30-05-14

Computer is beter in staat valse gelaatsexpressie te ontmaskeren

Computers zijn beter in staat om valse gelaatsexpressies te identificeren dan andere mensen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California en de University of Toronto. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat mensen, zelfs na een gerichte training, slechts 55 procent van de valse gelaatsexpressies kunnen herkennen. Dat is nauwelijks beter dan de toevalsscore van 50 procent. Daarentegen bleken computerprogramma’s volgens de onderzoekers een accuraatheid van 85 procent te halen. Ook wordt opgemerkt dat de mond het snelst valse expressies naar voor laat komen.

Lees Verder

12:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: computer, gelaatsexpressie |  Facebook |

29-05-14

Beveilingsmaatregelen computer worden systematisch omzeild

De beveilingsmaatregelen van computers worden door de gebruikers systematisch omzeild, waardoor netwerken ongewild voor hackers worden open gesteld. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Pennsylvania. De onderzoekers wijzen er wel op dat de fout voor deze problemen niet enkel aan de gebruikers mag worden toegeschreven. Er wordt immers opgemerkt dat de regels voor paswoorden en andere beveiligingsmaatregelen vaak overdreven complex of tijdrovend zijn, zodat werknemers nagenoeg verplicht worden om gevaarlijke uitwegen te zoeken om hun taak naar behoren te kunnen uitvoeren.

Lees Verder

13:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: computer, beveiliging |  Facebook |

02-04-14

Riskante beslissingen worden liefst aan computer overgelaten

Wanneer individuen met elkaar riskante zakelijke transacties opzetten, kan er uiteindelijk een teleurstelling volgen. Daarom laten ze die moeilijke beslissingen liever over aan een computer. Die onbewuste strategie lijkt te helpen voorkomen dat de negatieve emoties leiden tot een breuk in het vertrouwen. Dat is het resultaat van een studie door wetenschappers van de Universiteit van Bonn, de Baylor University en de George Mason University. Blijkbaar is een vertrouwensbreuk door een onpersoonlijke computer volgens de onderzoekers emotioneel belastend dan wanneer er een zakelijke partner in de transactie is betrokken. De onderzoekers stelden ook dat de proefpersonen tevens een aantal interessante hersenactiviteiten lieten optekenen.

Lees Verder

17:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: computer |  Facebook |

06-10-13

Computervaardigheid heeft geen impact op kwetsbaarheid voor phishing

Computervaardigheid heeft geen enkele invloed op de kwetsbaarheid van de consument voor phishing. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de New York University bij honderd psychologie-studenten. De onderzoekers stelden daarentegen vast dat vooral vrouwelijke consumenten en personen met een neurotische persoonlijkheid gemakkelijker het slachtoffer worden van phishing. Die elementen zouden volgens de onderzoekers vaak opwegen tegen het bewustzijn over mogelijke gevaren. Algemeen blijkt volgens de wetenschappers 17 procent van de consumenten in te gaan op de misleidende praktijken van phishing.

“Phishing is één van de meest efficiënte vormen van online fraude en kan zowel doorwinterde als weinig onderlegde computergebruikers treffen,” merken de onderzoekers James Lewis, Nasir Memon en Tzipora Halevi, wetenschappers aan het Polytechnic Institute van de New York University, op. “Onderzoek toont echter aan dat vooral vrouwelijke consumenten en neurotische persoonlijkheden het grootste gevaar lopen slachtoffer te worden van phishing.” De resultaten van de studie, waarbij gepoogd werd om de respondenten met een phishing-programma te misleiden, moeten volgens de wetenschappers bijdragen om opleidingen rond computer-beveiliging efficiënter te maken.

Aangezien de groep respondenten over een degelijke computerkennis beschikte, is het volgens de onderzoekers opmerkelijk dat toch bijna één op vijf proefpersonen zich door phishing liet misleiden. Daarbij bleek volgens James Lewis dat vooral de persoonlijkheid een belangrijke impact heeft op het online gedrag, waarbij zelfs de kennis over online bedreigingen opzij blijkt geschoven te worden. Vooral vrouwen met neurotische persoonlijkheden bleken het grootste risico te lopen het slachtoffer te worden van phishing. Daarentegen kon er volgens de wetenschappers bij mannen geen correlatie worden gelegd tussen de persoonlijkheid en kwetsbaarheid voor phishing.

De onderzoekers stelden verder vast dat personen met een open persoonlijkheid het meest geneigd waren om grote hoeveelheden informatie ter beschikking te stellen op het sociale netwerk Facebook en ook het minst aandacht te besteden aan beveiligende maatregelen, waardoor ze een groter risico op privacy-lekken liepen. “Het lijkt dat computergebruikers meer gefocust zijn op de mogelijkheid om een prijs te winnen of voordeel te halen uit het delen van informatie op Facebook dan zich zorgen te maken over potentiële bedreigingen,” zegt James Lewis. “Respondenten die geen Facebook-account hadden, bleken ook het minst gevoelig te zijn voor phishing.”

De wetenschappers geven toe dat hun onderzoek relatief beperkt was en verder zou moeten worden uitgewerkt, maar de verworven inzichten kunnen volgens hen alvast helpen om efficiëntere computer-interfaces te ontwikkelen en een basis vormen voor een betere training in computer-beveiliging. Er wordt aan toegevoegd dat verder onderzoek ook zou moeten uitwijzen of nog andere specifieke persoonlijkheden een grotere kwetsbaarheid voor phishing vertonen.

Lees Verder

13:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: computer, phishing |  Facebook |

09-09-13

Lenovo wil grootste computerverkoper op Europese markt worden

Het Chinese bedrijf Lenovo wil zijn Amerikaanse sectorgenoot Hewlett-Packard voorbij steken als grootste verkoper van personal computers op de Europese markt. Dat heeft Gianfranco Lanci, bij Lenovo verantwoordelijk voor de Europese markt, tijdens de Internationale Funkausstellung Berlin gezegd. Het Chinese bedrijf wil zijn Europese ambities tegen het midden van het decennium gerealiseerd zien. Op dit ogenblik is Hewlett-Packard met een marktaandeel van 18 procent in Europa nog steeds de belangrijkste verkoper van computers, maar Lenovo, dat tijdens het tweede kwartaal een marktaandeel van 12 procent vertegenwoordigde, is aan een snelle inhaalbeweging bezig.

Lees Verder

15:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: lenovo, computer, europa |  Facebook |

09-08-13

West-Europese computerverkoop met één vijfde ingekrompen

Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar zijn in West-Europa 10,9 miljoen personal computers verkocht. Dat betekende een daling met 19,8 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Gartner. De aangekondigde exit van de netbooks en de afgebouwde inventaris van de verkopers hebben volgens de onderzoekers bijgedragen tot een verdere inkrimping van de West-Europese computermarkt. Er wordt aan toegevoegd dat alle computer-segmenten in de regio een verlies hebben moeten boeken.

Lees Verder

16:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: computer, west-europa |  Facebook |

03-07-13

Ook bedrijven vervangen computers door tablets

Bedrijven zullen dit jaar wereldwijd 3,7 biljoen dollar investeren in informatica. Dat betekent een stijging met 2 procent tegenover vorig jaar. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Gartner. Eerder was er nog gerekend dat de sector dit jaar een groei met 4,1 procent zou kennen. Er wordt echter op gewezen dat computers op de werkplaats steeds vaker worden vervangen door goedkopere tablets. Daarnaast hebben ook de fluctuaties in de waarde van de dollar volgens Gartner een impact op de wereldwijde informatica-omzet.

"De vraag naar traditionele personal computers blijft afkalven, aangezien de interesse voor goedkopere en populaire tablets een stijgende tendens blijft vertonen," merkt Richard Gordon, vice-president bij Gartner, op. "In het eerste kwartaal van dit jaar vertoonde de verkoop van personal computers voor de eerste keer een daling. Die trend heeft zich tijdens het tweede kwartaal verder doorgezet en ook voor de tweede helft van het jaar moet geen verbetering in die situatie meer worden verwacht. Er worden tijdens de tweede jaarhelft wel nieuwe producten gelanceerd, maar dat zal de situatie niet meer rechtzetten."

Gartner voegt er aan toe te verwachten dat de verkoop van tablets dit jaar bijna 40 procent hoger zal liggen dan vorig jaar. Ook de verkoop van mobiele telefoons zou volgens de consulent met 9,3 procent toenemen. Toegang tot internet en telefoon vertegenwoordigen met 1,7 biljoen dollar nog altijd de belangrijkste inkomstenpost van de informatica-sector. De verkoop van personal computers staat nog op de tweede plaats, maar die omzetcijfers kennen een snelle terugval. Er wordt nog opgemerkt dat de inkomsten van breedband iets sneller groeien dan eerder was verwacht.

Lees Verder

13:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: computer, tablet |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende