27-09-06

KMO mag goed bestuur niet vergeten

Niet alleen grote multinationals en nationale marktleiders voelen zich verplicht om corporate governance uitdrukkelijk naar voor te brengen, ook voor bedrijven uit de KMO-sector wordt goed bestuur steeds belangrijker. Dat is de conclusie van een studie van Avans Hogeschool en EIM Business & Policy Research.

De onderzoekers wijzen erop dat de KMO-sector steeds meer betrokken raakt bij het internationale handelsverkeer. "In het kielzog hiervan worden zwaardere eisen gesteld aan bestuur, organisatie en toezicht," stelt het magazine Goed Bestuur. De onderzoekers bekeken hoe het concept van Small Business Governance vormt krijgt in de KMO-sector. Het sbm-model stelt de directeur-grootaandeelhouder centraal bij de processen van sturen en verantwoorden.

"Op basis van wederzijdse afhankelijkheid onderhoudt hij relaties met de verschillende stakeholders," voeren ze aan. "Dit is echter complex, omdat hier vaak agentproblemen optreden als gevolg van belangentegenstellingen en informatie-asymmetrie. De praktijk schept een beeld van de directeur-grootaandeelhouder die zelf aan het roer wil staan en vooral verantwoording aan zichzelf verschuldigd is."

Daarbij stellen ze dat hij in kleine bedrijven wordt bijgestaan door familieleden aan wie hij ook verantwoording aflegt. "De kmo-ondernemer gaat paternalistisch om met zijn personeel," stellen ze daarbij. "Hoewel hij draagvlak en vertrouwen belangrijk vindt, heeft het personeel weinig zeggenschap. Van intern toezicht moet de kmo-ondernemer dan ook weinig hebben. Hoewel hij het belang van de sbg-strategie onderschrijft, werkt hij er pas actief aan wanneer het bedrijf met problemen geconfronteerd wordt."

14:46 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: corporate governance, management |  Facebook |

11-09-06

Bedrijven moeten maatschappelijke meerwaarde benadrukken

Bedrijven moeten duidelijk hun maatschappelijk nut en sociale ingesteldheid naar voor brengen. Dat schrijft Christopher Gent, voorzitter van de farmaceutische international GlaxoSmithKline in de Britse krant The Telegraph. Het bedrijfsleven wordt volgens hem immers niet meer vertrouwd zoals het dat wel verdient en moet daarom duidelijk naar buiten treden.

"Het bedrijfsleven verdient het wantrouwen niet waarmee het behandeld wordt," aldus Christopher Gent. "Dit moet tot grote bezorgdheid leiden, want velen reageren cynisch wanneer bedrijven aanvoeren dat ze een positieve bijdrage leveren tot de samenleving. Er wordt ook beweerd dat het niet tot de geplogenheden behoort om op te scheppen over de maatschappelijke initiatieven die het bedrijf neemt. Ik vrees echter dat we nu verplicht zijn om duidelijk te maken wat we op dat vlak allemaal doen."

Bij farmaceutische bedrijven zit maatschappelijk verantwoord optreden volgens Gent in de genen van het zakendoen. "Indien farmaceutische bedrijven een belangrijke medische doorbraak realiseren, zou het duidelijk moeten zijn dat dit een breder maatschappelijk voordeel oplevert. Maar heel dikwijls wordt de vitale bijdrage aan de welvaart en welzijn voor de samenleving over het hoofd gezien."

Volgens Christopher Gent moeten de bedrijven de vruchten van waardecreatie linken met iedereen in de samenleving. "Naarmate multinationals groter zijn geworden en de afstand met de samenleving groter is geworden, wordt dit echter een steeds moeilijker taak," merkt hij nog op. "Bedrijven moeten aangemoedigd worden om meer te communiceren over hun bijdrage aan de maatschappij."

Daarbij verwijst hij naar de moeilijke situatie waarin GSK in Zuid-Afrika was terechtgekomen met de bescherming van zijn patentrechten op aids-behandelingen. "Topman Jean-Pierre Garnier greep echter in en besloot om generische aids-geneesmiddelen ter beschikking te stellen," aldus Gent. Door deze goedkopere middelen slaagde Garnier er volgens hem de situatie helemaal om te draaien.

Maar dit betekent volgens Christopher Gent dat men ook de aandeelhouders op dezelfde lijn moet krijgen. "De opkomst van een gemeenschap die meer gericht is op ethische investeringen, is daarin heel positief geweest," aldus de GKS-topman. "Het heeft bedrijven over deze dingen doen nadenken. Maar vele investeerders blijven nog altijd in eerste instantie op korte termijn denken."