22-12-16

Frustratie met partner heeft impact op aankoopbeslissing

Aankoopbeslissingen kunnen een uitdrukking van frustratie zijn met de romantische partner. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of New Hampshire. Om die ergenis te ventileren blijkt volgens de onderzoekers immers de beslissing genomen te worden een product of een merk te kiezen dat loodrecht ingaat tegen de voorkeuren van de partner. Vooral partijen die zich in hun relatie de lagere in de hiërarchie voelen, zouden volgens de wetenschappers op gelijkaardige strategieën beroep doen. Ook de merkenkeuze wordt volgens de onderzoekers gebruikt om met conflicten in relaties om te gaan.

“De onbewuste keuze voor een merk dat loodrecht tegenover de voorkeuren van de partner staat, zorgt voor een beter gevoel, zonder dat men het zelf beseft,” verduidelijkt onderzoeksleider Danielle Brick, professor marketing aan de University of New Hampshire. Uit het onderzoek bleek dat respondenten met de lagere relatie-macht gevoelens van frustratie toonden door bij de keuze van aankopen een selectie te kopen met merken die tegenover de voorkeuren van de partner stonden. Gevoelens van droefheid bleken daarentegen te leiden tot een keuze van producten die in overeenstemming bleken met de voorkeuren van de partner.

“Personen die gefrustreerd zijn, hebben de neiging actie te ondernemen en te protesteren,” verduidelijkt professor Brick. “Daarentegen zet droevigheid het individu aan tot een passief gedrag en is er geen aanzet om actief oppositie te voeren tegenover de partner.” In ieder geval heeft de studie volgens de onderzoekers uitgewezen dat de keuze voor een tegengesteld product een betere aanpak lijkt om een relationeel conflict te kanaliseren dan een confrontatie of een passief gedrag. De resultaten van de studie hebben volgens Danielle Brick echter ook implicaties voor de marketing, aangezien marketeers immers veronderstellen dat consumenten bewuste en overwogen keuzes maken.

“Er zijn echter ook andere factoren, die vaak zels buiten het bewustzijn van de consument vallen, die de klantenbeslissingen kunnen beïnvloeden,” aldus nog professor Brick.

Lees Verder

19:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie |  Facebook |

26-10-16

Consument doet vooral beroep op vertrouwde bronnen

Persoonlijke aanbevelingen van vertrouwde bronnen hebben op de aankoopbeslissing van de consument een grotere impact dan marketing. Dat is d conclusie van een onderzoek van consulent Influence Central op basis van een enquête bij vierhonderd Amerikaanse moeders. Vastgesteld werd dat 96 procent van de ondervraagden erkent in de aanloop naar de aankoop van een service of een product het advies van bekenden in te winnen, terwijl 91 procent toegeeft te rade te gaan bij opinies op sociale netwerken. Vastgesteld werd dat 74 procent van de consumenten toegeeft meer op sociale media beroep te doen dan drie jaar geleden.

Het toegenomen gebruik van sociale media kan volgens de onderzoekers worden toegeschreven aan een grotere vertrouwdheid met het medium, terwijl het intensiever gebruik van het platform ook tot meer connecties heeft geleid. Bovendien zou de consument ervaren beter in staat te zijn te bepalen welke opinies kunnen worden vertrouwd. Daarbij getuigde 93 procent van de respondenten heel goed in staat te zijn te onderscheiden welke informatie kan worden vertrouwd. Bij de selectie van betrouwbare opinies wordt vooral gekeken naar besprekingen waarin veel aandacht wordt besteed aan details. Ook wordt vaak beroep gedaan op bronnen die eerder al werden geraadpleegd.

Het grootste vertrouwen wordt gehecht aan de opinies van familie en hechte vrienden, gevolgd door andere moeders, online zoekopdrachten en het sociale netwerk van de consument. Op de laatste plaats volgen de traditionele media. De onderzoekers stelden vast dat 56 procent van de ondervraagden door de grotere beschikbaarheid van informatie door zoekmachines en sociale media, ook meer content verzamelen. Slechts 17 procent gaf te kennen minder materiaal te verzamelen. Anderzijds gaf 93 procent te kennen naar meer types van informatie te zoeken, waarbij 88 procent meer beroep doet op beïnvloeders dan vijf jaar geleden.

Tevens bleek dat 72 procent van de ondervraagde vrouwen ook de eigen aanbevelingen op sociale netwerken publiceert.

Lees Verder

17:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie |  Facebook |

03-10-16

Consument verwacht dat robot superieure service zal bieden

De consument gelooft dat robots uiteindelijk een betere klantenservice zullen leveren dan mensen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf OpenText, gespecialiseerd in zakelijk informatie-management, bij tweeduizend Britse consumenten. Vastgesteld werd dat 27 procent van de ondervraagden van mening was dat de klantendienst van een bedrijf efficiënter zou worden georganiseerd door een robot dan door een mens. Ongeveer een even grote groep bleek van mening dat ook de klantenservice in een restaurant door de inzet van robots een meerwaarde zou blijken. Volgens 20 procent zouden ook callcenters door de inzet van robots aan efficiëntie winnen.

Daarnaast gaf 17 procent aan dat ook de service van overheidsinstelling door robots zou kunnen worden verbeterd. De onderzoekers merken op dat niet alleen de jongere generaties overtuigd zijn van de superioriteit van de robots in de klantenservice. Daarbij werd vastgesteld dat de steun voor de inzet van artificiële intelligentie bij de leeftijdscategorie tussen vijfendertig en vierenvijftig jaar oploopt tot een recordniveau van 58 procent. Bovendien bleek 20 procent van de vijfenzestigplussers ervan overtuigd te zijn door een robot bij een aankoop in de winkel een betere service te krijgen dan door een menselijke verkoper.

Daarentegen bleek 29 procent van de millennials te erkennen niet zeker te zijn dat een robot een betere service zou garanderen. Daarmee vertonen opmerkelijk genoeg de millennials de grootste twijfel over de efficiëntie van robots. Verder werd vastgesteld dat 22 procent van de ondervraagden van mening zijn dat bedrijven door de inzet van robots de wachttijden voor de consumenten gevoelig zullen kunnen beperken. Dat cijfer loopt bij mannelijke respondenten op tot 28 procent, tegenover slechts 15 procent bij vrouwen. Het onderzoek toont volgens Mark Bridger,  vice-president Noord-Europa bij OpenText, dat bedrijven door de inzet van robots een belangrijk concurrentieel voordeel kunnen uitbouwen.

“De moderne consument eist een klantendienst van uitzonderlijk niveau en zal niet aarzelen een andere aanbieder op te zoeken indien op die wensen niet kan worden ingegaan,” zegt Mark Bridger. “Bedrijven realiseren dat de interactie met de consument moet worden veranderd om de behoeften van het publiek te kunnen invullen. De introductie van robots en artificiële intelligentie is een opportuniteit om dat interactie-proces in de nabije toekomst drastisch te veranderen.”

Lees Verder

18:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: robot, consumptie |  Facebook |

07-07-14

Impulsieve consumenten vergeten hun vroegere zonden

Personen die de herinnering aan voorbije vroegere zonden verdringen, zijn meer geneigd om van de toekomst te genieten. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de Virginia Polytechnic Institute and State University en de University of Miami. De onderzoekers voegen er aan toe dat consumenten zichzelf vaak een voorliegen over hun gedrag het verleden om zich ook in de toekomst opnieuw te kunnen laten gaan.

Lees Verder

14:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie, impulsiviteit |  Facebook |

18-06-14

Consument toont grotere waardering voor duurzame merken

Een groot gedeelte van de consumenten over de hele wereld toont zich bereid om extra te betalen voor maatschappelijk verantwoorde merken. Dat is de conclusie van een studie van consulent Nielsen over sociaal verantwoordelijkheid ondernemen bij dertigduizend online consumenten in zestig landen. Daarbij werd vastgesteld dat 55 procent van de respondenten bereid bleek om meer te besteden aan producten en diensten van bedrijven die zich inzetten voor een positieve impact op de maatschappij en het leefmilieu. Drie jaar geleden gaf slechts 45 procent van de ondervraagden aan extra te willen betalen voor duurzaamheid.

Lees Verder

17:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzaamheid, consumptie |  Facebook |

22-05-14

Sociale verwachtingen rond macht beïnvloeden aankopen

Wanneer het individu de sociale verwachtingen rond macht goed kan scheiden van het interne machtsgevoel, wordt een betere controle over de perceptie over macht gerealiseerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de Northwestern University, University of Hawaii en de Columbia University. Wanneer een individu wordt in een machteloze of krachtige rol worden geplaatst, ontstaat een neiging om aan de verwachtingen over die functie te voldoen. Wanneer men echter gericht is op interne gevoelens van macht of ondergeschiktheid, kan volgens de onderzoekers een tegenovergesteld gedragspatroon worden opgemerkt.

Lees Verder

15:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: macht, consumptie |  Facebook |

16-05-14

Sommige consumenten worden met geen enkele aankoop gelukkiger

Vele shoppers zijn na de aankoop van materiële goederen of levenservaringen niet gelukkiger dan voordien. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de San Francisco State University. Hoewel eerdere research heeft laten uitschijnen dat ervaringen bij de shopper een groter geluk creëren dan materiële producten, maar dat is volgens de nieuwe Amerikaanse studie niet altijd het geval. Extreem materialistisch shoppers, die ongeveer één derde van de totale populatie uitmaken, zouden zich volgens de onderzoekers immers met geen enkele aankoop gelukkiger kunnen voelen. Bij elke aankoop spelen elementen die de tevredenheid blijken af te remmen.

“Extreem materialistische shoppers hebben slechts een beperkte interesse in de aankoop van ervaringen,” benadrukt onderzoeksleider Ryan Howell, professor psychologie aan de San Francisco State University. “De aankoop van een ervaring zal dan ook niet geneigd zijn om hun geluksniveau te verhogen. Investeringen in levenservaringen zijn immers niet in overeenstemming met de persoonlijkheid en de waarden van de extreem materialistische shopper. Maar ook wanneer toch gekozen wordt voor een materialistische aankoop, is er weinig kans dat deze groep shoppers zich gelukkiger zal voelen. Ze beseffen immers dat de materialistische keuzes door hun omgeving zullen worden bekritiseerd of veroordeeld.”

“De aankoop van een ervaring blijkt de materialistische consument niet het gevoel te geven dat hij een mogelijkheid heeft gekregen om zijn persoonlijke identiteit naar voor te laten komen,” geeft professor Howell nog aan. “Er is geen enkele perceptie dat de aankoop de eigen persoonlijkheid weerspiegelt.” Het onderzoek toont volgens Ryan Howell dan ook aan dat men niet zonder meer kan stellen dat investeringen in levenservaringen het geluksniveau zullen verhogen. Er moet volgens de onderzoekers immers rekening worden gehouden met de persoonlijke waarden van de consument. Om het geluksniveau te stimuleren moet de levenservaring dan ook in lijn liggen met de eigen waarden.

Lees Verder

15:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende