18-01-18

Communicatie in diverse teams vaak complexe uitdaging

Een efficiënte communicatie is niet alleen afhankelijk van de gebruikte methodes, maar ook van de samenstelling van het team. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan op basis van tests met een vijftigtal teams. De resultaten van de studie tonen volgens de onderzoekers dat bedrijven diversiteit niet op een eenvormige basis kunnen benaderen. Aangevoerd wordt vaak een gemengde communicatie-methode is aangewezen. Vele teams zijn immers niet alleen samengesteld uit leden van verschillende etnische origines, maar zullen bovendien meestal ook mannelijke als vrouwelijke medewerkers omvatten.

“Een aantal recente studies hebben aangevoerd dat in teams met een diverse samenstelling tekstboodschappen wellicht betere resultaten zullen opleveren dan persoonlijke communicatie,” zegt onderzoeksleider Lionel Robert, professor collaboratietechnologie aan de University of Michigan. "Onze studie maakt echter duidelijk dat de realiteit vaak complexer is. Er moet immers ook rekening worden gehouden met het type diversiteit. In teams met een raciale diversiteit blijkt tekstcommunicatie bij het delen van knowhow en de integratie in de beslissing beter te zijn dan persoonlijke contacten. Wanneer echter met verschillende geslachten wordt gewerkt, blijkt tekst het tegenovergestelde effect te bereiken."

“Men moet ermee rekening houden dat de online omgeving voor vouwen historisch bijzonder vijandig is geweest,” benadrukt professor Robert. “Dat geldt nog meer in het beslissingsproces, waardoor vrouwen zouden kunnen worden ontmoedigd te participeren. Mannen hebben online de gewoonte om zich ook online agressiever op te stellen, terwijl vrouwen zich meer op een beleefde manier gedragen. Dat verschil wordt nog uitdrukkelijker in het beslissingsproces. Mannen hebben meestal geen aandacht voor andere opinies en nuances. Vrouwen daarentegen pikken online meer sociale aanwijzingen op. Anderzijds kan worden vastgesteld dat raciale verscheidenheid online enigszins vervaagt.”

“Online zorgt voor de afzwakking van een aantal visuele en vocale aanwijzingen die tot stereotypes of andere negatieve factoren zouden kunnen leiden,” betogen de onderzoekers. “Teams met raciale verschillen ervaren vaak meer moeilijkheden met persoonlijke contacten. Sommige deelnemers kunnen ervaren dat hun bijdragen onvoldoende worden gewaardeerd. Tekstcommunicatie lijkt die hinderpalen te kunnen ontwijken, waardoor een gelijke participatie wordt bevorderd.” Opgemerkt wordt dat trainingen mogeljk aangewezen zouden kunnen zijn wanneer gewerkt moet worden met teams die een meervoudige diversiteit kennen.

Lees Verder

15:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: communicatie |  Facebook |

18-02-17

Vrienden zijn niet geïnteresseerd in nieuwe verhalen

De mens heeft de neiging om zijn vrienden verhalen te vertellen over persoonlijke belevenissen die zij nog niet hebben ervaren, maar geniet daarmee vaak slechts een beperkte bijval. Meer kans op positieve reacties heeft hij daarentegen met verhalen die al bij zijn publiek vertrouwd in de oren klinken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Harvard University en de University of Virginia. Vastgesteld werd dat zowel sprekers als luisteraars verwachten dat nieuwe verhalen de toehoorders meer zullen aanspreken, maar in werkelijkheid blijkt het publiek vooral te genieten van bekende en vertrouwde verhalen.

“Conversatie is de meest fundamentele vorm van sociale activiteiten,” benadrukt onderzoeksleider Daniel Gilbert, professor psychologie aan de Harvard University. “Om die vaardigheid goed te beheersen, dient men te weten dat men weet wat de gesprekspartners vooral willen vernemen. Sprekers denken dat luisteraars vooral zullen genieten van verhalen over gebeurtenissen die ze zelf nog niet hebben beleefd, maar die veronderstelling blijkt niet met de werkelijk te kloppen. Nieuwe verhalen blijken de omgeving vooral te vervelen en te verwarren. Die ervaringen zijn immers zo complex dat ze bijna onmogelijk goed kunnen worden gecommuniceerd.”

“Er kunnen verschillende redenen worden gesuggereerd om het fenomeen te verklaren,” betoogt professor Gilbert. “Onder meer zou men kunnen veronderstellen dat vertellers beter zijn in het weergeven van bekende verhalen, maar uiteindelijk blijkt vooral dat de luisteraar dankzij de vertrouwdheid met de materie bekende verhalen gemakkelijker kan begrijpen. Er moet worden vastgesteld dat de meeste sprekers slechts matige vertellers zijn en heel wat belangrijke informatie overslaan. Dat leidt echter tot een verwarring bij de toehoorders. Wanneer daarentegen bekende verhalen worden verteld, kan het publiek de leemtes zelf invullen.”

Lees Verder

13:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: communicatie |  Facebook |

20-08-16

Mens verkiest communicatieve robot boven efficiënt exemplaar

De mens verkiest een expressieve en communicatieve robot boven een efficiënte en effectieve variant. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het University College London en de University of Bristol. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat een samenwerking met een expressieve robot tot een grotere tevredenheid leidt. Bovendien wordt aangevoerd dat communicatieve robots ook meer worden vertrouwd, zelfs wanneer de machine verkeerde beslissingen neemt. De wetenschappers stellen wel dat robots met menselijke eigenschappen bij hun menselijke partners ook een aantal opmerkelijke reacties kan opwekken.

“Uit het onderzoek - waarbij een robot de proefpersonen moest helpen bij de bereiding van een omelet - bleek dat een expressieve en communicatieve robot voor de meerderheid van hun menselijke partners de voorkeur krijgt boven een efficiënter exemplaar, dat nochtans minder fouten maakt en de taak 50 procent sneller kan afwerken,” zegt onderzoeksleider Adriane Hamacher, specialist computer-interactie aan het University Colleg London. “De menselijke partners bleken positief te reageren op de verontschuldigingen van de communicatieve robot voor de fouten die de machine had gemaakt, waardoor eieren op de grond waren gevallen.”

“Vooral werd positief gereageerd wanneer de robot een droevig gezicht toonde,” zeggen de onderzoekers. “Die droevige expressie stelt de menselijke partner wellicht gerust dat de robot beseft dat hij een vergissing heeft begaan. Wanneer de communicatieve robot op het einde van het experiment vroeg of zijn menselijke partners hem een baan als keuken-assistent konden aanbieden, bleken vele proefpersonen weigerachtig te antwoorden. Er mocht uitsluitend bevestigend of ontkennend, zonder de keuze te kunnen motiveren, worden geantwoord en de meeste mensen bleken zich oncomfortabel te voelen.”

“Eén persoon stelde zelfs de indruk te hebben dat de robot bij een afwijzing droevig keek, ook al was de machine daarvoor niet geprogrammeerd,” zegt Adriane Hamacher. “Een andere proefpersonen klaagde over emotionele afpersing en een derde ging zelfs zover om tegen de robot te liegen. Dat heeft wellicht te maken met de eerder geconstateerde reacties en de verwachting dat de robot op dezelfde droevige manier zou reageren dan op het verlies van de eieren. Verwacht werd dat de robots verder menselijke eigenschappen zouden vertonen.”

Lees Verder

12:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: robot, communicatie |  Facebook |

07-05-14

Hersenactiviteit spreker en publiek vertoont identieke patronen

De hersenactiviteit van sprekers en luisteraars vertoont een opmerkelijke gelijkenis. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of New York. Opgemerkt wordt dat het fenomeen verband houdt met de voorspelbaarheid van het taalgebruik. Wanneer de hersenen gelijke patronen laten optekenen, kan volgens de Amerikaanse wetenschappers ook gemakkelijker de inhoud van de gesproken taal worden voorspeld. Het verband biedt volgens de onderzoekers niet alleen een mogelijkheid om de omgeving sneller en accurater te verwerken, maar zou ook een belangrijke rol spelen in de menselijke communicatie in het algemeen.

Lees Verder

13:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: communicatie |  Facebook |

26-02-14

Persoonlijke communicatie is voor marketeer taboe

De consument vindt het aanvaardbaar om benaderd te worden met mobiele reclames die zich baseren op hun interesses, maar dulden niet dat gebruik gemaakt wordt van sleutelwoorden uit hun persoonlijke communicaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent PricewaterhouseCoopers (PwC) bij bijna vierduizend respondenten in Brazilië, China, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het gebruik van elementen uit de persoonlijke communicaties om consumenten te benaderen is volgens de onderzoekers dan ook een riskante strategie, aangezien een negatieve perceptie over het merk gecreëerd dreigt te worden.

Lees Verder

13:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: communicatie, marketing |  Facebook |

21-02-14

Computer vormt hinderpaal communicatie tussen arts en patiënt

Artsen die tijdens de consultaties teveel gefocust zijn op hun computerschermen, dreigen een aantal niet-verbale signalen van hun patiënten over het hoofd te zien. Bovendien heeft een overdreven aandacht voor computer-technologieën een negatieve impact op de communicatie met de patiënten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Northwestern University bij honderd patiëntenbezoeken, die met videocamera werden vastgelegd. De aanwezigheid van computers blijkt het voor de patiënt volgens de Amerikaanse onderzoekers moeilijker te maken om de aandacht van de arts te trekken. Bovendien toont de studie aan dat ook de patiënt zelf door het computerscherm wordt beïnvloed.

“Wanneer artsen teveel aandacht besteden aan hun computerscherm, is het veel moeilijker om naar de patiënten te luisteren, probleem-oplossend op te treden en creatief te denken,” waarschuwt onderzoeksleider Enid Montague, professor geneeskunde aan de Northwestern University. “Het onderzoek toonde aan dat het oogcontact tussen patiënt en arts door de aanwezigheid van een computerscherm een heel ander patroon vertoont. Niet alleen raadpleegt de arts vaker de elektronische patiëntendossiers, maar ook de patiënt zelf wordt door het computerscherm aangetrokken, onafhankelijk of de digitale gegevens kunnen worden opgemerkt of begrepen.”

De resultaten van het onderzoek moeten volgens Montague aanleiding geven voor een efficiëntere training van artsen in het gebruik van technologie en het optimaliseren van de gebruikte apparatuur. “Onder meer zou moeten gedacht worden aan interactieve schermen, waar een digitale dialoog tussen de arts en zijn patiënt kan worden gestimuleerd,” voert de onderzoeker aan. “Elektronische patiëntendossiers moeten aan het medisch personeel immers de mogelijkheid bieden om een efficiënte en gecoördineerde gezondheidszorg aan te bieden. Aangezien de technologie een impact heeft op deze patronen, dient er gezorgd te worden voor de uitbouw van een omgeving die een optimale interactie tussen patiënt en arts mogelijk maakt.”

Lees Verder

15:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arts, communicatie, technologie |  Facebook |

21-12-13

Geslacht spreker heeft impact op verwerking boodschap

Het geslacht van een spreker heeft een belangrijke impact op het verwerken van de boodschap door de toehoorders. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Kansas. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat een verschil tussen de sekse van de spreker en het geslacht van de gebruikte woorden een negatieve impact heeft op de aandacht van de toehoorders. Afhankelijk van het geslacht van de spreker, kan de boodschap volgens de onderzoekers door de toehoorders op een andere manier worden geïnterpreteerd. De studie bevestigt volgens de wetenschappers dat de persoonlijkheid van de spreker een impact heeft op de verwerking van linguistische informatie.

Lees Verder

12:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: communicatie |  Facebook |

07-11-13

Communicatie slecht nieuws is bijzonder complex gegeven

Het brengen van slecht nieuws is een complex proces dat onderhevig is aan heel wat factoren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California. De onderzoekers stellen echter dat er steeds moet voor gezorgd worden dat de boodschap wordt geformuleerd in een formaat dat aan de uiteindelijke doelstelling van de communicatie beantwoordt. Er wordt echter ook opgemerkt dat het verbergen of verbloemen van slecht nieuws geen enkel effect heeft wanneer men een gedragsverandering bij de bestemmeling van de boodschap op het oog heeft. De onderzoekers stellen dat de resultaten van de studie implicaties hebben in een brede waaier van domeinen.

Lees Verder

12:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: communicatie |  Facebook |

03-11-13

Individu wil in eerste instantie met gelijken communiceren

Het individu is meer geneigd om vooral met gelijken te communiceren dan tot nu toe werd gedacht. Dat is de conclusie van een analyse van honderden miljoenen mobiele telefoongesprekken door wetenschappers aan de Aalto University in Finland. De onderzoekers tellen dat er een duidelijke concentratie van telefoongesprekken kon worden opgemerkt op het gebied van leeftijd, geslacht en andere gezamenlijke eigenschappen van de correspondenten. Er wordt opgemerkt dat dit fenomeen ervoor zorgt dat informatie en ideeën zich minder gemakkelijk over brede maatschappelijke netwerken verspreiden.

Lees Verder

09:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: communicatie |  Facebook |

28-10-13

Compatibiliteit online communicatieplatformen nog niet voor morgen

In tegenstelling tot de telefoon zijn een grote reeks internet-communicatieplatformen nog steeds niet op elkaar afgestemd. Het zal wellicht nog minstens tien jaar duren vooraleer bij online communicatieplatformen een compatibiliteit zal kunnen worden gerealiseerd. Dat zegt Cullen Jennings, analist bij de Internet Engineering Tast Force, die werkt aan een eengemaakte norm voor messaging-technologie. Jennings voert aan dat technologisch nochtans geen onoverkomelijke hindernissen kunnen worden aangestipt om het gebrek aan compatibiliteit te verklaren, maar moet vooral gekeken worden naar de strategie van de diverse operatoren, die vooral een eigen zakelijk model proberen te beschermen.

Lees Verder

14:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, communicatie |  Facebook |

13-08-13

Eén op zes bellers haakt in na veertig seconden

Een wachttijd van veertig seconden bij telefoische oproepen doet 15 procent van de bellers inhaken. Dat is de conclusie van een onderzoek door het gespecialiseerde bedrijf Ifbyphone naar het telefonverkeer bij zijn klanten gedurende het eerste kwartaal van dit jaar. De onderzoekers stelden vast dat 60 procent van de oproepen gemiddeld na iets meer dan één minuut wordt beantwoord. Dat betekent volgens Ifbyphone echter dat een belangrijk gedeelte van de bellers inmiddels de contactpoging al heeft opgegeven. De onderzoekers merkten verder op dat bedrijven met het kleinst aantal bellers de langste wachttijden lieten optekenen. Dat is volgens Ifbyphone wellicht te wijten aan een gebrek aan beschikbaar personeel.

Lees Verder

15:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: communicatie, telefoon |  Facebook |

31-07-13

Meerderheid bedrijven gebruikt sociale media voor interne communicatie

Een meerderheid van bedrijven doet beroep op sociale media als platform voor interne communicatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Towers Watson bij bijna driehonderd bedrijven. De onderzoekers stelden vast dat inmiddels 56 procent van de bedrijven diverse sociale media gebruiken om hun interne communicatie te organiseren en communities uit te bouwen. Er wordt echter aan toegevoegd dat er geen consensus is over de sociale instrumenten die het meest efficiënt bij die taken kunnen worden ingeschakeld, maar eveneens wordt opgemerkt dat bedrijven deze platformen moeten inschakelen om een groter engagement te creëren bij de medewerkers.

“Sociale media zijn van nature uit ontwikkeld om communities uit te bouwen en zouden werknemers kunnen aanzetten om zich te engageren rond items zoals productiviteit, samenwerking, cultuur en waarden,” merkt Nicola Cul, directeur communicatie en verandermanagement bij Towers Watson, op. “Naarmate bij bedrijven de noodzaak aan een wereldwijde samenwerking toeneemt, zullen wellicht meer bedrijven naar sociale media grijpen om hun boodschappen op een creatieve manier te communiceren.” Instant messaging is met 73 procent het meest populaire sociale platform dat door de bedrijven wordt gehanteerd, maar minder dan de helft van de gebruikers vindt het systeem efficiënt.

Het onderzoek toonde aan dat geen enkel sociaal mediaplatform door een meerderheid van de respondenten als een efficiënt instrument werd bestempeld. “Toch moeten bedrijven deze instrumenten aanwenden om het engagement bij de werknemers op te drijven,” voert Nicola Cull aan. “De geografische afstand tussen de werknemers wordt door thuiswerk en buitenlandse vestigingen steeds groter. Deze werknemers vragen een duidelijke communicatie en wensen ook vanaf afstand op een degelijke manier gesteund en begeleid te worden. Daarom is een gemakkelijk contact met managers en collega’s noodzakelijk. Sociale media kunnen daarvoor een handig instrument aanbrengen.”.

Lees Verder

15:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media, communicatie |  Facebook |

21-06-13

Diplomatie bijzonder gevoelig voor digitale communicatie

Digitale technologieën hebben van de diplomatie een bijzonder gevoelige sector gemaakt. Dat zegt David Darg, oprichter van het nieuwe sociale nieuwsplatform Ryot.org. Hij wijst erop dat diplomatie er vaak moet voor zorgen dat bij een crisis zo snel mogelijk een boodschap kan worden uitgezonden om de belanghebbenden gerust te stellen, terwijl tegelijkertijd gegarandeerd moet worden dat de berichtgeving correct is. In het digitale tijdperk kan volgens Darg tussen die twee elementen een belangrijk conflict ontstaan.

Lees Verder

14:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: diplomatie, internet, communicatie |  Facebook |

19-05-13

Beeld is voorkeurcommunicatie op korte afstand

Op korte afstand wordt de voorkeur gegeven aan visuele communicatie, maar op groter geografische afstanden wordt in eerste instantie naar verbale kanalen gegrepen. Dat is de conclusie van een onderzoekers van wetenschappers aan de Harvard University in de Verenigde Staten. Om een indruk van nabijheid te creëren, zal er volgens de Amerikaanse wetenschappers dan ook gegrepen worden naar technologieën zoals videoconferenties. Hetzelfde fenomeen geldt volgens de onderzoekers ook bij grotere afstanden in tijd. Woorden behouden immers hun betekenis, maar de betekenis van beelden kan volgens hen evolueren, zodat de boodschap eventueel minder goed zou kunnen overkomen.

Lees Verder

17:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: communicatie |  Facebook |

13-02-13

Videostreams en communicatie belangrijkste applicaties

Applicaties voor videostreams en communicatie - zoals YouTube, Hulu en Netflix - vertegenwoordigen de helft van de dataconsumptie op tablets. Dat is de conclusie van een rapport van het bedrijf Cisco. Dezelfde sectoren vertegenwoordigen op smartphones 45 procent van de totale dataconsumptie. Op de tweede plaats staan informartie-applicarties zoals Google Maps of Wall Street Journal met een totaal van 17 procent bij tablets en 12 procent bij smartpohones. Verder wordt opgemerkt dat sociale netwerken 7 procent van het dataverkeer op smartphones vertegenwoordigen, maar bij tablets valt dat terug tot 3 procent.

Lees Verder

17:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicatie, videostream, communicatie |  Facebook |

19-09-12

Communicatiesector is door iPad omgegooid

Steeds meer consumenten gebruiken de iPad van Apple als een alternatief voor andere mediakanalen en elektronische apparaten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het softwarebedrijf Brainshark bij Amerikaanse consumenten. Uit het onderzoek bleek onder meer dat 67 procent van de bezitters van een iPad het toestel gebruiken als een alternatief voor boeken, maar ook voor navigatiesystemen (32 procent), muziekspelers (31 procent), camera's en televisie (31 procent) en videocamera's (24 procent). Sinds de iPad op de markt is gekomen, heeft het apparaat volgens de onderzoekers een belangrijke impact gehad op de communicatie van personen en bedrijven. Het is volgens Andy Zimmerman, chief marketing officer bij Brainshark, opmerkelijk dat de iPad nauwelijks nog weg te denken is uit het dagelijkse leven van de gebruikers. Op zakelijk vlak geeft 64 procent van de ondervraagden toe dat het toestel tot een verhoogde productiviteit heeft geleid, terwijl 32 procent zegt door de iPad meer succes te hebben.

Lees Verder

14:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: communicatie, ipad |  Facebook |

26-08-12

Mens en chimpansee hebben gemeenschappelijke gebarentaal

Wetenschappers aan de University of Stirling hebben twintig tot dertig manuele gebaren geïdentificeerd die door een gemeenschap wilde chimpansees worden gebruikt om onder elkaar te communiceren rond activiteiten zoals voeding, seks, agressie en verdediging. Volgens de onderzoekers hebben minst één derde van deze gebaren gelijkaardige signalen bij de mens. Deze gelijkenissen kunnen volgens onderzoeksleider Anna Roberts een belangrijk element vormen om een inzicht te verwerven in de ontwikkeling van de menselijke taal. De onderzoekers stelden onder meer vast dat de chimpansees en mensen dezelfde gebaren gebruiken om anderen te wenken of weg te sturen, maar ook om voeding te vragen en opwinding duidelijk te maken. Anna Roberts heeft het daarbij over de mogelijke missing link tussen de communicatie bij apen en mensen.

Lees Verder

10:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chimpansee, communicatie, gebarentaal |  Facebook |

25-06-12

Sociale media kan efficiëntie communicatie met 80 procent verbeteren

Bedrijven die het meest efficiënt gebruik maken van sociale media, kunnen een omzetgroei realiseren van 16 procent. Bovendien kan de efficiëntie van de communicatie met 80 procent worden opgedreven en kunnen de uitgaven voor innovatie met 50 procent worden teruggeschroefd. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent McKinsey bij tweehonderd bedrijven, waarvan 70 procent toegaf dat sociale media een belangrijker onderdeel van de bedrijfsvoering zijn geworden. Toch geeft slechts 5 procent aan de volledige potentie van het kanaal te gebruiken. De onderzoekers stelden vast dat 94 procent van de best presterende ondernemingen een fulltime ploeg op sociale media hadden geplaatst, tegenover slechts 66 procent van de bedrijven die met de implementering van het kanaal pas zijn begonnen.

Lees Verder

16:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media, communicatie |  Facebook |

16-04-12

Amerikaanse communicatiesector groeit met ruim 5 procent

De Amerikaanse communicatiesector zal dit jaar een omzet realiseren van 1,19 triljoen dollar. Dat betekent een groei met 5,6 procent tegenover het voorbije jaar, toen ook al een omzetstijging met 4,2 procent werd opgetekend. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau Veronis Suhler Stevenson. Er wordt aan toegevoegd dat de sector tegen het midden van het decennium een omzet van 1,42 triljoen dollar zal realiseren. Dat betekent een gemiddelde omzetgroei met 5,7 procent per jaar. De grootste groei zal volgens het rapport worden opgetekend bij de zogenaamde targeted media.

Targeted media, waarbij doelgericht wordt gemikt op een specifiek publiek, zou een gemiddelde jaarlijkse groei met 8,1 procent laten optekenen. De traditionele marketing (3,8 procent) en consumenten-reclame (2,6 procent) zouden met de traagste groei rekening moeten houden. Tegen het midden van het decennium zullen media uit entertainment en ontspanning met een bedrag van 353,9 miljard dollar volgens het rapport het grootst aantal budgetten ontvangen, gevolgd door onderwijs en opleiding (293 miljard dollar) en targeted media (278,4 miljard dollar).

Verder volgen professionele informatie (247,2 miljard dollar), traditionele consumentenreclame (160,4 miljard dollar) en traditionele marketing (86,6 miljard dollar). Binnen targeted media zullen internet en mobile dit jaar een groei met 18,1 procent laten optekenen, gevolgd door branded entertainment (7,5 procent) en uitbesteedde consumentencontent (6,7 procent) en business-to-business (5,5 procent). Binnen de traditionele media is de grootste groei voorzien voor public relations en mond-aan-mond reclame (14,6 procent).

Lees Verder

15:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: communicatie |  Facebook |

28-03-12

Amerikaanse Supreme Court moet communicatie-revolutie nog doormaken

Het Amerikaanse Supreme Court houdt koppig vast aan oude mediatradities, die nog afkomstig zijn van de periode voor de communicatie-revolutie. Dat hebben de Amerikaanse media gezegd in een reactie op een beslissing van het Supreme Court om alle elektronische media uit de rechtszaal te weren en alleen een verslaggeving met pen en papier toe te laten. Als enige toegeving werd aangevoerd dat elke dag de audio-opnames en stenografie van de debatten zouden worden vrijgegeven.

Lees Verder

17:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: supreme court, media, communicatie |  Facebook |

21-03-12

Marketing en communicatie onvoldoende geïntegreerd

Veel Europese bedrijven hebben het nog altijd moeilijk om over verschillende mediakanalen een geïntegreerde aanpak uit te werken voor marketing en consumenten-communicatie. Dat is de conclusie van een enquête van consulent Pitney Bowes Software bij marketeers in Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië. Volgens 90 procent van de ondervraagden wordt het nochtans essentieel om de communicaties over verschillende media te integreren. Toch blijkt een overweldigende meerderheid van bedrijven hierop geen grote nadruk op te leggen.

"Er zijn verschillende redenen waarom men er niet in slaagt om de verschillende kanalen optimaal te integreren," merkt Pitney Bowes Software op. "Onder meer vinden velen het moeilijk om de explosieve groei in het aantal kanalen bij te houden, maar anderen vertonen duidelijk een gebrek aan strategie. Ook blijken de zorgen over de veiligheid van de onderscheiden kanalen een belangrijke rem te vormen." Daarnaast wordt gewag gemaakt van een gebrek aan consistentie over het geheel van kanalen en een angst voor het scheppen van verwarring bij de consument.

De onderzoekers merken op dat 32 procent van de ondervraagden door het diverse karakter van het klantenbestand met problemen geconfronteerd te worden. Ook blijkt men de communicatie met de consument vaak niet adequaat op te volgen, terwijl ook een precieze targeting voor een groot aantal respondenten problemen bleek op te leveren. Toch blijkt dat 94 procent van de respondenten ervan overtuigd te zijn dat multichannel-marketing als strategie een groot potentieel heeft, vooral op het gebied van besparingen van tijd en geld.

17:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: communicatie, marketing |  Facebook |

05-01-12

Amerikaanse consumentenorganisatie wil meer informatie op alcohol-labels

De Consumer Federation of America (CFA) heeft opnieuw opgeroepen om producenten van alcoholische dranken te verplichten op hun labels voedingsinformatie te publiceren. Opgemerkt wordt dat met het Amerikaanse Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB) al vijf jaar een akkoord was gesloten om de producenten van bier, wijn en sterke dranken te verplichten om die informatie te verstrekken, maar sindsdien is er volgens de consumentenorganisatie geen actie meer ondernomen.

"De consument heeft basisinformatie over alcohol nodig om hem toe te laten om op een gematigde manier met de producten om te springen, zoals door de Amerikaanse regering en gezondheidsorganisaties wordt aangevvoerd," merkt Chris Waldrop, directeur van het Food Policy Institute van de Consumer Federation of America, op tegenover tegenover het webmagazine Beverage Daily. "De consument moet bijvoorbeeld een vergelijking kunnen maken tussen het alcohol-gehalte in een fles bier en een glas wijn."

De consumentenorganisatie zegt aan het alcohol-bureau ook gevraagd te hebben dat de producenten van alcoholisch dranken verplicht zouden worden om op hun verpakkingen ook een stellingname over matig drankgebruik, zoals uitgestippeld is door de Dietary Guidelines for Americans, te vermelden. De organisatie wijst erop dat alcohol-labels een instrument kunnen zijn om het alcohol-misbruik te bestrijden en dronkenschap in het verkeer tegen te gaan.

16:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, gezondheid, communicatie |  Facebook |

21-12-11

Politie heeft eenvoudig instrument om vertrouwen te winnen

Een respectvolle houding van agenten tegenover de bevolking, heeft een belangrijke invloed op de perceptie bij het publiek over politiediensten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Queensland. De Australische onderzoekers voeren daarbij aan dat zelfs een relatief korte interactie met het publiek een bijzonder groot effect kan hebben op de perceptie van de bevolking over de legitimiteit van zowel de individuele agent als de hele politiedienst.

Onderzoeksleider Lorraine Mazerolle, professor criminologie aan het Institute for Social Science Research van de University of Queensland, benadrukt dat een legitiem optreden van politie bestaat uit een neutrale besluitvorming, het aangeven van betrouwbare motieven, de nadruk op participatie van de burger en het behandelen van het individu met waardigheid en respect. Die elementen kunnen volgens de onderzoekers de basis vormen om bij het publiek een andere perceptie over de politie te bewerkstelligen.

Bij het hanteren van de betrokken principes tijdens wegcontroles bleek volgens de onderzoekers dat de bestuurders ervan overtuigd waren dat de agenten echt bezorgd waren over verkeersongevallen door alcohol-intoxicatie. In het kader van de betrokkenheid van de burger wordt daarbij volgens de onderzoekers ook informatie over veiligheid in de gemeenschap verstrekt en wordt gepolst naar de bekommernis van de burger over onder meer criminaliteit in zijn buurt.

Een normale controle neemt volgens Mazerolle ongeveer een halve minuut in beslag, maar door de uitgebreidere interactie werd dat in het experiment opgedreven tot anderhalve minuut. "Die extra minuut kwalitatieve communicatie maakt echter een hele wereld van verschil," aldus Mazerolle, die het experiment ook wil uitvoeren in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, om te onderzoeken of de resultaten ook in een andere context blijven opgaan.

 

11:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: communicatie, politie |  Facebook |

18-12-11

Verpakking gezondheidsboodschappen heeft weinig resultaat

Het gedrag van mensen die worden geconfronteerd met beslissingen over hun gezondheid, wordt niet significant beïnvloed door de manier waarop de betrokken boodschappen worden verpakt of verwoord. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Buffalo. De Amerikaanse onderzoekers stellen dat de formulering wel een impact kan hebben op de perceptie van bepaalde tests bij de patiënt, maar dat betekent volgens hen ook niet dat de betrokkene ook zelf de test wil ondergaan.

"Daarbij spelen een brede waaier van factoren een rol," voert onderzoeksleider Elie Akl, professor preventieve geneeskunde aan de University of Buffalo, aan. "Onder meer de hoeveelheid informatie, de persoonlijke benadering en het gebruik van visuele en statistische informatie spelen daarbij een belangrijke rol. Ook moet rekening worden gehouden met de beschikbaarheid en toegankelijkheid van gezondheidsdiensten." De onderzoekers merken op dat de resultaten van de studie aangeven dat de framing-theorie niet opgaat voor de gezondheidssector.

Framing stelt dat bij het overbrengen van een boodschap een aantal specifieke aspecten kunnen worden benadrukt om de overtuigingskracht te verbeteren. "Indien die theorie wel zou opgaan, zou de openbare gezondheidssector een instrument in handen hebben om met een specifieke formulering van boodschappen een positieve impact te hebben op het gedrag van de consument," voert Elie Akl aan. "Op die manier zou het gemakkelijker worden om vrouwen te overtuigen een mammografie te ondergaan of om het gebruik van een condoom te promoten."

11:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: framing, communicatie |  Facebook |

08-12-11

Consument heeft hele portefeuille met digitale instrumenten

Consumenten gebruik computers, smartphones en tablets voor een steeds bredere waaier van activiteiten. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent KPMG in eenendertig landen. Het gaat volgens de onderzoekers daarbij om activiteiten die variëren van ecommerce op de mobiele telefoon tot het onderhouden van contacten met vrienden op sociale netwerken, waarbij een brede waaier van technologieën worden gehanteerd om belangrijke, maar vaak overlappende opdrachten uit te voeren.

De onderzoekers stelden vast dat inmiddels 86 procent van de consumenten een computer gebruikt voor activiteiten op het internet. Bij smartphones valt dat echter terug tot 8 procent, gevolgd door tablets met 6 procent. Bij sociale netwerking daalt het aandeel van de computer op vier jaar tijd echter van 94 procent naar 76 procent, terwijl mobiele platformen een stijging van 3 procent naar 16 procent laten optekenen. Tablets, die voor de eerste keer in het onderzoek werden opgenomen, halen een score van 7 procent.

Op het gebied van ecommerce zegt 70 procent van de respondenten vliegtuigtickets en vakanties het meest waarschijnlijk online te zullen kopen. Voor muziek, boeken en videogames realiseert het online medium een score van 65 procent. Daarentegen zegt 47 procent geen interesse te hebben om luxeproducten online te kopen. Datzelfde wordt door een groep van 41 procent gezegd over voeding en aanverwante dagelijkse aankopen. Bij het onderzoek rond aankopen maakt 86 procent gebruik van computers, gevolgd door mobiele telefoons (8 procent) en tablets (5 procent).

 

19:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: communicatie, technologie |  Facebook |

09-11-11

Sociale netwerken creëren betere mensen

Technologieën zoals Twitter zet de gebruiker aan om meer empathie te tonen. Dat heeft Jack Dorsey, mede-oprichter van de internetbedrijven Twitter en Square, gezegd tijdens een colloquium van het webmagazine GigaOm. Het volgen van de dagelijkse belevenissen van anderen op de microbloggingsite Twitter is daarvan volgens Dorsey een voorbeeld. Omdat men daardoor een beter inzicht krijgt in de achtergrond van de anderen, zullen conflicten volgens Dorsey tot een minimum worden herleid.

"Vaak wordt geklaagd dat de technologie leidt tot de teloorgang van de traditionele persoonlijke interacties, maar dat wordt door Jack Dorsey tegengesproken," voert GigaOm aan. "Wanneer technologie op de juiste manier wordt toegepast, zal dat volgens hem uiteindelijk leiden tot een grotere menselijkheid. Hoewel de vloedgolf van geconnecteerde apparaten ertoe heeft geleid dat steeds meer mensen met een beeldscherm communiceren, hebben de sociale media volgens Dorsey ervoor gezorgd dat echte menselijke interacties worden aangemoedigd."

"Bedrijven zoals Twitter en Square slagen erin om de persoonlijke interactie aan te moedigen," merkt Dorsey op. "Ik ben ervan overtuigd dat deze informatie en deze instrumenten betere mensen creëren. De ontwikkelaars van dergelijke projecten moeten er wel voor zorgen dat de technologie niet centraal staat. De mens en het gebruik van de technologie door de mens moet op de eerste plaats komen." Dorsey benadrukte daarbij ook dat de technologie zich op de essentie moet focussen.

11:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: communicatie, technologie, twitter |  Facebook |

25-09-11

Ouderen hechten belang aan communicatie-mogelijkheden computer

De oudere bevolkingsgroepen hechten een groot belang aan de communicatie-mogelijkheden die door computers worden geboden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Georgia Tech en de Florida State University. Die vaststelling heeft volgens de onderzoekers mogelijk te maken dat vele ouderen minder mobiel zijn geworden en daardoor een grotere belang hechten aan communicatie-technologieën. Email en het verzenden van foto's worden door deze bevolkingsgroep als de belangrijkste communicatie-toepassingen bestempeld.

"Oudere bevolkingsgroepen hebben geen angst van technologie, maar mogelijk is de technologie niet optimaal op maat van deze gebruikersgroep ontwikkeld," voeren de onderzoekers op. "Bovendien is het mogelijk dat oudere consumenten niet op de hoogte zijn van een aantal potentiële voordelen die sommige communicatie-technologieën hebben te bieden." De onderzoekers voelen wel aan dat er bij de oudere consumenten een duidelijke voorkeur voor bepaalde communicatie-technologieën kan worden opgetekend.

Terwijl er een duidelijke voorkeur voor email en het verzenden van foto's kon worden opgetekend, bleek er bij de oudere gebruikers weinig interesse te zijn in video-conferencing en sociale netwerking. Ook wordt opgemerkt dat de oudere consument duidelijk een voorkeur heeft voor computer-gebaseerde technologieën. "Dat zou belangrijke implicaties kunnen hebben voor ontwerpers," voeren de onderzoekers aan. "Mogelijk moeten een aantal technologieën meer bruikbaar gemaakt worden voor de oudere bevolkingsgroep, zodat de complexiteit van de computer vermeden kan worden."

19:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: communicatie, computer |  Facebook |

15-09-11

Televisie leidt tot minder communicatie tussen ouder en kind

Televisie kan een negatieve impact hebben op de interactie tussen ouders en kinderen, waardoor er ook problemen kunnen ontstaat op het gebied van taalvaardigheid. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de Ohio State University. Uit het onderzoek blijkt dat moeders en kinderen tijdens het voorlezen van boeken duidelijk meer communiceren dan tijdens het televisie-kijken. De communicatie bij het lezen en activiteiten met speelgoed lag nagenoeg op hetzelfde niveau, maar de kwaliteit van de ligt bij boeken volgens de onderzoekers wel hoger dan bij speelgoed.

"De communicatie tussen moeder en kind kan bijzonder belangrijk zijn," merken de onderzoekers Amy Nathanson en Eric Rasmussen op. "De reacties van de moeder op de communicatie van het kind leiden tot een promotie van de positieve zelf-perceptie bij de jonge mens en creëert vertrouwen in de volwassene. Een positieve respons helpt het kind aanleren dat het zijn omgeving kan beïnvloeden. Wanneer de respons afwezig blijft, leert het kind daarentegen dat de omgeving onvoorspelbaar is, waar angst kan ontstaan omdat het beseft dat een vraag om hulp genegeerd zou kunnen worden."

"Bij het lezen van een boek met de kinderen, gebruiken de ouders een meer actieve communicatie-stijl, waarbij het kind in contact wordt gebracht met woorden die het mogelijk niet in het dagelijks taalgebruik hoort en dus de vocabulaire en de grammatische kennis wordt bevorderd," voeren de onderzoekers aan. "Televisie leidt echter tot duidelijk minder omschrijvingen en positieve respons dan bij moeders die met speelgoed spelen."

18:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie, communicatie |  Facebook |

03-07-11

Amerikanen praten 3 miljard keer per dag over merk

Merken worden in de Verenigde Staten drie miljard keer per dag vernoemd. Dat is de conclusie van een onderzoek van het internetbedrijf Google en consulent Keller Fay. De onderzoekers voegen er aan toe dat de meerderheid van de consumenten ook geneigd zijn een product of dienst aan te kopen wanneer van een vertrouwde bron een positieve feedback is verkregen. Daarbij wordt opgemerkt dat 28 procent een sterke aankoopintentie krijgt, terwijl 26 procent toegeeft het product al gekocht te hebben.

De onderzoekers merken op dat de Amerikanen elke dag 2,4 miljard conversaties voeren waarin merken worden vernoemd. Daarbij worden in totaal 3,3 miljard merken vernoemd. Er wordt opgemerkt dat 94 procent van die conversaties nog altijd offline gebeuren, waarbij persoonlijke gesprekken een aandeel van 82 procent krijgen toegewezen. Telefoongesprekken vertegenwoordigen de resterende 11 procent. Het internet - met inbegrip van sociale netwerken, forums en blogs - krijgt slechts een aandeel van 5 procent.

Uit het onderzoek blijkt dat 57 procent van de relevante discussies werden beïnvloed door mediacontent of marketing-materiaal rond een merk dat recent onder de aandacht van de respondenten was gebracht. Daarnaast bleek dat 49 procent van de producten werd vernoemd naar aanleiding van gelijkaardig materiaal dat in de loop van het gesprek wordt vernoemd. In 37 procent van de gevallen ging de respondent op zoek naar bijkomende informatie over een product na afloop van een gesprek.

11:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: communicatie, merk |  Facebook |

29-04-11

Facebook en email eerste communicatiemiddel voor huismoeders

Het sociale netwerk Facebook en email zijn de dominante vormen van de online communicatie van huismoeders. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het bureau Lucid Marketing. Daarbij wordt opgemerkt dat 93 procent van de Amerikaanse huismoeders gebruik maken van Facebook, terwijl 91 procent via email communiceert. Daarna volgen de microbloggingsite Twitter (36 procent) en blogs (34 procent). Nog verder volgt het sociale netwerk MySpace (20 procent).

Er wordt aan toegevoegd dat 98 procent van de huismoeders minstens één keer per dag hun email controleren. Ook Facebook (84 procent) en nieuwssites (60 procent) worden vaak dagelijks geraadpleegd. De onderzoekers merken wel op dat 60 procent van de Amerikaanse huismoeders ook nog elke dag naar de telefoon grijpt. Lucid Marketing stelt verder dat 83 procent van de Amerikaanse huismoeders aangeeft door email nieuwe dingen te leren, gevolgd door Facebook (76 procent) en persoonlijke gesprekken (73 procent). Verder volgen blogs (66 procent) en televisie (65 procent).

Om nieuwe informatie te verspreiden wordt echter in eerste instantie beroep gedaan op persoonlijke gesprekken en email (84 procent). Bijna 80 procent maakt gebruik van de telefoon, gevolgd door Facebook (69 procent). De onderzoekers merken op dat huismoeders informatie in eerste instantie delen met hun partner (94 procent), gevolgd door bloedverwanten zoals een zus of een moeder en hun beste vrienden (90 procent). Daarna volgen vriendinnen (86 procent) en de tweede ouder (78 procent).

18:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: communicatie, email, facebook, telefoon |  Facebook |