13-03-14

Elke cultuur heeft negatief oordeel over copycats

Kleuters beseffen dat het stelen van een object afgekeurd wordt, maar pas wanneer ze vijf of zes jaar zijn geworden krijgen ze ook een negatieve perceptie over het stelen van ideeën. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Yale University en de University of Pennsylvania bij kinderen in de Verenigde Staten, Mexico en China. De onderzoekers merken echter ook op dat de negatieve perceptie over copycats in alle culturen kan worden opgemerkt, terwijl de onderzochte markten nochtans een heel andere benadering hebben tegenover intellectuele eigendomsrechten.

Lees Verder

12:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: copycat |  Facebook |

27-01-14

Copycats kunnen productiever zijn dan innovatoren

Een samenwerking met copycats kan productiever zijn dan de aanwezigheid van innovatoren. Dat is de uitkomst van een studie van wetenschappers aan de Indiana University. De Amerikaanse onderzoekers merken daarbij op dat copycats aanleiding geven tot een sociaal leerproces waaruit uiteindelijk alle partijen een voordeel kunnen halen. Benadrukt wordt dat deze copycats immers vaak de gewoonte hebben om eigen accenten of verbeteringen aan te brengen aan het originele proces, zodat een efficiënter eindresultaat kan worden verkregen. Daarentegen is het volgens de onderzoekers bijzonder moeilijk om in een situatie van isolatie goede ideeën te ontwikkelen.

“Sociale leerprocessen zijn voor de mens bijzonder belangrijk, maar ook vele diersoorten worden door het concept geholpen bij de partnerkeuze, het fourageren en het ontwijken van predatoren,” zegt onderzoeksleider Robert Goldstone, professor cognitieve wetenschappen aan de Indiana University. Goldstone geeft toe bij aanvang van het onderzoek verwacht te hebben dat de omgeving met innovatoren tot de meest optimale prestaties zou leiden, maar uiteindelijk bleek volgens hem een kader met imitators de beste resultaten te genereren. Het is volgens Goldstone niet alleen belangrijk om anderen te imiteren, maar kan het ook voordelen opleveren zelf geïmmiteerd te worden.

“Vaak worden goede ideeën gelanceerd, maar is het voor een individu bijzonder moeilijk om vanuit een geïsoleerde situatie tot een optimale toepassing te komen,” benadrukt Godstone. “Zowel in de geneeskunde, software-ontwikkeling als kunst, waar een gigantisch aanbod aan ideeën met een onbekend potentieel circuleert, is het vaak een voordeel door imitators omgeven te zijn. Het is quasi onmogelijk om een volledig gebied te exploreren, maar indien de hulp van anderen wordt ingeschakeld, kan een belangrijke meerwaarde worden gecreëerd. Die assistentie kan helpen om een veelvoud van variaties rond de originele oplossing te exploreren. Het fenomeen kan in het zakenleven en technologie frequent worden opgetekend.”

Goldstone verwijst daarbij onder meer naar de ontwikkeling van de tablet-sector, waar de verschillende partijen de innovaties van concurrenten kopiëren en vervolledigen. Ook het concept van open source is volgens de wetenschapper op imitatie gebaseerd. De onderzoeker merkt op dat uit een experiment met videogames is gebleken dat imitators vooral concepten kiezen die dicht bij de eigen ontwikkelingen liggen. Tevens werd vastgesteld dat bij de imitatie gekozen wordt voor populaire alternatieven, vooral wanneer die populariteit nog een duidelijk groeiende trend laat optekenen. Ook bleek dat de imitatie minder frequent gebeurde naarmate de expertise met het game toeneemt.

“Imitatie werkt ook als een cultureel geheugen,” geeft Goldstone nog aan. “Imitatoren bewaren werkmethodes die hun efficiëntie in het verleden hebben bewezen, zoals koken, landbouw of traditionele vormen van muziek en kunst. Indien teveel gefocust wordt op innovatie, dreigt die kennis verloren te gaan.”

Lees Verder

10:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: copycat, innovator |  Facebook |