11-07-14

Celebrities slagen er niet in zich efficiënt te verontschuldigen

Celebrities kunnen meestal op een aantal gespecialiseerde communicatie-adviseurs terugvallen, maar toch blijken de meeste beroemdheden er niet in te slagen om voor hun fouten en misstappen een efficiënte verontschuldiging naar voor te brengen. Dat is de conclusie van een studie door sociologen van de Rutgers University en de Montclair State University, die een analyse maakten van reacties vanuit de buitenwereld op nagenoeg tweehonderd incidenten waarvoor een beroemdheid zich sinds het begin van de eeuw diende te verontschuldigen. Slechts 32 procent van de verontschuldigingen bleek een ondubbelzinnige erkenning van de fout en een expliciete vraag om vergiffenis van het publiek te omvatten.

“Er kunnen verschillende vormen van verontschuldigingen worden geregistreerd,” stippen de onderzoekers Karen Cerulo en Janet Ruane aan. “Een eerste categorie omvat verontschuldigingen waarin de dader zich vooral focust op het eigen gedrag. Alternatieven focussen zich vooral op het slachtoffer. Deze laatste categorie, waarin de nadruk wordt gelegd op het onrecht dat aan het slachtoffer is gedaan, hebben de grootste kans om door de buitenwereld positief te worden ontvangen. Verontschuldigingen die zich vooral op de dader zelf toespitsen, lopen veel sneller het gevaar op uitvluchten uit te draaien, waarbij de schuldige vaak benadrukt dat de feiten in tegenspraak zijn met zijn karakter of door omstandigheden in de hand zijn gewerkt.”

“Verontschuldigingen die de schuld van de dader minimaliseren, lopen weinig kans om door de buitenwereld goed ontvangen te worden,” voeren Cerulo en Ruane aan. “Vooral moet de verontschuldiging daarentegen naar spijt, een corrigerende actie en de toekomst wijzen. De buitenwereld moet weten wat er van de dader in het vervolg mag worden verwacht. Door een corrigerende actie moet de dader aangeven wat er zal ondernomen worden om te garanderen dat de controversiële feiten niet meer zullen gebeuren.” De onderzoekers stelden tenslotte vast dat politici zich het vaakst dienden te verontschuldigen (32 procent), gevolgd door entertainment (20 procent), bedrijfswereld (13 procent), media (13 procent) en sport (8 procent).

“De resultaten van de studie zijn geen echte verrassing,” geven de onderzoekers Karen Cerulo en Janet Ruane toe. “Publieke verontschuldigingen zijn vooral media-evenementen. Maar dat neemt niet weg dat een openbare biecht de culturele normen van de massacommunicatie moet volgen en moet beantwoorden aan de verwachtingen van het publiek. Bij een openbare verontschuldiging geldt niet alleen de inhoud van de biecht, maar ook de manier waarop de boodschap naar voor wordt gebracht.”

Lees Verder