04-07-14

Familiale problemen verhogen het risico op professionele conflicten

Familiale problemen kunnen de werknemer met een vicieuze cirkel van stress en confrontatie confronteren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of East Anglia in Engeland en de Universidad Complutense de Madrid in Spanje op basis van een enquête bij een tachtigtal echtparen in vijfentwintig verschillende organisaties.

Lees Verder

14:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: conflict |  Facebook |

06-03-14

Wereld ziet aantal gewapende conflicten gevoelig dalen

Sinds het einde van de tweede wereldoorlog is het aantal gewapende conflicten in de wereld gevoelig gedaald. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Simon Fraser University in Canada. In het rapport wordt opgemerkt dat het aantal internationale conflicten gedurende de voorbije zes decennia een snelle daling heeft gekend. Opgemerkt wordt dat in de jaren vijftig van de voorbije eeuw nog meer dan zes gewapende conflicten per jaar dienden te worden geregistreerd. Sinds het begin van deze eeuw is er echter nog slechts sprake van minder dan één grensoverschrijdend militair treffen per jaar.

Lees Verder

11:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: oorlog, conflict |  Facebook |

12-11-13

Vrouwen cruciaal voor duurzame oplossing conflicten

Na een huiselijk conflict moeten vooral vrouwen proberen snel weer af te koelen. Dat is de booschap van een onderzoek van wetenschappers aan de Stanford University en de Palo Alto University bij een tachtigtal koppels. De onderzoekers merken op dat beide partners een even grote vaardigheid bezitten om na een conflict weer tot rust te komen, maar bij mannen zou dat geen impact hebben op de tevredenheid over de relatie op lange termijn, terwijl vrouwen die het dispuut het snelst achter zich konden laten, op korte en langere termijn de relatie het best in stand blijken te kunnen houden. Een constructieve communicatie zou cruciaal zijn om het conflict duurzaam ten goede te kunnen keren.

“Vrouwen hebben een cruciale rol in de omgang met negatieve emoties tijdens conflicten,” benadrukt onderzoeksleider Lian Bloch, docent psychologie aan de Pacific Graduate School of Psychology, een gezamenlijk initiatief van de Stanford University and Palo Alto University. “In het onderzoek kon herhaaldelijk worden vastgesteld dat relaties waarbij een vrouw die erin slaagde om in een conflict snel de rust terug te vinden, zowel op korte als lange termijn het hoogste geluksniveau registreerden. Emoties zoals boosheid of minachting kunnen bijzonder bedreigend zijn voor relaties, maar indien de koppels erin slagen opnieuw tot rust te komen, kan een gelukkige band op termijn worden gehandhaafd.”

“De vrouw wordt al langer beschouwd als de vredehandhaver in het gezin,” zeggen de wetenschappers. “Vooral wanneer vrouwen van een constructieve communicatie gebruik maken om discussies tot een goed einde te brengen, blijkt hun emotionele controle een grote impact te kunnen hebben op de duurzaamheid van de relatie. Vrouwen die problemen bespreken en oplossingen naar voor schuiven, kunnen de relatie helpen om met conflicten om te gaan.” De onderzoekers zeggen wel dat de populatie van hun onderzoek bestond uit koppels van middelbare leeftijd, die zijn opgegroeid in een tijdperk dat mannen en vrouwen anders benaderde. De studie zou volgens hen dan ook moeten worden overgedaan bij jonge koppels.

Lees Verder

13:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrouw, conflict |  Facebook |

09-08-13

Potentieel conflict basis voor inschatting eigen fysieke capaciteiten

Een fysiek nadeel zet mannen aan om de omvang van hun opponent te overschatten en zichzelf te onderschatten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California. Nadat proefpersonen in een stoel waren vastgebonden, bleken ze een beeld van een agressieve man groter in te schatten dan wanneer ze een dezelfde figuur dienden te beschrijven terwijl ze niet fysiek waren beperkt. Tegelijkertijd bleken ze in hun gehandicapte situatie ook de eigen grootte te onderschatten. De onderzoekers stellen dat het fenomeen een gevolg is van de natuurlijke selectie, die de overlevingsdrang beklemtoont.

De onderzoekers Daniel Fessler en Colin Holbrook, antropologen aan de University of California, stelden dat elke situatie van fysiek nadeel hetzelfde effect liet optekenen. “Ook proefpersonen die op een bewegend oppervlak hun evenwicht moesten proberen te behouden, bleken het beeld van een agressieve opponent groter in te schatten dan de werkelijkheid, terwijl de eigen grootte werd onderschat,” zeggen ze. “De resultaten van het onderzoek plaatst de klassieke keuze tussen vechten of vluchten in een evolutionaire context. Het onderschatten van de vijand was immers een fout die fataal kon aflopen, waardoor de genen van het individu niet verder zouden kunnen worden doorgegeven.”

De onderzoekers menen te maken hebben met een proces dat historisch exclusief was gericht op fysieke dominantie, maar inmiddels ook in meer complexe structuren, zoals sociale hiërarchie, is geïmplementeerd. “De evolutie koos voor voorzichtige, snelle observanten die zich gemakkelijk aan nieuwe omstandigheden konden aanpassen,” voeren Fessler en Holbrook aan. “In eerste instantie werd daarbij alleen gekeken naar omvang en sterkte. Kippen en hagedissen baseren zich wellicht uitsluitend op die kenmerken voor de keuze tussen vechten en vluchten.” Dezelfde onderzoekers hebben eerder ook al aangetoond dat een wapen een man groter doet lijken in de ogen van potentiële tegenstanders.

In het onderzoek werd alleen beroep gedaan op jonge mannen. In hun verdere research willen de wetenschappers ook de impact op andere bevolkingscategorieën onderzoeken. Bovendien willen ze ook achterhalen of andere uitdrukkingen dan agressie eveneens een impact hebben op de perceptie.

Lees Verder

16:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: capaciteit, conflict |  Facebook |

08-04-13

Conflicten worden best ver van publiek uitgevochten

Conflicten worden best intern uitgevochten, zonder de aanwezigheid van publiek. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van het Max Planck Institute for Ornithology in het Duitse Seewiesen naar conflicten bij Japanse kwartels. De onderzoekers stelden daarbij vast dat gevechten zonder publiek zowel aan de winnaar als de verliezer toelaten om hun sociale status binnen de groep te handhaven. Bij een publiek conflict slaagt echter alleen de overwinnaar erin zijn sociaal statuut op peil te houden.

"De winnaars van de gevechten tussen dominante mannelijke kwartels bleken zonder uitzondering hun sociale status binnen de groep te bewaren," merkt onderzoeksleider Katharina Hirschenhauser op. "Verliezers van gevechten die in publiek werden betwist, bleken daarentegen nadien vaak het slachtoffer te worden van aanvallen van ondergeschikte mannen uit de groep. Wanneer er echter geen publiek aanwezig was geweest bij het gevecht, bleek ook de verliezer in staat te zijn om zijn sociale status te bewaren."

De onderzoekers merkten op dat de beide vechtende partijen na afloop van een strijd zonder publiek een verhoogd niveau van testosteron vertoonden. In aanwezigheid van een publiek, bleek bij de verliezer na afloop van het gevecht echter een verlaagd niveau van testosteron geregistreerd te kunnen worden. Een injectie met testosteron bleek de verliezers echter aan te zetten om ondergeschikte dieren aan te vallen en daarmee alsnog hun status te behouden. Op de winnaars had daarentegen het verzwakken van het testosteron-niveau geen enkele impact.

"De informatie over de uitslag van een gevecht, blijkt dan ook bepalend te zijn voor de toekomstige status in de groep," merkt Katharina Hirschenhauser nog op.

Lees Verder

18:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: conflict, status |  Facebook |

18-10-12

Mannen en vrouwen hebben andere stressreacties op relationele conflicten

Mannen en vrouwen hebben een verschillende stressreactie op relationele conflicten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Pennsylvania State University bij echtparen die hun eerste kind verwachtten. Ook de verwerking van het conflict kan volgens de onderzoekers grote verschillen tonen tussen mannen en vrouwen, afhankelijk van individuele verschillen zoals angsten of relationele moeilijkheden, zoals een chronische conflictsituatie. De onderzoekers merkten onder meer op dat een grotere vijandigheid bij mannen tot een grotere stressreactie leidt.

Lees Verder

18:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stress, conflict |  Facebook |

19-05-12

Religie oorzaak van samenwerking en conflicten

Doorheen de geschiedenis en culturen heeft religie het vertrouwen binnen groepen versterkt, maar verhoogt ook het risico op conflicten met andere groepen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan. De Amerikaanse onderzoekers merken op dat religie de jongste millennia aanleiding heeft gegeven tot grootschalige samenwerking en zelfs zonder oorlogen tot socio-politieke veroveringen heeft geleid. Heilige waarden hebben volgens de onderzoekers geleid tot conflicten die de rationele, zakelijke onderhandeling overstijgen, maar hebben ook verrassende mogelijkheden geboden voor het aanreiken van oplossingen.

"Mensen die het meest participeren aan collectieve religieuze rituelen, blijken ook het meest geneigd te zijn om met anderen samen te werken," merkt onderzoeksleider Scott Atran, antropoloog aan de University of Michigan, op. "Groepen die daarentegen het meest bij conflicten zijn betrokken, blijken de meest intensieve en fysiek inspannende rituelen te hanteren om de groepssolidariteit voor de gemeenschappelijke verdediging te handhaven en leden te beletten van exitstrategieën gebruik te maken."

De onderzoekers merken verder op dat seculiere sociale contracten sneller aanleiding geven tot desertie. Ook blijkt dat de participatie aan collectieve religieuze rituelen het parochiale altruïsme bevorderen. "In bepaalde omstandigheden kan dat aanleiding geven tot een grotere steun van zelfmoordaanvallen," voert de antropoloog aan. Atran zegt ook vastgesteld te hebben dat financiële of materiële incentives om heilige waarden uit te hollen, vaak geen resultaat opleveren en zelfs tot een omgekeerd effect leiden.

Lees Verder

13:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: religie, conflict |  Facebook |

03-05-12

Vingerafdruk moet conflictvrije mineralen identificeren

Naast bloeddiamanten moet er in Afrika nog over tal van andere conflictmineralen worden gesproken. Dat zegt Celia Henry Arnaud, hoofdredacteur van Chemical & Engineering News (C&EN), het weekblad van de American Chemical Society. Arnaud voert aan dat ook die mineralen worden geoogst en verkocht om politieke conflicten te financieren. Volgens haar moet er een soort vingerafdruk-technologie worden toegepast om te garanderen dat bedrijven gebruik maken van conflictvrije mineralen.

Lees Verder

15:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mineralen, conflict, bloeddiamanten |  Facebook |

19-08-11

Conflictzones lopen grootste risico op voedselonveiligheid

De bevolking van conflictzones lopen het grootste risico op hongersnood. Conflicten vernielen immers de landbouw-infrastructuur, waardoor de bevolking minder toegang heeft tot voeding. Dat zegt Monika Barthwal-Datta, onderzoeker aan het Center for International Security Studies (CISS) van de University of Sydney. Gemarginaliseerde en arme gemeenschappen lopen volgens de onderzoekster nog gevoelig meer gevaar. Uit een rapport van de World Bank blijkt dat de voedselprijs sinds vorig jaar met 33 procent is gestegen, waardoor voedselveiligheid een steeds groter wereldprobleem wordt.

Azië is volgens Barthwal-Datta één van de meest bedreigde regio's op het gebied van voedselveiligheid. "In die regio besteden de gezinnen tot 80 procent van hun inkomen aan voeding," merkt ze op. "Scherpe stijgingen van de voedselprijzen kunnen in die gebieden dan ook rampzalige gevolgen hebben en voeding financieel onbereikbaar maken." Barthwal-Datta voert aan dat Azië niet alleen de grootste bevolking armen van de hele wereld heeft, maar ook met de grootste hongersnood wordt geconfronteerd.

"Ongeveer 62 procent van de wereldbevolking die met hongersnood wordt geconfronteerd, leeft in Azië," benadrukt Barthwal-Datta. "Een aantal naties in die regio slagen er niet in om hun voedselprobleem te beheren. Tegelijkertijd zijn er in de regio's grote mogelijkheden om de voedselveiligheid te verbeteren door te investeren in de landbouw en kleinschalige agricultuur, niet alleen om de voedselproductie te stimuleren, maar vooral om het levensonderhoud van de bevolking te ondersteunen."          

13:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: honger, landbouw, conflict |  Facebook |

20-11-09

Conflict op werkvloer is troef voor bedrijf

Een hecht team vormen op de werkvloer kan misschien prettig of gezellig zijn, voor het bedrijf is dat zeker niet altijd het beste. Dat is de conclusie van Saj-Nicole Joni en Damon Beyer, managementadviseur bij Harvard Business Review. De consulenten voegen er aan toe dat ruzie en stress daarentegen onverwacht positieve resultaten kunnen opleveren. Die gevoelens van onrust en spanning zouden volgens hen vooral van pas komen wanneer een bedrijf wil of moet veranderen. Hierdoor zou het gevoel van onderlinge concurrentie immers gestimuleerd worden, wat de hersenactiviteit vergroot en juist dat deel van het brein stimuleert waar zich de creativiteit bevindt. Het wordt volgens Joni en Beyer dan ook tijd dat onder ogen gezien wordt dat een conflictvrij team niet altijd het belangrijkste is en moet er toegegeven worden dat concurrentie het beste in personen en teams naar boven haalt. Er wordt tegelijkertijd wel gewaarschuwd voor een over stressniveau, dat een averechts effect zou kunnen hebben.

12:01 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, conflict |  Facebook |