22-08-16

Gebrek aan creativiteit velde Europese communistische regimes

De communistische regimes van de Sovjet-Unie en zijn Oost-Europese bondgenoten zijn ten onder gegaan aan hun onvermogen om de burgers aan te zetten initiatief te nemen en hun creatief talent te gebruiken. Dat zeggen wetenschappers aan de Universiteit van Sofia in Bulgarije. Algemeen wordt opgeworpen dat de instorting van de communistische regimes achter het IJzeren Gordijn op het einde van de jaren tachtig van de voorbije eeuw een plotse en onverwachte gebeurtenis was, maar een reeks individuele getuigenissen laat volgens de onderzoekers uitschijnen dat die stelling moet worden verworpen. Ook de druk van de communistische klasse moet volgens hen worden gerelativeerd.

“Uit de getuigenissen kon worden afgeleid dat de instorting van de Europese communistische regimes niet als een onverwacht gebeuren mag worden beschouwd, maar daarentegen de conclusie vormt van een lang proces,” benadrukt onderzoeksleider Ivaylo Boyanov Znepolski, professor geschiedenis aan de Universiteit van Sofia. “Het einde van het IJzeren Gordijn was op zichzelf geen cruciale ommekeer, maar was vooral voor de geschiedenis een manier om een continu proces te identificeren en te benoemen. Evenmin bleek dat de Europese communistische een complete controle hadden over de samenleving. Er waren immers overal kleine cellen die de greep van het regime konden afzwakken.”

“Tegelijkertijd werd vastgesteld dat de bevolking van de communistische staten geen opportuniteit kregen om initiatief te nemen en hun creatief talent te ontwikkelen,” zegt professor Znepolski nog. “Dat was de aanzet die uiteindelijk alle dominostenen zou doen vallen. Die factor zorgde immers tussen een aanhoudende wrijving tussen het individu en het systeem. Daardoor verloor het regime uiteindelijk de steun van zijn oorspronkelijke machtsbasis, die werd gevormd door de bevolking die de communistische partij beweerde te vertegenwoordigen en die van het beleid rechtstreeks had moeten kunnen profiteren.”

Naast de opbouw van dit nonconformistische gedrag, moet volgens professor Znepolski gewezen worden naar de toenemende populariteit van officieuze mediakanalan en een waaier van veranderingen en sociale transformatie die in alle geledingen van de maatschappij kon worden opgemerkt. “Al die elementen waren wellicht niet meer dan de wolken die zich aan de horizon opstapelden om uiteindelijk te evolueren tot een perfecte storm, die de communistische regimes onderuit zou halen.”

Lees Verder

17:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ijzeren gordijn, communisme |  Facebook |

27-10-12

Duitsland heeft nog altijd posttraumatische stress van communistische periode

In Duitsland lijden nog altijd vele mensen aan posttraumatische stress van de onderdrukking die ze tijdens de communistische periode van de Duitse Democratische Republiek (DDR) hebben ervaren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Zürich en de Dresden University of Technology bij bijna honderdvijftig voormalige politieke gevangenen. De onderzoekers stelden daarbij vast dat nog altijd één derde van de betrokkenen geplaagd blijft door posttraumatische stress. In een aantal gevallen heeft het probleem zich bovendien pas de recente jaren gemanifesteerd.

Lees Verder

03-11-09

Grote politieke generatiekloof in voormalige Sovjet-blok

Twintig jaar na de val van het IJzeren Gordijn is er in het voormalige communistische Europa een duidelijke generatiekloof ontstaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Global Attitudes Project. Daarbij blijkt dat Oost-Europeanen die geboren werden kort of na de val van de Berlijnse Muur, duidelijk meer achter de verschuiving naar een politiek systeem met meerdere partijen en een markteconomie staan dan oudere generaties. De onderzoekers stellen wel dat er sinds de val van het IJzeren Gordijn in Oost-Europa duidelijk minder steun overblijft voor democratie en kapitalisme. Vooral in Bulgarije en Oekraïne werd een zware terugval opgetekend. Toch bleken meer mensen tevreden te zijn met hun persoonlijk leven dan bijna twintig jaar geleden. Toch zegt ook een niet onbelangrijk gedeelte van de bevolking het onder het communistisch regime beter gehad te hebben dan vandaag. Alleen in Tsjechië en Polen zegt een meerderheid het vandaag beter te hebben dan tijdens het communistisch regime.

"In Polen zegt 44 procent van de inwoners tevreden te zijn met zijn huidige leven, tegenover 12 procent kort na de val van het IJzeren Gordijn," aldus het persbureau Reuters. "In andere landen was de verandering echter minder duidelijk. In Bulgarije en Hongarije zegt slechts 15 procent van de inwoners tevreden te zijn met zijn huidige leven, tegenover respectievelijk 4 procent en 8 procent achttien jaar geleden. Maar in vele landen zegt een meerderheid op dit ogenblik minder tevreden te zijn. In Oekraïne zegt 62 procent dat de bevolking er nu slechter af is dan onder het communistische regime. In Rusland zegt 45 procent dat het nu slechter gaat dan onder het sovjetbewind, terwijl 33 procent aangeeft het nu beter te hebben. In de meeste landen werd er achttien jaar geleden weinig verschil in tevredenheid opgemerkt tussen de verschillende generaties. Destijds zei 13 procent van de Polen tussen achttien en negentwintigtwintig jaar tevreden te zijn met zijn leven. Bij vijfenzestigplussers was dat 65 procent. Maar vandaag kan er een groot verschil worden opgetekend."

De onderzoekers stellen dat vandaag de helft van de jonge Polen zegt tevreden te zijn met zijn leven, maar bij vijfenzestigplussers is dat slechts 29 procent. "Een gelijkaardige generatiekloof kan worden opgetekend in de houding tegenover de evolutie van het communisme naar het kapitalisme en democratie," merkt Reuters nog op. "In Rusland zegt meer dan 60 procent van de jongeren tussen achttien en negenentwintig jaar tevreden te zijn met die verschuiving, maar bij zestigplussers is dat slechts 27 procent. Diezelfde generatiekloof werd ook opgetekend in de andere acht landen die werden onderzocht." De onderzoekers voegen er wel aan toe dat democratie in de verschillende landen op een andere manier wordt bekeken. In Hongarije had bijna 66 procent het daarbij over vrijheid van meningsuiting, tegenover slechts 37 procent in Rusland. In Bulgarije sprak meer dan 60 procent over eerlijke verkiezingen, tegenover slechts 39 procent in Litouwen.

13:51 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: berlijnse muur, communisme, oostblok |  Facebook |