13-02-18

Trage laadtijden blijft een probleem voor digitale content

Content die traag wordt geladen blijkt, ondanks alle technologische vooruitgang die de digitale uitgevers de voorbije twee decennia hebben gemaakt, één van de grootste bekommernissen van de sector. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Adobe bij meer dan duizend online consumenten in de Verenigde Staten. Vastgesteld werd dat bijna 80 procent van de ondervraagden te kennen gaf door trage content de consumptie te zullen onderbreken of naar een ander toestel te zullen overschakelen. Trage laadtijden bleken de consumenten meer te ergeren dan andere problemen, zoals gebroken links en een slechte grafische presentatie van de content.

Het probleem van trage laadtijden blijkt vooral acuut bij digitale video. Er wordt echter opgemerkt dat het laden van video ook minder eenvoudig is. De bestanden zijn immers veel groter. Onder meer moeten heel wat codes worden ingevoerd om adverteerders beter toe te laten te controleren op welke manier de gebruikers met hun reclame omgaan. Dat heeft echter ook een aanzienlijke kost, onder meer bij de laadsnelheid. Bovendien wordt erop gewezen dat bij videostreams een aantal piekperiodes kunnen worden vastgesteld. Daarom worden videoplatformen zoals Netflix vaak ervan beticht massaal bandbreedte in beslag te nemen.

“Bovendien moet echter worden vastgesteld dat niet alle adverteerders bereid zijn om hun video’s aan de formaten van de verschillende apparaten aan te passen,” aldus Elliot Sedegah, verantwoordelijke product-marketing bij Adobe. “Dat kan belangrijke consequenties hebben. Een mobiele gebruiker met een beperkte bandbreedte zal met een veel tragere internet-connectie moeten afrekenen dan een collega die beroep kan doen op een desktop met een stabiele wifi-verbinding. Indien de adverteerder zijn product niet aanpast zullen beide gebruikers hetzelfde bestand krijgen aangeboden, waardoor de mobiele consument met belangrijke vertragingen en haperingen rekening moet houden.”

Lees Verder

18:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: content |  Facebook |

02-11-17

Tijdelijk is online een bijzonder moeilijk concept

Consumenten zijn op tijdelijke sociale mediaplatformen - zoals Snapchat of Instagram Stories - weliswaar sneller geneigd controversiële content te plaatsen, maar dit betekent niet dat ook het publiek zich meer tolerant zou opstellen. Dat is de conclusie van een onderzoek van economen aan de Harvard University en de Università della Svizzera Italiana, op basis van negen verschillende studies over de publicatie van content op tijdelijke platformen. Het is volgens de onderzoekers duidelijk dat het tijdelijke karakter van de boodschap niet mag beletten dat de publicatie bijzonder goed wordt overwogen. Tijdelijke publicaties vormen dan ook geen oplossing voor de mogelijke gevolgen van online content.

“Bij het gebruik van tijdelijke sociale mediaplatformen kan een duidelijk disconnectie worden vastgesteld tussen de aannames van de actor en de observeerder,” benadrukken de onderzoekers Leslie John, Reto Hofstetter en Roland Rüppell. “De actor gaat ervan uit een goede keuze te maken door de selectie van een tijdelijk platform te kiezen voor de publicatie van content die mogelijk controversieel zou kunnen blijken te zijn. Anderzijds blijkt dat de reactie van de observeerder, ongeacht het gebruikte forum, onveranderd blijft. Hij zal de actor er mogelijk van beschuldigen een ongelukkige keuze te hebben gemaakt. Dat er bewust voor een tijdelijk platform werd gekozen, wordt in die evaluatie niet meegenomen.”

“De resultaten van de studie bevestigen dat in de online omgeving een tijdelijk hiaat in het beoordelingsvermogen langdurige consequenties kunnen hebben,” voert Leslie John aan. “Er zijn heel wat gevallen bekend van personen die tot de publicatie overgingen van content die slechts voor een beperkt publiek was bedoeld, maar hen uiteindelijk in moeilijkheden bracht wanneer die communicaties bij een breder publiek terecht kwamen. In een aantal gevallen kan een dergelijke misrekening zelfs tot een ontslag leiden. De meeste mensen hebben een aantal digitale lijken in hun kast die uiteindelijk bijzonder schadelijk kunnen zijn. Een online boodschap lijkt vluchtig, maar digitale bekentenissen blijken bijzonder permanent.”

Lees Verder

16:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: content |  Facebook |

23-10-17

Marketeers investeren vaker in online content

Marketeers investeren steeds meer in content. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent 10Fold bij meer dan honderdzeventig marketing-verantwoordelijken in de Verenigde Staten. Vastgesteld werd dat een groter aantal marketeers op het gebruik van content overschakelt, maar bovendien ook frequenter op de techniek beroep doet. Wel moet worden vastgesteld dat 44 procent van de ondervraagden erkent dat en gebrek aan domeinexpertise een belangrijke drempel vormt voor de creatie van kwalitatieve content. Door vele partijen wordt voor de aanmaak van die content dan ook beroep gedaan op externe specialisten.

“Onder de impact van sociale media, newsfeeds en de toenemende invloed van productbesprekingen en online informatie, wint content in de marketing aan belang,” zegt Susan Thomas, chief executive van 10Fold. “Gemiddeld kan worden vastgesteld dat marketeers volgend jaar ongeveer 250.000 dollar aan online content willen besteden. Er wordt al geruime tijd gewezen op het belang van content, maar daarbij moeten marketeers ook een inzicht hebben in de strategieën die de grootste kansen op succes kunnen garanderen. Ook inzichten in de optimale frequentie van content-campagnes zijn daarbij van cruciaal belang.”

Uit het onderzoek bleek dat sociale media, video en webinars de meest aangewezen platformen voor content-campagnes vormen. Daarbij werd vastgesteld dat topexecutives meestal de sterkste voorkeur uitspraken voor video. Verder werd vastgesteld dat 99 procent van de bedrijven ongeveer een kwart van hun content-creatie aan derde partijen uitbesteedt. Volgens 83 procent kon daarbij ook content worden gekregen die op het gebied van kwaliteit het gemiddelde overstijgt. Tevens werd vastgesteld dat 80 procent van de ondervraagden erkend instrumenten zoals Google Analytics te hanteren om de bijval van hun content te kunnen inschatten.

Lees Verder

15:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: content |  Facebook |

31-05-17

Elk type content kiest eigen online kanaal

Het onderwerp van een artikel heeft een significante impact op de locatie waar lezers de content gaan zoeken. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Parse.ly. Daarbij wordt opgemerkt dat bijdragen over lifestyle en entertainment vooral Facebook als herkomst hebben, terwijl voor technologie, sport en economie vooral op de zoekmachine van Google beroep gedaan zou worden. Deze verdeling is volgens de onderzoekers niet zonder belang. Wanneer vooral geweten langs welke kanalen de informatie waarschijnlijk zal stromen, kunnen volgens Parse.ly geïnformeerde beslissingen voor planning en promotie worden gedaan.

Opgemerkt wordt dat de verschillen bijzonder groot kunnen zijn. Bij lifestyle bleek immers 87 procent van de trafieken gelinkt te kunnen worden aan Facebook, terwijl Google slechts aan een score van 7 procent kwam. Bovendien wordt opgemerkt dat 63 procent van de content aan mobiele trafieken kon worden gekoppeld. Ook bij entertainment had Facebook nog een aandeel van 60 procent, met een mobiel consumptieniveau van 56 procent. Verder bleek dat Facebook ook verantwoordelijk was voor 59 procent van de trafieken in educatieve content. Een even groot aandeel had het sociale netwerk in de verslaggeving over de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten.

Anderzijds kon worden vastgesteld dat in technologie 61 procent van de trafieken konden worden gekoppeld aan de zoekmachine van Google, gevolgd door sport (50 procent) en zakelijke of financiële content (47 procent). Er wordt aan toegevoegd dat ook vacatures voor 84 procent afhankelijk bleken van Google, maar in het totale contentaanbod bleek deze sector slechts een beperkte aanwezigheid te hebben. Daarnaast werd vastgesteld dat ook Twitter in de categorie sport een aandeel van 10,6 procent vertegenwoordigde. In totaal bleek Facebook een aandeel van 39 procent in de informatiestroom te hebben, tegenover 35 procent voor Google.

Daaruit kunnen volgens de onderzoekers echter geen sluitende conclusies worden getrokken, aangezien het formaat Accelerated Mobile Pages (AMP) in de studie niet was opgenomen.

Lees Verder

14:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: content |  Facebook |

01-02-17

Merkcontent cruciaal voor goede connecties met de klant

De consument blijft zich tegenover merken kritisch opstellen. Anderzijds moet worden vastgesteld dat content een cruciale functie heeft in de creatie van merken die voor de consument betekenisvol zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Havas bij driehonderdduizend consumenten en vijftienhonderd merken in drieëndertig landen. Vastgesteld werd dat een groot gedeelte van de consumenten geen problemen zou hebben indien driekwart van de merken zou verdwijnen. De ranglijst van betekenisvolle merken wordt aangevoerd door Google, gevolgd door PayPal en WhatsApp. De top tien bestaat verder uit YouTube, Samsung, Mercedes Benz, Niveau, Microsoft, Ikea en Logo.

“De financiële prestaties van betekenisvolle merken - die een intensieve relatie met de consument onderhouden en een positieve impact hebben op het leven van de gebruiker - lagen vorig jaar 206 procent boven het gemiddelde van de aandelenmarkt,” merkt Havas op. “Het jaar voordien was er nog een verschil van 133 procent. Bovendien konden de betekenisvolle merken hun aandeel in de bestedingen van de consument met 48 procent opvoeren, terwijl de return op de prestatie-indicatoren 137 procent hoger lag dan op de gemiddelde markt.” In het algemeen moet volgens Havas echter worden vastgesteld dat de consument tegenover de merken een kritische houding blijft aanhouden.

“Volgens 75 procent van de ondervraagden zouden merken een grotere bijdrage tot het welzijn en de levenskwaliteit moeten aanbieden,” zegt Yannick Bollore, chief executive van Havas. “Slechts 40 procent van de consumenten is echter van mening dat de merken in die opdracht lukken. Er moet dan ook gewag gemaakt worden van hetzelfde alarmsignaal als acht jaar geleden, toen moest worden vastgesteld dat de meeste mensen zich geen zorgen zouden maken indien 74 procent van de merken zou verdwijnen. Ook werd vastgesteld dat 84 procent van de klanten verwacht dat de merken nuttige content produceren, maar uiteindelijk blijkt 60 procent van de merkencontent niet aan de eisen van de gebruiker te voldoen.

Lees Verder

16:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: content |  Facebook |

15-07-14

Beschikbaarheid bepalend voor consumptie illegale televisie-content

Consumenten in Australië en Azië zijn veel sneller geneigd om illegale televisie-content te bekijken dan hun collega’s in Groot-Brittannië of de Verenigde Staten. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulenten YouGov en Populus in opdracht van mediabeveiliger Irdeto bij bijna vijfduizend consumenten in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Australië, India, Indonesië en Singapore. Er werd ook opgemerkt dat jongeren sneller overgaan tot de consumptie van illegale content.

Lees Verder

18:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie, namaak, content |  Facebook |

09-07-14

Jonge consumenten hebben geen begrip voor betaalde content

Kinderen en jonge volwassenen maken zich meestal geen zorgen over de juridische consequenties van online piraterij en het delen van bestanden en zijn opgegroeid met de verwachting dat online content gratis is. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent YouGov bij meer dan tweeduizend Britse online gebruikers. Vastgesteld werd dat 49 procent van de kinderen tussen acht en vijftien jaar van mening zijn dat online content gratis ter beschikking moet worden gesteld. Bovendien bleek dat 6 procent van mening was dat het gebruik van filesharing gemakkelijk is. Voor 7 procent is filesharing ook een normale praktijk.

Ook in de leeftijdsgroep tussen zestien en vierentwintig jaar is 49 procent van mening dat online content gratis moet blijven. De onderzoekers voegen er aan toe dat diensten met reclame-ondersteuning - zoals Spotify, YouTube of Blinkbox - in deze leeftijdscategorie bijzonder populair blijken. YouGov merkt verder op dat de kostprijs de belangrijkste motivatie is om van filesharing gebruik te maken. Daarbij wordt opgemerkt dat 44 procent van de kinderen op het systeem beroep doen om geld te sparen. Dat geldt ook voor 51 procent van de volwassenen. Bovendien noemen 41 procent van de volwassenen en 38 procent van de kinderen filesharing een snelle en gebruiksvriendelijke manier om content te kunnen bereiken.

De onderzoekers merken op dat slechts 7 procent van de ondervraagden filesharing als een vorm van stelen beschouwt. Anderzijds blijkt in de leeftijdscategorie tussen zestien en vierentwintig jaar 60 procent aan te geven dat een bestraffing zou moeten gericht worden op de bedrijven en de websites die illegale content ter beschikking stellen, maar zou men de gebruikers ongemoeid moeten laten. YouGov merkt echter wel op dat 20 procent van de kinderen toegeeft bereid te zijn om te betalen indien hen een nieuwe of exclusieve content ter beschikking zou worden gesteld. Onder meer bleek dat 13 procent zich gestimuleerd zou kunnen voelen om een specifieke opkomende artist te steunen.

“De jongste generaties zijn opgegroeid met digitaal materiaal en zijn gewend geraakt overal en altijd toegang te hebben tot de content die ze wensen te consumeren,” merkt James McCoy, onderzoeksdirecteur van YouGov, op. “Een aantal van die consumenten wil die content in een aantal gevallen ook gratis ter beschikking hebben. De industrie moet dan ook een manier vinden om een engagement te creëren met deze gebruikers en de filosofie over de toegang tot content bij te sturen. Daarbij moet aandacht gevraagd worden voor de problemen van de sector, zonder deze jonge gebruikers voor het hoofd te stoten.”

Lees Verder

13:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: content |  Facebook |