28-11-13

Deelnemers aan computergames vertonen gelijkopende emoties

Computergames creëren bij de deelnemers gelijklopende emotionele reacties en hersenactiviteiten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Helsinki Institute for Information Technology (HIIT). De Finse onderzoekers voegen er aan toe dat het verband sterker lijkt te worden naarmate de games competitiever worden. Volgens de wetenschappers kan het fenomeen mogelijk worden verklaard door het feit dat de imitatie in een competitieve omgeving bepaalde voordelen kan opleveren. Door zich in te stellen op de gedachtengang van de anderen zou men immers beter in staat kunnen zijn om te anticiperen op de acties van de tegenstanders.

“Aan de hand van de registratie van de activiteit van de gelaatspieren en beeldopnames van de hersenen, kon worden vastgesteld dat deelnemers aan computergames gelijkaardige emoties doormaken en een vergelijkbare breinactiviteit vertonen,” benadrukt onderzoeksleider Michiel Sovijärvi-Spapé, docent neurowetenschappen aan het Helsinki Institute for Information Technology. “Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat de deelnemers aan persoonlijke interacties elkaars gebaren en houdingen beginnen te imiteren, maar die wetmatigheid blijkt ook in de digitale omgeving van de competitieve computergames zijn geldigheid te behouden.”

“De imitatie van emoties en gedachtenpatronen zou mogelijk niet alleen een grotere mogelijkheid kunnen bieden om te anticiperen op de initiatieven van de tegenstander, maar zou eventueel ook de weerspiegeling kunnen vormen van pogingen om compensaties te vinden voor het verlies aan sociale verbondenheid dat door de competitie in de hand wordt gewerkt,” voert Michiel Sovijärvi-Spapé nog aan. “De neiging tot imitatie lijkt het meest prominent wanneer vriendschappen door de concurrentiestrijd worden bedreigd.” De wetenschapper voegt er aan toe dat deze mogelijke verklaringen door verdere research meer concreet zullen moeten worden verkend.

Lees Verder

12:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: computergame |  Facebook |