15-11-16

Mannelijke atleten begeven gemakkelijker onder druk

Mannelijke atleten lopen een groter risico om onder de druk te begeven dan hun vrouwelijke collega’s. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de Ben-Gurion University of the Negev (BGU) in Israël op basis van een analyse van meer dan achtduizend wedstrijden uit het internationale toptennis zes jaar geleden. De resultaten kunnen volgens de onderzoekers helpen om een beter inzicht verwerven in de reacties van mannen en vrouwen op competitieve druk en daarmee ook een grotere kennis over de arbeidsmarkt te verwerven. De onderzoekers waarschuwen wel dat men niet de fout mag begaan de resultaten van de studie zonder meer op de arbeidsmarkt toe te passen.

“Het onderzoek toonde aan dat mannen onder druk van competitieve druk nagenoeg altijd minder goed beginnen te presteren,” benadrukt onderzoeksleider Mosi Rosenboim, professor management aan de Ben-Gurion University. “Bij vrouwen blijken de resultaten daarentegen gemengd. Maar ook wanneer de prestatie van de vrouwen door de druk begint af te takelen, is het effect nog altijd ongeveer 50 procent minder zwaar dan bij mannen.” De resultaten van de studie zijn volgens de onderzoekers in ieder geval in tegenspraak met bestaande hypotheses dat mannen in vergelijkbare functies een hoger loon ontvangen dan vrouwen omdat ze beter opgewassen zijn tegen druk.

Het fenomeen moet volgens de onderzoekers mogelijk worden toegeschreven aan het feit dat mannen onder druk een hogere productie van het stresshormoon cortisol laten optekenen. “Eerdere onderzoeken in de sportwereld hebben al aangetoond dat een grotere aanwezigheid van cortisol in verband kan worden gebracht met minder goede opslagen bij tennissers en golfspelers,” zegt professor Rosenboim nog. “Er kan worden veronderstel dat grote competitiedruk de productie van cortisol bij mannen sterker zal doen toenemen dan bij vrouwen. Deze verhoogde cortisol-niveaus zouden een aantal cruciale functies van het menselijk brein kunnen aantasten.”

“De aanwijzingen dat vrouwen beter tegen competitieve druk zijn opgewassen dan mannen, moeten een aanzet vormen om de situatie ook in een andere omgeving - buiten het professionele tennis - te bestuderen,” zeggen de onderzoekers nog.

Lees Verder

17:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: competitie |  Facebook |

17-07-14

Jongens stellen zich in economische omgeving competitiever op

Meisjes en jongens zijn min of meer gelijk in termen van eigenwaarde en geloof in de eigen vaardigheden. Maar op het gebied van concurrentie zijn jongens meer geneigd risico’s aan te gaan om betere prestaties te laten optekenen. Dat is de conclusie van een studie door wetenschappers van de Norvegian School of Economics (NHH) in Bergen bij meer dan vijfhonderd vijftienjarigen. Opgemerkt wordt dat 51 procent van de jongens koos voor een concurrerende strategie. Bij meisjes valt dat cijfer terug tot 31 procent.

Lees Verder

16:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: competitie |  Facebook |

14-01-14

Winnende atleet toont in eerste instantie dominantie

De eerste ervaring van een atleet na een overwinning is een gevoel van dominantie tegenover de verslagen tegenstander. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de San Francisco State University. De Amerikaanse onderzoekers hebben het over een aangeboren gedrag dat zou kunnen worden gelinkt aan de evolutionaire nood aan orde en hiërarchie in de samenleving. Er wordt wel opgemerkt dat het fenomeen sterker op de voorgrond lijkt te treden in culturen die een grotere aandacht besteden aan status, zoals Maleisië, Slovakije of Roemenië, dan in regio’s met een meer egalitaire samenlevingsvorm, zoals Israël, Oostenrijk of Finland.

“Atleten gooien na een overwinning onmiddellijk de handen in de lucht, steken de borst vooruit, heffen de kin omhoog en glimlachen,” merken de onderzoekers David Matsumoto en Hyisung Hwang, docenten psychologie aan de Stan Francisco State University, op. “Het gaat om een onmiddellijk en universele expressie die bij een brede waaier van atleten in verschillende culturen kan worden opgemerkt. Het fenomeen kon ook worden geregistreerd bij blinde atleten op de Paralympics.” De onderzoekers benadrukken dat ook bij dieren na een bewijs van dominantie sprake is van een gedrag dat het lichaam groter lijkt te maken.

“Er kan een logica worden gevonden achter het overwinningsgebaar,” zeggen Matsumoto en Hwang. “Een signaal van dominantie is immers belangrijk om de status en hiërarchie in een gemeenschap duidelijk te maken, zodat de groep efficiënt zou kunnen functioneren. Dit verklaart ook waarom het fenomeen in bepaalde culturen duidelijker naar voor treedt. Landen die een grotere nadruk leggen op hiërarchie, hebben immers ook meer behoefte aan een lichaamstaal die macht en status uitstraalt. Het gedrag kan echter in vele vormen van groepen worden geregistreerd. Ook in vergaderingen zal de leider vaak meer rechtop zitten, een luidere taal hanteren en gebruik maken van gebaren die macht uitstralen.”

“Ook bij conflicten zal de persoon met de luidste stem vaak worden gezien als een leider,” voeren de onderzoekers aan. “Het gedrag dient om een hiërarchie vast te leggen of te bevestigen.” Matsumoto en Hwang merken nog op dat triomf niet mag worden verward met trots, waar sprake is van een cognitief denkproces en reflectie. Er wordt nog aan toegevoegd dat landen zoals de Verenigde Staten en Groot-Brittannië - samen met Hongarije, Iran en Italië - zich op het gebied van intensiteit in de uiting van triomf in een middengroep bevinden.

Lees Verder

15:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dominantie, competitie |  Facebook |

20-08-13

Jonge kinderen hebben geen inzicht in concept competitie

Competitiedrang treedt bij de mens pas op vierjarige leeftijd op. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Warwick en de University of Salzburg bij ruim zeventig kinderen tussen drie en vijf jaar oud. De onderzoekers stellen echter dat niet de absolute leeftijd van belang is in hun studie, maar wel de vaststelling dat inzicht in het competitie-concept pas verworven wordt wanneer men begrijpt dat mensen soms handelen op basis van verkeerde overtuigingen. De meeste kinderen hebben volgens de onderzoekers daarover geen besef, zodat ze ook het gegeven van competitie niet begrijpen.

Lees Verder

16:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: competitie |  Facebook |

25-06-13

Overwinning tegen grotere groep tegenstanders smaakt zoeter

Succes smaakt zoeter wanneer de overwinning tegenover een grotere groep kan worden geboekt, ook al zijn de kansen op een zege gelijk. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan. De resultaten van de studie tonen volgens de Amerikaanse onderzoekers aan dat het individu een intuïtief doorzicht heeft in de wet van de grote getallen en beseft dat een grotere massa een bredere en sterkere groep talent omvat en waardoor een overwinning tegenover meer tegenstanders een grotere uitstraling krijgt. Een zege in een grotere competitie lijkt volgens de onderzoekers meer op een definitieve overwinning en vormt daarmee een stimulans voor positieve emoties.

“Successen tegenover een grotere groep leiden tot positievere emotionele reacties omdat de geleverde prestatie sneller wordt bestempeld als een weerspiegeling van echte superioriteit,” merkt onderzoeksleider Ed O’Brien, sociaal psycholoog aan de University of Michigan, op. “Een overwinning tegenover een grotere groep tegenstanders wordt erkend als een bewijs van daadwerkelijke capaciteiten en niet een resultaat dat als een toevalstreffer wordt bestempeld omdat de concurrentie mogelijk van bescheiden niveau zou kunnen zijn geweest. Competities met een grotere groep deelnemers worden intuïteit als de moeilijkste opdrachten ervaren.”

Uit het onderzoek bleek dat de respondenten van mening waren dat een deelnemer die bij een loopwedstrijd met twintigduizend deelnemers tot de 10 procent beste deelnemers behoorde, zich meer tevreden zou voelen met zijn prestatie dan wanneer aan de competitie slechts twintig atleten hadden deelgenomen. Bovendien werd opgemerkt dat de deelnemer in de wedstrijd met het grootste aantal deelnemers ook meer overtuigd zou zijn van de eigen capaciteiten en de toekomstige succeskansen. Ook werd aangegeven dat de wedstrijd met twintigduizend deelnemers een prestigieuzer niveau haalde dan de competitie met twintig atleten.

Lees Verder

16:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: succes, competitie |  Facebook |