23-02-17

Concurrentie op werkvloer is moeilijk te achterhalen

Werknemers weten heel goed welke collega’s als vrienden kunnen worden beschouwd, maar het blijkt bijzonder moeilijk om potentiële concurrenten te achterhalen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Washington University, de University of North Carolina en de University of Michigan. De onderzoekers merken daarbij echter op dat de professionele concurrentie een andere structuur heeft dan de andere verhoudingen op de werkvloer. Terwijl een vriendschappelijk gedrag openlijk wordt getoond, zullen concurrerende motieven volgens de onderzoekers meestal verborgen worden gehouden. Dat maakt het volgens hem moeilijker om tegenstanders te identificeren.

“Op de werkvloer kan elke dag tussen collega’s voor een beperkt aantal voordelen - zoals bonussen, loonsverhogingen, promoties en erkenning - een voortdurende wedijver worden opgetekend,” benadrukt onderzoeksleider Hillary Anger Elfenbein, professor organisatiegedrag aan de Washington University. “Er moet echter ook worden vastgesteld dat de werknemer er meestal niet in slaagt de identiteit van zijn concurrenten te achterhalen. Wanneer gezocht wordt naar de kennis van de arbeidskracht over zijn werkomgeving, moet worden vastgesteld dat men meestal wel vrienden kan identificeren, maar bij negatieve gevoelens - met inbegrip van concurrentie - tast men vaak volledig in het duister.”

“Sommige collega’s zullen hun competitiviteit tonen en hun concurrerende intenties duidelijk maken, maar anderen gedragen zich als een vriend en verbergen hun ware gevoelens en ambities,” betoogt Elfenbein. “Daardoor heeft de werknemer meestal geen idee welke collega’s als een bedreiging moeten worden ervaren. Achter het fenomeen kan een dubbele reden worden gevonden. Sommige werknemers zijn te beleefd om collega’s te irriteren of voor het hoofd te stoten en zullen hun competitieve ambities dan ook verzwijgen. Anderzijds is er het fenomeen van de wederkerigheid. Voor vriendschappen is wederkerigheid een positief gegeven, maar bij concurrentie valt dat element weg.”

“Wanneer geen basis voor wederkerigheid overblijft, wordt het moeilijk om de concurrentie in te schatten,” benadrukt de onderzoeker. “Men moet bij collega’s dan ook meer aandacht besteden aan gedrag dan aan woorden. Wanneer collega’s zich al te beleefd opstellen, zouden de alarmklokken moeten beginnen te luiden.”

Lees Verder

12:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: concurrentie |  Facebook |

02-10-16

Russische overheid heeft grotere greep op nationale economie

In Rusland heeft de staat zijn greep op de economie op amper één decennium verdubbeld. Dat blijkt uit een rapport van de Russische Federal Anti-Monopoly Service (FAS). Opgemerkt wordt dat staatsbedrijven in het midden van het voorbije decennium een aandeel van 35 procent hadden in het Russische bruto binnenlandse product. Dat was vorig jaar opgelopen tot 70 procent. Igor Artemyev, hoofd van de Federal Anti-Monopoly Service, maakt gewag van een kapitalisme van staatsmonopolies. Volgens Artemyev bevat het rapport een aantal elementen die door de Russische autoriteiten weinig zullen worden gewaardeerd.

“De Russische staat heeft zijn aanwezigheid in de nationale economie snel opgevoerd,” benadrukken de onderzoekers. “Alleen al de voorbije drie jaar werd bij het aantal overheidsbedrijven een verdrievoudiging opgetekend. Vaak maken deze ondernemingen hun opwachting in sectoren met een grote concurrentie, waar de toegang tot adminstratieve bronnen en overheidsfinanciën een belangrijke bedreiging voor andere partijen kunnen vormen. Vooral op regionaal en gemeentelijk niveau heeft men een sterke groei kunnen opmerken, waardoor de concurrentie op de lokale markten in het gedrang wordt gebracht.”

“Ook de regering lijkt weinig genegen te zijn om van zijn economische activa af te staan,” aldus nog het rapport. “Vier jaar geleden werd nog een grotere lijst samengesteld met bedrijven die voor een gedeeltelijke of volledige privatisering in aanmerkingen zouden kunnen komen. Die plannen zijn echter opgeborgen en de Russische regering heeft beslist om de controle over de bedrijven en de invloed op het management te behouden. Die evolutie heeft bovendien de monopolistische tendenzen ook uitgebreid tot economische sectoren die traditioneel buiten de controle van de overheid vielen.”

De onderzoekers wijzen erop dat 48 procent van de Russische ondernemers van oordeel is dat de autoriteiten het bedrijfsleven als een persoonlijke melkkoe bestempelen, tegenover 42 procent twee jaar geleden. “De ondernemers noemen de overheid de belangrijkste vijand van de concurrentie,” aldus het rapport. “De acties van de autoriteiten worden door de ondervraagden de belangrijke oorzaak van het dalend aantal concurrenten genoemd.”

Lees Verder

17:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, concurrentie |  Facebook |

08-08-16

In sport sluiten mannen sneller vrede dan vrouwen

Vrouwen vinden het vaak moeilijk om na afloop van een sportwedstrijd met de tegenstander vrede te sluiten. Mannen hebben daarmee minder problemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Harvard University op basis van een analyse van video’s over vier sporten - tennis, table tennis, badminton and boxing - in vierenveertig landen. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat mannen na een competitie veel sneller geneigd zijn tot een vriendelijk fysiek contact dan vrouwen. Sport was volgens de wetenschappers een ideaal werkinstrument, aangezien in die omgeving mannen en vrouwen met identieke conflicten worden geconfronteerd.

“Mannelijke chimpansees kunnen tegenover seksegenoten zware en soms zelfs fatale agressie tentoon spreiden, maar toch blijkt na een conflict vaak een verzoening,” zegt onderzoeksleider Joyce Benenson, professor psychologie aan de Harvard University. “De dieren moeten immers later nog samen werken om hun community’s tegen andere bedreigingen te verdedigen. De verzoening na het conflict is wellicht een instrument om van vijandigheid naar verzoening te komen. Het was echter de vraag of hetzelfde fenomeen ook bij de mens - die naast conflicten in eigen groep ook met een vijand in militaire of zakelijke wereld rekening moet houden - kon worden vastgesteld.”

De onderzoekers zeggen daarbij tussen mannen en vrouwen duidelijke verschillen te hebben kunnen optekenen. “Meestal wordt aangenomen dat vrouwen zich minder competitief opstellen en zich vooral coöpratief gedragen, zodat men zou kunnen verwachten dat zij ook sneller tot een verzoening met een sportieve tegenstander zouden komen. Met hun families tonen vrouwen zich meer coöperatief dan mannen, maar met vreemde seksegenoten ziet men vooral bij de mannen vaak een hartelijke handdruk en een omhelzing, zelfs na bokswedstrijden waarin de twee partijen elkaar zware klappen hebben toegediend.”

De verklaring moet volgens de onderzoekers wellicht gedeeltelijk worden toegeschreven aan traditionele genderfuncties in het begin van de menselijke geschiedenis. “Chimpansees en mensen leefden in grote groepen met zowel mannen als vrouwen,” verduidelijk Benenson. “Mannen bleken daarbij grote vriendschapsnetwerken uit te bouwern, maar vrouwen richten zich vooral op familierelaties en een kleine groep hechte vrienden, onder meer om de opvoeding van de kinderen te kunnen delen. De community heeft het grootste voordeel wanneer ongerelateerde mannen samen de vijand overwinnen en vrouwen in kleine groepen de kinderzorg op zich nemen.”

“Daarom zullen mannen sneller geneigd zijn om zich te verzoenen met een grotere groep onverwante seksegenoten,” zegt Benenson nog. “De implicaties van de resultaten kunnen veel verder gaan dan het sportterrein. Daarbij moet worden vastgesteld dat vrouwen het moeilijker hebben om met seksegenotes te concurreren. Studies hebben eerder al aangetoond dat vrouwen door een onderlinge concurrentie op de werkvloer achteraf sneller geneigd zijn zich beschadigd te voelen. Onder meer personeelsdiensten van bedrijven zouden met dit gegeven rekening dienen te houden.”

Lees Verder

15:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sport, concurrentie |  Facebook |

13-12-13

Bedrijven streven vaak naar status-quo op de markt

Hoewel aangenomen wordt dat bedrijven proberen in alle omstandigheden hun winsten te maximaliseren, blijkt dat in praktijk niet altijd het geval te zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Boston College. De onderzoekers zeggen daarbij vastgesteld te hebben dat ondernemingen soms ook bewust kiezen winsten aan zich voorbij te laten gaan om de concurrentie niet tegen zich in het harnas te jagen. Er wordt aan toegevoegd dat bedrijven die strategie vaak hanteren om een status-quo op de markt in stand te houden en een agressieve concurrentiestrijd te ontwijken. Er wordt echter opgemerkt dat die strategie door het gebrek aan competitie zelden ten goede komt aan de consument.

Lees Verder

14:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: concurrentie |  Facebook |

31-08-10

Westerse bedrijven terughoudender met Chinese plannen

Vele multinationals worden voorzichtiger met hun vooruitzichten voor de Chinese markt, ondanks de snelle groei van de Chinese economie. Een aantal bedrijven heeft zijn activiteiten of plannen op de Chinese markt inmiddels al gevoelig bijgeschroefd. Eerder dit jaar had Jeff Immelt, chief executive van het industriële conglomeraat General Electric al opgemerkt dat het Chinese regelgevende klimaat voor belangrijke obstakels dreigde te zorgen. Volgens Immelt was het voor buitenlandse bedrijven moeilijker geworden om in China activiteiten te ontplooien. Hij benadrukte daarbij er niet van overtuigd te zijn dat de Chinese regering graag heeft dat buitenlandse bedrijven succesvol zouden zijn.

Niet alleen de Chinese regelgeving, maar ook de stijgende Chinese arbeidskosten hebben vele bedrijven hun strategie doen bijsturen. General Motors besliste de constructie van zijn hybride waterverwarmer van China naar de Amerikaanse staat Kentucky te verhuizen omdat de Chinese arbeidskosten en transportuitgaven te hoog dreigden te worden. Steve Ballmer, chief executive van Microsoft, merkte eerder dit jaar ook op dat piraterij en namaak in China het land minder aantrekkelijk maken voor bedrijven. Hij voegde er aan toe dat India en Indonesië voor het Amerikaanse softwarebedrijf interessanter zijn dan China. Ballmer merkte op dat India weliswaar niet perfect is, maar op het gebied van patent-bescherming veel verder staat dan China.

Ballmer gaf wel toe dat de situatie in China op dat gebied tekenen van beterschap vertoont, nadat Microsoft voor een Chinese rechtbank een patent-geschil won tegen Chinese bedrijven. Jürgen Hambrecht, chief executive van het chemieconcern, heeft op zijn beurt tegenover de Chinese premier Win Jiabao laten verstaan grote bedenkingen te hebben tegen de Chinese eis om waardevolle informatie te delen met binnenlandse bedrijven. Dat komt volgens Hambrecht niet overeen met de westerse ideeën over een partnership. Maar ook de opmars van grote Chinese concurrenten, zoals de zoekmachine Baidu en sportartikelen-fabrikant Li Ning, bij westerse investeerders voor grote bekommernissen zorgt.

16:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, concurrentie, patent |  Facebook |