13-02-18

Trage laadtijden blijft een probleem voor digitale content

Content die traag wordt geladen blijkt, ondanks alle technologische vooruitgang die de digitale uitgevers de voorbije twee decennia hebben gemaakt, één van de grootste bekommernissen van de sector. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Adobe bij meer dan duizend online consumenten in de Verenigde Staten. Vastgesteld werd dat bijna 80 procent van de ondervraagden te kennen gaf door trage content de consumptie te zullen onderbreken of naar een ander toestel te zullen overschakelen. Trage laadtijden bleken de consumenten meer te ergeren dan andere problemen, zoals gebroken links en een slechte grafische presentatie van de content.

Het probleem van trage laadtijden blijkt vooral acuut bij digitale video. Er wordt echter opgemerkt dat het laden van video ook minder eenvoudig is. De bestanden zijn immers veel groter. Onder meer moeten heel wat codes worden ingevoerd om adverteerders beter toe te laten te controleren op welke manier de gebruikers met hun reclame omgaan. Dat heeft echter ook een aanzienlijke kost, onder meer bij de laadsnelheid. Bovendien wordt erop gewezen dat bij videostreams een aantal piekperiodes kunnen worden vastgesteld. Daarom worden videoplatformen zoals Netflix vaak ervan beticht massaal bandbreedte in beslag te nemen.

“Bovendien moet echter worden vastgesteld dat niet alle adverteerders bereid zijn om hun video’s aan de formaten van de verschillende apparaten aan te passen,” aldus Elliot Sedegah, verantwoordelijke product-marketing bij Adobe. “Dat kan belangrijke consequenties hebben. Een mobiele gebruiker met een beperkte bandbreedte zal met een veel tragere internet-connectie moeten afrekenen dan een collega die beroep kan doen op een desktop met een stabiele wifi-verbinding. Indien de adverteerder zijn product niet aanpast zullen beide gebruikers hetzelfde bestand krijgen aangeboden, waardoor de mobiele consument met belangrijke vertragingen en haperingen rekening moet houden.”

Lees Verder

18:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: content |  Facebook |

02-11-17

Tijdelijk is online een bijzonder moeilijk concept

Consumenten zijn op tijdelijke sociale mediaplatformen - zoals Snapchat of Instagram Stories - weliswaar sneller geneigd controversiële content te plaatsen, maar dit betekent niet dat ook het publiek zich meer tolerant zou opstellen. Dat is de conclusie van een onderzoek van economen aan de Harvard University en de Università della Svizzera Italiana, op basis van negen verschillende studies over de publicatie van content op tijdelijke platformen. Het is volgens de onderzoekers duidelijk dat het tijdelijke karakter van de boodschap niet mag beletten dat de publicatie bijzonder goed wordt overwogen. Tijdelijke publicaties vormen dan ook geen oplossing voor de mogelijke gevolgen van online content.

“Bij het gebruik van tijdelijke sociale mediaplatformen kan een duidelijk disconnectie worden vastgesteld tussen de aannames van de actor en de observeerder,” benadrukken de onderzoekers Leslie John, Reto Hofstetter en Roland Rüppell. “De actor gaat ervan uit een goede keuze te maken door de selectie van een tijdelijk platform te kiezen voor de publicatie van content die mogelijk controversieel zou kunnen blijken te zijn. Anderzijds blijkt dat de reactie van de observeerder, ongeacht het gebruikte forum, onveranderd blijft. Hij zal de actor er mogelijk van beschuldigen een ongelukkige keuze te hebben gemaakt. Dat er bewust voor een tijdelijk platform werd gekozen, wordt in die evaluatie niet meegenomen.”

“De resultaten van de studie bevestigen dat in de online omgeving een tijdelijk hiaat in het beoordelingsvermogen langdurige consequenties kunnen hebben,” voert Leslie John aan. “Er zijn heel wat gevallen bekend van personen die tot de publicatie overgingen van content die slechts voor een beperkt publiek was bedoeld, maar hen uiteindelijk in moeilijkheden bracht wanneer die communicaties bij een breder publiek terecht kwamen. In een aantal gevallen kan een dergelijke misrekening zelfs tot een ontslag leiden. De meeste mensen hebben een aantal digitale lijken in hun kast die uiteindelijk bijzonder schadelijk kunnen zijn. Een online boodschap lijkt vluchtig, maar digitale bekentenissen blijken bijzonder permanent.”

Lees Verder

16:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: content |  Facebook |

23-10-17

Marketeers investeren vaker in online content

Marketeers investeren steeds meer in content. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent 10Fold bij meer dan honderdzeventig marketing-verantwoordelijken in de Verenigde Staten. Vastgesteld werd dat een groter aantal marketeers op het gebruik van content overschakelt, maar bovendien ook frequenter op de techniek beroep doet. Wel moet worden vastgesteld dat 44 procent van de ondervraagden erkent dat en gebrek aan domeinexpertise een belangrijke drempel vormt voor de creatie van kwalitatieve content. Door vele partijen wordt voor de aanmaak van die content dan ook beroep gedaan op externe specialisten.

“Onder de impact van sociale media, newsfeeds en de toenemende invloed van productbesprekingen en online informatie, wint content in de marketing aan belang,” zegt Susan Thomas, chief executive van 10Fold. “Gemiddeld kan worden vastgesteld dat marketeers volgend jaar ongeveer 250.000 dollar aan online content willen besteden. Er wordt al geruime tijd gewezen op het belang van content, maar daarbij moeten marketeers ook een inzicht hebben in de strategieën die de grootste kansen op succes kunnen garanderen. Ook inzichten in de optimale frequentie van content-campagnes zijn daarbij van cruciaal belang.”

Uit het onderzoek bleek dat sociale media, video en webinars de meest aangewezen platformen voor content-campagnes vormen. Daarbij werd vastgesteld dat topexecutives meestal de sterkste voorkeur uitspraken voor video. Verder werd vastgesteld dat 99 procent van de bedrijven ongeveer een kwart van hun content-creatie aan derde partijen uitbesteedt. Volgens 83 procent kon daarbij ook content worden gekregen die op het gebied van kwaliteit het gemiddelde overstijgt. Tevens werd vastgesteld dat 80 procent van de ondervraagden erkend instrumenten zoals Google Analytics te hanteren om de bijval van hun content te kunnen inschatten.

Lees Verder

15:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: content |  Facebook |

31-05-17

Elk type content kiest eigen online kanaal

Het onderwerp van een artikel heeft een significante impact op de locatie waar lezers de content gaan zoeken. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Parse.ly. Daarbij wordt opgemerkt dat bijdragen over lifestyle en entertainment vooral Facebook als herkomst hebben, terwijl voor technologie, sport en economie vooral op de zoekmachine van Google beroep gedaan zou worden. Deze verdeling is volgens de onderzoekers niet zonder belang. Wanneer vooral geweten langs welke kanalen de informatie waarschijnlijk zal stromen, kunnen volgens Parse.ly geïnformeerde beslissingen voor planning en promotie worden gedaan.

Opgemerkt wordt dat de verschillen bijzonder groot kunnen zijn. Bij lifestyle bleek immers 87 procent van de trafieken gelinkt te kunnen worden aan Facebook, terwijl Google slechts aan een score van 7 procent kwam. Bovendien wordt opgemerkt dat 63 procent van de content aan mobiele trafieken kon worden gekoppeld. Ook bij entertainment had Facebook nog een aandeel van 60 procent, met een mobiel consumptieniveau van 56 procent. Verder bleek dat Facebook ook verantwoordelijk was voor 59 procent van de trafieken in educatieve content. Een even groot aandeel had het sociale netwerk in de verslaggeving over de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten.

Anderzijds kon worden vastgesteld dat in technologie 61 procent van de trafieken konden worden gekoppeld aan de zoekmachine van Google, gevolgd door sport (50 procent) en zakelijke of financiële content (47 procent). Er wordt aan toegevoegd dat ook vacatures voor 84 procent afhankelijk bleken van Google, maar in het totale contentaanbod bleek deze sector slechts een beperkte aanwezigheid te hebben. Daarnaast werd vastgesteld dat ook Twitter in de categorie sport een aandeel van 10,6 procent vertegenwoordigde. In totaal bleek Facebook een aandeel van 39 procent in de informatiestroom te hebben, tegenover 35 procent voor Google.

Daaruit kunnen volgens de onderzoekers echter geen sluitende conclusies worden getrokken, aangezien het formaat Accelerated Mobile Pages (AMP) in de studie niet was opgenomen.

Lees Verder

14:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: content |  Facebook |

01-02-17

Merkcontent cruciaal voor goede connecties met de klant

De consument blijft zich tegenover merken kritisch opstellen. Anderzijds moet worden vastgesteld dat content een cruciale functie heeft in de creatie van merken die voor de consument betekenisvol zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Havas bij driehonderdduizend consumenten en vijftienhonderd merken in drieëndertig landen. Vastgesteld werd dat een groot gedeelte van de consumenten geen problemen zou hebben indien driekwart van de merken zou verdwijnen. De ranglijst van betekenisvolle merken wordt aangevoerd door Google, gevolgd door PayPal en WhatsApp. De top tien bestaat verder uit YouTube, Samsung, Mercedes Benz, Niveau, Microsoft, Ikea en Logo.

“De financiële prestaties van betekenisvolle merken - die een intensieve relatie met de consument onderhouden en een positieve impact hebben op het leven van de gebruiker - lagen vorig jaar 206 procent boven het gemiddelde van de aandelenmarkt,” merkt Havas op. “Het jaar voordien was er nog een verschil van 133 procent. Bovendien konden de betekenisvolle merken hun aandeel in de bestedingen van de consument met 48 procent opvoeren, terwijl de return op de prestatie-indicatoren 137 procent hoger lag dan op de gemiddelde markt.” In het algemeen moet volgens Havas echter worden vastgesteld dat de consument tegenover de merken een kritische houding blijft aanhouden.

“Volgens 75 procent van de ondervraagden zouden merken een grotere bijdrage tot het welzijn en de levenskwaliteit moeten aanbieden,” zegt Yannick Bollore, chief executive van Havas. “Slechts 40 procent van de consumenten is echter van mening dat de merken in die opdracht lukken. Er moet dan ook gewag gemaakt worden van hetzelfde alarmsignaal als acht jaar geleden, toen moest worden vastgesteld dat de meeste mensen zich geen zorgen zouden maken indien 74 procent van de merken zou verdwijnen. Ook werd vastgesteld dat 84 procent van de klanten verwacht dat de merken nuttige content produceren, maar uiteindelijk blijkt 60 procent van de merkencontent niet aan de eisen van de gebruiker te voldoen.

Lees Verder

16:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: content |  Facebook |

15-07-14

Beschikbaarheid bepalend voor consumptie illegale televisie-content

Consumenten in Australië en Azië zijn veel sneller geneigd om illegale televisie-content te bekijken dan hun collega’s in Groot-Brittannië of de Verenigde Staten. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulenten YouGov en Populus in opdracht van mediabeveiliger Irdeto bij bijna vijfduizend consumenten in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Australië, India, Indonesië en Singapore. Er werd ook opgemerkt dat jongeren sneller overgaan tot de consumptie van illegale content.

Lees Verder

18:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie, namaak, content |  Facebook |

09-07-14

Jonge consumenten hebben geen begrip voor betaalde content

Kinderen en jonge volwassenen maken zich meestal geen zorgen over de juridische consequenties van online piraterij en het delen van bestanden en zijn opgegroeid met de verwachting dat online content gratis is. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent YouGov bij meer dan tweeduizend Britse online gebruikers. Vastgesteld werd dat 49 procent van de kinderen tussen acht en vijftien jaar van mening zijn dat online content gratis ter beschikking moet worden gesteld. Bovendien bleek dat 6 procent van mening was dat het gebruik van filesharing gemakkelijk is. Voor 7 procent is filesharing ook een normale praktijk.

Ook in de leeftijdsgroep tussen zestien en vierentwintig jaar is 49 procent van mening dat online content gratis moet blijven. De onderzoekers voegen er aan toe dat diensten met reclame-ondersteuning - zoals Spotify, YouTube of Blinkbox - in deze leeftijdscategorie bijzonder populair blijken. YouGov merkt verder op dat de kostprijs de belangrijkste motivatie is om van filesharing gebruik te maken. Daarbij wordt opgemerkt dat 44 procent van de kinderen op het systeem beroep doen om geld te sparen. Dat geldt ook voor 51 procent van de volwassenen. Bovendien noemen 41 procent van de volwassenen en 38 procent van de kinderen filesharing een snelle en gebruiksvriendelijke manier om content te kunnen bereiken.

De onderzoekers merken op dat slechts 7 procent van de ondervraagden filesharing als een vorm van stelen beschouwt. Anderzijds blijkt in de leeftijdscategorie tussen zestien en vierentwintig jaar 60 procent aan te geven dat een bestraffing zou moeten gericht worden op de bedrijven en de websites die illegale content ter beschikking stellen, maar zou men de gebruikers ongemoeid moeten laten. YouGov merkt echter wel op dat 20 procent van de kinderen toegeeft bereid te zijn om te betalen indien hen een nieuwe of exclusieve content ter beschikking zou worden gesteld. Onder meer bleek dat 13 procent zich gestimuleerd zou kunnen voelen om een specifieke opkomende artist te steunen.

“De jongste generaties zijn opgegroeid met digitaal materiaal en zijn gewend geraakt overal en altijd toegang te hebben tot de content die ze wensen te consumeren,” merkt James McCoy, onderzoeksdirecteur van YouGov, op. “Een aantal van die consumenten wil die content in een aantal gevallen ook gratis ter beschikking hebben. De industrie moet dan ook een manier vinden om een engagement te creëren met deze gebruikers en de filosofie over de toegang tot content bij te sturen. Daarbij moet aandacht gevraagd worden voor de problemen van de sector, zonder deze jonge gebruikers voor het hoofd te stoten.”

Lees Verder

13:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: content |  Facebook |

04-07-14

Online distributie content omzeilt sociale media

Consumenten van online content geven nog altijd de voorkeur aan het gebruik van email om links of content door te sturen. Dat blijkt uit een studie van uitgever IPC Media. Het onderzoek toonde aan dat de respondenten bij het delen van content de voorkeur geven aan een beperkte groep van bekenden boven de brede distributie van de informatie op sociale media.

Lees Verder

14:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: content, sociale media |  Facebook |

31-05-14

Visuele tijdperk heeft tekst nog niet kunnen verdringen

Hoewel marketeers vaak de nadruk leggen op visuele content, behoort tekst nog lang niet tot het verleden. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Social Media Examiner (SME). Daarbij werd vastgesteld dat 81 procent van de zakelijke marketeers aangeeft van plan te zijn om bij het creëren van content het gebruik van op te schroeven. De meeste respondenten willen ook de investeringen in visuele content opdrijven, maar dat beeldmateriaal wordt minder belangrijk geacht dat de geschreven content. Nagenoeg 60 procent noemt tekst absoluut de belangrijkste content om publiek aan te trekken. Slechts 19 procent verwijst daarbij naar visuele content.

Lees Verder

11:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, tekst, beeld, content |  Facebook |

14-05-14

Zakelijke content concentreert zich niet altijd op desktop

Online content wordt steeds meer op mobiele apparaten geconsumeerd, maar dat geldt niet voor alle categorieën. Bij een aantal andere activiteiten blijft de personal computer echter dominant. Dat is de conclusie van een rapport van consulent ComScore en het digitale platform Millennial Media over het online gedrag van Amerikaanse consumenten tijdens de maand april van dit jaar. Opgemerkt wordt dat vooral in business-to-business de desktop bijzonder goed stand blijkt te houden. Het onderzoek toonde immers aan dat desktop nog altijd 80 procent vertegenwoordigt van de tijd die aan deze zakelijke content wordt besteed, gevolgd door smartphones (12 procent) en tablets (8 procent).

“In business-to-business wordt op een specifieke manier met online content omgegaan,” voeren de onderzoekers aan. “De consument wil op elk ogenblik en elke locatie toegang hebben tot online content en maakt dan ook vaak bij voorkeur gebruik van mobiele platformen. Zakelijke content richt zich daarentegen vooral op leidinggevend personeel binnen het bedrijfsleven, dat in eerste instantie tijdens de werkuren op kantoor op zoek gaat naar de betrokken informatie en dan ook vooral gebruik zal maken van een desktop.” In het rapport wordt verder opgemerkt dat personal computers en smartphones elk 44 procent van het totale online tijdsgebruik vertegenwoordigen. Het resterende 12 procent gaat naar tablets.

De onderzoekers voeren echter ook aan dat in een aantal sectoren nog altijd in eerste instantie gebruik wordt gemaakt van de personal computer. Vooral de autosector is met een aandeel van 76 procent nog altijd gericht op desktops en laptops, tegenover 19 procent voor smartphones en 5 procent voor tablets. Er wordt aan toegevoegd dat ook de reissector (68 procent), televisie (67 procent), economie en financiën (62 procent), voeding (58 procent), sport (56 procent) en nieuws (55 procent) door personal computers worden gedomineerd. In de gezondheidssector hebben personal computers en mobiele platformen elk een aandeel van 50 procent.

Anderzijds blijken radiostreams vooral het domein van mobiele platformen te zijn (95 procent), net zoals sociale media (72 procent) en weersinformatie (69 procent). Tevens werd vastgesteld dat ook de leeftijd en het geslacht van de gebruiker een impact hebben op de verdeling tussen de verschillende online platformen. Onder meer wordt aangevoerd dat vrouwen tussen vijfentwintig en negenenveertig jaar 64 procent van hun online tijdsbesteding op mobiele platformen richten, maar bij hun mannelijke leeftijdsgenoten daalt dat aandeel tot 47 procent.

Lees Verder

14:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: desktop, content |  Facebook |

25-03-14

Televisiekijker slechts matig geïnteresseerd in gesynchroniseerde content

Het aanbieden van gesynchroniseerde content op verschillende apparaten geniet bij de televisiekijker slechts een matige bijval. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Consumer Electronics Association (CEA) en de National Association of Television Program Executives (NATPE) bij ruim vijfentwintighonderd Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden vast dat slechts 40 procent van de respondenten tijdens het kijken naar televisie gebruik gemaakt te hebben van gesynchroniseerde content. Bovendien blijkt slechts 12,5 procent van mening dat de gesynchroniseerde content een positieve bijdrage aan de beleving heeft geleverd.

Lees Verder

15:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie, content |  Facebook |

05-03-14

Drama meest populaire content voor video-reclame

Drama is de content die het grootste aandeel heeft in video-reclame. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent FreeWheel. De onderzoekers stelden dat drama tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar het grootste aandeel had in het aantal reclame-views (20 procent), gevolgd door sport (18 procent), nieuws (14 procent), documentaires en reality (13 procent) en muziek (13 procent). Opgemerkt wordt dat deze cijfers in belangrijke mate overeenstemmen met de verdeling in primetime-reclame op televisie. Ook de lengte van de video-reclames kunnen volgens FreeWheel steeds meer met televisie worden vergeleken.

Lees Verder

15:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: drama, content, video, reclame |  Facebook |

25-01-14

Bij televisie is content belangrijker dan het gebruikte platform

Bij televisie is content belangrijker dan het gebruikte platform. Dat is de conclusie van een onderzoek van de streaming-dienst Netflix bij een groep Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden daarbij vast dat gebruikers van streaming een sterke affiniteit vertonen met televisie-content. Ook wanneer ze geen toegang hebben tot een digitaal platform, zijn ze volgens Netflix nog altijd geïnteresseerd om televisie te bekijken. Het onderzoek toont volgens Netflix ook aan dat gebruiksgemak één van de belangrijkste factoren is bij online video. Daarbij wordt opgemerkt dat driekwart van de respondenten aangeeft ervan te houden televisieprogramma’s te kunnen bekijken op een ogenblik dat ze zelf hebben uitgekozen.

“Liefhebbers van streaming hebben een sterke band met televisie-content,” merken de onderzoekers op. “Twee op drie streamers zegt ook tijdens een digitale time-out nog altijd geïnteresseerd zijn in televisie-content. Dat geeft aan dat het publiek een grotere band heeft met de content dan met het platform dat voor de verdeling van de programma’s wordt gebruikt. Een verschuiving in het kijkgedrag heeft dan ook meer te maken met de gehanteerde platformen dan met een content-keuze.” De onderzoekers stelden daarbij vast dat nagenoeg driekwart van de ondervraagden aangeeft een voorkeur te hebben voor streaming om de televisie-content in de persoonlijke agenda te kunnen inpassen.

Uit het onderzoek kwam ook naar voor ook dat driekwart van de ondervraagden zich positief opstelt tegenover het zogenaamde binge-streaming, waarbij verschillende episodes van een televisiereeks onmiddelijk na elkaar kunnen worden bekeken. Volgens 79 procent is deze kijkmethode aangenamer dan de traditionele wekelijkse episodes. Daarbij werd vastgesteld dat volgens 73 procent van de respondenten een sessie van twee tot zes episodes in één streaming-beurt als binge-kijkgedrag kan worden bestempeld. Volgens 76 procent van de ondervraagden kan binge-streaming een aangenaam rustmoment betekenen in hun drukke dagelijkse bezigheden. Ook werd vastgesteld dat 80 procent een grotere interesse toont in een interessante televisiestream dan in de sociale mediaberichten van een goede vriend.

Lees Verder

11:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: content, televisie |  Facebook |

21-12-13

Merken hebben het moeilijk om kwaliteitscontent te creëren

Merken gedragen denken bij bij content-marketing steeds vaker als een uitgever, maar slagen er vaak niet in om inhoudelijke kwaliteit te garanderen. Dat is de conclusie van een rapport van het online marketingbedrijf Distilled op basis van interviews met executives van reclamebureaus, consulenten en merken. Will Critchlow, oprichter van Distilled, merkt nog op dat bedrijven geen onderscheid mogen maken tussen content en sociale media. Kwaliteitscontent kan volgens hem immers op een brede waaier van kanalen worden verwerkt. In kanalen waar het merk controle heeft, moet volgens Critchlow wel de nadruk op content worden gelegd.

Lees Verder

12:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, content |  Facebook |

18-09-13

Heel wereld deelt content op sociale media

Wereldwijd deelt een overgrote meerderheid van de online consumenten content op sociale mediasites. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Ipsos Open Thinking Exchange bij meer dan achttienduizend respondenten in vierentwintig landen. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat slechts 29 procent van de ondervraagde consumenten de maand voordien geen enkele content op sociale mediasites had gedeeld. De onderzoekers stelden verder vast dat beelden de meest populaire content vormen om met anderen te delen (43 procent), gevolgd door persoonlijke meningen, status-updates over de huidige activiteiten en links naar artikels, die allemaal door 26 procent van de ondervraagden werden geciteerd.

Verder in de lijst staan aanbevelingen en likes (25 procent), nieuwsitems (22 procent) en links naar andere websites of accounts van andere gebruikers van sociale media (21 procent). Daarna volgen status-updates over hun huidige emoties (19 procent), videoclips (17 procent) en plannen voor toekomstige activiteiten (9 procent). Het delen van content op sociale netwerken blijkt volgens Ipsos het populairste in Turkije (93 procent), gevolgd door Mexico (89 procent), Brazilië, India en Indonesië (88 procent). De laagste activiteit wordt opgemerkt in de ontwikkelde landen zoals België (62 procent), de Verenigde Staten (60) en Duitsland (44 procent). Helemaal achteraan volgt Japan (30 procent).

Ook demografisch kunnen volgens Ipsos duidelijke verschillen worden opgetekend. Op het gebied van leeftijd is de groep tot vijfendertig jaar het meest actief met het delen van content (81 procent), gevolgd door de categorie tussen vijfendertig en negenenveertig jaar (69 procent) en tussen vijftig en vierenzestig jaar (55 procent). Ook blijkt dat vrouwen (74 procent) meer actief zijn met het delen van content dan mannen (69 procent). Ipsos stelde verder vast dat een diploma hoger onderwijs iets meer aanleiding geeft tot het delen van content (74 procent) dan lagere opleidingen (70 procent). Ook een hoger salaris (73 procent) leidt sneller tot het delen van sociale content dan een gemiddeld (71 procent) of lager inkomen (69 procent).

Lees Verder

15:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: content, sociale media |  Facebook |

01-08-13

Irrelevante content blijft grote frustratie van consument

Het aanbieden van irrelevante content is de beste garantie om consumenten weg te jagen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Janrain bij Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden immers vast dat 74 procent van de consumenten toegeeft gefrustreerd te raken wanneer ze op websites content, aanbiedingen, reclame of promoties opmerken die geen enkele band hebben met hun interesses. Anderzijds blijken de consumenten garanties te eisen dat hun persoonlijke informatie op een verantwoordelijke manier wordt gebruikt. Daarbij blijkt 57 procent akkoord te zijn met het vertrekken van persoonlijke informatie indien ze daaruit zelf voordeel putten en de informatie degelijk wordt beschermd.

“De resultaten van het onderzoek tonen aan dat de consument echt een cruciaal punt heeft bereikt en niet meer aanvaardt dat hem irrelevante content wordt gepresenteerd,” merkt Larry Drebes, chief executive van Janrain, op. “Het onderzoek maakt dan ook duidelijk dat merken een antwoord moeten vinden op deze problema tiek indien ze willen vermijden klanten te verliezen.” De onderzoekers stelden onder meer vast dat 67 procent van de respondenten aangaf een website te zullen verlaten wanneer gevraagd wordt politieke donaties te doen aan partijen waarmee ze geen band hebben. Ook gaf 57 procent van de gehuwde respondenten aan websites te verlaten waarin reclame voor dating wordt gemaakt.

De onderzoekers stelden ook vast dat 50 procent van de ondervraagden websites zou verlaten waarop producten voor het andere geslacht worden aangeboden. Verder wordt aangevoerd dat 77 procent van de ondervraagden benadrukt dat merken het vertrouwen van consument zouden kunnen opdrijven door het verstrekken van duidelijke informatie over het gebruik van persoonlijke gegevens. Janrain stelde verder vast dat meer dan een kwart van de consumenten bereid is om een week lang sociale netwerken op te geven in ruil voor relevante content op al hun favoriete websites. Voor datzelfde doel zou een kwart chocolade gedurende een maand opgeven.

Lees Verder

14:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: content, website |  Facebook |

30-07-13

Digitale omgeving zet aan tot overmatig delen van informatie

Het toenemend gebruik van digitale communicaties zet de consument aan om zijn remmingen te verliezen en het online delen van meningen te overdrijven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de York University. Het fenomeen heeft volgens de Amerikaanse wetenschappers echter al tal van celebrities in moeilijkheden gebracht wegens het publiceren van controversiële content, terwijl ook vele consumenten er blijkbaar geen probleem in zien om zichzelf in belastende omstandigheden online te presenteren.

“Het delen van informatie is niet nieuw, maar consumenten hebben nu ongelimiteerde mogelijkheden om hun gedachten, opinies en foto’s te publiceren of zichzelf en hun zelfbeeld op een manier manier online te promoten,” merkt onderzoeksleider Russell Belk op. “Digitale apparaten laten de consument toe om meer content op een bredere basis te verspreiden dan ooit het geval is geweest. In de reële wereld is het individu slechts door een relatief beperkt aantal mensen gekend, maar online groeit die groep uit tot een bijna onbeperkte groep.”

Een groot gedeelte van de meest populaire websites en applicatie zijn toegespitst op het delen van informatie. “Deze ontboezemingen kunnen uiteindelijk echter een bedreiging vormen voor academische en professionele carrières of persoonlijke relaties,” waarschuwt Russell Belk. “Online vallen een aantal remmingen weg, waardoor het individu geneigd is om veel meer tekortkomingen en fouten te bekennen dan met een persoonlijk contact het geval zou zijn. Dit overmatig delen van informatie kan de auteur later echter zuur opbreken.”

Lees Verder

13:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, content |  Facebook |

Deleten van gevoelige content op sociale media geen uitzondering

Jonge gebruikers van sociale media proberen vaak potentieel nadelige berichten te deleten om hun kansen op de arbeidsmarkt niet in het gedrang te brengen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de juridische website Findlaw.com bij duizend gebruikers van sociale media. De onderzoekers merken op dat het retrospectief deleten van potentieel nadelige boodschappen geen zeldzaamheid is wanneer de eerste frustraties zijn weggeëbd. Er wordt echter aan toegevoegd dat die pogingen meestal weinig nut hebben, aangezien de berichten inmiddels wellicht in andere regionen van het internet een verder leven leiden.

“Het ventileren van frustraties over klanten, managers of gebeurtenissen op de werkvloer op sociale media kan voor een kortstondige opluchting zorgen, maar die opwelling dreigt vaak als een boomerang naar de auteur terug te komen,” merkt Stephanie Rahlfs, hoofdredacteur van Findlaw.com, op. “Vele gebruikers van sociale media geven toe zich gedwongen te voelen om een eerder bericht op sociale media te deleten omdat ze vrezen dat de boodschap mogelijk hun huidige of toekomstige werkgever tegen de borst zou kunnen stoten.”

Uit het onderzoek bleek dat 36 procent van de consumten tussen vijfendertig en vierenzestig jaar zich zorgen maken over de impact van hun boodschappen op sociale media. In de leeftijdsgroep tussen achttien en vierendertig jaar - die volgens de onderzoekers mogelijk meer impulsieve gebruikers zijn van sociale media - blijkt echter 74 procent van de respondenten een bericht, persoonlijke informatie of een commentaar op sociale media verwijderd te hebben om negatieve reacties van hun huidige of toekomstige werkgever te vermijden.

Lees Verder

12:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media, content |  Facebook |

03-06-13

Content-sector neemt dominantie in internet-trafieken over

Over vier jaar zal de wereld 3,6 miljard internet-gebruikers tellen. Daarmee zal het internet een wereldwijde penetratie bereiken van 48 procent. Dat blijkt uit een rapport van het bedrijf Cisco Systems. Het voorbije jaar werden 2,3 miljard internet-gebruikers geteld, waarmee een wereldwijde penetratie van 32 procent werd geregistreerd. Er wordt aan toegevoegd dat content-gerelateerde netwerken over vier jaar 51 procent van de totale internet-trafiek zullen vertegenwoordigen, tegenover 34 procent vorig jaar.

Lees Verder

15:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: content, internet |  Facebook |

28-05-13

Consument toont grotere interesse in betalende online content

Een toenemend gedeelte van de bevolking toont zich bereid om te betalen voor kwalitatieve online content. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent KPMG bij meer dan duizend Britse consumenten. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat nog altijd meer dan 50 procent van de consumenten van mening is dat gratis content één van de belangrijke pluspunten is van online mediaconsumptie. Er wordt echter op gewezen dat vier jaar geleden nog 80 procent van de consumenten gratis content cruciaal vonden.

Lees Verder

17:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, content |  Facebook |

21-05-13

Amerikanen relatief terughoudend met delen online content

Amerikanen zijn minder snel geneigd om persoonlijke en andere content online te delen dan consumenten in andere landen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Ipsos bij twaalfduizend consumenten in vierentwintig landen. De onderzoekers stelden dat 24 procent van de respondenten toegeeft nagenoeg alle content met anderen online te delen. In de Verenigde Staten daalt dat cijfer echter tot 15 procent. De hoogste scores worden opgetekend in Saudi-Arabië, waar 28 procent van de ondervraagden aangeeft nagenoeg alle content online te delen. De onderzoekers merken verder op dat de neiging om content te delen evenredig blijkt op te lopen met de genoten opleiding.

Lees Verder

16:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, content |  Facebook |

08-12-12

Interesse in content kent grote demografische verschillen

Demografie heeft een belangrijke impact op de omgang van de consument met content. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent NRelate. Onder meer wordt opgemerkt dat leeftijd een belangrijke factor is in de omgang met online content. Daarbij wordt opgemerkt dat vooral jongere gebruikers de neiging hebben om na het lezen van online content te klikken op gerelateerde artikels en video's. Dat zou volgens de onderzoekers zeker opgaan voor jonge mannen. Anderzijds wordt opgemerkt dat vrouwen zich meer aangetrokken voelen tot een verhaal dat een foto omvat. Dat zou vooral gelden voor oudere vrouwen. De onderzoekers stelden wel vast dat alle categorieën na het vinden van boeiende content sneller klikken op artikels dan op video's. Uit het onderzoek bleek verder dat mannen meer geïnteresseerd zijn in sport, terwijl de groep tussen achttien en vierendertig jaar het minst interesse toont in woninginrichting.

Lees Verder

16:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: content |  Facebook |

10-11-12

Reclame verhullen als content is volgens consument misleiding

Online reclame die als content wordt verhuld, wordt door de meerderheid van het publiek als een misleidende campagne ervaren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau MediaBrix. Daarbij worden gesponsorde online videoreclames het meest misleidend beschouwd (86 procent), gevolgd door gesponsorde boodschappen op Facebook (57 procent) en Twitter (45 procent). Het probleem situeert zich echter niet alleen in de digitale sector. Er wordt immers opgemerkt dat 66 procent van de respondenten zich misleid voelt door advertorials. Ook vindt 51 procent infomercials op televisie misleidend.

Lees Verder

12:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, content |  Facebook |

25-09-12

Marketeers besteden meer tijd aan creëren van content

Marketeers in business-to-business zijn in belangrijke mate gericht op de creatie en het management van content en lead generation. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Optify. Er wordt opgemerkt dat ongeveer 33 procent van de marketeers meer dan vijftien uur per week aan de creatie en het management van online content besteden.

Lees Verder

10:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, content |  Facebook |

01-02-12

Interesse in nieuw televisietoestel blijft dalen

Consumenten zijn dit jaar van plan om minder televisietoestellen te kopen. Daarnaast gebruiken steeds minder mensen televisietoestellen om content te bekijken. Dat is de conclusie van een wereldwijd onderzoek van consulent Accenture. De consument maakt volgens het rapport steeds meer gebruik van digitale alternatieven om media te bekijken, zoals smartphones en tabletcomputers. Bovendien worden ook online services en applicaties, onder meer voor entertainment, steeds populairder.

De onderzoekers stelden vast dat nog slechts 32 procent van de consumenten van plan is om binnen twaalf maanden een nieuw televisietoestel te kopen. Het jaar voordien was dat nog 35 procent. Accenture benadrukt dat de consument televisietoestellen zal blijven kopen, maar zegt toch een snelle verschuiving in de behoeften te kunnen opmerken. Onder meer blijkt dat het bezit van een smartphone is toegenomen van 28 procent naar 53 procent. Bij tablets werd een stijging opgetekend van 8 procent naar 12 procent.

Bovendien zegt 27 procent van de ondervraagden van plan te zijn om een smartphone te kopen, tegenover 24 procent vorig jaar. Bij tablets werd daarbij een stijging van 8 procent naar 16 procent opgetekend. Er wordt aan toegevoegd dat deze elektronische consumentenproducten steeds meer voor entertainment worden aangewend. Accenture merkt op dat 44 procent van de tablet-bezitters mediacontent streamt, terwijl 43 procent minstens één keer per week een applicatie downloadt.

11:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: content, televisie |  Facebook |

28-12-11

Bestedingen gesponsorde content op historisch hoogtepunt

Amerikaanse bedrijven hebben dit jaar gemiddeld 1,91 miljoen dollar besteed aan gesponsorde content. Daarvan ging 450.000 dollar naar elektronische contentvormen. Dat is de conclusie van een rapport van de sectororganisatie Custom Content Council en het marketingbureau ContentWise. Er wordt aan toegevoegd dat personeelskosten het grootste aandeel hebben in die budgetten. Het voorbije jaar waren de bestedingen aan gesponsorde content nog teruggevallen, maar is volgens de onderzoekers nu tot een absoluut piekbedrag gestegen.

"Het verstrekken van informatie aan de consument is de belangrijkste reden om in gesponsorde content te investeren," merken de onderzoekers op. "Die reden wordt door 49 procent van de betrokken bedrijven naar voor geschoven, gevolgd door het streven naar het behoud van klanten (26 procent). Ook omzetgroei wordt door vele respondenten als een motivatie voor gesponsorde content naar voor geschoven.

"Content helpt de consument om risico's te vermijden," merkt Maria Pergolino, marketingdirecteur bij het bedrijf Marketo, op tegenover het webmagazine eMarketer. "Gesponsorde content moet ervoor zorgen dat de consument zich comfortabel voelt bij een geplande aankoop. Content helpt ook vertrouwen en consistentie op te bouwen voor het merk. Wanneer geschikte content wordt aangeboden, wordt het bedrijf een betrouwbare en vertrouwde bron van informatie."

 

11:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: content, sponsoring |  Facebook |

17-10-11

Digital rights management straft voor legaal contentgebruik

Het elimineren van de beperkingen vanwege digital rights management kan een bijkomend element vormen in de strijd tegen piraterij. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Rice University en Duke University. Daarbij wordt opgemerkt dat de restricties van digital rights management de piraterij weliswaar moeilijker en duurder maken, maar vooral een negatieve impact hebben op de legale gebruikers van content.

"Producten die afgeschermd zijn met digital rights management zullen alleen worden aangekocht door consumenten die gebruik maken van legale producten," voert onderzoeker Dinah Vernik, professr marketing aan de Rice University, aan. "Dit betekent dat alleen legale gebruikers de prijs betalen en met de restricties worden geconfronteerd. Illegale gebruikers ontsnappen aan die problemen, aangezien piraten-producten geen technologische restricties kennen."

"Digital rights management verhindert legale gebruikers er in veel gevallen van om heel doodgewone activiteiten, zoals het maken van een muziek-backup, uit te voeren," voeren Devavrat Purohit en Preyas Desai, professsoren marketing van de Duke University, aan. "Omwille van die beperkingen, kiest een aantal consumenten er ook voor om piraten-producten te gebruiken. Het wegnemen van die beperkingen maakt het product gebruiksvriendelijker en verhoogt de concurrentiekracht tegenover fysieke muziekdragers."

Er wordt ook opgemerkt dat een daling van de piraterij aan de eigenaars van copyrights niet altijd een hoger inkomen garandeert.

07-10-11

Digitale content vertegenwoordigt één vijfde entertainment jongeren

De bestedingen van kinderen aan entertainment worden voor 79 procent geïnvesteerd aan fysieke producten en voor 21 procent aan digitale content. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van consulent NPD Group. De onderzoekers stelden daarbij een belangrijke verschuiving vast tegenover twee jaar geleden, toen fysieke producten een aandeel van 85 procent hadden en de aankoop van digitale content beperkt bleef tot 15 procent.

Muziek vertegenwoordigt, zowel fysiek als digitaal, een aandeel van 72 procent in de entertainment-aankopen van kinderen tussen twee en veertien jaar. Filmcontent staat op de tweede plaats, gevolgd door videogames, televisiecontent, boeken en applicaties. In alle sectoren blijft het fysieke platform de meerderheid van de aankopen behouden, maar de onderzoekers merken op dat het aandeel van digitale alternatieven bij games met 17 procentpunten is gestegen, gevolgd door 14 procentpunten bij muziek en 13 procentpunten bij filmcontent.

De onderzoekers voegen er aan toe dat kinderen al op bijzonder jonge leeftijd beginnen met het downloaden van content, met of zonder hulp van vrienden of familie. Ongeveer 50 procent van de kinderen heeft op zevenjarige leeftijd voor de eerste keer betaald voor digitale content. De eerste aankoop betreft meestal muziek, gevolgd door computergames en mobiele games. De betaling gebeurt meestal per individuele download. Alleen bij televisie en film maakt iets meer dan de helft gebruik van een abonnement.

18:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: content, entertainment |  Facebook |

17-06-11

Innovatie verschuift van technologie naar mediacontent

Innovatie verschuift van technologie naar mediacontent. Dat zegt John Tearle, topman van het adviesbureau Incite, naar aanleiding van een onderzoek naar de percepties van de Britse consument over innovatieve merken. Technologie moet volgens Tearle van nature innovatief zijn, maar de sector moet volgens hem niet verwachten dat de consument hen in de toekomst nog automatisch als leider in innovatie zal zien. Technologiebedrijven moeten volgens Tearle terrein prijs geven op ondernemingen die zich richten op mediacontent en een meer sociale ervaring.

"Incite merkt op op dat innoverende bedrijven door de consument niet alleen beschouwd moeten worden als een pionier, maar ook spraakmakend moeten zijn en een grote betrouwbaarheid moeten uitstralen," aldus het magazine Marketing Week. "Bovendien moeten de bedrijven volgens de onderzoekers ook inzicht hebben in de problemen waarmee de consument in het dagelijks leven wordt geconfronteerd. Bedrijven die louter streven naar technologische innovaties, zullen door de consument uiteindelijk worden ontmaskerd."

Tearle merkt op dat innovaties in de sector van consumptiegoederen minder in het oog springen dan technologische ontwikkelingen, maar hebben volgens hem wel een grote impact op het dagelijks leven. "Op dit ogenblik wordt innovatie door de consument nog vaak gekoppeld aan technologiebedrijven, maar dat zal niet blijven duren," stipt hij aan. Uit het onderzoek van Incite blijkt dat het Amerikaanse technologiebedrijf Apple volgens de consument leidinggevend is in innovatie, gevolgd door het Japanse technologieconcern Sony en het Amerikaanse informaticabedrijf Microsoft.

15:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: content, innovatie, technologie |  Facebook |

23-04-11

Ook Canada weigert te betalen voor online content

Het verzet tegen betalende online content blijft groot. Uit een onderzoek van het Canadian Media Research Institute blijkt immers dat 81 procent van de Canadese consumenten zich verzet tegen een betalend online abonnement. Slechts 4 procent van de ondervraagden gaf aan bereid te zijn om te betalen voor online content. De resterende 15 procent heeft nog geen beslissing genomen. Ook merkte 90 procent een gratis alternatief te zullen zoeken indien hun favoriete publicatie een vergoeding zou beginnen te vragen voor content.

"Uit het onderzoek blijkt dat 52 procent van de Canadezen van mening is dat het internet de beste bron is voor nieuws en informatie," merkt het online magazine Bizreport.com op. In de leeftijdscategorie tussen achttien en vierendertig jaar zegt 77 procent dat het boeiendste nieuws online kan gevonden worden. Slechts 7 procent noemt gedrukte publicaties de beste nieuwsbron. Maar ondanks die positieve reacties, weigert het grootste gedeelte van het publiek te overwegen om voor die online content te betalen."

Indien er geen enkel gratis alternatief beschikbaar zou zijn, zou 30 procent alsnog toegeven om te betalen voor online content. Daarbij wordt de voorkeur gegeven aan een vast abonnement voor een onbeperkte toegang (34 procent), gevolgd door een betaling per sessie (20 procent). Dagabonnementen (6 procent) en vergoedingen per artikel (4 procent) spreken daarentegen weinig respondenten aan. Ook is er weinig enthousiasme voor mobiele applicaties.

"Paywalls zijn mogelijk haalbaar voor selectieve publicaties zoals The Wall Street Journal en The Times of London, maar rekening houdend met de actuele opstelling van het publiek, doen de meeste uitgevers er goed aan om elders oplossingen te zoeken om inkomsten te genereren uit hun online activiteiten," merken de onderzoekers op.

11:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: canada, content, internet, paywall |  Facebook |