22-11-16

Nieuwsgierig karakter wordt een creatief medewerker

Werkgevers die op zoek zijn naar creatieve probleem-oplossers zouden zich moeten focussen op kandidaten die van een grote nieuwsgierigheid blijkt geven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Oregon State University, de University of Oklahoma en de Shaker Consulting Group. Opgemerkt wordt dat de werkplaats steeds dynamischer en complexer wordt, zodat vaak gezocht wordt naar medewerkers die zich gemakkelijk aan een veranderende omgeving kunnen aanpassen, terwijl het absorberen van nieuwe vaardigheden dikwijls aan de basis van het zakelijk succes ligt. Het is volgens de wetenschappers dan ook cruciaal om kandidaten met creatieve capaciteiten te kunnen identificeren.

“Uit eerdere tests is al gebleken dat nieuwsgierige mensen op creatieve taken betere scores laten optekenen,” zegt onderzoeksleider Jay Hardy, professor management aan de Oregon State University. “Kandidaten die een grote interesse tonen in de exploratie van onbekende onderwerpen en gedreven zijn nieuwe dingen te leren, blijken bovendien ook het meest geneigd een creatieve oplossing voor een probleem te vinden. Bedrijven zeggen daarentegen wel naar creatieve en nieuwsgierige kandidaten te zoeken, maar bij de selecties blijken die karaktereigenschappen meestal niet aan bod te komen. Bij selecties zou dan ook meer rekening met nieuwsgierigheid gehouden moeten worden.”

“Het zou voor bedrijven dan ook nuttig kunnen zijn persoonlijkheidstests te organiseren om die eigenschappen bij potentiële medewerkers te kunnen identificeren,” zegt professor Hardy nog. Nieuwsgierigheid zorgt er volgens de onderzoekers onder meer voor dat voldoende relevante informatie voor een latere evaluatie wordt samengebracht. Het is volgens Jay Hardy echter ook mogelijk is om een gebrek aan natuurlijke nieuwsgierigheid alvast gedeeltelijk te compenseren, op voorwaarde dat in de vroege stadia van een taak extra tijd wordt vrijgemaakt om vragen te stellen en materiaal te bestuderen om bijkomende informatie te verzamelen.

Creativiteit is volgens Hardy een vaardigheid die is ontwikkeld en kan worden verbeterd.

Lees Verder

17:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: creativiteit |  Facebook |

30-04-14

Korte wandeling is een stimulans voor creatieve ideeën

Wanneer een aangekondigde opdracht een creatieve respons verwacht, blijkt een korte wandeling efficiënter zijn zittend een oplossing uit te werken. Dat is de conclusie van wetenschappers van de Santa Clara University bij een honderdzeventigtal studenten. De onderzoekers stelden daarbij vast dat een wandeling efficiënter bleek om het creatief denken te stimuleren, zoals het uitwerken van alternatieve toepassingen voor alledaagse voorwerpen en het bedenken van originele concepten om complexe ideeën te vatten. Problemen die echter een eenduidig antwoord vergden, bleken daarentegen zittend op een efficiëntere manier aangepakt te kunnen worden

"Lees Verder

14:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: creativiteit |  Facebook |

12-04-14

Creativiteit en innovatie worden onvoldoende geïntegreerd

Creativiteit en innovatie worden in de zakenwereld en het wetenschappelijk onderzoek onvoldoende met elkaar geïntegreerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Rice University, de University of Edinburgh en de Brunel University. De onderzoekers benadrukken dat creativiteit en innovatie complexe fenomenen die over een verloop van tijd hun vruchten afwerpen en een bekwaam leiderschap nodig hebben om tenvolle met succes toegepast te kunnen worden. De meeste bedrijven zijn volgens de onderzoekers echter niet goed beslagen om creatieve ideeën naar de werkvloer te vertalen, zodat een positieve impact op de resultaten van de onderneming kan worden gerealiseerd.

Lees Verder

10:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: creativiteit, innovatie |  Facebook |

28-01-14

Australische creatieve werknemers zoeken landelijke woonomgeving

Creatieve werknemers voelen zich aangetrokken tot een landelijke woonomgeving. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Western Australia, de Curtin University en de University of New England. De Australische onderzoekers zeggen dat creatieve werknemers zich aangetrokken voelen door de diverse fysieke landschappen en de hoogwaardige socio-economische en culturele omgeving van landelijke gebieden. De vaststelling geeft volgens de wetenschappers ook aan dat deze creatieve klasse een belangrijke bijdrage kunnen leveren tot de economische ontwikkeling van landelijke regio’s.

Lees Verder

12:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: creativiteit |  Facebook |

19-11-13

Creativiteit is voorbije decennia naar andere domeinen verschoven

Creativiteit heeft de voorbije decennia een belangrijke verschuiving laten optekenen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Washington en de Harvard University. De resultaten van de studie spreekt volgens de onderzoekers echter in elk geval tegen dat de creativiteit van Amerikaanse jongeren de voorbije twintig jaar, ondanks een toename van de intelligentie, is achteruit gegaan. In werkelijkheid kon er volgens de wetenschappers weliswaar een achteruitgang worden vastgesteld op onder meer het gebied van creatief schrijven, maar werd die trend gecompenseerd door een stijging van de creativiteit in visuele kunsten.

Lees Verder

13:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: creativiteit |  Facebook |

12-11-13

Eén woord kan creatieve mogelijkheden onthullen

Vaak kan één woord voldoende zijn om de creatieve mogelijkheden van een individu in te schatten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Michigan State University bij nagenoeg tweehonderd proefpersonen. De onderzoekers stellen dat de resultaten van de studie belangrijke implicaties kunnen. In eerste instantie kan het voor rekruteerders volgens de wetenschappers immers veel gemakkelijker worden om kandidaten met creatieve mogelijkheden te selecteren, maar daarnaast zou het ook veel gemakkelijker zijn om trainingsprogramma’s voor het ontwikkelen van creativiteit op te zetten.

Lees Verder

13:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: creativiteit |  Facebook |

04-10-13

Creativiteit en genialiteit worden door de groep geboetseerd

Creativiteit en genialiteit worden vaak beschouwd als een individuele eigenschap, maar in werkelijkheid blijkt de sociale groep mogelijk een even grote impact te hebben als een persoonlijke aanleg. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de University of Queensland in Australië. Het lidmaatschap van een groep kan volgens de onderzoekers het individu immers stimuleren om een aantal creatieve uitdagingen aan te gaan. De realisaties van creatieve individuen worden volgens de onderzoekers pas mogelijk wanneer die inspanningen enthousiast door de omgeving worden ondersteund.

“Het individu wordt in zijn creaties in belangrijke mate gestuurd door de sociale groep waarmee het zich identificeert,” merkt onderzoeksleider Alex Haslam, professor psychologie aan de University of Queensland, op. “De positie van een individu binnen of buiten een sociale groep vormt vaak een motivatie om bijzondere creatieve uitdagingen aan te gaan. Zelfs een figuur zoals Steve Jobs kon terugvallen op een groep die zijn ideeën ernstig nam en de nodige ondersteuning bood om de creativiteit kansen te bieden. Creativiteit ontstaat niet zomaar. De meeste creatieve ideeën ontwikkelen zich door een samenwerking met gelijkgestemde persoonlijkheden.”

“Om succesvol te kunnen zijn, hebben creatieve ideeën een wisselwerking met de groep nodig,” voeren de onderzoekers aan. “Die wisselwerking kan positief zijn, maar kan ook een afwijzing inhouden. Ook de ideeën van Steve Jobs werden aanvankelijk door velen als waanzinnig omschreven, terwijl de Britse punkgroep The Sex Pistols zijn creativeit puurde uit het breken van conventies en het uitdagen van het establishment. Punk wordt pas duidelijk wanneer men weet waartegen de beweging zich afzette. In een sociaal of cultureel vacuüm is creativiteit weinig waarschijnlijk. Zonder ondersteuning zou ook Mozart vandaag mogelijk vooral muziek maken voor reclamespots.”

De wetenschappers zeggen in te willen gaan tegen stromingen die aangeven dat onder meer kunst geen maatschappelijke ondersteuning nodig heeft omdat er altijd wel uitzonderlijk creatieve figuren zullen opstaan die met goede ideeën naar voor zullen komen wanneer daar behoefte aan zou zijn.

Lees Verder

15:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: creativiteit |  Facebook |