18-06-17

Ook oude ideeën worden door wasbeurt weggespoeld

Het wassen van de handen is niet exclusief bedoeld om bacteriën te verwijderen, maar kan ook een mentaal signaal van een nieuw begin vormen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Toronto. De onderzoekers kwamen immers tot de vaststelling het fysieke gebaar van het wassen van de handen tevens een verschuiving van de persoonlijke doelstellingen kan aangeven, waarbij eerdere prioriteiten naar de achtergrond worden geduwd en nieuwe ambities naar voor worden geschoven. Het fenomeen zou volgens de onderzoekers onder meer kunnen worden gebruikt om gezond gedrag te promoten.

“Het wassen van de handen heeft een verbazend effect op het menselijk brein,” benadrukt de onderzoekers Ping Dong en Spike Lee, marketeers aan de University of Toronto. “De gewoonte blijkt immers ook tot een grotere flexibiliteit in het denken te kunnen leiden.” Uit een aantal experimenten is volgens de onderzoekers immers gebleken dat de doelstellingen en prioriteiten door het handenwassen flexibeler werden, zodat een heroriëntering gemakkelijker werd. Door dit ritueel kunnen oude ideeën daadwerkelijk uit het menselijk brein worden weggespoeld en wordt een grotere toegankelijkheid voor nieuwe gedachten gecreëerd.”

Eerder onderzoek toonde al aan dat fysieke reinigingsrituelen ook een mentale impact kunnen hebben. Onder meer kon daarbij worden vastgesteld dat een douche het gevoel van schuld door immoreel gedrag kan verminderen. “De reiniging betekent een scheiding,” benadrukken de onderzoekers. “Fysiek zal het wassen van de handen of een douche ervoor zorgen dat vuil en potentiële besmettingen worden verwijderd, maar ook mentaal betekent het ritueel een afscheid van oude gewoontes of ideeën. Personen die voor een gedragswijziging worden gesteld, zouden dan ook kunnen worden aangemoedigd de handen te wassen, zodat nieuwe ideeën sneller zouden kunnen worden aanvaard.”

Lees Verder

13:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: creativiteit |  Facebook |

31-05-17

Creatieve persoonlijkheden observeren daadwerkelijk anders

Individuen met een creatieve persoonlijkheid hebben letterlijk een andere kijk op de wereld. Dat is de conclusie van een onderzoek van psychologen aan de University of Melbourne. Personen met een open mentaliteit bleken bij een confrontatie met zogenaamde binoculaire rivaliteit immers langer een gemengd beeld te zien dan respondenten met een gesloten karakter. Bovendien kon worden vastgesteld dat de duur van het gemengde beeld in een positieve stemming nog langer werd aangehouden. Personen met een open geest blijken volgens de onderzoekers meer informatie uit een beeld te halen dan de gemiddelde respondent.

“Personen met een grote openheid hebben een ander perspectief op de wereld,” benadrukken de onderzoekers Luke Smillie en Anna Antinori. “Dat verschil moet echter ook letterlijk worden geïnterpreteerd. Creatievelingen bekijken de wereld anders dan de gemiddelde man of vrouw. De groep heeft het vermogen om in vertrouwde omgevingen nieuwe mogelijkheden te zien en wordt gekenmerkt door een cognitieve flexibiliteit die hen in staat stelt nieuwe toepassingen te vinden voor alledaagse objecten.” Dat fenomeen kan volgens de onderzoekers worden bewezen door het fenomeen van binoculaire rivaliteit, waarbij elk oog simultaan met een ander beeld wordt geconfronteerd.

“Wie met binoculaire rivaliteit wordt geconfronteerd, zal vaststellen dat de betrokken beelden zich in het blikveld elkaar voortdurend aflossen,” verduidelijken Smillie en Antinori. “Geregeld zal echter een periode - waarbij gewag wordt gemaakt van rivaliteit-onderdrukking - worden vastgesteld waarin beide beelden op een bewuste manier op hetzelfde ogenblik zichtbaar worden. Rivaliteit-onderdrukking lijkt een creatieve oplossing voor het probleem dat door de twee incompatibele stimulansen wordt opgeworpen. Het onderzoek toonde echter dat bij creatieve personen langere periodes van deze rivaliteit-onderdrukking kunnen worden opgetekend.”

Lees Verder

10:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: creativiteit |  Facebook |

22-11-16

Nieuwsgierig karakter wordt een creatief medewerker

Werkgevers die op zoek zijn naar creatieve probleem-oplossers zouden zich moeten focussen op kandidaten die van een grote nieuwsgierigheid blijkt geven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Oregon State University, de University of Oklahoma en de Shaker Consulting Group. Opgemerkt wordt dat de werkplaats steeds dynamischer en complexer wordt, zodat vaak gezocht wordt naar medewerkers die zich gemakkelijk aan een veranderende omgeving kunnen aanpassen, terwijl het absorberen van nieuwe vaardigheden dikwijls aan de basis van het zakelijk succes ligt. Het is volgens de wetenschappers dan ook cruciaal om kandidaten met creatieve capaciteiten te kunnen identificeren.

“Uit eerdere tests is al gebleken dat nieuwsgierige mensen op creatieve taken betere scores laten optekenen,” zegt onderzoeksleider Jay Hardy, professor management aan de Oregon State University. “Kandidaten die een grote interesse tonen in de exploratie van onbekende onderwerpen en gedreven zijn nieuwe dingen te leren, blijken bovendien ook het meest geneigd een creatieve oplossing voor een probleem te vinden. Bedrijven zeggen daarentegen wel naar creatieve en nieuwsgierige kandidaten te zoeken, maar bij de selecties blijken die karaktereigenschappen meestal niet aan bod te komen. Bij selecties zou dan ook meer rekening met nieuwsgierigheid gehouden moeten worden.”

“Het zou voor bedrijven dan ook nuttig kunnen zijn persoonlijkheidstests te organiseren om die eigenschappen bij potentiële medewerkers te kunnen identificeren,” zegt professor Hardy nog. Nieuwsgierigheid zorgt er volgens de onderzoekers onder meer voor dat voldoende relevante informatie voor een latere evaluatie wordt samengebracht. Het is volgens Jay Hardy echter ook mogelijk is om een gebrek aan natuurlijke nieuwsgierigheid alvast gedeeltelijk te compenseren, op voorwaarde dat in de vroege stadia van een taak extra tijd wordt vrijgemaakt om vragen te stellen en materiaal te bestuderen om bijkomende informatie te verzamelen.

Creativiteit is volgens Hardy een vaardigheid die is ontwikkeld en kan worden verbeterd.

Lees Verder

17:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: creativiteit |  Facebook |

30-04-14

Korte wandeling is een stimulans voor creatieve ideeën

Wanneer een aangekondigde opdracht een creatieve respons verwacht, blijkt een korte wandeling efficiënter zijn zittend een oplossing uit te werken. Dat is de conclusie van wetenschappers van de Santa Clara University bij een honderdzeventigtal studenten. De onderzoekers stelden daarbij vast dat een wandeling efficiënter bleek om het creatief denken te stimuleren, zoals het uitwerken van alternatieve toepassingen voor alledaagse voorwerpen en het bedenken van originele concepten om complexe ideeën te vatten. Problemen die echter een eenduidig antwoord vergden, bleken daarentegen zittend op een efficiëntere manier aangepakt te kunnen worden

"Lees Verder

14:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: creativiteit |  Facebook |

12-04-14

Creativiteit en innovatie worden onvoldoende geïntegreerd

Creativiteit en innovatie worden in de zakenwereld en het wetenschappelijk onderzoek onvoldoende met elkaar geïntegreerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Rice University, de University of Edinburgh en de Brunel University. De onderzoekers benadrukken dat creativiteit en innovatie complexe fenomenen die over een verloop van tijd hun vruchten afwerpen en een bekwaam leiderschap nodig hebben om tenvolle met succes toegepast te kunnen worden. De meeste bedrijven zijn volgens de onderzoekers echter niet goed beslagen om creatieve ideeën naar de werkvloer te vertalen, zodat een positieve impact op de resultaten van de onderneming kan worden gerealiseerd.

Lees Verder

10:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: creativiteit, innovatie |  Facebook |

28-01-14

Australische creatieve werknemers zoeken landelijke woonomgeving

Creatieve werknemers voelen zich aangetrokken tot een landelijke woonomgeving. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Western Australia, de Curtin University en de University of New England. De Australische onderzoekers zeggen dat creatieve werknemers zich aangetrokken voelen door de diverse fysieke landschappen en de hoogwaardige socio-economische en culturele omgeving van landelijke gebieden. De vaststelling geeft volgens de wetenschappers ook aan dat deze creatieve klasse een belangrijke bijdrage kunnen leveren tot de economische ontwikkeling van landelijke regio’s.

Lees Verder

12:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: creativiteit |  Facebook |

19-11-13

Creativiteit is voorbije decennia naar andere domeinen verschoven

Creativiteit heeft de voorbije decennia een belangrijke verschuiving laten optekenen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Washington en de Harvard University. De resultaten van de studie spreekt volgens de onderzoekers echter in elk geval tegen dat de creativiteit van Amerikaanse jongeren de voorbije twintig jaar, ondanks een toename van de intelligentie, is achteruit gegaan. In werkelijkheid kon er volgens de wetenschappers weliswaar een achteruitgang worden vastgesteld op onder meer het gebied van creatief schrijven, maar werd die trend gecompenseerd door een stijging van de creativiteit in visuele kunsten.

Lees Verder

13:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: creativiteit |  Facebook |

12-11-13

Eén woord kan creatieve mogelijkheden onthullen

Vaak kan één woord voldoende zijn om de creatieve mogelijkheden van een individu in te schatten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Michigan State University bij nagenoeg tweehonderd proefpersonen. De onderzoekers stellen dat de resultaten van de studie belangrijke implicaties kunnen. In eerste instantie kan het voor rekruteerders volgens de wetenschappers immers veel gemakkelijker worden om kandidaten met creatieve mogelijkheden te selecteren, maar daarnaast zou het ook veel gemakkelijker zijn om trainingsprogramma’s voor het ontwikkelen van creativiteit op te zetten.

Lees Verder

13:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: creativiteit |  Facebook |

04-10-13

Creativiteit en genialiteit worden door de groep geboetseerd

Creativiteit en genialiteit worden vaak beschouwd als een individuele eigenschap, maar in werkelijkheid blijkt de sociale groep mogelijk een even grote impact te hebben als een persoonlijke aanleg. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de University of Queensland in Australië. Het lidmaatschap van een groep kan volgens de onderzoekers het individu immers stimuleren om een aantal creatieve uitdagingen aan te gaan. De realisaties van creatieve individuen worden volgens de onderzoekers pas mogelijk wanneer die inspanningen enthousiast door de omgeving worden ondersteund.

“Het individu wordt in zijn creaties in belangrijke mate gestuurd door de sociale groep waarmee het zich identificeert,” merkt onderzoeksleider Alex Haslam, professor psychologie aan de University of Queensland, op. “De positie van een individu binnen of buiten een sociale groep vormt vaak een motivatie om bijzondere creatieve uitdagingen aan te gaan. Zelfs een figuur zoals Steve Jobs kon terugvallen op een groep die zijn ideeën ernstig nam en de nodige ondersteuning bood om de creativiteit kansen te bieden. Creativiteit ontstaat niet zomaar. De meeste creatieve ideeën ontwikkelen zich door een samenwerking met gelijkgestemde persoonlijkheden.”

“Om succesvol te kunnen zijn, hebben creatieve ideeën een wisselwerking met de groep nodig,” voeren de onderzoekers aan. “Die wisselwerking kan positief zijn, maar kan ook een afwijzing inhouden. Ook de ideeën van Steve Jobs werden aanvankelijk door velen als waanzinnig omschreven, terwijl de Britse punkgroep The Sex Pistols zijn creativeit puurde uit het breken van conventies en het uitdagen van het establishment. Punk wordt pas duidelijk wanneer men weet waartegen de beweging zich afzette. In een sociaal of cultureel vacuüm is creativiteit weinig waarschijnlijk. Zonder ondersteuning zou ook Mozart vandaag mogelijk vooral muziek maken voor reclamespots.”

De wetenschappers zeggen in te willen gaan tegen stromingen die aangeven dat onder meer kunst geen maatschappelijke ondersteuning nodig heeft omdat er altijd wel uitzonderlijk creatieve figuren zullen opstaan die met goede ideeën naar voor zullen komen wanneer daar behoefte aan zou zijn.

Lees Verder

15:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: creativiteit |  Facebook |

01-09-13

Gezamenlijke lunch op restaurant goed voor creativiteit en harmonie

Een lunch op restaurant met vrienden reduceert de cognitieve controle meer dan een maaltijd in afzondering aan het kantoorbureau. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de Humboldt University in Berlijn bij ruim dertig vrouwelijke werknemers. De onderzoekers stelden vast dat proefpersonen na een lunch op restaurant met vrienden rustiger en minder alert waren dan collega’s die hun maaltijd aan hun bureau hadden genuttigd. Ook bleken de cognitieve prestaties een negatieve impact te ondervinden van de lunch op restaurant. Toch kan het fenomeen volgens de onderzoekers voordelen opleveren, vooral wanneer op sociale harmonie of creativiteit wordt aangestuurd.

“De vrouwen die snel op kantoor hadden geluncht, bleken daarna scherper en meer gefocust dan collega’s die op restaurant hadden gegeten,” benadrukte onderzoeksleider Werner Sommer, professor psychologie aan de Humboldt University. “Vrouwen die op kantoor hadden geluncht, bleken nadien minder fouten te maken. Deze groep bleek over een grotere cognitieve controle te beschikken. Collega’s die op restaurant hadden gegeten, bleken nadien slordiger in het uitvoeren van hun taken en leken bovendien de gemaakte fouten ook minder belangrijk te vinden. Deze groep bleek zich echter wel beter en meer ontspannen te voelen dan de collega’s die op het werk waren gebleven.”

“Een lunch buitenshuis heeft dan ook niet louter negatieve gevolgen,” aldus professor Sommer. “Voor functies die nauwkeurig en secuur tewerk moeten gaan, is een lunch op restaurant misschien niet de beste oplossing, maar datzelfde kan wel positieve effecten hebben op collega’s die een creatieve taak hebben, want in die omstandigheden kan een kleinere cognitieve controle een voordeel opleveren. Ook voor functies die gebaseerd zijn op sociale eenheid en teamgevoel, kan een externe lunch een positieve impact hebben.” De onderzoekers zeggen wel dat verdere research de precieze impact van de cognitieve controle moet duidelijk maken.

Lees Verder

10:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: lunch, creativiteit, harmonie |  Facebook |

15-07-13

Planten op kantoor stimulans voor creativiteit en productiviteit

De aanwezigheid van planten op kantoor kan het welzijn van werknemers met 47 procent verbeteren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Exeter en de groep Indoor Garden Design bij driehonderdvijftig bezoekers aan de Chelsea Flower Show naar de impact van het kantoordesign op creativiteit, tevredenheid en productiviteit. Naast een verhoogd welzijn blijkt de aanwezigheid van planten op kantoor volgens de onderzoekers ook de creativiteit en productiviteit met respectievelijk 45 procent en 38 procent te kunnen verhogen.

"De resultaten geven aan dat de aanwezigheid van planten op kantoor de winstgevendheid van bedrijven kan helpen verhogen, in tegenstelling tot het algemeen geloof dat planten en kunst onnodige of zelfs verspillende onderdelen van de kantooromgeving vormen," geeft onderzoeksleider Craig Knight, psycholoog aan de University of Exeter, aan. "Het onderzoek toont aan dat een klinische omgeving inferieur is aan een kantoor dat verrijkt is door de design-beslissingen van de mensen die er aan het werk zijn."

"Eerder al werd aangetoond dat het eigen ontwerp van een kantooromgeving een positieve impact heeft op de gezondheid, tevredenheid en productiviteit," zegt Craig Knight nog. "Het nieuwe onderzoek toont echter aan dat eenzelfde impact kan worden opgetekend op het gebied van creativiteit. Het onderzoek moet voor het management dan ook een duidelijke stimulans vormen om de controle over de kantooromgeving met de medewerkers te delen en minder van bovenaf te sturen."

Lees Verder

14:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: creativiteit, productiviteit |  Facebook |

12-07-13

Chief executive vindt reclamebureau te creatief

Reclamebureaus en media-agentschappen zijn volgens de meeste chief executive teveel gericht op creativiteit en hebben te weinig oog voor zakelijke resultaten. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Fournaise Marketing Group bij meer dan twaalfhonderd chief executives over de hele wereld. De onderzoekers stelden vast dat 78 procent van de respondenten van mening is dat reclamebureaus onvoldoende prestatie-gericht werken en niet voldoende inspanningen doen om het bedrijf te helpen zijn zakelijke doelstellingen te realiseren.

Lees Verder

13:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, creativiteit |  Facebook |

05-07-13

Creativiteit en innovatie kan worden aangeleerd

Creativiteit en innovatie kunnen worden aangeleerd. Dat zegt Darrell Velegol, professor chemische engineering aan de Pennsylvania State University. Het is volgens Velegol een mythe dat slechts een beperkt aantal individuen zich creatief kan opstellen omdat ze die eigenschap bij de geboorte zouden hebben meegekregen. De Amerikaanse wetenschapper zegt dat iedereen op de wereld is gekomen met creatieve mogelijkheden, die verder kunnen ontwikkeld. Men moet die mogelijkheden volgens Velegol echter kunnen ontdekken, want iedereen is volgens hem creatief in andere richtingen.

"Creativiteit en innovatie zijn geen unieke karaktereigenschappen van artiesten, muzikanten en designers," zegt Kathryn Jablokow, professor engineering design aan de Pennsylvania State University. "Het gaat om vaardigheden die door training gevoelig versterkt kunnen worden." Jack Matson, professor emeritus ecologische engineering aan de Amerikaanse universiteit, voegt er aan toe dat mensen moet aangeleerd worden om hun latente creativiteit te erkennen. Darrell Velegol wijst erop dat veel studenten in het klassiek onderwijssysteem vaak te weinig interesse hebben in het eigenlijke leerproces.

"Het individu moet zijn creatieve identiteit leren identificeren en ontwikkelen, mislukkingen aanvaarden en gebruiken als onderdeel van het innovatieproces, een inzicht verwerven in het creatieve design-proces en in staat zijn om methodes voor probleemoplossing te hanteren," voeren de Amerikaanse wetenschappers aan. "Het individu moet worden gestimuleerd om uit zijn creatief potentieel te putten en daarmee een bijdrage te leveren tot de positieve verandering van de maatschappij."

Lees Verder

17:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: creativiteit, innovatie |  Facebook |

28-06-13

Creativiteit heeft een goede nachtrust nodig

Nachtwerk is dodelijk voor de creativiteit. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of North Carolina. De Amerikaanse onderzoekers stellen dat nachtwerk weliswaar mogelijk tot een hogere productie kan leiden, maar niet tot creatief werk van hoge kwaliteit zal leiden. Werknemers die niet voldoende zijn uitgerust, kunnen zich volgens de onderzoekers onvoldoende focussen. Creatieve types die kwaliteit willen leveren, moeten volgens de onderzoekers dan ook voor een goede nachtrust zorgen.

"Vaak wordt nog altijd gedacht dat de nachtelijke uren met een onrustige slapeloosheid creatieve genieën tot unieke prestaties leiden," merkt onderzoeksleider Roger Beaty, professor psychologie aan de University of North Carolina, op. "In realiteit blijkt echter ook creativiteit het best gebaat te zijn bij een traditionele nachtrust van acht uur. De nacht leidt niet tot creativiteit en bovendien blijkt dat ook slapeloosheid in werkelijkheid niets met creativiteit te maken heeft."

"Uit het onderzoek bleek dat slaapstoornissen tijdens de dag een enkele positieve impact hadden op een verbeterde creativiteit," zegt onderzoeksleider Beaty nog. "Slaapproblemen tijdens de nacht bleken een licht stimulerende, maar statistiek verwaarloosbare, impact te hebben op het creatieve gedrag. Die positieve impact bleek echter beperkt te blijven tot creatief weinig relevante activiteiten, zoals handwerk. Een hele nacht doorwerken zal de totale productie uiteraard opdrijven, maar op creatieve hoogtepunten moet in geen geval orden gerekend."

Lees Verder

14:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: creativiteit, nachtrust |  Facebook |

26-04-13

Creativiteit levert weinig bijdrage aan flexibel denken

Een intense focus kan creatieve mensen helpen succes te boeken, maar dreigt wel hun capaciteit tot flexibel denken te ondermijnen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Northwestern University bij ruim zeventig studenten, verdeeld over deelnemers met een extreem hoge of extreem lage aanleg voor creativiteit. De onderzoekers stelden daarbij vast dat creatieve respondenten bij een aantal opdrachten uiteindelijk 9 procent fouten lieten optekenen, tegenover 2 procent bij hun minder creatieve collega's.

Lees Verder

16:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: creativiteit |  Facebook |

09-03-13

Creatieve reclame zorgt voor een grotere omzet

Reclamecampagnes met een meer dan gemiddeld niveau van creativiteit hebben een grotere impact op de verkoop dan minder engagerende alternatieven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universität Köln, die meer dan vierhonderd campagnes van negentig merken van consumptiegoederen in Duitsland bestudeerden. De Duitse onderzoekers stelden vast dat een stijging van het reclamebudget met 1 procent gemiddeld leidde tot een omzetgroei van 0,2 procent, maar bij creatieve campagnes bleek die omzetgroei nagenoeg 0,3 procent te bedragen.

Lees Verder

18:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, creativiteit |  Facebook |

27-04-12

Wereldwijde verdeeldheid over creatieve kracht van internet

De voortdurende toenemende informatiestroom op het internet heeft volgens 51 procent van de consumenten een positieve impact op de creativiteit. Dat is de conclusie van een enquête van het technologiebedrijf Adobe bij vijfduizend consumenten in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk en Japan. Met een score van 65 procent geloven de Verenigde Staten het meest in de creatieve kracht van het internet. Daarentegen blijkt 46 procent van de ondervraagden van mening te zijn dat het internet uiteindelijk een negatieve impact heeft op de creativiteit.

Frankrijk stelt zich daarbij met een score van 56 procent het meest sceptisch op over de creatieve kracht van het internet. Ook blijkt dat de helft van de ondervraagden van mening is dat consument-generated-content de creativiteit stimuleert, terwijl 22 procent gewag maakt van een negatieve impact. Ook voert 61 procent aan dat online creativiteit een onderdeel vormt van hun cultuur. In de Verenigde Staten loopt dat op tot 72 procent. Slechts 11 procent geeft echter aan erg gestimuleerd te worden door sociale media, terwijl een groep van 43 procent gewag maakt van een matige invloed.

Een groep van 46 procent voert aan dat sociale media echter geen enkele creatieve motivatie teweeg brengt. De onderzoekers merken op dat Japanse gebruikers de grootste affiniteit vertonen met sociale media. Daar geeft 80 procent aan door sociale media minstens enigszins creatief gemotiveerd te worden. De onderzoekers stelden ook vast dat 32 procent van de respondenten van mening is dat geplogenheden in sociale media - zoals retweets en likes - een rem kunnen vormen op de creativiteit. In Groot-Brittannië stijgt dat tot 43 procent, tegenover 25 procent in Japan.

Lees Verder

13:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, creativiteit |  Facebook |

06-06-10

Zweeds bewijs voor verband tussen creativiteit en schizofrenie

Creatieve mensen en schizofrenie-patiënten hebben een aantal gelijkaardige dopamine-systemen in de hersenen. Dat is de conclusie van het onderzoek van het Karolinska Institute in Stockholm. Dopamine en serotonine zijn cruciale neurotransmitters, chemische stoffen die bepalend zijn voor het doorgeven van boodschappen langs de zenuwcellen in de hersenen. De onderzoekers voegen er aan toe dat creatieve mensen en schizofrenie-patiënten vaak het talent delen om ongewone en soms bizarre verbanden te leggen tussen gedachten en concepten. Er wordt opgemerkt dat creatieve mensen vaak met minder voor de hand liggende oplossingen voor problemen voor de dag komen, terwijl ook mensen met een mentale aandoening vaak outside-the-box lijken te reageren en relatief nieuwe associaties lijken te leggen.

"Uit het onderzoek is gebleken dat het dopamine-systeem van gezonde, bijzonder creatieve mensen gelijkenissen vertoont met het systeem van mensen die aan schizofrenie lijden," merkt onderzoeksleider Fredrik Ullen op. "Uit het onderzoek bleek dat bijzonder creatieve mensen een lagere densiteit aan bepaalde dopamine-receptoren vertoonden dan minder creatieve mensen. Ook bij schizofrene patiënten wordt er een lagere densiteit aan de betrokken dopamine-receptoren vastgesteld. Dat zou een aanwijzing kunnen zijn dat er een verband kan bestaan tussen mentale aandoeningen en creativiteit. Eerder al werd aangetoond dat mensen met bijzonder creatieve vaardigheden sneller geneigd zijn om familieleden te hebben met een mentale aandoening. Bovendien werd creativiteit zelf al eerder in verband gebracht met een licht verhoogd risico op manisch-depressiviteit en schizofrenie.

De onderzoekers troffen bij creatieve mensen en schizofrenie-patiënten lagere dopamine-niveaus aan in het thalamus-gedeelte van het menselijke brein. Die regio vormt een soort filter vooraleer informatie doorgegeven wordt naar de cortex-regio, weer begrip en redenering worden gecentraliseerd. Een lagere dopamine-densiteit in het thalamus-gebied betekent volgens Ullen dat er ook minder mogelijkheden zijn om signalen te filteren en er dus dus meer informatie wordt doorgestuurd naar de cortex. De onderzoekers stellen dat daarmee een mogelijk fysiek bewijs kan worden geleverd voor de gelijkenissen die creatieve mensen en schizofrenie-patiënten vaak blijken te vertonen. Ullen stelt verder dat een lager dopamine-densiteit ook vanuit evolutionair oogpunt mogelijk een voordeel kan zijn geweest, omdat de betrokkenen een aantal dingen zouden zien die voor anderen onzichtbaar blijven.

14:51 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: creativiteit, schizofrenie |  Facebook |

30-10-08

Reclamebedrijven nemen te weinig creatieve risico's

De meerderheid van de marketing- en reclamebedrijven beseffen dat ze niet voldoende creatieve risico's nemen bij het ontwikkelen van projecten. Dat blijkt uit een enquête van het recruteringsbureau The Creative Group. Daarbij wordt opgemerkt dat door de onzekerheid rond de economie ook in deze sector risico's zoveel mogelijk vermeden worden. Nochtans kan een dergelijke periode volgens de onderzoekers aan marketing- en reclamebedrijven juist een opportuniteit creëren om nieuwe strategieën uit te proberen en zich van de concurrentie te onderscheiden.

Uit het onderzoek blijkt dat 65 procent van de marketing executives van mening is dat zijn bureau niet voldoende risico's durft te nemen bij het ontwikkelen van nieuwe projecten en teveel op veiligheid speelt. Amper 33 procent zegt dat het bureau een juiste hoeveelheid risico neemt en amper 1 procent meent dat er teveel creatieve risico's worden genomen. In de reclamesector zegt 45 procent dat er te weinig risico's worden genomen, terwijl 48 procent van mening is dat er een juiste hoeveelheid risico's worden genomen. Hier is 6 procent van oordeel dat er teveel risico's worden genomen.

The Creative Group voegt er verder aan toe dat communicatietalent en professionaliteit steeds belangrijker worden voor marketing- en reclamebedrijven. "Nog teveel bureaus maken zich schuldig aan kleine slordigheden, zoals het maken van tikfouten in een presentatie, waardoor de geloofwaardigheid wordt uitgehold," wordt er opgemerkt. "Bovendien wordt er tijdens presentaties al te vaak teruggegrepen naar vakterminologie waar de klant niet aan uit kant. Ook plaatsen reclamemakers zich te weinig in de plaats van de opdrachtgever."

15:16 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, marketing, creativiteit |  Facebook |