussen kleine afwijkingen. Bij eenvoudiger taken kan die positieve feedback echter tot minder optimale keuzes leiden.

De onderzoekers voeren aan dat bij duidelijke verschillen het individu geen tijd hoeft te verliezen door de voordelen en problemen van de verschillende alternatieven te overwegen. In deze gevallen is volgens de wetenschappers het systeem van feedback binnen het collectief niet langer efficiënt. Wanneer de verschillen tussen de alternatieven minder evident zijn, brengt de feedback van het collectief volgens de onderzoekers echter informatie-elementen aan de oppervlakte die voor een individu veel minder gemakkelijk allemaal kunnen worden geïdentificeerd en dus zonder overleg tot meer vergissingen zal leiden.

Lees Verder

14:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: collectieve intelligentie |  Facebook |