05-02-14

Zorg voor dieren leidt tot betere relaties en community-gevoel

Jongeren die geleerd hebben om voor een dier te zorgen, maken een grotere kans om sterkere sociale relaties uit te bouwen en een hechtere band te smeden met hun communities. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Tufts University bij meer dan vijfhonderd jongeren tussen achttien en zesentwintig jaar die de zorg voor een dier hadden gedragen. De Amerikaanse onderzoekers stippen aan dat niet zozeer het dier zelf verantwoordelijk is voor de positieve impact, die daarentegen vooral zou moeten worden teruggevonden in de kwaliteit van de relatie. De verzorging van een dier zou volgens de wetenschappers nadien ook leiden tot een grotere dienstvaardigheid tegenover de gemeenschap.

“Er zijn weliswaar al veel aanwijzingen naar voor gebracht voor de positieve impact van dieren op kinderen in een therapeutische omgeving, maar daarentegen is slechts weinig bekend op welke manier het alledaagse contact met dieren een bevorderende invloed kan hebben op de ontwikkeling van jongeren in het algemeen,” zegt onderzoeksleider Megan Mueller, professor psychologie aan de Cummings School of Veterinary Medicine van de Tufts University. “Uit het onderzoek is gebleken dat jongeren die een sterke band ontwikkelen met een huisdier, ook als volwassenen een grote verbondenheid naar hun communites en relaties voelen. Deze groep vertoonde een grotere dienstvaardigheid tegenover de gemeenschap, hulpbereidheid tegenover vrienden en familie en aanleg voor leiderschap.”

“Naarmate de jongeren intensiever betrokken waren geweest bij de verzorging van het huisdier, bleek ook de verbondheid met de gemeenschap en relaties toe te nemen,” zegt professor Mueller nog. “Bovendien bleek een hechtere band met het huisdier ook gelinkt te kunnen worden aan een grotere empathie en een hoger niveau van zelfvertrouwen. Er kon in het onderzoek weliswaar geen concrete verklaring worden aangeduid voor het verband, maar de resultaten kunnen een belangrijke aanzet vormen voor het verwerven van een groter inzicht van de rol van huisdieren in het leven van de mens, vooral op jongere leeftijd. Verdere research moet daarover meer duidelijkheid kunnen brengen.”

Lees Verder

11:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: relatie, dieren, community |  Facebook |

01-12-13

Verdwijnen merk zorgt vooral voor verlies aan community-gevoel

Bij het verdwijnen van een merk dreigt de consument vooral het gevoel van samenhorigheid te verliezen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de American University en de University of Arizona naar het stopzetten van een aantal populaire televisie-programma’s zoals The Sopranos. Benadrukt wordt dat de consument niet intens blijkt te reageren op het verdwijnen van het merk zelf, maar wel op het gevoel dat een opgebouwde community uit elkaar valt. De onderzoekers stelden ook vast dat het publiek het minst problemen heeft met de stopzetting van een televisiereeks indien ook achter het verhaal zelf een echt eindpunt wordt ervaren.

“Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat consumenten rond favoriete merken vaak subculturen en community’s opbouwen,” merken de onderzoekers Cristel Antonia Russell en Hope Jensen Schau op. “De research heeft zich echter vooral toegespitst op de dynamieken die bij de creatie van deze collectieven worden gecreëerd, maar er werd nauwelijks aandacht besteed aan de impact die het einde van een levenscyclus van een merk kan hebben op de consument.” Uit het onderzoek van Russell en Schau bleek dat het verdwijnen van een favoriet merk vooral het uiteenvallen van de community zelf als het grootste verlies wordt ervaren.

De impact van het stopzetten van een merk heeft volgens de onderzoekers de grootste impact wanneer de consument het gevoel heeft dat het verhaal nog niet is afgerond en eigenlijk nog elementen in zich had voor een langere levenscyclus. “Wanneer het verhaal daarentegen een afgerond einde presenteert, wordt de stopzetting van het merk gemakkelijker aanvaard,” zeggen Russell en Schau. De onderzoekers stelden ook vast dat het publiek bij het verlies van een favoriet programma gewag maken van verdriet en rouw. Er wordt aan toegevoegd dat het verlies van een merk op verschillende niveaus - persoonlijk, sociaal en cultureel - kan worden ervaren.

Lees Verder

11:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: merk, community |  Facebook |

29-05-11

Community-bedrijven wapen in bestrijding armoede

Gemeenschaps-ondernemingen kunnen een efficiënte rol spelen in het bestrijden van de armoede, ondanks de veranderende politieke en economische omstandigheden. Dat is de conclusie van een Indiaas onderzoek van de School of Social Policy & Practice aan de University of Pennsylvania. Gemeenschaps-ondernemingen bieden volgens de onderzoekers een nieuwe benadering voor de bestrijding van armoede door de inzet van lokale kennis, cultuur, bronnen, capaciteiten en vindingrijkheid.

De onderzoekers volgden voor hun research een jasmijn-teelt in de Indiase kustregio Karnataka, die volgens hen een voorbeeld van succesvolle sociale en economische ontwikkeling over de voorbije zeventig jaar is gebleken. "Op dit ogenblik leven wereldwijd drie miljoen mensen in extreme armoede en onderzoekers blijven op zoek naar duurzame oplossingen voor het probleem, maar het is efficiënter is om te zoeken naar bestaande en succesvolle duurzame gemeenschaps-oplossingen die zich aan veranderende omstandigheden kunnen aanpassen," merken ze op.

"De bestrijding van de armoede is historisch vaak gedegradeerd tot liefdadigheid," merken de onderzoekers Femida Handy en Ram Cnaan op. "Ondanks alle goede intenties wordt daarbij slechts weinig aandacht besteed aan cultuur, lokale waarden en sterktes. De jasmijnteelt in Karnataka blijkt echter de armoede in zes dorpen en ongeveer zesduizend gezinnen met succes bestreden te kunnen hebben. De bedrijfsactiviteiten bleken zelfs bestand te zijn tegen economische recessies, politieke veranderingen en technologische vooruitgang.

Er wordt aan toegevoegd dat gemeenschaps-ondernemingen het proces van economische herstructurering in arme gebieden kan vergemakkelijken. "Bovendien hanteert deze benadering een meer holistische visie, met doelstellingen op lange termijn, waarin verschillende generaties worden betrokken," merken Handy en Cnaan nog op.

12:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: armoede, community |  Facebook |