09-01-13

Comazuipen onderschat probleem bij Amerikaanse vrouwen

Comazuipen is een onderschat probleem bij Amerikaanse vrouwen. Dat is de conclusie van een rapport van het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat nagenoeg veertien miljoen Amerikaanse vrouwen zich ongeveer drie keer maand aan overdreven drankgelagen te buiten gaan, waarbij volgens het rapport per uitspatting minstens zes dranken worden geconsumeerd. Vanaf vier dranken wordt bij vrouwen in de Verenigde Staten gesproken over een overdreven drankgebruik.

In het rapport wordt opgemerkt dat het probleem zich vooral situeert bij vrouwen tussen achttien en vierendertig jaar. Ook zou er een grotere frequentie worden opgetekend bij universiteitsstudentes, blanke en latino vrouwen en bij vrouwen met een gezinsinkomen van minstens 75.000 dollar. Er wordt aan toegevoegd dat overdreven drankgedrag, met inbegrip van comazuipen, elk jaar in de Verenigde Staten aan 23.000 meisjes en vrouwen het leven kost. Comazuipen zou daarbij verantwoordelijk zijn voor 12.000 doden.

“Eén op acht vrouwen en één op vijf studentes geven toe zich schuldig te maken aan comazuipen,” merken de onderzoekers op. “Mannen gaan zich weliswaar dubbel zoveel te buiten aan comazuipen, maar de gezondheidsrisico’s voor vrouwen zijn heel verschillend en het gevaar van hun gedrag krijgt minder vaak de aandacht,” voeren de onderzoekers aan. Er wordt onder meer gewag gemaakt van ongewilde zwangerschappen, seksueel overdraagbare infecties en verkeersongevallen.

Lees Verder

18:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, comazuipen |  Facebook |

04-06-12

Comazuipen minder populair bij Europese tieners

Europese tieners laten zich minder vaak betrappen op het zogenaamde comazuipen dan vijf jaar geleden. Bovendien is ook het illegaal druggebruik de voorbije periode niet toegenomen. Daarentegen blijken sigaretten nog altijd even populair te zijn als vijf jaar geleden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction bij een groep jongeren van vijftien en zestien jaar in zesendertig landen.

De onderzoekers stelden vast dat ongeveer 18 procent van de respondenten illegale drugs gebruikt. Dat blijft nagenoeg ongewijzigd tegenover vijf jaar geleden. "Die stabilisering vormt een belangrijke vaststelling, want voordien werd sinds het midden van de jaren negentig nog nagenoeg een verdubbeling tot 20 procent opgetekend," voeren de onderzoekers aan. Er wordt aan toegevoegd dat de respondenten vooral gewag maken van het gebruik van cannabis.

Ook blijkt dat het zogenaamde comazuipen met 11 procent is teruggevallen, terwijl voordien sinds het midden van de jaren negentig nog een stijging met 8 procent was gestegen. De onderzoekers stelden vast dat meer dan driekwart van de ondervraagden jongeren de voorbije twaalf maand alcohol heeft gebruikt. Ook bleek 57 procent de jongste dertig dagen alcohol geconsumeerd te hebben. Daarmee wordt volgens de onderzoekers de lichte daling verder gezet die negen jaar geleden voor het eerst werd opgemerkt.

"Het is wel ontgoochelend dat het niveau van tabaksconsumptie nagenoeg ongewijzigd is gebleken op 28 procent. Op het einde van de jaren negentig bedroeg dat niveau nog wel 35 procent.

Lees Verder

11:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: comazuipen, gezondheid |  Facebook |

23-02-12

Jongeren onder invloed van alcoholconsumptie in speelfilms

Jongeren die veel films bekijken waarin alcohol wordt genuttigd, lopen een groter risico om zelf beginnen te drinken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Dartmouth Medical School bij meer dan zesduizend Amerikaanse tieners tussen tien en veertien jaar. Jongeren die keken naar films waarin alcohol werd geconsumeerd, liepen twee keer meer kans om te beginnen met drinken en liepen 63 procent meer risico om tot comazuipen over te gaan.

De onderzoekers stelden vast dat het aantal alcohol-consumerende jongeren op een periode van twee jaar van 11 procent naar 25 procent was gestegen. Bij het comazuipen, waarbij gerekend werd met een consumptie van vijf alcohol-eenheden onmiddellijk na elkaar, werd een stijging van 4 procent naar 13 procent opgetekend. De onderzoekers stelden daarbij vast dat onder meer de aanwezigheid van drinkende ouders en de beschikbaarheid van alcohol in de woning een invloed hadden op het drinkgedrag.

Deze factoren hadden volgens de onderzoekers echter geen impact op het comazuipen. Dat geldt echter wel voor drinkende vrienden en een rebels karakter. Ook het bekijken van films waarin alcohol werd geconsumeerd bleek volgens de onderzoekers niet alleen een belangrijke factor voor het beginnen met drinken, maar ook voor een verschuiving van normaal drinkgedrag naar compazuipen. Opvallend was dat niet alleen een drinkende hoofdpersoon, maar ook het simpelweg tonen van alcoholflessen of glazen, een invloed bleek te hebben.

18:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, gezondheid, bioscoop, comazuipen |  Facebook |