10-02-14

Oppervlakkig gesprek cruciaal element op de werkvloer

Oppervlakkige conversaties en humor vormen cruciale elementen van de werkomgeving. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Victoria University in Nieuw-Zeeland, waarbij conversaties in de bouwsector en bejaardeninstellingen werden geanalyseerd. De onderzoekers stellen dat de cruciale rol van oppervlakkige gesprekken en humor dan ook een belangrijk element is voor de integratie van migranten op de nationale arbeidsmarkt. Beide concepten worden volgens de onderzoekers niet alleen gebruikt om een betere band te smeden, maar ook om potentieel vervelende situaties aan te kaarten.

“Oppervlakkige gesprekken en humor worden op de werkplaats gehanteerd om een band te creëren en een hiërarchie vast te leggen,” zegt onderzoeksleider Janet Holmes, professor linguistiek aan de Victoria University. “Helaas kan deze vorm van communicatie bij migranten, die de landstaal vaak niet of slechts in beperkte mate machtig zijn, tot bijzonder grote verwarring leiden. Het is voor migranten nochtans cruciaal om de functie van deze oppervlakkige conversaties te begrijpen, zodat ze een contact kunnen opbouwen met hun collega’s. Humor is in vele economische sectoren - zoals de bouwindustrie - een belangrijke basis om aanvaard te worden.”

Deze oppervlakkige conversaties vormen volgens de onderzoekers de lijm op de werkvloer. “Het is vaak de gewoonte dat nieuwe werknemers worden geplaagd en er wordt algemeen verwacht dat die goedbedoelde pesterijen ook worden aanvaard,” zeggen de onderzoekers nog. “Nadat men enige tijd is ingewerkt op de werkvloer wordt ook verwacht dat men actief aan de plagerijen deelneemt.” De onderzoekers zeggen verbaasd te zijn dat deze oppervlakkige gesprekken ook de hiërarchie op de werkvloer weerspiegelen. Het taalgebruik maakt volgens hen duidelijk wie de verantwoordelijkheid op de site draagt. Er werd ook vastgesteld dat zelfs de verbale aanpak van het aanleren van nieuwe vaardigheden door de status op de werkvloer wordt bepaald.

Lees Verder

10:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: conversatie |  Facebook |

25-01-14

Bedrijven doen te weinig met conversaties in sociale media

Bedrijven zijn weliswaar geneigd om de commentaren van consumenten op sociale media op te volgen, maar maken van die gegevens in praktijk nauwelijks gebruik. Dat is de conclusie van een rapport van Sue Fornier, professor marketing aan de Boston University, in samenwerking met Bob Rietveld, hoofd van de Nederlandse marketing-consulent Oxyme. De onderzoekers zeggen dat conversaties in sociale media nochtans een grote bron van strategische inzichten kunnen vormen en bovendien door de marketeer gratis kunnen worden gebruikt. Er wordt aan toegevoegd dat deze conversaties de marketeer toelaten een brug te slaan tussen kwantitatieve en kwalitatieve data.

“Door een gebrek aan aandacht voor conversaties in sociale media, dreigen bedrijven voorbij te gaan aan een pakket relevante data waaraan geen extra kosten zijn verbonden,” merkt professor Fornier op. “Met een zorgvuldig beheer kunnen deze gegevens even belangrijke inzichten verstrekken als dure diagnose-rapporten. Onder meer moet wel gezorgd worden voor een garantie van kwaliteit van de verzamelde gegevens en moet ook een inzicht worden verkregen in het gehanteerde taalgebruik in de sociale media.” De onderzoekers verwijzen naar een studie bij een transportbedrijf waaruit bleek dat communicatie op Twitter voor 90 procent overeenstemden met de conversaties die de klantendienst door telefoon of email ontving.

Er wordt echter aan toegevoegd dat sociale conversaties ook een aantal nieuwe problemen aan het daglicht kunnen brengen. “Research heeft uitgewezen dat consumenten niet in staat zijn om het verschil in smaak tussen diverse biersoorten te omschrijven, maar online commentaren gaven wel aan dat het publiek ervan overtuigd is in staat te zijn om zijn favoriete merken te identificeren,” zeggen de onderzoekers. “Sociale conversaties laten een combinatie toe tussen kwantitatieve en kwalitatieve elementen.” Professor Fornier merkt op dat bedrijven ook interne structurele veranderingen moeten overwegen om ervoor te zorgen dat de analyses van sociale conversaties over de hele onderneming worden verspreid.

Lees Verder

11:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: conversatie, sociale media |  Facebook |