18-01-18

Communicatie in diverse teams vaak complexe uitdaging

Een efficiënte communicatie is niet alleen afhankelijk van de gebruikte methodes, maar ook van de samenstelling van het team. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan op basis van tests met een vijftigtal teams. De resultaten van de studie tonen volgens de onderzoekers dat bedrijven diversiteit niet op een eenvormige basis kunnen benaderen. Aangevoerd wordt vaak een gemengde communicatie-methode is aangewezen. Vele teams zijn immers niet alleen samengesteld uit leden van verschillende etnische origines, maar zullen bovendien meestal ook mannelijke als vrouwelijke medewerkers omvatten.

“Een aantal recente studies hebben aangevoerd dat in teams met een diverse samenstelling tekstboodschappen wellicht betere resultaten zullen opleveren dan persoonlijke communicatie,” zegt onderzoeksleider Lionel Robert, professor collaboratietechnologie aan de University of Michigan. "Onze studie maakt echter duidelijk dat de realiteit vaak complexer is. Er moet immers ook rekening worden gehouden met het type diversiteit. In teams met een raciale diversiteit blijkt tekstcommunicatie bij het delen van knowhow en de integratie in de beslissing beter te zijn dan persoonlijke contacten. Wanneer echter met verschillende geslachten wordt gewerkt, blijkt tekst het tegenovergestelde effect te bereiken."

“Men moet ermee rekening houden dat de online omgeving voor vouwen historisch bijzonder vijandig is geweest,” benadrukt professor Robert. “Dat geldt nog meer in het beslissingsproces, waardoor vrouwen zouden kunnen worden ontmoedigd te participeren. Mannen hebben online de gewoonte om zich ook online agressiever op te stellen, terwijl vrouwen zich meer op een beleefde manier gedragen. Dat verschil wordt nog uitdrukkelijker in het beslissingsproces. Mannen hebben meestal geen aandacht voor andere opinies en nuances. Vrouwen daarentegen pikken online meer sociale aanwijzingen op. Anderzijds kan worden vastgesteld dat raciale verscheidenheid online enigszins vervaagt.”

“Online zorgt voor de afzwakking van een aantal visuele en vocale aanwijzingen die tot stereotypes of andere negatieve factoren zouden kunnen leiden,” betogen de onderzoekers. “Teams met raciale verschillen ervaren vaak meer moeilijkheden met persoonlijke contacten. Sommige deelnemers kunnen ervaren dat hun bijdragen onvoldoende worden gewaardeerd. Tekstcommunicatie lijkt die hinderpalen te kunnen ontwijken, waardoor een gelijke participatie wordt bevorderd.” Opgemerkt wordt dat trainingen mogeljk aangewezen zouden kunnen zijn wanneer gewerkt moet worden met teams die een meervoudige diversiteit kennen.

Lees Verder

15:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: communicatie |  Facebook |

18-02-17

Vrienden zijn niet geïnteresseerd in nieuwe verhalen

De mens heeft de neiging om zijn vrienden verhalen te vertellen over persoonlijke belevenissen die zij nog niet hebben ervaren, maar geniet daarmee vaak slechts een beperkte bijval. Meer kans op positieve reacties heeft hij daarentegen met verhalen die al bij zijn publiek vertrouwd in de oren klinken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Harvard University en de University of Virginia. Vastgesteld werd dat zowel sprekers als luisteraars verwachten dat nieuwe verhalen de toehoorders meer zullen aanspreken, maar in werkelijkheid blijkt het publiek vooral te genieten van bekende en vertrouwde verhalen.

“Conversatie is de meest fundamentele vorm van sociale activiteiten,” benadrukt onderzoeksleider Daniel Gilbert, professor psychologie aan de Harvard University. “Om die vaardigheid goed te beheersen, dient men te weten dat men weet wat de gesprekspartners vooral willen vernemen. Sprekers denken dat luisteraars vooral zullen genieten van verhalen over gebeurtenissen die ze zelf nog niet hebben beleefd, maar die veronderstelling blijkt niet met de werkelijk te kloppen. Nieuwe verhalen blijken de omgeving vooral te vervelen en te verwarren. Die ervaringen zijn immers zo complex dat ze bijna onmogelijk goed kunnen worden gecommuniceerd.”

“Er kunnen verschillende redenen worden gesuggereerd om het fenomeen te verklaren,” betoogt professor Gilbert. “Onder meer zou men kunnen veronderstellen dat vertellers beter zijn in het weergeven van bekende verhalen, maar uiteindelijk blijkt vooral dat de luisteraar dankzij de vertrouwdheid met de materie bekende verhalen gemakkelijker kan begrijpen. Er moet worden vastgesteld dat de meeste sprekers slechts matige vertellers zijn en heel wat belangrijke informatie overslaan. Dat leidt echter tot een verwarring bij de toehoorders. Wanneer daarentegen bekende verhalen worden verteld, kan het publiek de leemtes zelf invullen.”

Lees Verder

13:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: communicatie |  Facebook |

20-08-16

Mens verkiest communicatieve robot boven efficiënt exemplaar

De mens verkiest een expressieve en communicatieve robot boven een efficiënte en effectieve variant. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het University College London en de University of Bristol. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat een samenwerking met een expressieve robot tot een grotere tevredenheid leidt. Bovendien wordt aangevoerd dat communicatieve robots ook meer worden vertrouwd, zelfs wanneer de machine verkeerde beslissingen neemt. De wetenschappers stellen wel dat robots met menselijke eigenschappen bij hun menselijke partners ook een aantal opmerkelijke reacties kan opwekken.

“Uit het onderzoek - waarbij een robot de proefpersonen moest helpen bij de bereiding van een omelet - bleek dat een expressieve en communicatieve robot voor de meerderheid van hun menselijke partners de voorkeur krijgt boven een efficiënter exemplaar, dat nochtans minder fouten maakt en de taak 50 procent sneller kan afwerken,” zegt onderzoeksleider Adriane Hamacher, specialist computer-interactie aan het University Colleg London. “De menselijke partners bleken positief te reageren op de verontschuldigingen van de communicatieve robot voor de fouten die de machine had gemaakt, waardoor eieren op de grond waren gevallen.”

“Vooral werd positief gereageerd wanneer de robot een droevig gezicht toonde,” zeggen de onderzoekers. “Die droevige expressie stelt de menselijke partner wellicht gerust dat de robot beseft dat hij een vergissing heeft begaan. Wanneer de communicatieve robot op het einde van het experiment vroeg of zijn menselijke partners hem een baan als keuken-assistent konden aanbieden, bleken vele proefpersonen weigerachtig te antwoorden. Er mocht uitsluitend bevestigend of ontkennend, zonder de keuze te kunnen motiveren, worden geantwoord en de meeste mensen bleken zich oncomfortabel te voelen.”

“Eén persoon stelde zelfs de indruk te hebben dat de robot bij een afwijzing droevig keek, ook al was de machine daarvoor niet geprogrammeerd,” zegt Adriane Hamacher. “Een andere proefpersonen klaagde over emotionele afpersing en een derde ging zelfs zover om tegen de robot te liegen. Dat heeft wellicht te maken met de eerder geconstateerde reacties en de verwachting dat de robot op dezelfde droevige manier zou reageren dan op het verlies van de eieren. Verwacht werd dat de robots verder menselijke eigenschappen zouden vertonen.”

Lees Verder

12:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: robot, communicatie |  Facebook |

07-05-14

Hersenactiviteit spreker en publiek vertoont identieke patronen

De hersenactiviteit van sprekers en luisteraars vertoont een opmerkelijke gelijkenis. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of New York. Opgemerkt wordt dat het fenomeen verband houdt met de voorspelbaarheid van het taalgebruik. Wanneer de hersenen gelijke patronen laten optekenen, kan volgens de Amerikaanse wetenschappers ook gemakkelijker de inhoud van de gesproken taal worden voorspeld. Het verband biedt volgens de onderzoekers niet alleen een mogelijkheid om de omgeving sneller en accurater te verwerken, maar zou ook een belangrijke rol spelen in de menselijke communicatie in het algemeen.

Lees Verder

13:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: communicatie |  Facebook |

26-02-14

Persoonlijke communicatie is voor marketeer taboe

De consument vindt het aanvaardbaar om benaderd te worden met mobiele reclames die zich baseren op hun interesses, maar dulden niet dat gebruik gemaakt wordt van sleutelwoorden uit hun persoonlijke communicaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent PricewaterhouseCoopers (PwC) bij bijna vierduizend respondenten in Brazilië, China, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het gebruik van elementen uit de persoonlijke communicaties om consumenten te benaderen is volgens de onderzoekers dan ook een riskante strategie, aangezien een negatieve perceptie over het merk gecreëerd dreigt te worden.

Lees Verder

13:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: communicatie, marketing |  Facebook |

21-02-14

Computer vormt hinderpaal communicatie tussen arts en patiënt

Artsen die tijdens de consultaties teveel gefocust zijn op hun computerschermen, dreigen een aantal niet-verbale signalen van hun patiënten over het hoofd te zien. Bovendien heeft een overdreven aandacht voor computer-technologieën een negatieve impact op de communicatie met de patiënten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Northwestern University bij honderd patiëntenbezoeken, die met videocamera werden vastgelegd. De aanwezigheid van computers blijkt het voor de patiënt volgens de Amerikaanse onderzoekers moeilijker te maken om de aandacht van de arts te trekken. Bovendien toont de studie aan dat ook de patiënt zelf door het computerscherm wordt beïnvloed.

“Wanneer artsen teveel aandacht besteden aan hun computerscherm, is het veel moeilijker om naar de patiënten te luisteren, probleem-oplossend op te treden en creatief te denken,” waarschuwt onderzoeksleider Enid Montague, professor geneeskunde aan de Northwestern University. “Het onderzoek toonde aan dat het oogcontact tussen patiënt en arts door de aanwezigheid van een computerscherm een heel ander patroon vertoont. Niet alleen raadpleegt de arts vaker de elektronische patiëntendossiers, maar ook de patiënt zelf wordt door het computerscherm aangetrokken, onafhankelijk of de digitale gegevens kunnen worden opgemerkt of begrepen.”

De resultaten van het onderzoek moeten volgens Montague aanleiding geven voor een efficiëntere training van artsen in het gebruik van technologie en het optimaliseren van de gebruikte apparatuur. “Onder meer zou moeten gedacht worden aan interactieve schermen, waar een digitale dialoog tussen de arts en zijn patiënt kan worden gestimuleerd,” voert de onderzoeker aan. “Elektronische patiëntendossiers moeten aan het medisch personeel immers de mogelijkheid bieden om een efficiënte en gecoördineerde gezondheidszorg aan te bieden. Aangezien de technologie een impact heeft op deze patronen, dient er gezorgd te worden voor de uitbouw van een omgeving die een optimale interactie tussen patiënt en arts mogelijk maakt.”

Lees Verder

15:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arts, communicatie, technologie |  Facebook |

21-12-13

Geslacht spreker heeft impact op verwerking boodschap

Het geslacht van een spreker heeft een belangrijke impact op het verwerken van de boodschap door de toehoorders. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Kansas. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat een verschil tussen de sekse van de spreker en het geslacht van de gebruikte woorden een negatieve impact heeft op de aandacht van de toehoorders. Afhankelijk van het geslacht van de spreker, kan de boodschap volgens de onderzoekers door de toehoorders op een andere manier worden geïnterpreteerd. De studie bevestigt volgens de wetenschappers dat de persoonlijkheid van de spreker een impact heeft op de verwerking van linguistische informatie.

Lees Verder

12:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: communicatie |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende