24-04-14

Informatica-crash kan even erg worden als financiële crisis

Organisaties moeten hun reacties op cyberrisico’s drastisch verbeteren om het gevaar op een nieuwe grote economische schok, vergelijkbaar met de financiële crisis van zes jaar geleden, af te weren. Dat is de conclusie van een studie van verzekeraar Zurich Insurance Group en de denktank Atlantic Council. Het rapport zegt dat zelfs cybersecurity-professionals geen duidelijk overzicht blijken te hebben van alle risico’s die met online interconnecties verbonden zijn. Volgens Zurich Insurance kunnen informatica-risico’s een even grote bedreiging vormen als de Amerikaanse hypotheek-crisis, die grote gevolgen had voor de hele wereldeconomie.

Lees Verder

14:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: informatica, crash |  Facebook |

23-07-12

Verlichte vliegtuigen verminderen risico op botsingen met vogels

Het gebruik van lichten om vliegtuigen meer zichtbaar te maken zou de luchtvaart minder kwetsbaar kunnen maken voor botsingen met vogels. Dat is de conclusie van een onderzoek in opdracht van het Amerikaanse ministerie van landbouw. Onderzoekers van het Amerikaanse National Wildlife Research Center merken op dat vogels een heel ander gezichtspatroon hebben dan mensen. De onderzoekers stelden dat uit experimenten met Canadese ganzen is gebleken dat vogels sneller reageren op vliegtuigen die hun lichten hebben branden. Er wordt opgemerkt dat de ganzen bovendien op de vliegtuigen op dezelfde manier reageren als op predatoren. Indien ze de toestellen tijdig opmerken, zullen de dieren volgens de onderzoekers alles in het werk stellen om een confrontatie te vermijden, waardoor het risico op botsingen gevoelig zou dalen. Botsingen met vogels zouden de wereldwijde luchtvaart 1,2 miljard dollar schade per jaar kosten.

Lees Verder

16:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart, ongeval, crash |  Facebook |

03-04-12

Verminderde rijvaardigheid oudere autobestuurders is misvatting

De notie dat oudere autobestuurder meer ongevallen veroorzaken omdat hun vaardigheden zijn aangetast, is een grote misvatting. Dat zegt Ezra Hauer, professor emeritus van het departement civil engineering aan de University of Toronto. De oververtegenwoordiging van senioren in fatale ongevallen moet volgens Hauer worden toegeschreven aan hun kwetsbaarheid. Ouderen lopen volgens de wetenschapper een grotere kans om aan de gevolgen van lichamelijke letsels, opgelopen tijdens een crash, te overlijden.

Lees Verder

17:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, transport, crash |  Facebook |

03-08-11

Nieuw controlesysteem moet landingsbanen beveiligen

Brokstukken van vliegtuigen op landingsbanen vormen een belangrijke bedreiging voor de veiligheid van de luchtvaart. Tot nu toe moest het probleem worden aangepakt door een manuele controle door luchthavenpersoneel, zonder technologische ondersteuning. Dat creëert echter gevaar op fouten, maar het Duitse Fraunhofer Institute werkt aan een speciale radartechnologie om de landingsbanen op dergelijke brokstukken te controleren. De crash van de Concorde in parijs, waarbij 113 mensen om het leven kwamen, was het gevolg van achtergebleven brokstukken op de landingsbaan.

"Vliegtuigen staan bij het opstijgen en landen onder een grote druk, waardoor niet zelden onderdelen loskomen," merken de onderzoekers van het Fraunhofer Institute op. "Daardoor komt de veiligheid van de volgende gebruikers van de landingsbaan in het gedrang. Om het gevaar terug te dringen, worden de landingsbanen om de zes uur manueel gecontroleerd. Dat is echter een moeilijke taak, vooral in ongunstige weeromstandigheden, zoals mistvorming. Bovendien zijn de intervallen tussen twee controles ook te lang."

Aan het Fraunhofer Institute wordt op dit ogenblik echter gewerkt aan het Laotse-radarsysteem, dat de brokstukken moet kunnen opsporen. "Met de Laotse-radar zou het ongeval met de Concorde vermeden kunnen worden," aldus onderzoeksleider Helmut Essen. "Apparatuur langs de landingsbaan controleert immers onafgebroken op de aanwezigheid van brokstukken. Laotse identificeert het kleinste voorwerp - tot een schroef - dat op de landingsbaan is achtergebleven. Omdat het systeem pas na enkele tijd een alarm geeft, hebben onder meer passerende vogels geen impact."

Wanneer een vreemd voorwerp wordt gedetecteerd, geeft het systeem de opdracht aan camera's om op het potentiële gevaar in te zoemen. Bij een anomaliteit wordt de verkeersleiding op de hoogte gebracht. Een eerste testproject wordt deze herfst opgestart op de luchthaven Keulen-Bonn.

12:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart, concorde, crash |  Facebook |

15-08-08

Dure brandstofprijzen fataal voor motorfietsers

MotorcycleIn de Verenigde Staten zijn vorig jaar 5.154 motorfietsers bij verkeersongevallen om het leven gekomen. Dat is een stijging met 6,6 procent tegenover het jaar voordien. Dat is het tiende jaar op rij dat er in het Amerikaanse verkeer bij motorfietsers meer dodelijke slachtoffers vallen. Het aantal doden bij autobestuurders, fietsers en voetgangers is daarentegen tot 2.000 teruggevallen. Dat is een historisch diepterecord. Volgens analisten heeft deze evolutie onder meer te maken met de dure brandstof, die meer weggebruikers naar de motorfiets doet grijpen.

"Bijna één op acht dodelijke slachtoffers van een verkeersongeval in de Verenigde Staten is een motorfietser," aldus de Amerikaanse krant The New York Times. "Experts zijn van mening dat die trend zich nog verder zal doorzetten, aangezien de hoge benzineprijzen reizigers aanzet om meer gebruik te maken van hun motorfiets, die veel minder verbruikt dan hun auto. Er worden dan ook steeds meer motorfietsen opgemerkt in het Amerikaanse verkeer. Hoewel het totale Amerikaanse verkeer minder kilometers aflegt, stijgen de afstanden die door motorfietsers worden afgelegd."

Het voorbije jaar vielen bij verkeersongevallen in de Verenigde Staten 41.059 doden. Dat is een daling met 3,9 procent tegenover het jaar voordien. "Bij autobestuurders daalde het aantal doden met 7,8 procent en bij bestelwagens met 2,7 procent," stipt de krant nog aan. "Zelfs het aantal doden bij alcohol-gerelateerde ongevallen daalde. Totaal is het aantal doden gedaald tot 1,37 per honderd miljoen afgelegde kilometer. Dat is een historische laagterecord. In 1966 vielen er nog meer dan 5 doden per honderd miljoen afgelegde kilometer. Toen vielen er 50.000 doden in het Amerikaanse verkeer."

In 1997 werden in het Amerikaanse verkeer 2.116 doden geteld bij motorfietsers. Dat was een absoluut minimum. Sindsdien is het aantal slachtoffers met 128 procent gestegen. Hun aandeel is gestegen van 5 procent naar bijna 13 procent. Volgens de National Highway Traffic Safety Administration heeft een gedeelte van de Amerikaanse motorfietsers de middelbare leeftijd. "Ze reden met de motorfiets toen ze jong waren en grijpen daar nu naar terug uit nostalgie naar die tijd," wordt er opgemerkt. "Maar ze denken dat ze nog altijd dezelfde reflexen hebben als destijds."

In de Verenigde Staten is slechts in twintig staten het dragen van een helm voor motorfietsers verplicht. In 1975 gold die verplichting in 47 staten. Volgens de Motorcycle Safety Foundation wordt bij ongevallen met motorfietsen 2,5 keer meer alcohol-intoxicatie vastgesteld dan gemiddeld. Bovendien blijkt het slachtoffer ook in drie keer meer gevallen niet over een geldig rijbewijs te beschikken.

13:55 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verkeer, crash, verenigde staten, motorfiets |  Facebook |

20-04-08

Helft bedrijven heeft computerproblemen

computercrashAlhoewel de overgrote meerderheid van de bedrijven ict-oplossingen ter beschikking heeft om de beschikbaarheid van bedrijfskritische informatie te waarborgen, heeft bijna de helft van de informatici tijdens de voorbije twee jaar minstens één keer te maken gehad met een situatie waarin kritieke informatie niet tijdig beschikbaar was. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek van het magazine Computable.

Uit het onderzoek blijkt dat bij 89,9 procent van de bedrijven ict-oplossingen zijn geïmplementeerd om de beschikbaarheid van bedrijfskritieke informatie te waarborgen. “Ook worden binnen bedrijven allerlei technologieën voor het beheer van bedrijfskritieke informatie gebruikt, zoals information lifecycle management (14,0 procent), documentbeheer (48,9 procent), kennisbeheer (30,3 procent), enterprise content management (15,8 procent) en product lifecycle management (12,6 procent),” aldus Computable.

Ondanks al die technologieën blijkt bijna 50 procent van alle informatici de voorbije twee jaar minstens één keer geconfronteerd te zijn geweest met een situatie waarin kritieke informatie niet tijdig beschikbaar was. “Dit percentage ligt vooral hoog in de publieke sector, waar 30 procent de voorbije twee jaar te maken kreeg met een acuut gemis van kritieke informatie,” voert het magazine aan.

Meer dan vier op tien respondenten zegt ook niet te weten hoeveel financiële schade dit soort problemen heeft opgeleverd. Eén op vijf maakt gewag van een bedrag van minder dan 10.000 euro, maar anderen noemen cijfers tot vijftigduizend euro (15,7 procent), honderdduizend euro (4,7 procent) en zelfs één tot twee miljoen euro (7,3 procent). Vooral de bouwsector en de financiële wereld zouden de grootste slachtoffers zijn.

08:39 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, crash, management |  Facebook |