12-05-10

Recessie moet uitstootdoelstellingen verscherpen

Europa moet een unilaterale strategie ontwikkelen om de uitstoot van broeikasgassen met 30 procent terug te schroeven. Dat heeft Connie Hedegaard, Europees Commissaris voor klimaat, gezegd. Volgens haar is de huidige doelstelling van een beperking met 20 procent onvoldoende. Hedegaard voert aan dat de Europese Unie nog geen standpunt heeft ingenomen over een nieuwe unilaterale doelstelling, maar ze waarschuwde dat de daling van de uitstoot van broeikasgassen tijdens de economische recessie tot gevolg heeft dat een daling met 20 procent onvoldoende is om te leiden naar de innovatie op het gebied van zuivere energie die Europa nodig heeft. Hedegaard voegt er aan toe dat China ongeveer tien keer zoveel dan Europa investeert in een uitstootarme economie. Het bijstellen van de Europese doelstellingen zou volgens haar een extra budget vergen van 11 miljard euro.

"Europa dreigt achterop te raken," aldus Connie Heldegaard tijdens een lezing van het International Institute for Environment and Development in Londen. "Door de economische recessie is het nu één derde goedkoper om een besparing van 20 procent te realiseren dan drie jaar geleden, bij het vaststelling van de doelstellingen, te realiseren. Voor een extra bedrag van 11 miljard euro kan Europa de uitstoot van broeikasgassen daardoor tegen het einde van het decennium met 30 procent terugschroeven." Hedegaard voegde er aan toe dat een nieuwe stimulans absoluut noodzakelijk is. Ze waarschuwde ervoor dat er op dit ogenblik in Europa een hele voorraad ongebruikte emissierechten is opgebouwd en er zijn nu zoveel uitstootkredieten beschikbaar dat bedrijven voor een langere tijd hun klimaatinspanningen zouden kunnen opbergen.

"Hedegaard voegt er aan toe dat de Europese Unie initiatieven moet nemen om de prijs van de uitstootrechten op te drijven, zodat innovatie gestimuleerd zou worden," meldt BBC News op. Onlangs verzette een consortium van leidinggevende Europese industrieën zich tegen plannen van de Europese Commissie om de doelstellingen tot 30 procent op te schroeven zonder dat in de Verenigde Staten gelijkaardige maatregelen worden genomen. Hedegaard stelt echter dat de bedrijven geen concurrentie hoeven te vrezen, aangezien er uitstootquota zijn voorzien om hun belangen te beschermen. De Europees Commissaris gaf wel toe dat er een wereldwijd akkoord moet komen rond de uitstoot van broeikasgassen. Daarom riep ze de partijen op om zich te concentreren op mogelijke overeenkomsten in plaats van op mogelijke geschilpunten.

18:30 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europa, uitstoot, connie hedegaard |  Facebook |