18-06-17

Ook oude ideeën worden door wasbeurt weggespoeld

Het wassen van de handen is niet exclusief bedoeld om bacteriën te verwijderen, maar kan ook een mentaal signaal van een nieuw begin vormen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Toronto. De onderzoekers kwamen immers tot de vaststelling het fysieke gebaar van het wassen van de handen tevens een verschuiving van de persoonlijke doelstellingen kan aangeven, waarbij eerdere prioriteiten naar de achtergrond worden geduwd en nieuwe ambities naar voor worden geschoven. Het fenomeen zou volgens de onderzoekers onder meer kunnen worden gebruikt om gezond gedrag te promoten.

“Het wassen van de handen heeft een verbazend effect op het menselijk brein,” benadrukt de onderzoekers Ping Dong en Spike Lee, marketeers aan de University of Toronto. “De gewoonte blijkt immers ook tot een grotere flexibiliteit in het denken te kunnen leiden.” Uit een aantal experimenten is volgens de onderzoekers immers gebleken dat de doelstellingen en prioriteiten door het handenwassen flexibeler werden, zodat een heroriëntering gemakkelijker werd. Door dit ritueel kunnen oude ideeën daadwerkelijk uit het menselijk brein worden weggespoeld en wordt een grotere toegankelijkheid voor nieuwe gedachten gecreëerd.”

Eerder onderzoek toonde al aan dat fysieke reinigingsrituelen ook een mentale impact kunnen hebben. Onder meer kon daarbij worden vastgesteld dat een douche het gevoel van schuld door immoreel gedrag kan verminderen. “De reiniging betekent een scheiding,” benadrukken de onderzoekers. “Fysiek zal het wassen van de handen of een douche ervoor zorgen dat vuil en potentiële besmettingen worden verwijderd, maar ook mentaal betekent het ritueel een afscheid van oude gewoontes of ideeën. Personen die voor een gedragswijziging worden gesteld, zouden dan ook kunnen worden aangemoedigd de handen te wassen, zodat nieuwe ideeën sneller zouden kunnen worden aanvaard.”

Lees Verder

13:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: creativiteit |  Facebook |

31-05-17

Creatieve persoonlijkheden observeren daadwerkelijk anders

Individuen met een creatieve persoonlijkheid hebben letterlijk een andere kijk op de wereld. Dat is de conclusie van een onderzoek van psychologen aan de University of Melbourne. Personen met een open mentaliteit bleken bij een confrontatie met zogenaamde binoculaire rivaliteit immers langer een gemengd beeld te zien dan respondenten met een gesloten karakter. Bovendien kon worden vastgesteld dat de duur van het gemengde beeld in een positieve stemming nog langer werd aangehouden. Personen met een open geest blijken volgens de onderzoekers meer informatie uit een beeld te halen dan de gemiddelde respondent.

“Personen met een grote openheid hebben een ander perspectief op de wereld,” benadrukken de onderzoekers Luke Smillie en Anna Antinori. “Dat verschil moet echter ook letterlijk worden geïnterpreteerd. Creatievelingen bekijken de wereld anders dan de gemiddelde man of vrouw. De groep heeft het vermogen om in vertrouwde omgevingen nieuwe mogelijkheden te zien en wordt gekenmerkt door een cognitieve flexibiliteit die hen in staat stelt nieuwe toepassingen te vinden voor alledaagse objecten.” Dat fenomeen kan volgens de onderzoekers worden bewezen door het fenomeen van binoculaire rivaliteit, waarbij elk oog simultaan met een ander beeld wordt geconfronteerd.

“Wie met binoculaire rivaliteit wordt geconfronteerd, zal vaststellen dat de betrokken beelden zich in het blikveld elkaar voortdurend aflossen,” verduidelijken Smillie en Antinori. “Geregeld zal echter een periode - waarbij gewag wordt gemaakt van rivaliteit-onderdrukking - worden vastgesteld waarin beide beelden op een bewuste manier op hetzelfde ogenblik zichtbaar worden. Rivaliteit-onderdrukking lijkt een creatieve oplossing voor het probleem dat door de twee incompatibele stimulansen wordt opgeworpen. Het onderzoek toonde echter dat bij creatieve personen langere periodes van deze rivaliteit-onderdrukking kunnen worden opgetekend.”

Lees Verder

10:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: creativiteit |  Facebook |

22-11-16

Nieuwsgierig karakter wordt een creatief medewerker

Werkgevers die op zoek zijn naar creatieve probleem-oplossers zouden zich moeten focussen op kandidaten die van een grote nieuwsgierigheid blijkt geven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Oregon State University, de University of Oklahoma en de Shaker Consulting Group. Opgemerkt wordt dat de werkplaats steeds dynamischer en complexer wordt, zodat vaak gezocht wordt naar medewerkers die zich gemakkelijk aan een veranderende omgeving kunnen aanpassen, terwijl het absorberen van nieuwe vaardigheden dikwijls aan de basis van het zakelijk succes ligt. Het is volgens de wetenschappers dan ook cruciaal om kandidaten met creatieve capaciteiten te kunnen identificeren.

“Uit eerdere tests is al gebleken dat nieuwsgierige mensen op creatieve taken betere scores laten optekenen,” zegt onderzoeksleider Jay Hardy, professor management aan de Oregon State University. “Kandidaten die een grote interesse tonen in de exploratie van onbekende onderwerpen en gedreven zijn nieuwe dingen te leren, blijken bovendien ook het meest geneigd een creatieve oplossing voor een probleem te vinden. Bedrijven zeggen daarentegen wel naar creatieve en nieuwsgierige kandidaten te zoeken, maar bij de selecties blijken die karaktereigenschappen meestal niet aan bod te komen. Bij selecties zou dan ook meer rekening met nieuwsgierigheid gehouden moeten worden.”

“Het zou voor bedrijven dan ook nuttig kunnen zijn persoonlijkheidstests te organiseren om die eigenschappen bij potentiële medewerkers te kunnen identificeren,” zegt professor Hardy nog. Nieuwsgierigheid zorgt er volgens de onderzoekers onder meer voor dat voldoende relevante informatie voor een latere evaluatie wordt samengebracht. Het is volgens Jay Hardy echter ook mogelijk is om een gebrek aan natuurlijke nieuwsgierigheid alvast gedeeltelijk te compenseren, op voorwaarde dat in de vroege stadia van een taak extra tijd wordt vrijgemaakt om vragen te stellen en materiaal te bestuderen om bijkomende informatie te verzamelen.

Creativiteit is volgens Hardy een vaardigheid die is ontwikkeld en kan worden verbeterd.

Lees Verder

17:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: creativiteit |  Facebook |

30-04-14

Korte wandeling is een stimulans voor creatieve ideeën

Wanneer een aangekondigde opdracht een creatieve respons verwacht, blijkt een korte wandeling efficiënter zijn zittend een oplossing uit te werken. Dat is de conclusie van wetenschappers van de Santa Clara University bij een honderdzeventigtal studenten. De onderzoekers stelden daarbij vast dat een wandeling efficiënter bleek om het creatief denken te stimuleren, zoals het uitwerken van alternatieve toepassingen voor alledaagse voorwerpen en het bedenken van originele concepten om complexe ideeën te vatten. Problemen die echter een eenduidig antwoord vergden, bleken daarentegen zittend op een efficiëntere manier aangepakt te kunnen worden

"Lees Verder

14:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: creativiteit |  Facebook |

12-04-14

Creativiteit en innovatie worden onvoldoende geïntegreerd

Creativiteit en innovatie worden in de zakenwereld en het wetenschappelijk onderzoek onvoldoende met elkaar geïntegreerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Rice University, de University of Edinburgh en de Brunel University. De onderzoekers benadrukken dat creativiteit en innovatie complexe fenomenen die over een verloop van tijd hun vruchten afwerpen en een bekwaam leiderschap nodig hebben om tenvolle met succes toegepast te kunnen worden. De meeste bedrijven zijn volgens de onderzoekers echter niet goed beslagen om creatieve ideeën naar de werkvloer te vertalen, zodat een positieve impact op de resultaten van de onderneming kan worden gerealiseerd.

Lees Verder

10:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: creativiteit, innovatie |  Facebook |

28-01-14

Australische creatieve werknemers zoeken landelijke woonomgeving

Creatieve werknemers voelen zich aangetrokken tot een landelijke woonomgeving. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Western Australia, de Curtin University en de University of New England. De Australische onderzoekers zeggen dat creatieve werknemers zich aangetrokken voelen door de diverse fysieke landschappen en de hoogwaardige socio-economische en culturele omgeving van landelijke gebieden. De vaststelling geeft volgens de wetenschappers ook aan dat deze creatieve klasse een belangrijke bijdrage kunnen leveren tot de economische ontwikkeling van landelijke regio’s.

Lees Verder

12:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: creativiteit |  Facebook |

19-11-13

Creativiteit is voorbije decennia naar andere domeinen verschoven

Creativiteit heeft de voorbije decennia een belangrijke verschuiving laten optekenen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Washington en de Harvard University. De resultaten van de studie spreekt volgens de onderzoekers echter in elk geval tegen dat de creativiteit van Amerikaanse jongeren de voorbije twintig jaar, ondanks een toename van de intelligentie, is achteruit gegaan. In werkelijkheid kon er volgens de wetenschappers weliswaar een achteruitgang worden vastgesteld op onder meer het gebied van creatief schrijven, maar werd die trend gecompenseerd door een stijging van de creativiteit in visuele kunsten.

Lees Verder

13:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: creativiteit |  Facebook |