23-02-14

Bezit van geld creëert een conservatieve populatie

Het bezit van geld leidt tot een conservatieve houding en een gebrek aan interesse in gelijke behandeling. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de London School of Economics en de University of Melbourne naar het gedrag van lottowinnaars. Naarmate de lottodeelname een grotere winst oplevert, blijkt de winnaar volgens de onderzoekers meer naar het conservatieve uiteinde van het politieke spectrum op te schuiven. De resultaten van het onderzoek heeft volgens de wetenschappers belangrijke implicaties voor de werking van de democratie. Tevens toont het onderzoek volgens hen aan dat de mens een schepsel is met flexibele ethische opstellingen.

Lees Verder

11:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geld, conservatief |  Facebook |

14-02-13

Conservatieven voelen zich gelukkiger dan progressieven

Conservatieven voelen zich meestal gelukkiger dan progressieven. Dat verschil heeft te maken met de sterke banden die conservatieven onderhouden met een groot netwerk van sociale groepen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Queensland. Conservatieven hebben volgens onderzoeksleider Jolanda Jetten, professor psychologie aan de universiteit, een grotere toegang tot sociaal kapitaal, dat als een grote bron van welzijn kan worden bestempeld. Jetten voert aan dat niet de conservatieve ideologie op zich aan de bron van het grotere geluksgevoel ligt, maar moet worden gekeken naar de sociale en materiële voordelen die worden geboden.

Lees Verder

12:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: conservatief, progressief |  Facebook |

07-01-12

Conservatieven hanteren een negatieve benadering

Conservatieve mensen leggen een grotere nadruk op het bestrijden van het kwade, terwijl progressieven meer streven naar het ondersteunen van het goede. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de University of Nebraska over de reacties van Amerikaanse kiezers op beelden. Daarbij wordt opgemerkt dat conservatieven sterker reageren op onaangename beelden, terwijl progressieven meer aandacht besteden aan aangename beelden.

"Er wordt altijd gezegd dat conservatieven en progressieven de dingen op een andere manier bekijken," merkt onderzoeksleider Mike Dodd, professor psychologie aan de University of Nebraska, op. "Dat blijkt ook letterlijk het geval te zijn." De onderzoekers merkten op dat progressieve kiezers in het onderzoek vooral aandacht bleken te hebben voor beelden zoals een strandtafereel of een speelgoedkonijn, terwijl conservatieven vooral belangstelling toonden voor een vuil toilet, een open wonde of een verongelukte wagen.

Opmerkelijk is volgens de onderzoekers ook dat conservatieve kiezers vanuit die negatieve benadering ook sterker reageerden op beelden van democratische in plaats van de eigen republikeinse politieke kandidaten. Progressieve kiezers hadden vanuit hun positieve benadering eveneens een grotere aandacht voor de democratische in plaats van republikeinse politici. Het resultaat van het onderzoek toont volgens de onderzoekers aan dat een politieke gezindheid minstens gedeeltelijk mee biologisch wordt bepaald.

John Hibbing, politiek wetenschapper aan de University of Nebraska, merkt op dat het onderzoek aangeeft dat conservatieven een defensiever houding aannemen en vooral aandacht hebben voor bedreigende of verstorende elementen en daarmee de confrontatie willen aangaan. "Vanuit een evolutionair standpunt is dat ook verklaarbaar," voert hij aan. "Conservatieven zullen zich dan ook scharen achter maatregelen die de maatschappij beschermen tegen potentiële bedreigingen door immigratie, militaire partijen, criminaliteit of veranderende waarden."

15:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: politiek, conservatief, progressief |  Facebook |

07-10-11

Conservatief heeft scherp gelaat met zuinige glimlach

Politici van de Britse Labour-partij hebben een bredere glimlach en een ronder en zachter gelaat dan hun conservatieve tegenhangers. Dat blijkt volgens onderzoekers van de University of London en het University College London uit percepties van de Britse bevolking. Er wordt aan toegevoegd dat de Britse kiezers er ook vanuit gaan dat conservatieve politici een langere neusbrug hebben en onder de wenkbrauwen een donker gebied vertonen.

"Het publiek heeft nog altijd een ingebouwd beeld over politici," merken de onderzoekers op. "Men mag niet de fout begaan om zijn stem uit te brengen op basis van het uiterlijk van de politicus, maar het publiek slaat mentale beelden op van zijn verwachtingen over politici. Dat leidt tot de vraag in hoeverre de onderliggende interpretatie van dat verwachte uiterlijk een invloed heeft op de keuze die uiteindelijk bij een verkiezing wordt gemaakt."

De proefpersonen bleken bij het bekijken van negentig backbenchers uit het Britse parlement niet in staat te zijn om de juiste partij op de verschillende gezichten te kleven. De antwoorden werden echter wel gebruikt om een gecomputeriseerde karikatuur te creëren van de perfecte vertegenwoordiger van beide partijen. Die karikaturen bleken door een grote meerderheid van een andere groep proefpersonen echter wel correct ingeschat te kunnen worden.