16-01-18

Consolidatie computerverkoop zet zich verder door

Het voorbije jaar zijn wereldwijd bijna 262,54 miljoen personal computers verkocht. Dat betekende een daling met 2,8 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een voorlopig rapport van consument Gartner. Daarmee wordt een trend van de voorbije jaren, waarbij de computer marktaandeel verliest tegenover alternatieve apparaten zoals de smartphone, verder gezet. Uit het rapport blijkt verder dat HP Inc het voorbije jaar met 55,16 miljoen exemplaren wereldwijd marktleider was. De verkoop van de Amerikaanse groep nam met 4,6 procent toe. Het marktaandeel van HP Inc steeg op één jaar tijd nog van 19,5 procent naar 21 procent.

"Er is op de wereldwijde markt van de personal computers duidelijk sprake van een consolidatiebeweging," betoogt Gartner. "De vier grootste verkopers trekken een toenemend deel van de verkoop naar zich toe. Zeven jaar geleden hadden de vier grootste verkopers een wereldwijd marktaandeel van 45 procent, maar dat is inmiddels al opgelopen tot 64 procent. Na marktleider HP Inc volgt de Chinese groep Lenovo, die een verkoop van ruim 54,71 miljoen computers kon melden. Dat betekende echter een daling met 2,2 procent tegenover het jaar voordien. Het wereldwijde marktaandeel van Lenovo nam echter nog wel van 20,7 procent naar 20,8 procent toe.

De top drie wordt volgemaakt door het Amerikaanse Dell, dat een verkoop van 39,87 miljoen computers liet optekenen. Dat betekende een stijging met 1,1 procent. Het marktaandeel van het bedrijf liep daardoor op van 14,6 procent naar 15,2 procent. De sterkste groei werd echter gerealiseerd door Apple, dat het voorbije jaar met een verkoop van bijna 19,30 miljoen computers op een vierde plaats eindigde. Dat betekende een stijging met 4,1 procent tegenover het jaar voordien. Het wereldwijde marktaandeel van Apple liep daardoor op van 6,9 procent naar 7,4 procent. Op de vijfde plaats staat Asus, dat zijn verkoop echter met 12,3 procent zag teruglopen tot 17,97 miljoen eenheden. Het marktaandeel daalde van 7,6 procent naar 6,8 procent.

Lees Verder

16:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: computer |  Facebook |

30-05-14

Computer is beter in staat valse gelaatsexpressie te ontmaskeren

Computers zijn beter in staat om valse gelaatsexpressies te identificeren dan andere mensen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California en de University of Toronto. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat mensen, zelfs na een gerichte training, slechts 55 procent van de valse gelaatsexpressies kunnen herkennen. Dat is nauwelijks beter dan de toevalsscore van 50 procent. Daarentegen bleken computerprogramma’s volgens de onderzoekers een accuraatheid van 85 procent te halen. Ook wordt opgemerkt dat de mond het snelst valse expressies naar voor laat komen.

Lees Verder

12:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: computer, gelaatsexpressie |  Facebook |

29-05-14

Beveilingsmaatregelen computer worden systematisch omzeild

De beveilingsmaatregelen van computers worden door de gebruikers systematisch omzeild, waardoor netwerken ongewild voor hackers worden open gesteld. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Pennsylvania. De onderzoekers wijzen er wel op dat de fout voor deze problemen niet enkel aan de gebruikers mag worden toegeschreven. Er wordt immers opgemerkt dat de regels voor paswoorden en andere beveiligingsmaatregelen vaak overdreven complex of tijdrovend zijn, zodat werknemers nagenoeg verplicht worden om gevaarlijke uitwegen te zoeken om hun taak naar behoren te kunnen uitvoeren.

Lees Verder

13:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: computer, beveiliging |  Facebook |

02-04-14

Riskante beslissingen worden liefst aan computer overgelaten

Wanneer individuen met elkaar riskante zakelijke transacties opzetten, kan er uiteindelijk een teleurstelling volgen. Daarom laten ze die moeilijke beslissingen liever over aan een computer. Die onbewuste strategie lijkt te helpen voorkomen dat de negatieve emoties leiden tot een breuk in het vertrouwen. Dat is het resultaat van een studie door wetenschappers van de Universiteit van Bonn, de Baylor University en de George Mason University. Blijkbaar is een vertrouwensbreuk door een onpersoonlijke computer volgens de onderzoekers emotioneel belastend dan wanneer er een zakelijke partner in de transactie is betrokken. De onderzoekers stelden ook dat de proefpersonen tevens een aantal interessante hersenactiviteiten lieten optekenen.

Lees Verder

17:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: computer |  Facebook |

06-10-13

Computervaardigheid heeft geen impact op kwetsbaarheid voor phishing

Computervaardigheid heeft geen enkele invloed op de kwetsbaarheid van de consument voor phishing. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de New York University bij honderd psychologie-studenten. De onderzoekers stelden daarentegen vast dat vooral vrouwelijke consumenten en personen met een neurotische persoonlijkheid gemakkelijker het slachtoffer worden van phishing. Die elementen zouden volgens de onderzoekers vaak opwegen tegen het bewustzijn over mogelijke gevaren. Algemeen blijkt volgens de wetenschappers 17 procent van de consumenten in te gaan op de misleidende praktijken van phishing.

“Phishing is één van de meest efficiënte vormen van online fraude en kan zowel doorwinterde als weinig onderlegde computergebruikers treffen,” merken de onderzoekers James Lewis, Nasir Memon en Tzipora Halevi, wetenschappers aan het Polytechnic Institute van de New York University, op. “Onderzoek toont echter aan dat vooral vrouwelijke consumenten en neurotische persoonlijkheden het grootste gevaar lopen slachtoffer te worden van phishing.” De resultaten van de studie, waarbij gepoogd werd om de respondenten met een phishing-programma te misleiden, moeten volgens de wetenschappers bijdragen om opleidingen rond computer-beveiliging efficiënter te maken.

Aangezien de groep respondenten over een degelijke computerkennis beschikte, is het volgens de onderzoekers opmerkelijk dat toch bijna één op vijf proefpersonen zich door phishing liet misleiden. Daarbij bleek volgens James Lewis dat vooral de persoonlijkheid een belangrijke impact heeft op het online gedrag, waarbij zelfs de kennis over online bedreigingen opzij blijkt geschoven te worden. Vooral vrouwen met neurotische persoonlijkheden bleken het grootste risico te lopen het slachtoffer te worden van phishing. Daarentegen kon er volgens de wetenschappers bij mannen geen correlatie worden gelegd tussen de persoonlijkheid en kwetsbaarheid voor phishing.

De onderzoekers stelden verder vast dat personen met een open persoonlijkheid het meest geneigd waren om grote hoeveelheden informatie ter beschikking te stellen op het sociale netwerk Facebook en ook het minst aandacht te besteden aan beveiligende maatregelen, waardoor ze een groter risico op privacy-lekken liepen. “Het lijkt dat computergebruikers meer gefocust zijn op de mogelijkheid om een prijs te winnen of voordeel te halen uit het delen van informatie op Facebook dan zich zorgen te maken over potentiële bedreigingen,” zegt James Lewis. “Respondenten die geen Facebook-account hadden, bleken ook het minst gevoelig te zijn voor phishing.”

De wetenschappers geven toe dat hun onderzoek relatief beperkt was en verder zou moeten worden uitgewerkt, maar de verworven inzichten kunnen volgens hen alvast helpen om efficiëntere computer-interfaces te ontwikkelen en een basis vormen voor een betere training in computer-beveiliging. Er wordt aan toegevoegd dat verder onderzoek ook zou moeten uitwijzen of nog andere specifieke persoonlijkheden een grotere kwetsbaarheid voor phishing vertonen.

Lees Verder

13:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: computer, phishing |  Facebook |

09-09-13

Lenovo wil grootste computerverkoper op Europese markt worden

Het Chinese bedrijf Lenovo wil zijn Amerikaanse sectorgenoot Hewlett-Packard voorbij steken als grootste verkoper van personal computers op de Europese markt. Dat heeft Gianfranco Lanci, bij Lenovo verantwoordelijk voor de Europese markt, tijdens de Internationale Funkausstellung Berlin gezegd. Het Chinese bedrijf wil zijn Europese ambities tegen het midden van het decennium gerealiseerd zien. Op dit ogenblik is Hewlett-Packard met een marktaandeel van 18 procent in Europa nog steeds de belangrijkste verkoper van computers, maar Lenovo, dat tijdens het tweede kwartaal een marktaandeel van 12 procent vertegenwoordigde, is aan een snelle inhaalbeweging bezig.

Lees Verder

15:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: lenovo, computer, europa |  Facebook |

09-08-13

West-Europese computerverkoop met één vijfde ingekrompen

Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar zijn in West-Europa 10,9 miljoen personal computers verkocht. Dat betekende een daling met 19,8 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Gartner. De aangekondigde exit van de netbooks en de afgebouwde inventaris van de verkopers hebben volgens de onderzoekers bijgedragen tot een verdere inkrimping van de West-Europese computermarkt. Er wordt aan toegevoegd dat alle computer-segmenten in de regio een verlies hebben moeten boeken.

Lees Verder

16:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: computer, west-europa |  Facebook |

03-07-13

Ook bedrijven vervangen computers door tablets

Bedrijven zullen dit jaar wereldwijd 3,7 biljoen dollar investeren in informatica. Dat betekent een stijging met 2 procent tegenover vorig jaar. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Gartner. Eerder was er nog gerekend dat de sector dit jaar een groei met 4,1 procent zou kennen. Er wordt echter op gewezen dat computers op de werkplaats steeds vaker worden vervangen door goedkopere tablets. Daarnaast hebben ook de fluctuaties in de waarde van de dollar volgens Gartner een impact op de wereldwijde informatica-omzet.

"De vraag naar traditionele personal computers blijft afkalven, aangezien de interesse voor goedkopere en populaire tablets een stijgende tendens blijft vertonen," merkt Richard Gordon, vice-president bij Gartner, op. "In het eerste kwartaal van dit jaar vertoonde de verkoop van personal computers voor de eerste keer een daling. Die trend heeft zich tijdens het tweede kwartaal verder doorgezet en ook voor de tweede helft van het jaar moet geen verbetering in die situatie meer worden verwacht. Er worden tijdens de tweede jaarhelft wel nieuwe producten gelanceerd, maar dat zal de situatie niet meer rechtzetten."

Gartner voegt er aan toe te verwachten dat de verkoop van tablets dit jaar bijna 40 procent hoger zal liggen dan vorig jaar. Ook de verkoop van mobiele telefoons zou volgens de consulent met 9,3 procent toenemen. Toegang tot internet en telefoon vertegenwoordigen met 1,7 biljoen dollar nog altijd de belangrijkste inkomstenpost van de informatica-sector. De verkoop van personal computers staat nog op de tweede plaats, maar die omzetcijfers kennen een snelle terugval. Er wordt nog opgemerkt dat de inkomsten van breedband iets sneller groeien dan eerder was verwacht.

Lees Verder

13:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: computer, tablet |  Facebook |

02-04-13

Jonge werklozen klagen over gebrek aan computer-vaardigheden

Jonge werklozen wijten hun gebrek aan kansen op de arbeidsmarkt vaak aan onvoldoende computer-vaardigheden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Britse Prince's Trust bij meer dan dertienhonderd jongeren tussen vijftien en vijfentwintig jaar. De onderzoekers stelden vast dat 17 procent van de jongere werklozen van mening is dat ze met een grotere computer-vaardigheid inmiddels een baan zouden hebben gevonden. Bovendien gaf 11 procent van de werkloze jongeren toe het gebruik van een computer zoveel mogelijk te vermijden.

Lees Verder

12:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkloosheid, computer |  Facebook |

14-11-12

Amerikaanse staat Tennessee herbergt snelste computer ter wereld

De Titan-computer van het Oak Ridge National Laboratory in de Amerikaanse staat Tennessee is bekroond tot de snelste supercomputer van de wereld. De Titan-computer zou volgens het rapport een snelheid van 17,59 petaflop per seconde realiseren. De Titan vervangt de Jaguar-computer van het Oak Ridge National Laboratory, die twee jaar geleden tot snelste supercomputer van de wereld werd bekroond, maar daarna zijn titel diende af te staan aan de Tianhe-computer van het National Computer Center in het Chinese Tianjin. In de zomer van dit jaar werd de Tianhe-computer op zijn beurt van de troon gestoten door de Sequoia-machine van het Lawrence Livermore National Laboratory in Californië.

Lees Verder

09:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: titan, computer |  Facebook |

27-09-12

Computer nog altijd populairst voor aankoop

De consument heeft mobiele platformen heel snel geadopteerd voor shopping-activeiten op het internet, maar wanneer de uiteindelijke aankoop moet worden verricht, wordt vaak toch nog altijd naar de personal computer overgeschakeld. Dat is de conclusie van een onderzoek van het softwarebedrijf Kenshoo en uitgever Figaro Digital bij Britse consumenten. De onderzoekers stelden vast dat meer dan 90 procent van de consumenten aangaf een voorkeur te hebben om aankopen te doen met een personal computer, tegenover slechts 3 procent voorkeur voor een smartphone en 2 procent voor een tablet.

Lees Verder

15:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: computer, smartphone, tablet |  Facebook |

22-07-12

Wereldwijde computermarkt laat geen groei meer optekenen

Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar werden wereldwijd 87,5 miljoen personal computers verkocht. Dat betekent een terugval met 0,1 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Gartner. De onderzoekers merken op dat de sector al voor het zevende kwartaal op rij met een status-quo tot een enkelcijferige groei wordt geconfronteerd. Dat heeft volgens Gartner te maken met de grotere interesse die de consument laat optekenen in nieuwere gadgets, zoals tablets en de jongste generatie smartphones. Hewlett-Packard blijft met een marktaandeel van 14,9 procent de grootste computerverkoper van de wereld, hoewel de eigen distributie met 12,1 procent terugviel. Op de tweede plaats staat Lenovo met een marktaandeel van 14,7 procent, gevolgd door Acer Groep (11 procent) en Dell (10,7 procent). Opgemerkt wordt dat Lenovo een agressieve expansie heeft laten optekenen, waarbij marktaandeel van vooral Hewlett-Packard en Dell werd ingepikt.

Lees Verder

12:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: computer |  Facebook |

19-06-12

Computers moeten ook metaforen kunnen herkennen

Een groep Amerikaanse en Israëlische wetenschappers is gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden om computers de vaardigheid te bieden om metaforen te herkennen. Op die manier willen de wetenschappers computers ertoe brengen om de werkelijke betekenis van tekst aan te geven in plaats van een letterlijke interpretatie te maken. Volgens Raymond Gibbs, psycholoog aan de University of California, zou het herkennen van die metaforen een belangrijke vooruitgang kunnen betekenen en de toepassing van computers nog gevoelig uitbreiden.

Lees Verder

16:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: computer, metafoor |  Facebook |

20-04-12

Historische documenten computerspecialist Alan Turing vrijgegeven

Twee documenten van computerdeskundige Alan Turing uit de tweede wereldoorlog zijn door het Britse Government Communications Headquarters (GCHQ) vrijgegeven. Aangenomen wordt dat Alan Turing de documenten heeft geschreven terwijl hij in Bletchley Park werkte aan het breken van de Duitse Enigma-code. Het feit dat de documenten nagenoeg zeventig jaar geheim zijn gebleven, toont volgens wetenschappers van de Britse spionage-autoriteit de belangrijkheid die de inhoud heeft gehad voor de beginselen van de computer-wetenschappen.

Lees Verder

14:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alan turing, computer, enigma |  Facebook |

19-04-12

Helft Braziliaanse bevolking in bezit van computer

Op dit ogenblik zijn in Brazilië ongeveer 99 miljoen computers in gebruik. Dat betekent dat de helft van de Braziliaanse bevolking inmiddels over een computer beschikt. Dat blijkt uit een rapport van de Getulio Vargas Foundation. Verwacht wordt dat dit jaar in Brazilië 17,6 miljoen computers zullen worden verkocht. Over zes jaar zou in het land één computer per inwoner operationeel zijn. Brazilië heeft een populatie van 195 miljoen mensen. Brazilië scoort met deze cijfers volgens het rapport hoger dan het wereldwijde gemiddelde.

In het rapport wordt opgemerkt dat elke computer in Brazilië gepaard gaat met twee televisietoestellen en drie telefoons. Ook op dat gebied scoort Brazilië volgens onderzoeksleider Fernando Meirelles hoger dan het wereldwijde gemiddelde. Uit het onderzoek bleek verder dat de Braziliaanse bedrijven gemiddeld 7 procent van hun omzet investeren in informaticatechnologieën. Dat betekent volgens de onderzoekers een verdubbeling op twaalf jaar tijd.

De onderzoekers stellen dat het besturingssysteem van Microsoft de Braziliaanse zakelijke markt blijft domineren. Microsoft zou daarbij een marktaandeel van 91 procent hebben. Met een online populatie van 78,5 miljoen gebruikers heeft Brazilië ook de grootste markt voor e-commerce in Latijns-Amerika. De Braziliaanse e-commerce realiseerde vorig jaar een omzet van meer dan 11 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 26 procent tegenover het jaar voordien.

Lees Verder

15:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brazilië, technologie, computer |  Facebook |

22-03-12

Verkoop computers kent bescheiden groei met 5 procent

De wereldwijde verkoop van personal computers zal zich tijdens de tweede helft van het jaar herstellen, dankzij het debuut van een nieuw besturingssysteem van Windows en een groter aanbod aan notebooks die even dun zijn als de tablet-computers. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau Internationale Data Corporation (IDC). In het rapport wordt wel opgemerkt dat de groei zich zal beperken tot een bescheiden niveau van 5 procent. In gezondere periodes werden dubbelcijferige groeicijfers opgetekend.

"Het voorbije jaar kende de verkoop van computers volgens het rapport een stijging met minder dan 2 procent," merkt het persbureau Associated Press op. "Die groei was bovendien vooral afkomstig van opkomende markten. In de gevestigde markten, zoals de Verenigde Staten en West-Europa, werd daarentegen een terugval met 9 procent opgetekend. Dat was in belangrijke te mate aan de moeilijke economische omstandigheden en de groeiende belangstelling van de consumenten in tablets."

"De tablets blijven de verkoop van computers afremmen," merkt Bob O'Donnell, vice-president van International Data Corporation, op. "Dat zal pas veranderen wanneer nieuwe producten en apparaten op de markt worden gebracht." Het bureau verwacht dat ook volgend jaar nog bijzonder uitdagend zal blijven voor de traditionele computer-bouwers. Er wordt aan toegevoegd dat er veel verwacht wordt van de aangekondigde ultrabooks, maar er wordt gewaarschuwd dat de integratie van een tablet-ervaring in een computer wellicht gepaard zal gaan met vallen en opstaan.

14:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: computer |  Facebook |

04-02-12

Amerikaanse wetenschappers ontwikkelen gedachtenlezende computer

Het is mogelijk om met een telepathische computer hersengolven af te lezen en daaruit de gedachten van het individu af te leiden, om ze vervolgens door een robot opnieuw te laten voorlezen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Berkeley. Het vertalen van de hersengolven naar geluid of verstaanbare woorden, moet volgens de onderzoekers weliswaar nog wel verder worden ontwikkeld, maar de eerste stap is volgens hen al gezet.

"Hersenen breken tijdens een gesprek de woorden op in diverse tonen of frequenties en verwerken die los van elkaar," verduidelijkt onderzoeksleider Brian Pasley. "Op basis daarvan kon een hersenkaart worden opgesteld, waarop aangegeven wordt welke frequenties op welke locaties voor een grotere activiteit zorgen. Speciaal software kan nu, puur door naar deze patronen van activiteit te kijken, afleiden wat er is gezegd." Pasley vergelijkt zijn telepathische machine met een professionele pianist die een piano-uitvoering bekijkt zonder geluid.

Een pianist kan volgens de Amerikaanse onderzoeker daarbij immers zien welke toetsen er worden aangeslagen en weet daarbij uit ervaring welke tonen er worden geproduceerd. "Op die manier is de muzikant in staat om het muziekstuk ook te horen," voert Brian Pasley aan. Als de machine uiteindelijk wordt ingezet, zal de robot volgens de onderzoeker ook steeds duidelijker gaan praten omdat hij ook steeds meer gewend zal raken aan de hersengolven van zijn persoon.

08:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: computer, gedachten, hersenen |  Facebook |

02-01-12

Bletchley Park krijgt donatie van internetbedrijf Google

Het Amerikaanse internetbedrijf Google heeft een bedrag van 0,55 miljoen pond geschonken aan het Britse Bletchley Park, waar de geheime codes van het Duitse leger tijdens de tweede wereldoorlog werden gebroken en dat als één van de geboorteplaatsen van de moderne computer-wetenschappen wordt bestempeld. Bletchley Park wil de donatie van Google gebruiken om een oude hangar om te vormen tot een modern bezoekerscentrum en drie decodering-machines te restaureren.

De restauratie van Bletchley Park zal in totaal een investering vergen van 15 miljoen pond. Het centrum heeft een donatie van 4,6 miljoen pond ontvangen van het Heritage Lottery Fund, maar moet zelf een bedrag van 1,7 miljoen pond verzamelen vooraleer de rest van het pakket wordt toegekend en de volgende fase van de restauratie van de site kan worden opgestart. De steun van Google is tot nu toe de grootste individuele bijdrage die de Bletchley Park Trust tot nu toe heeft ontvangen.

Het geld is afkomstig van de charity-tak van het Amerikaanse internetbedrijf, dat vorig jaar in totaal een bedrag van 100 miljoen dollar heeft toegekend aan maatschappelijke project. "Het zou schitterend zijn indien andere donoren het voorbeeld van Google zouden volgen om het computer-erfgoed te beschermen," merkte Simon Greenish, chief executive van de Bletchley Park Trust, in een reactie op. "Dat zou ons toelaten om zo snel mogelijk de restauratie van de decoderings-machines te starten."

12:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bletchley park, computer, google |  Facebook |

25-09-11

Ouderen hechten belang aan communicatie-mogelijkheden computer

De oudere bevolkingsgroepen hechten een groot belang aan de communicatie-mogelijkheden die door computers worden geboden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Georgia Tech en de Florida State University. Die vaststelling heeft volgens de onderzoekers mogelijk te maken dat vele ouderen minder mobiel zijn geworden en daardoor een grotere belang hechten aan communicatie-technologieën. Email en het verzenden van foto's worden door deze bevolkingsgroep als de belangrijkste communicatie-toepassingen bestempeld.

"Oudere bevolkingsgroepen hebben geen angst van technologie, maar mogelijk is de technologie niet optimaal op maat van deze gebruikersgroep ontwikkeld," voeren de onderzoekers op. "Bovendien is het mogelijk dat oudere consumenten niet op de hoogte zijn van een aantal potentiële voordelen die sommige communicatie-technologieën hebben te bieden." De onderzoekers voelen wel aan dat er bij de oudere consumenten een duidelijke voorkeur voor bepaalde communicatie-technologieën kan worden opgetekend.

Terwijl er een duidelijke voorkeur voor email en het verzenden van foto's kon worden opgetekend, bleek er bij de oudere gebruikers weinig interesse te zijn in video-conferencing en sociale netwerking. Ook wordt opgemerkt dat de oudere consument duidelijk een voorkeur heeft voor computer-gebaseerde technologieën. "Dat zou belangrijke implicaties kunnen hebben voor ontwerpers," voeren de onderzoekers aan. "Mogelijk moeten een aantal technologieën meer bruikbaar gemaakt worden voor de oudere bevolkingsgroep, zodat de complexiteit van de computer vermeden kan worden."

19:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: communicatie, computer |  Facebook |

29-08-11

Computerwetenschap moet in basisagenda onderwijs

Het Britse onderwijssysteem hecht onvoldoende aandacht aan het belang van computerwetenschappen. Dat belet Groot-Brittannië om een belangrijke rol te spelen in het digitale tijdperk. Dat heeft Eric Schmidt, voorzitter van het Amerikaanse internetbedrijf Google, gezegd tijdens een congres over televisie in Edinburgh. Door in het onderwijssysteem een scheiding te maken tussen creatieve sectoren en wetenschappen dreigt Groot-Brittannië volgens Schmidt een grote geschiedenis op computer-gebied weg te gooien.

"Eric Schmidt merkte op dat Groot-Brittannië de thuishaven van een grote reeks media-gebonden uitvindingen," meldt het persbureau AFP. "Schmidt wees erop dat in Groot-Brittannië onder meer de fotografie werd ontdekt, maar ook zowel het concept als de praktische toepassing van de computers heeft volgens de topman van Google een Britse origine. Daarentegen stelde hij dat op dit ogenblik echter geen enkele Britse partij nog leidinggevend is in deze sectoren."

Schmidt stelde op het Edinburgh International Television Festival, georganiseerd door Media Guardian, geschokt te zijn dat computerwetenschappen niet tot het basispakket van het Britse onderwijs behoren. "Het Britse informatica-onderwijs is toegespitst op het gebruik van software, maar biedt geen enkel inzicht in de creatie van de technologie," voerde hij aan. Eric Schmidt was de eerste buitenstaander in de geschiedenis die de openingsrede op het festival heeft mogen houden.

17:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: computer, google, onderwijs |  Facebook |

20-06-11

Kannibalisme door mediatablets nog altijd geen realiteit

Bij de opkomst van de mediatablets werd vaak voorspeld dat de netbook-markt door het nieuwe apparaat zou gekannibaliseerd worden. Er werd aan toegevoegd dat beide toestellen samen ook de verkoop van personal computers zouden doen instorten. Maar uit een nieuw onderzoek van het bureau ABI Research blijkt dat er bij de consument nagenoeg evenveel interesse is voor netbooks als tablets. Daarbij wordt opgemerkt dat 25 procent van de consumenten zegt geïnteresseerd te zijn in een netbook. Bij tablets bedraagt de interesse 27 procent.

De onderzoekers voegen er aan toe dat deze cijfers aantonen dat de levenscyclus van de personal computer wellicht wordt verlengd en het vervangingsproces wordt uitgesteld. De onderzoekers zeggen dat bijna de helft van de respondenten aangeeft weinig of geen interesse te hebben in een mediatablet. Daarbij geeft 60 procent van de respondenten aan niet de nood te zien om zich een tablet aan te schaffen. De onderzoekers merken op dat de adoptie van tablets nog altijd met een aantal hindernissen worden geconfronteerd.

"Men kan zich immers afvragen welke activiteiten tablets kunnen uitvoeren die onmogelijk kunnen worden geleverd door laptops, netbooks of smartphones," voert Jeff Orr, directuer mobiele apparaten bij ABI Research, aan. "Dat blijft de belangrijkste hindernis voor de grote doorbraak van de tablet." Uit het onderzoek is gebleken dat iets meer dan de helft van de respondenten van mening is dat tablets in eerste plaats kunnen worden gebruikt voor entertainment.

Uit het onderzoek blijkt dat 82 procent een tablet zou gebruiken voor email, gevolgd door browsen (71 procent), televisie en speelfilms (57 procent), sociale netwerking (56 procent) en videogames (55 procent).

11:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tablet, netbook, computer |  Facebook |

08-06-11

Groei computersector trager dan oorspronkelijk ingeschat

De wereldwijde computerverkoop zal dit jaar een groei kennen van 4,2 procent. Dat heeft het onderzoeksbureau IDC berekend. In februari had het bureau nog een groei van 7,1 procent in het vooruitzicht gesteld. Die correctie is naar eigen zeggen het gevolg van een zwak eerste kwartaal, waar een terugval met 1,1 procent werd opgetekend tegenover het jaar voordien. De vertraagde groei is volgens de onderzoekers te wijten aan een beperkte vraag van de consumenten in de mature markten.

"De markten in West-Europa, Noord-Amerika en Japan bereiken een verzadigingspunt," voeren de onderzoekers aan. "Er is daardoor duidelijk sprake van een vertraging op de wereldwijde computermarkt. Ondanks de economische recessie hebben goedkope notebooks en de populariteit van netbooks er de voorbije periode voor gezorgd dat de vraag op een relatief hoog niveau bleef, maar sinds het derde kwartaal van vorig jaar is een duidelijke verandering merkbaar."

Die ommekeer heeft volgens de onderzoekers zonder twijfel te maken met de economische onzekerheid door de dalende woningprijzen, de toenemende werkloosheid en de stijgende kosten van energie en voeding. Daardoor hadden de gezinnen volgens IDC minder ruimte in hun beschikbare budgetten voor andere aankopen. Bovendien worden de mature markten volgens de onderzoekers geconfronteerd met een dalende interesse in traditionele computersystemen ten voordelen van mobiele alternatieven.

Door technologische innovaties, nieuwe besturingssystemen en lagere prijzen zal er volgens de onderzoekers volgend jaar echter sprake zijn van een heropleving van de markt. Tot het midden van het decennium wordt een groei met 10 procent tot 11 procent in het vooruitzicht gesteld.

19:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: computer |  Facebook |

02-06-11

Computercode kan zelf energiebesparend werken

Ontwikkelaars van elektronica proberen de energie-consumptie van hun apparaten terug te schroeven. Meestal wordt daarbij getracht om betere koelsystemen te ontwikkelen of energiebesparende krachtbronnen in te schakelen, maar wetenschappers aan de University of Washington werken aan een systeem dat de software-code zou moeten aanzetten om de consumptie van elektriciteit te beperken. De onderzoekers zeggen dat hun systeem EnergJ in simulaties tot een besparing van 50 procent leidde. Een besparing van 90 procent wordt zelfs mogelijk geacht.

"Iedereen weet dat energieconsumptie een groot probleem," merkt onderzoeksleider Luis Ceze, professor computerwetenschappen aan de University of Washington, op tegenover het webmagazine Psychorg.com. "Met ons systeem zouden de gebruikers van mobiele telefoons een kleiner toestel en een langer batterijleven moeten opmerken, terwijl computercentra vooral lagere energierekeningen zouden moeten betalen."

Het principe van de Amerikaanse wetenschappers is gebaseerd op processen die kleine fouten kunnen overleven. "Beeldherkenning moet nu al tolerant zijn voor een aantal kleine problemen, zoals een stofdeeltje op het scherm," voert onderzoekers Adrian Sampson aan. "Ook wanneer er op het beeld nog enkele stippen meer zouden worden aangebracht, zou het algoritme nog altijd op een correcte manier werken en kan er energie worden bespaard."

"Zelfs wanneer er met slechts één fout in honderdduizend operaties wordt gewerkt, kan er al heel wat energie worden bespaard," voert Luis Ceze nog aan. Het systeem van de University of Washington zou ook een oplossing moeten bieden voor het probleem dat er mogelijk een einde komt aan het aantal transistoren dat op één enkele microschip kan worden geïmplementeerd.

16:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: computer, elektronica, energie |  Facebook |

07-05-11

Tablet heeft impact op gebruik brede waaier apparaten

Het gebruik van de computer staat onder druk van de grotere populariteit van de tablets. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Nielsen. Daarbij wordt opgemerkt dat 35 procent van de tablet-bezitters aangeeft sinds de aankoop van het toestel minder gebruik te maken van de desktop of de traditionele computer zelfs helemaal terzijde geschoven te hebben. Datzelfde geldt voor 32 procent van de laptop-bezitters.

Wel wordt opgemerkt dat 9 procent aangeeft sinds de aanschaf van een tablet meer gebruik te maken van de desktop. Dat geldt ook voor 13 procent van de laptop-bezitters. Verder blijkt dat 27 procent van de respondenten door het bezit van een tablet zijn e-reader minder of helemaal niet meer gebruikt. Datzelfde cijfer wordt ook opgetekend bij draagbare muziekspelers. Daarna volgen de draagbare gaming-console (25 procent), satellietnavigatie (14 procent), smartphone (13 procent) en internet-televisie (11 procent).

De respondenten voeren vooral aan dat de tablet gemakkelijker meegenomen kan worden dan een desktop of een laptop (31 procent). Daarnaast maakt 21 procent gewag van de gebruiksvriendelijke interface en besturingssysteem, gevolgd door snelle opstartprocedures (15 procent), gemakkelijke hanteerbaarheid (12 procent), omvang (12 procent), de gebruiksmogelijkheid op verschillende locaties (12 procent) en snelheid (11 procent).

12:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: computer, tablet |  Facebook |

13-03-11

Computer en televisie zouden taptoe moeten kennen

Personen die net voor het slapen nog met de computer hebben gewerkt of televisie hebben gekeken, boeten in aan kwaliteit van de nachtrust. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van de University of California. De onderzoekers stellen dan ook dat men er goed aan doet om één uur voor het slapengaan een taptoe voor het gebruik van beeldschermen in te lassen. Uit het onderzoek blijkt dat 63 procent van de respondenten toegeeft tijdens de week onvoldoende nachtrust te genieten.

Onderzoeksleider Allison Harvey, slaapspecialist en professor psychologie aan de University of California, merkt op dat de slaap iets heel anders is dan eenvoudig de knop om te draaien. "Het duurt een tijd om tot rust te komen," merkt Harvey op tegenover het webmagazine HealthDay News. "Indien men voordien geconfronteerd werd met een fel licht, creëert men niet de optimale omstandigheden om een goede nachtrust te vinden."

"De blootstelling aan licht voor het slapengaan kan het lichaamsritme verstoren en de vrijgave van het hormoon melatonine, dat de slaap bevordert, hinderen," voert Harvey nog aan. "Het onderzoek heeft weliswaar geen sluitend bewijs aangebracht, maar het is aannemelijk om aan te nemen dat dit een negatieve impact heeft op de slaapkwaliteit." Matt Travis Bianchi, slaapspecialist aan de Harvard Medical School, geeft echter toe dat het probleem heel persoonsgebonden is.

Sommige mensen worden volgens Bianchi zelfs door de kleinste lichtbron in hun slaap gestoord, terwijl anderen blijkbaar geen enkel probleem hebben om de slaap te vinden met brandende lichten en een ingeschakelde televisie.

18:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: computer, taptoe, televisie |  Facebook |

01-03-11

Tablets hebben kannibalistische impact op computermarkt

Tablets dreigen een kannibalistische impact te hebben op de computersector. Dat is de conclusie van een rapport van de bank JP Morgan. Door de groeiende populariteit zal volgens de onderzoekers immers de verkoop van traditionele computers gevoelig afgenomen. Volgens JP Morgan heeft 35 procent van de verkochte tablets een kannibalistische impact op de computermarkt. In het rapport wordt opgemerkt dat de verkoop van tablets dit jaar een omzet zal realiseren van 26 miljard dollar. Eerder was gewag gemaakt van 24,9 miljard dollar.

Volgend jaar zou de tabletmarkt volgens JP Morgan een waarde vertegenwoordigen van 35,2 miljard dollar. Dat is 1,1 miljard dollar meer dan de eerdere ramingen. De tabletmarkt zal volgens de analisten vooral groeien vanwege de ontwikkeling van betere besturingssystemen voor de apparaten. De concurrentie zal volgens hen bovendien zorgen voor een lagere prijs, wat vervolgens zou moeten leiden tot hogere verkoopcijfers.

De onderzoekers verwachten dat er dit jaar in totaal 47,9 miljoen tablets zullen worden verkocht. Eerder was een verkoop van 46,1 miljoen exemplaren in het vooruitzicht gesteld. Voor volgend jaar wordt de verkoop geraamd op 79,6 miljoen exemplaren. De komende maanden worden veel aankondigingen en lanceringen van tablets verwacht. Onder meer zal Research In Motion (RIM), de producent van Blackberry, in het tweede kwartaal een eigen tablet lanceren. Ook worden er tal van nieuwe Androidtablets verwacht.

15:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: computer, tablet |  Facebook |

15-12-10

Apple wordt met iPad grote speler in computersector

Het Amerikaanse technologiebedrijf Apple kan zijn aandeel op de wereldwijde computermarkt gevoelig uitbreiden. Dat is de conclusie van een rapport van de zakenbank Goldman Sachs. Die groei zou te danken zijn aan de populariteit van de iPad. Analist Bill Shope merkt op dat het aandeel van Apple op de computermarkt de voorbije vijftien jaar nooit boven de 5 procent is uitgestegen. Dankzij de populariteit van de tablet-sector zou dat aandeel volgend jaar volgens hem echter kunnen groeien tot 12 procent. Shope voert aan dat Apple volgend jaar wellicht 37,2 miljoen exemplaren van de iPad zal verkopen. Het bedrijf zou daardoor een aandeel van 68 procent hebben op de tablet-markt.

"Ook de traditionele Mac-computer zou echter stand houden, ondanks het kannibalisme van de iPad," merkt het magazine Venture Beat op. "Uit onderzoek van NPD Group blijft dat tijdens het vierde kwartaal van dit jaar meer dan vier miljoen Mac-computers zullen worden verkocht. Dat is een nieuw record. Tot nu ligt de verkoop 20 procent hoger dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Er wordt aan toegevoegd dat de groei in het buitenland groter is dan in de Verenigde Staten." Shope wijst voor het succes van Apple naar het ecosysteem van software en content die het bedrijf heeft gecreëerd. Hij voert aan dat vele consumenten kiezen voor Apple voor het design, maar daarna trouw blijven omdat de overstap naar een ander platform teveel zou kosten.

Volgens Shope is de omzetgroei van Apple in vergelijking met de operationele kosten van het bedrijf - waarbij sinds de introductie van de online muziekwinkel iTunes zeven jaar geleden sprake is van een verdrievoudiging - grotendeels te danken is aan dit ecosysteem. "Eens de consument een Apple-product heeft gekocht, is hij geneigd om bij hetzelfde merk te blijven voor andere aankopen, omdat die allemaal verbonden zijn aan hetzelfde platform," merkt Shope op. De analist van Goldman Sachs merkt op dat het iPad-segment tegen eind volgend jaar ook groter geworden zal zijn dan de traditionele Mac-sector. De iPad zal volgens Shope dan ook voor een totale omwenteling in de wereldwijde computersector zorgen.

16:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: apple, computer, ipad, mac |  Facebook |

14-12-10

Meer dan één op tien Amerikanen slachtoffer computercriminaliteit

In de Verenigde Staten zegt 11 procent van de gezinnen het slachtoffer geworden te zijn van computer-criminaliteit. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Gallup. De onderzoekers hebben het daarbij over een nieuw recordniveau. De voorbije jaren werd volgens Gallup melding gemaakt van 6 procent tot 8 procent. Vorig jaar was er sprake van 7 procent. Computer-criminaliteit is volgens Gallup inmiddels het derde meest frequente misdrijf in de Verenigde Staten. Op de eerste plaats staan diefstallen van eigendommen of geld (16 procent), gevolgd door vandalisme (14 procent). Identiteitsdiefstal volgt met 8 procent op de vierde plaats, maar dat heeft volgens Gallup veel verwantschap met computer-criminaliteit.

Vorig jaar werd 10 procent van de Amerikanen naar eigen zeggen slachtoffer van identiteitsdiefstal. Verder in de rangschikking staan inbraken, autodiefstallen, overvallen en fysiek geweld en seksuele misdrijven. Geen van die feiten haalt echter een score van meer dan 5 procent. Gallup merkt op dat de stijging van computer-criminaliteit vooral gemeld wordt door de leeftijdscategorie onder de vijfenvijftig jaar. In de leeftijdsgroep tussen achttien en vierendertig jaar is er volgens de onderzoekers sprake van een stijging van 6 procent tot 11 procent. In de leeftijdscategorie tussen vijfendertig en vierenvijftig jaar is er een stijging van 11 procent naar 16 procent. Bij vijfenvijftigplussers blijft het niveau gelijk.

Er wordt aan toegevoegd dat er tussen de geslachten geen verschil wordt opgetekend. Bij niet-blanken wordt echter een verdubbeling tot 14 procent opgetekend. Bij de blanke Amerikanen maakt slechts 10 procent melding van computercriminaliteit. Dat is een stijging met slechts 25 procent. Uit het onderzoek van Gallup blijkt verder dat 33 procent van de Amerikaanse gezinnen melding maakt het slachtoffer te zijn geweest van een misdrijf. Vorig jaar was dat 31 procent. Wanneer computermisdrijven worden uitgefilterd, blijft het niveau volgens de onderzoekers echter constant op 26 procent. In het algemeen zegt 4 procent van de Amerikanen het slachtoffer geworden te zijn van een geweldmisdrijf.

18:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: computer, criminaliteit |  Facebook |

02-12-10

IBM belooft snelheden tot één triljoen bits per seconde

Het Amerikaanse technologieconcern International Business Machines (IBM) heeft een nieuwe doorbraak aangekondigd in de ontwikkeling van laser-chips, die data aan veel hogere snelheden door computers kunnen laten verwerken. Het bedrijf geeft toe dat de ontwikkeling nog in een bijzonder experimenteel stadium verkeert, maar indien IBM de technologie kan commercialiseren, zouden er volgens experts chips kunnen worden geproduceerd die data kunnen doorsturen aan snelheden tot een triljoen bits per seconde. Dat is vijfentwintig keer meer dan de capaciteit van gelijkaardige optische componenten die op dit ogenblik in de snelste computers van de wereld worden gebruikt.

"IBM meldde dat het vooruitgang heeft geboekt in optische communicatie-componenten op basis van silicon, het materiaal dat gebruikt wordt in de conventionele elektrische chips," merkt het magazine Venture Beat op. "De chips van IBM zouden lasers gebruiken om data in de vorm van lichtpulsen door de siliconenchips te zenden. Lasers worden gebruik om deze lichtpulsen door kabels van glasvezel voor communicatie op lange afstand te sturen. Maar tot nu toe wordt men altijd met een flessenhals geconfronteerd op het einde van het glasvezelnetwerk en er moet overgestapt worden op het elektrische netwerk in de computer."

Er wordt al jaren gewerkt aan een mogelijke oplossing van het probleem. "Naast IBM hebben ook onder meer Intel en Luxtera gewerkt aan siliconen-componenten om de flessenhals te ontwijken," voert Venture Beat nog aan. "Het Amerikaanse Luxtera was het eerste bedrijf dat een dergelijke toepassing heeft gecommercialiseerd en drukt zijn twijfels uit over de waarde van de doorbraak die door IBM wordt aangekondigd. Daarbij wordt opgemerkt dat de huidige Luxtera-chips al een grotere capaciteit hebben dan de technologie die door IBM wordt omschreven." Een woordvoerder van IBM merkte op dat de eerste commerciële producten op basis van de nieuwe technologie over drie tot vijf jaar op de markt zouden kunnen komen.

09:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chips, computer, ibm |  Facebook |

11-07-10

Over twee jaar meer tablets verkocht dan desktops

Gevoed door de groeiende interesse voor tablets, zullen er in de Verenigde Staten bijna een half miljard computers worden verkocht aan consumenten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Forrester. De verkoop van computers zal volgens de onderzoekers in de Verenigde Staten met ongeveer 52 procent toenemen. Dit jaar worden er op de Amerikaanse markt waarschijnlijk 3,5 miljoen tablets worden verkocht, maar over vijf jaar zal dat aantal gestegen zijn tot 20,4 miljoen exemplaren. Dat betekent een jaarlijkse groei met 42 procent. Over twee jaar zullen er volgens Forrester meer tablets worden verkocht dan desktops en over vier jaar zullen tablets meer gebruikt worden dan netbooks. Over vijf jaar zouden tablets 23 procent van de totale Amerikaanse computer-markt vertegenwoordigen.

08:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: computer, desktop, tablet |  Facebook |