15-09-09

Werknemers kunnen vakantiedagen wegens ziekte terugvorderen

Werkgevers dreigen in de toekomst het slachtoffer te worden van werknemers die vakantiedagen wegens ziekte terugvorderen. Dat zegt de Confederation of British Industry (CBI) in een reactie op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in een geding van de Spaanse ambtenaar Francisco Pereda. De man had juridische stappen ondernemen nadat zijn werkgever, het Madrileens stadsbestuur, geweigerd had om zijn vakantie te herzien nadat de man tijdens zijn laatste werkdagen bij een ongeval gewond was geraakt. Volgens de Britse werkgeversorganisatie wordt hierdoor een precedent geschapen waarvan werknemers misbruik zouden kunnen maken om hun vakantieperiode op kosten van de werkgever te verlengen. Vooral kleinere bedrijven zouden daardoor volgens de organisatie in moeilijkheden kunnen komen.

Het Europese Hof van Justitie in Luxemburg bepaalde dat de Spaanse ambtenaar de kans zou moeten gekregen hebben om zijn vakantieperiode te verschuiven. Pereda zou die vakantie volgens de rechters desnoods tot volgend jaar mogen verschuiven. "Een medewerker die geen vakantie wenst op te nemen tijdens een ziekteperiode, de mogelijkheid moet krijgen om daarvoor een andere periode te kiezen," aldus de Europese rechters. In dit geval ging het niet om een werknemer die tijdens zijn vakantie ziek is geworden, maar wel zijn verlofperiode gedeeltelijk als zieke zou moeten doormaken. In Engeland heeft het Hogerhuis eerder al een gelijkaardige uitspraak gedaan in een dossier dat werd aangebracht door Britse douane-beambten. Daarbij werd gesteld dat medewerkers in bepaalde gevallen vakantiedagen konden opbouwen terwijl ze met ziekteverlet zijn.

De Confederation of British Industry stelt dat vele bedrijven zich al heel begripvol opstellen voor zieke werknemers, maar er wordt aan toegevoegd dat door de Europese uitspraak, waarbij werknemers hun vakantie zouden kunnen herkwalificeren als ziekteperiode, de deur voor misbruiken wordt open gezet. Langdurig ziekteverlet kost de Britse economie volgens de organisatie al 5 miljard Britse pond per jaar. Het Europees hof heeft geen uitspraak gedaan over de exacte periode waarin een recuperatie van verlofdagen zou kunnen worden geëist, maar volgens een aantal juristen zouden werknemers volgens de tekst elke keer verlof kunnen terugeisen wanneer ze na het begin van hun vakantieperiode ziek zijn geworden. Omdat kleinere ondernemingen het al vaak moeilijk hebben om het werk tijdens vakantieperiodes van medewerkers te regelen, zouden zij vooral het slachtoffer dreigen te worden van de uitspraak.

13-01-09

Financiële sector blijft verder onder druk staan

british_pound_exchange_rateHet voorbije jaar is een periode geweest die de financiële sector liefst zo snel mogelijk wil vertegen, maar hij zal helaas ook tijdens de eerste maanden van het nieuwe jaar verder onder druk blijven staan. Dat zegt John Cridland, directeur generaal van de Confederation of British Industry (CBI), naar aanleiding van een rapport van het adviesbureau PricewaterhouseCoopers. Dat zegt dat de Britse bansector zijn slechtste jaar in een decennium achter de rug heeft. Tweederde van de Britse financiële instellingen hebben volgens de onderzoekers tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar een recorddaling van de winst moeten optekenen. Ook werd een recorddaling aan investeringen, aanwervingen en opleidingsbudgetten opgetekend. Het rapport voorspelt een verdere terugval, die tot een nog groter banenverlies zal leiden.

"Omdat de inkomsten en winsten van de banken gevoelig zijn gedaald, zal de sector nog meer moeten besparen op personeel en investeringen," voert PricewaterhouseCoopers aan. "Dat zal ook grote gevolgen hebben voor de rest van de economie. Naarmate de economie verder in een recessie terugzakt, zal de activiteit nog verder terugvallen." De Confederation of British Industry zegt dan ook te vrezen dat het aantal ontslagen in de financiële sector tijdens het eerste kwartaal van dit jaar nog gevoelig zal stijgen. In de Britse financiële sector werken op dit ogenblik ongeveer één miljoen mensen. Het voorbije kwartaal werden in de sector 10.000 banen geschrapt, maar de Confederation of British Industry vreest dat tijdens het eerste kwartaal van dit jaar nog eens 16.000 ontslagen zullen vallen.

"Onlangs al kondigde Cattles duizend ontslagen aan, terwijl bij Barcleys meer dan vierhonderd technologiebanen zullen worden geschrapt," aldus de Britse krant The Independent. "Verwacht wordt dat de Royal Bank of Scotland en de gefuseerde Lloyds Banking Group de volgende maanden grote ontslagrondes zullen aankondigen. Omdat slechte leningen de winsten van de banken blijven bedreigen, zal de financiële sector verplicht worden om nog meer besparingen door te voeren. Dat zal onder meer gebeuren door personeel te laten afvloeien. Daardoor zal de druk op de economie nog verder worden verhoogd. Het vertrouwen in de banksector staat op een absoluut dieptepunt. De overheid moet dan ook inspanningen doen om deze problemen aan te pakken en op te lossen."