23-10-17

Overdreven vrees voor criminaliteit is wereldwijd fenomeen

Overal in de wereld kan een toename van de vrees voor criminaliteit worden opgetekend. Bovendien blijkt de grootste angst vaak te moeten worden opgetekend in bevolkingsgroepen die het minst vaak met het probleem wordt geconfronteerd. Dat staat in het boek ‘The Truth About Crime’ van de auteurs Jean Comaroff en John Comaroff, professoren antropologie aan de Harvard University. Zelfs op de meest onverwachte locaties moet volgens de onderzoekers een toename van de vrees voor criminaliteit worden vastgesteld. Wel kan volgens de auteurs wereldwijd een verband worden opgemerkt met de uitholling van de welvaartsstaat.

“Een stijgende criminaliteit wordt meestal toegeschreven aan gebrekkige politiediensten, de aangeboren misdadigheid van bepaalde bevolkingsgroepen of onverantwoordelijke ouders,” betogen de auteurs. “Bijna niemand wijst daarentegen naar de structurele opbouw van de maatschappelijke orde. In vele landen kan de morele paniek over de toenemende criminaliteit worden gekoppeld aan de uitholling van de welvaartsstaat. Dat verband wordt echter zelden naar voor geschoven. Onder meer in de Verenigde Staten zou een dergelijke verklaring een socialistische stellingname worden genoemd. Nochtans zou het verdwijnen van de sociale vangnetten een grote bekommernis moeten zijn.”

“Grote delen van de bevolking worden met zoveel problemen geconfronteerd dat aan de criminaliteit weinig aandacht wordt besteed,” verduidelijken de auteurs nog, verwijzend naar massale werkloosheid of epidemieën. “Criminaliteit is voor deze groepen vaak een vast onderdeel van het dagelijkse leven gebleken. Opmerkelijk is echter dat bij verkiezingen over de hele wereld op de politieke agenda’s vooral aandacht wordt besteed aan recht en orde, maar veel minder aan armoede en ongelijkheid. De rijkere klasse is het echter gewend zijn wereld te kunnen controleren. Misdaad heeft daarin geen plaats. Wanneer die wereld door criminaliteit wordt verstoord, wordt dan ook vaak een grote schok ervaren.”

Lees Verder

15:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit |  Facebook |

21-08-17

Straatverlichting heeft weinig impact op criminaliteit

Een hogere concentratie van straatlichten is geen garantie op een verlaagde criminaliteit. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Rice University naar de impact van de straatverlichting op het probleem van niet-gewelddadige misdrijven in de Amerikaanse stad Houston. Opgemerkt werd dat er tussen stadswijken met hogere en lagere concentraties straatverlichting geen noemenswaardige verschillen in niet-gewelddadige criminaliteit kon worden vastgesteld. Integendeel diende in wijken met een grotere dichtheid aan straatverlichting een stijging met 60 procent tegenover buurten met een beperkte aanwezigheid van openbare verplichtingspunten worden vastgesteld.

De onderzoekers berekenden dat een stad zoals Houston in totaal ongeveer 173.000 straatlampen telt. De dichtheid van het verlichtingsnet kan echter grote variaties tonen. Gemiddeld telt één mijl openbare weg vijftien verlichtingspunten, maar op sommige locaties loopt dat op tot zevenenveertig lichtbronnen over eenzelfde afstand. Andere wijken telden minder dan één lichtpunt per mijl openbare weg. “Wanneer echter gekeken wordt naar de criminaliteitscijfers twee jaar geleden kan er tussen de dichtheid van lichtpunten en niet-gewelddadige misdrijven geen verband worden gemeld,” betoogt onderzoeksleider Julia Schedler, stedenbouwkundige aan de Rice University.

“Overal in de stad, ongeacht de opgetekende concentraties lichtpunten, worden misdrijven geregistreerd,” aldus nog Julia Schedler. “Daarbij kan tussen de criminaliteit en de verlichting echter geen relatie worden vastgesteld. In buurten met twee lichten per honderd voet werden zelfs meer misdrijven geteld dan wijken die over diezelfde afstand slechts één lichtpunt telden. Er kon anderzijds ook geen relatie worden vastgesteld tussen verlichting en gewelddadige criminaliteit. Het lijkt dus een misrekening dat meer verlichting automatisch tot een veiliger omgeving zal leiden. Dit wil niet zeggen dat verlichting niet kan helpen, maar blijken op zichzelf geen instrument om criminaliteit op te lossen.”

Lees Verder

15:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit |  Facebook |

06-04-17

Criminaliteit kost Mexico 1.335 dollar per inwoner

Geweld heeft in Mexico het voorbije jaar 18 procent van het bruto binnenlandse product vernietigd. Dat blijkt uit een rapport van het Mexican Institute for the Economy and Peace. Opgemerkt wordt dat de kost van de criminaliteit en geweld in Mexico is opgelopen tot 25.000 pesos of 1.335 dollar per hoofd van de bevolking. In een aantal regio’s, waar nog met grotere concentraties van criminaliteit moet rekening worden gehouden, lopen die kosten volgens het rapport nog veel hoger op. In de deelstaten Colima en Guerrero zou immers gewag moeten worden gemaakt van een kost van respectievelijk 66.500 pesos en 53.600 pesos.

“Geweld en criminaliteit creëren een last op de veiligheid van het land die door alle bewoners moet worden gedragen,” benadrukte Patricia de Obeso, coördinator van het Mexican Institute for the Economy and Peace. “Die kost komt bovendien neer op meer dan één maand salaris van de gemiddelde Mexicaanse werknemer.” Er wordt op gewezen dat criminaliteit niet enkel directe uitgaven - zoals investeringen van de overheid in veiligheidsdiensten en bestedingen van ondernemingen en particulieren aan veiligheidsmaatregelen - veroorzaakt, maar ook onrechtstreekse kosten - zoals het effect van criminaliteit op het imago van het land of het verlies van een broodwinner van het gezin - heeft.

“De Mexicaanse maatschappij moet zich afvragen of de investeringen in de strijd tegen het geweld en de drugshandel de voorbije tien jaar een echte impact hebben gehad,” betoogde de Obeso. “Misschien moet men gaan zoeken wat er echt gedaan moet worden om het niveau van de maatschappelijke vrede te verbeteren.” Daarbij werd opgemerkt dat de sociale vrede in Mexico het voorbije jaar met 4,3 procent in teruggevallen, nadat de twee jaar voordien een status-quo werd genoteerd. Er wordt vooral gewezen op de toename van het aantal moorden, waarbij vorig jaar 16,7 feiten per 100.000 inwoners moesten worden vastgesteld. Dat betekende een stijging met 18 procent tegenover het jaar voordien.

Wel wordt opgemerkt dat het niveau van de maatschappelijke vrede nog altijd 14 procent hoger lag dan zes jaar geleden, toen het geweld in de drugsoorlog van toenmalig president Felipe Calderon zijn hoogtepunt bereikte. Verder blijkt dat 60 procent van de moorden met een vuurwapen worden gepleegd. Daarbij moet volgens de Obeso ook aandacht worden besteed aan de band met de ondergrondse markt voor wapenhandel in de Verenigde Staten.

Lees Verder

19:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit |  Facebook |

01-04-17

Ook misdaad heeft minder zware ecologische voetafdruk

Ook de criminaliteit is milieuvriendelijker geworden. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Surrey naar de ecologische voetafdruk van de criminaliteit in Engeland en Wales tussen het midden van de jaren negentig en het midden van het lopende decennium. Daarbij kon volgens het rapport een duidelijk daling worden opgetekend. In het midden van de jaren negentig zou nog een jaarlijkse economische voetafdruk van ongeveer 7 miljoen ton koolstofdioxide zijn opgetekend, maar dat volume zou twee jaar geleden tot minder dan 3 miljoen ton zijn teruggevallen. Een deurslot blijkt de meest efficiënte maatregel om de ecologische voetafdruk van de criminaliteit te beperken.

“Er kon worden vastgesteld dat de milieugevolgen van de criminaliteit over een periode van twintig jaar met 62 procent is gedaald,” benadrukt onderzoeksleider Helen Skudder. “Dat komt overeen met een totale besparing van 54 miljoen ton koolstofdioxide.” Er kon volgens haar daarbij worden vastgesteld dat de milieukost over een periode van twintig jaar sterker is gedaald dan de criminaliteit. Bij het aantal misdrijven kon een daling met 30 procent worden gemeld, maar daarbovenop kon worden gemeld dat ook de ecologisch invloed van de individuele misdrijven zelf met gemiddeld 48 procent is afgenomen.

Vooral een beperking van de inbreuken in woningen en wagens zoud volgens het rapport een belangrijke impact hebben, aangezien er minder nood zou ontstaan om gestolen of beschadigde goederen te vervangen, waarbij een bijkomend productieproces moet worden opgestart. Door het aanbrengen van een deurslot kan volgens de onderzoekers de ecologische voetafdruk van de criminaliteit het meest worden beperkt. Vastgesteld werd immers dat een goed deurslot slechts een milieukost van 13 kilogram koolstofdioxide per gezin heeft. Daarmee is de milieukost van het slot tachtig keer goedkoper dan de impact van een inbraak. Ook raamsloten bleken nog altijd twintig keer goedkoper.

Inbraakalarmen bleken daarentegen weinig voordelen te bieden. "De plaatsing van een inbraakalarm bleek immers de bescherming te reduceren, terwijl ook van een hoge ecologische voetafdruk gewag moet worden gemaakt," aldus Helen Skudder. De meest optimale combinatie bleek te bestaan uit een deurslot en een raamslot, gekoppeld aan verlichting binnen en buiten de woning, aangestuurd door sensoren. Een combinatie van meerdere toepassingen zou daarentegen teveel doorwegen op de milieukost.Lees Verder

 

12:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit |  Facebook |

27-02-17

Groenaanleg instrument om criminaliteit te bestrijden

Groenaanplantingen en parken kunnen een instrument zijn om de criminaliteit in de stad terug te dringen. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de North Carolina University en de Clemson University naar de impact van de aanleg van de zogenaamde Bloomington Trail in de Amerikaanse stad Chicago. In de wijken rond de Bloomington Trail, een traject van 2,7 mijl voor wandelaars en fietsers dat werd aangelegd op de route van een oude spoorlijn, bleek de criminaliteit immers sneller te dalen dan in gelijkaardige buurten in andere delen van de stad. Er wordt echter wel gewaarschuwd dat de groenaanleg op zich niet voldoende is en er een gericht beleid noodzakelijk is.

“Er kon tijdens de eerste helft van dit decennium worden vastgesteld dat de criminaliteit langsheen de Bloomington Trail sneller is gedaald dan in andere gelijkaardige wijken van Chicago,” benadrukt onderzoeksleider Brandon Harris, socioloog aan de Clemson University. Vooral in wijken met lagere inkomens zou volgens de studie een sterke impact kunnen worden gemeten. Er kunnen volgens de onderzoekers verscheidene redenen worden aangegeven waarom natuurvoorzieningen criminaliteit kunnen helpen afremmen. Eerder al werd immers aangetoond dat natuurroutes de residentiële en commerciële activiteit van een wijk kunnen stimuleren en een grotere trafiek van mensen tot stand brengt, waardoor de criminaliteit uit de buurt kan worden weggeduwd.

Daarnaast wordt er echter op gewezen dat de route ook aanleiding zou kunnen zijn tot meer positieve interacties en een groter gevoel van samenhorigheidsgevoel in de wijk, waardoor bij de lokale bevolking ook een sterker gevoel van verantwoordelijkheid zou groeien. Er wordt wel opgemerkt dat alleen een impact op eigendomsmisdrijven kon worden opgetekend. Op geweld en wangedrag bleken de aanplantingen immers geen significante invloed te hebben. De onderzoekers wijzen er ook op dat niet alleen naar een aanwezigheid van natuur moet worden gestreefd, maar moet ook de nodige aandacht worden besteed aan het design en het gebruik.

Lees Verder

18:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit |  Facebook |

02-09-16

Informanten kunnen ook de speurders bijzonder veel kosten

Het gebruik van officieuze informanten bij de bestrijding van criminaliteit, kan weliswaar het onderzoek helpen en tot arrestaties leiden, maar kan de speurders ook met zware persoonlijke, professionele en organisatorische kosten confronteren. Dat staat in het boek ‘Speaking Truth to Power: Confidential Informants and Police Investigations’ van de Amerikaanse criminologen Dean Dabney van de Georgia State University en Richard Tewksbury van de University of Louisville op basis van een interview met meer dan een dozijn Amerikaanse politiekorpsen. Daarbij bleek volgens de onderzoekers de complexe aard van de wisselwerking tussen politie en informant.

Gezien de meerlagige realiteit van de drugshandel oefent de politie geregeld druk uit op bekende daders om informatie te verzamelen in ruil voor clementie of financiële beloningen. Uit ramingen blijkt dat een derde van alle opgeloste misdrijven gebruik heeft gemaakt van informanten. Dabney en Tewksbury merken op dat de agent zichzelf een outsider weet die moet vertrouwen op informanten om de nodige gegevens te verzamelen over criminele subculturen. Bovendien wordt het gebruik van informanten ook gestimuleerd omdat veel agenten op aantoonbare successen - zoals arrestaties en bekentenissen - worden geëvalueerd en afgerekend.

Dabney en Tewksbury onderkent vier types informanten. “In eerste instantie zijn er bronnen die ongewild informatie verstrekken tijdens een verhoor door de politie,” merken de auteurs op. “Daarnaast zijn er burgers met een maatschappelijk bewustzijn die met de politie wensen samen te werken om criminaliteit te bestrijden. Tenslotte zijn er echter ook criminelen die als contractuele informanten worden beschouwd en informatie verstrekken in ruil voor clementie voor hun eigen misdrijven en de professionele informanten die hun kennis voor financieel gewin aan de man brengen. Confidentiële informanten kunnen een belangrijke meerwaarde vormen voor een onderzoek.”

“Informanten kunnen vaak kennis aanbrengen die op geen enkele andere manier kan worden verkregen of uitzonderlijk grote inspanningen aan tijd en inzicht zou vergen,” zeggen Dabney en Tewksbury. “Er kunnen echter ook zware negatieve consequenties worden ervaren. Onder meer kunnen agenten een persoonlijke kost ervaren door de tijd en de aandacht die wordt vereist om informanten beheren en het risico dat die relatie een invloed zal hebben op hun persoonlijk leven. De relatie van een agent met een informant kan te persoonlijk worden. Daarnaast is er echter ook een professionele kost, zoals een gebrekkige betrouwbaarheid van de informatie of een incompetentie op de opdrachten uit te voeren.”

“Bovendien moet er ook rekening mee worden gehouden dat informanten de agenten zullen proberen te misleiden en zelf bij criminele activiteiten zijn betrokken,” zeggen de auteurs nog. “De toenemende afhankelijkheid van informanten kan het korps bovendien linken aan beruchte criminelen en kan een hypotheek leggen op de kwetsbare relatie tussen politie en gemeenschap. Hoewel informanten met aandacht en scepsis moeten worden benaderd, blijkt de praktijk door de politie echter beschouwd te worden als een cruciaal onderdeel van de opdracht.”

Lees Verder

17:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit |  Facebook |

26-06-16

Warm klimaat stimuleert gewelddadige criminaliteit

Een gebrek aan belangrijke verschillen tussen de verschillende seizoenen is een mogelijke verklaring voor een hogere frequentie van gewelddadige criminaliteit in warmere klimaatregio’s. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Ohio State University. De onderzoekers merken op dat het gedrag van de bevolking in belangrijke mate gestuurd wordt door cultuur, die een grote impact ervaart van het klimaat. Wel wordt opgemerkt dat de theorie nog door een aantal verdere studies moet worden bevestigd, maar konden alvast belangrijke aanwijzingen voor het verband worden geregistreerd.

Er is al langer vastgesteld dat rond de evenaar vaker gewelddadige feiten moeten worden geregistreerd dan in andere regio’s van de wereld. Tot nu toe werd daarbij opgemerkt dat warme temperaturen mensen oncomfortabel zouden maken en tot een grotere irritatie zou leiden, waardoor men agressiever zou worden. Maar dat geeft geen verklaring voor meer extreme daden zoals moord. Anderzijds werd opgemerkt dat warmere temperaturen mensen meer in open lucht laat leven, waardoor de kansen op conflictsituaties toenemen. Maar dat verklaart niet waarom er meer geweld kan worden opgetekend bij 25 graden Celsius dan bij 35 graden Celsius. In beide temperaturen leven mensen immers meer buitenshuis.

“Het verband tussen het warmere klimaat en het agressievere gedrag kan daarentegen worden gelinkt aan een gebrek aan variatie in de seizoenen,” zegt onderzoeksleider Paul van Lange, professor psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. “De combinatie van warmere temperaturen en weinig seizoensvariaties leiden immers tot een snellere levensstijl, waarbij ook minder aandacht wordt geschonken aan de toekomst en minder zelfcontrole noodzakelijk blijkt. Een beperkte variatie tussen de verschillende seizoenen maakt het immers minder noodzakelijk zich voor te bereiden op een andere levensstijl.”

“Door een sterke variatie in de seizoenen moet men zich immers voorbereiden op een koudere periode, onder meer door het aanleggen van voedselreserves of brandstofvoorraden of het vervaardigen van warme kledij,” stippen de onderzoekers aan. “Wanneer men zich daarentegen geen zorgen over de toekomst moet maken, geniet men een grotere vrijheid. Daardoor zal men een grotere oriëntatie op het heden vertonen en een snellere levensstijl laten optekenen. De bevolking is minder strikt met tijd, is minder geïnteresseerd in geboortecontrole en krijgt vroeger en meer kinderen. Door een lagere zelfcontrole dreigt men ook sneller geneigd te zijn met agressie en geweld op problemen te reageren.

Lees Verder

14:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaat, criminaliteit |  Facebook |

06-09-14

Kinderen van gevangenen hebben meer gezondheidsproblemen

Wanneer personen naar de gevangenis worden gestuurd, dreigt de gezondheid van hun kinderen in het gedrang te komen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California. In een aantal gevallen blijkt de opsluiting volgens de onderzoekers een grotere impact op de gezondheid van kinderen te hebben dan een scheiding of de dood van een ouder. De Amerikaanse wetenschappers stelden onder meer vast dat bij kinderen van gevangenen vaker astma, obesitas, concentratieproblemen, hyperactiviteit, depressie en angstigheid kan worden vastgesteld dan bij gemiddelde leeftijdsgenoten.

"De studie vond op het gebied van gezondheid en gedrag significante problemen bij kinderen van gedetineerde ouders,” benadrukt onderzoeksleider Kristin Turney, professor sociologie aan de University of California. "Het is bekend dat armoede en een etnische minderheid een groter risico op een gevangenisverblijf oplevert tegenover de gemiddelde bevolking. Kinderen uit deze bevolkingsgroepen worden dan ook met extra moeilijkheden geconfronteerd die hun gezondheid en ontwikkeling in het gedrang kunnen brengen. Het welzijn van kinderen blijkt dan ook een verborgen gevolg te zijn van de opsluiting van daders van misdrijven.”

“Omdat de opsluiting ongelijk is verdeeld over de verschillende bevolkingsgroepen, dreigt het probleem de raciale en sociale ongelijkheid op het gebied van gezondheid nog te doen toenemen,” aldus nog professor Turney. “De resultaten van de studie hebben dan ook belangrijke implicaties voor de gezondheidssector, die een gevangenisstraf van de ouders in bepaalde bevolkingscategorieën in hun screening en begeleidingsstrategieën zouden kunnen opnemen. Vaak worden gevangenen beschouwd als sociaal geïsoleerden, maar ook deze groep heeft banden met partners, gezinnen en kinderen. De gevangenisstraf heeft ook gevolgen voor die omgeving.”

“Maar ook het gevangeniswezen moet aandacht hebben voor het probleem,” benadrukt David Fathi, directeur van het National Prison Project van de American Civil Liberties Union. “Het beleid maakt het voor gevangenen vaak moeilijk om de band met hun kinderen op peil te houden. Een misdrijf moet bestraft worden, maar men moet er wel voor zorgen dat de kinderen daarvan geen onschuldig slachtoffer worden.” De Verenigde Staten tellen ongeveer 2,6 miljoen kinderen met een ouder in de gevangenis. Bij lageropgeleide Afro-Amerikanen hebben 50 procent van de kinderen op veertienjarige leeftijd minstens één ouder met een gevangenisverleden. Bij blanke kinderen daalt dat cijfer tot 7 procent.

Lees Verder

13:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kinderen, criminaliteit |  Facebook |

14-07-14

Delinquente jongeren lopen groter risico op gewelddadig overlijden

Delinquente jongeren lopen een grotere kans om als volwassene gewelddadig te sterven. Dat is de conclusie van een studie door wetenschappers van de Northwestern University met bijna negentienhonderd delinquente jongeren in Chicago. De onderzoekers stelden vast dat bij delinquente vrouwen het risico op een gewelddadig overlijden zelfs nagenoeg met een factor vijf toeneemt. Bij mannen neemt het risico door een delinquente jeugd met een factor drie toe.

Lees Verder

17:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit |  Facebook |

22-06-14

Sportuitzendingen op televisie efficiënt wapen tegen criminaliteit

Sportuitzendingen op televisie zijn een belangrijk instrument om criminaliteit tegen te gaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California, die het verband onderzochten tussen de uitzending van grote sportevenementen op televisie en de criminaliteit in Chicago. Opgemerkt wordt dat rechtstreekse sportuitzendingen in elke vorm van criminaliteit tot een daling leiden. De grootste terugval kon echter worden geregistreerd bij drugsmisdrijven. Het fenomeen moet volgens de onderzoekers wellicht vooral worden verklaard door het feit dat televisiesport meer daders en potentiële daders van de straat houdt.

"Het feit dat er een significante reductie van de criminaliteit kan worden opgetekend tijdens de sportuitzendingen op televisie, geeft aan dat een aantal individuen bereid zijn om hun participatie aan criminele activiteiten op te schorten om de evenementen te kunnen volgen,” zeggen de onderzoekers Hannah Laqueur en Ryan Copus, specialisten recht aan de University of Californië. “De resultaten van de studie bevestigen dan ook een aantal eerdere theorieën, waarin aangegeven wordt dat een gedeelte van het criminele gedrag een recreatief en opportunistisch karakter vertoont. Het onderzoek kan bovendien ook implicaties hebben voor het debat over de relatie tussen entertainment en criminaliteit.”

“Bij de potentiële relatie tussen media en crimineel gedrag wordt nagenoeg uitsluitend gekeken naar psychologische aspecten, zoals de invloed van gewelddadig entertainment in videogames en agressie,” benadrukken Laqueur en Copus. “Mogelijk wordt de agressieve impact van deze vormen van entertainment echter helemaal uitgehold door de kracht van het medium om voor de nodige afleiding te zorgen die gewelddadig of illegaal gedrag kan helpen tegengaan.” De onderzoekers stelden vast dat de criminaliteit tijdens de uitzendingen van de Super Bowl een terugval met ongeveer 25 procent kende, al werd dat gedeeltelijk gecompenseerd door een lichte toename voor en na de wedstrijd.

In de aanloop naar de Super Bowl diende volgens de onderzoekers vooral een toename te worden opgetekend bij drugsdelicten en prostitutie. Dat was ook het geval na het einde van de wedstrijd, maar op dat ogenblik werd tevens een stijging in geweldsdelicten geregistreerd. Maar ook tijdens andere wedstrijden uit het American Football viel de criminaliteit volgens Laqueur en Copus met ongeveer 15 procent terug. Het fenomeen kon in mindere mate ook worden vastgesteld bij wedstrijden uit de National Basketball Association en de Major League Baseball. Hier werden bovendien ook geen toenames geregistreerd voor en na de uitzendingen van de wedstrijden.

Lees Verder

12:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sport, televisie, criminaliteit |  Facebook |

10-06-14

Klimaatverandering zal kosten voor criminaliteit nog opdrijven

Klimaatverandering zal naar verwachting leiden tot een toename van de criminaliteit. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Abt Associates. De studie suggereert dat de opwarming van de aarde deze eeuw een toename van het aantal misdrijven, waaronder moorden en verkrachtingen, met een maatschappelijke kost van 115 miljard dollar zal genereren. Onder meer moeten deze eeuw door de klimaatverandering volgens de onderzoekers extra 22.000 moorden, 180.000 verkrachtingen, 1,2 miljoen aanrandingen, 2,3 miljoen overvallen, 260.000 diefstallen, 1,3 miljoen inbraken, 2,2 miljoen brandstichtingen en 580.000 autodiefstallen worden verwacht.

Lees Verder

14:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaatverandering, criminaliteit |  Facebook |

15-05-14

Illegale sportweddenschappen genereren 140 miljard dollar omzet

Illegale sportweddenschappen zijn jaarlijks verantwoordelijk voor het witwassen van 140 miljard dollar crimineel geld. Bovendien vertegenwoordigt de illegale sector ongeveer 80 procent van alle sportweddenschappen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Université de Paris en het International Centre for Sports Security (ICS) in Qatar. De onderzoekers merken op dat alle sporten in alle regio’s van de wereld gevoelig zijn voor illegale gokpraktijken. Voetbal en cricket worden als de meest kwetsbare sporttakken omschreven, maar ook tennis, badminton, basketbal en autosport zouden geregeld het onderwerp zijn van illegale praktijken.

De onderzoekers voeren aan dat het onmogelijk is om het aantal operatoren van illegale weddenschappen te berekenen, maar geeft wel aan dat geraamd moet worden dat 53 procent van alle illegale gokactiviteiten vanuit Azië worden gestuurd. Verder wordt in het rapport opgemerkt dat legale sportweddenschappen voor overheden 4 miljard euro aan belastingen genereren. Er wordt aan toegevoegd dat ongeveer achtduizend operatoren van legale sportweddenschappen zijn gesitueerd in landen met bijzondere fiscale voorwaarden of lage belastingtarieven. De onderzoekers geven ook aan dat eerder landen en regeringen dan de sporttakken zelf maatregelen moeten nemen om de illegale activiteiten te bestrijden.

“Het afsluiten van internationale samenwerkingsverbanden is de enige manier om de manipulatie van de sport door gokbelangen aan te pakken,” wordt nog in het rapport opgemerkt. Ook wordt erop aangestuurd dat de verschillende sportorganisaties hun disciplinaire procedures zouden harmoniseren. Tevens wordt opgemerkt dat sportieve sancties zouden moeten worden aangevuld met criminele procedures. Volgens de onderzoekers moet verder een bijzondere heffing worden voorzien op gokactiviteiten om het onderzoek naar de manipulatie van wedstrijden en illegaal gokken te financieren. Ook moet aan atleten, coaches en verantwoordelijken een verbod worden opgelegd om op wedstrijden in hun sport te gokken.

Lees Verder

15:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sportweddenschappen, criminaliteit |  Facebook |

04-05-14

Sociale vaardigheden geven vrouwen status in criminele bendes

Meisjes en jonge vrouwen kunnen een grote invloed en hoge status verwerven in criminele straatbendes. Dat is vooral te danken aan hun sociale vaardigheden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Middelsex University, gebaseerd op interviews met leden van criminele bendes in Londen. De studie wees uit dat meisjes door hun superieure sociale vaardigheden vaak een voordeel opbouwen tegenover andere bendeleden. De wetenschappers merken op dat de studie een ander beeld creëert dan de algemene overtuiging, die meisjes vaak als randfiguren en meelopers in de criminele bendes bestempelen.

Lees Verder

11:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit, vrouw |  Facebook |

Twitter is potentieel instrument voor misdaadbestrijding

Op het sociale netwerk Twitter is een brede waaier van informatie aanwezig die voor misdaadbestrijding kan worden gebruikt, nog zelfs voor er daadwerkelijke criminele feiten zijn gepleegd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Virginia. De studie toonde aan dat met een aangepast logaritme aan de hand van Twitter bepaalde soorten misdrijven zouden kunnen worden voorspeld, zoals stalking, diefstal en bepaalde vormen van mishandeling. De onderzoekers maken gewag van verrassende resultaten, aangezien daders doorgaans niet geneigd zijn om over hun misdrijven te communiceren.

“Gebruikers van Twitter plaatsen berichten over hun dagelijkse activiteiten,” benadrukt onderzoeksleider Matthew Gerber, professor informatica-engineering bij het Predictive Technology Lab van de University of Virginia. “Die routines kunnen de betrokkene in omgevingen met hogere risico’s op criminaliteit plaatsen. Wanneer in een gebied veel berichten over dronkenschap worden geregistreerd, moet ook rekening worden gehouden met een verhoogd risico op criminaliteit. Berichten over dronkenschap vormen daarmee onrechtstreekse aanwijzingen voor criminaliteit.” Volgens professor Gerber kunnen negentien tot vijfentwintig verschillende types van criminaliteit aan de hand van Twitter worden voorspeld.

“Op basis van boodschappen op Twitter en geolokalisatie kan worden voorspeld in welke regio’s bepaalde vormen van criminaliteit kunnen worden verwacht,” voert Matthew Gerber aan. “Twitter kan daarbij een belangrijk hulpinstrument worden voor de inzet van politiemiddelen. De resultaten laten toe om bijzonder snel gebieden met historisch hoge concentraties aan criminaliteit te identificeren en visualiseren. Toekomstige misdrijven vinden vaak hun wortels in een historische criminaliteit. Daarmee worden hotspot-kaarten een belangrijk instrument om criminaliteit te voorspellen. Bovendien zijn de gegevens op Twitter publiek toegankelijk en dus relatief gemakkelijk te gebruiken en te verwerken.”

Het onderzoek van Gerber werd financieel ondersteund door het Amerikaanse leger. De wetenschapper merkt op dat de Amerikaanse legerleiding gelijkaardige technieken gebruikt om risicogebieden in regio’s zoals Irak of Afghanistan te identificeren. Gerber geeft wel toe dat het systeem met een aantal beperkingen worden geconfronteerd. “Een eerste voorwaarde is immers de beschikbaarheid van accurate historische data,” zegt hij. “Bovendien blijken een aantal misdrijven, waaronder kidnapping of brandstichting, niet door het algoritme gedekt te kunnen worden. De reden daarvoor is nog onduidelijk.” In de toekomst wil Gerber uitzoeken of de bevindingen kunnen helpen om criminaliteit daadwerkelijk terug te dringen.

Lees Verder

11:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: twitter, criminaliteit |  Facebook |

26-04-14

Moordcijfers in een wijk hebben belangrijke weerslag op schoolresultaten

Een stijging van het aantal moorden in een community zorgt ervoor dat meer leerlingen in het basisonderwijs een jaar moeten overdoen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de New York University. De onderzoekers benadrukken dat de resultaten van het onderzoek een bron van bekommernis moeten zijn, aangezien de huidige samenleving rekening moet houden met een grote blootstelling aan geweld en de risico’s ongelijk zijn verdeeld over de verschillende socio-economische groepen. Aangezien kinderen uit achtergestelde groepen een groter risico lopen op een blootstelling aan geweld, komen volgens de onderzoekers ook de academische kansen van deze jongeren in het gedrang.

“Bij studies over de impact van geweld op jongeren werd tot nu toe vooral gekeken naar de gevolgen voor tieners, zoals het vroegtijdig afbreken van de opleiding of tienerzwangerschappen,” benadrukt onderzoeksleider Florencia Torche, professor sociologie aan de New York University. “De impact op kinderen uit het lager onderwijs werd echter veel minder bestudeerd, terwijl het geweld al op bijzonder jonge leeftijd de toekomstkansen zwaar blijkt te kunnen hypothekeren.” Volgens de onderzoekers, die zich baseerden op de toename het geweld in Mexicaanse steden de voorbije twee decennia, moet het probleem vooral worden toegeschreven aan grotere angstgevoelens en veranderde opvoedingsmethodes van de ouders.

“De toegenomen stress en angsten leiden bij kinderen tot slaapstoornissen, problemen met aandacht en concentratie en een agressief gedrag,” verduidelijken de onderzoekers. “Al die factoren hebben een negatieve impact op de leermogelijkheden en de succeskansen op school. Bovendien leidt een gewelddadige omgeving ook bij de ouders tot een grotere stress, waardoor vaak strengere opvoedingspraktijken worden gehanteerd. Die striktere opvoeding is vaak ook een strategie om de kinderen tegen potentieel gevaar te beschermen. Een aantal van de strenge ouderlijke regels kunnen echter een negatieve impact hebben op de sociale interacties van de kinderen.”

“Het onderzoek toont aan dat regeringen en lokale overheden inspanningen dienen te doen om het geweld terug te dringen,” voert professor Torche aan. “Bovendien geven de resultaten aan dat in gewelddadige gebieden zou moeten worden gestreefd naar het ontwikkelen van initiatieven die leerkrachten de mogelijkheden bieden om kinderen te helpen omgaan met de symptomen die met geweld gepaard gaan, zodat de negatieve impact op de ontwikkeling van jongeren kan worden ingeperkt.”

Lees Verder

10:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit, onderwijs |  Facebook |

16-04-14

Gebrek aan vooruitzichten stuwen jongeren naar criminaliteit

Jongeren die weinig vooruitzichten hebben in het leven, lopen ook een groter risico om criminele feiten te plegen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Texas. Jongeren die verwachten een relatief kort leven te zullen leiden, blijken volgens de onderzoekers vele criminele feiten te plegen. Bovendien zouden de gepleegde feiten ook bijzonder ernstig kunnen zijn. Leeftijdsgenoten die daarentegen verwachten relatief lang te zullen leven, vertonen volgens de onderzoekers weinig crimineel gedrag. Deze groep vertoont volgens de wetenschappers ook in het algemeen een meer gezond gedrag.

Lees Verder

15:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit |  Facebook |

04-04-14

Tweede identicifactie-ronde kan meer daders helpen ontmaskeren

Een tweede identificatie-ronde bij de politie kan ervoor zorgen dat meer getuigen erin slagen de daders van misdrijven aan te duiden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Flinders University bij meer dan vierhonderd Australische getuigen. De onderzoekers merken op dat een bijkomende ronde tot een groter aantal positieve identificaties kan leiden, zonder de totale nauwkeurigheid van de getuigenissen in het gedrang te brengen. De onderzoekers stellen dat een aantal getuigen zich tijdens de eerste ronde blijkbaar overdreven voorzichtig opstellen, maar in een tweede ronde voldoende vertrouwen hebben gekregen om de dader alsnog te identificeren.

Lees Verder

14:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit, identificatie |  Facebook |

31-03-14

Vestiging Wal-Mart heeft impact op criminaliteit in de regio

Gemeenschappen in de Verenigde Staten kenden tijdens de jaren negentig een ongekende daling van de criminaliteit, maar dat gold veel minder voor regio’s waar supermarktketen Wal-Mart nieuwe winkels had gebouwd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of South Carolina. In regio’s waar Wal-Mart nieuwe vestigingen opende, werden volgens de onderzoekers per tienduizend inwoners zeventien extra vermogensdelicten en twee bijkomende geweldsmisdrijven geregistreerd. De onderzoekers zeggen dat de studie niet als een kritiek op Wal-Mart is bedoeld, maar werd geprobeerd om of de keten ook een impact op de criminaliteit zou kunnen hebben.

Lees Verder

14:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wal-mart, criminaliteit |  Facebook |

30-03-14

Moordende overvallers lopen een groter risico op recidivisme

Moordenaars die tijdens overvallen doodslag gepleegd hebben, lopen bij een vrijlating een groter risico om opnieuw een misdaad te begaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de North Carolina State University en de Harvard University op basis van rapporten over bijna honderd daders van moorden die tussen de tweede helft van de jaren zeventig en de eerste helft van de jaren tachtig voorwaardelijk in vrijheid werden gesteld. Vastgesteld werd dat 66 procent van de overvallers na zijn vrijlating opnieuw een misdaad heeft begaan, tegenover 55 procent van de daders die de doodslag onder andere omstandigheden hadden gedaan. Het resultaat van de studie heeft volgens de onderzoekers belangrijke implicaties voor de voorwaardelijke invrijheidstelling.

Lees Verder

12:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit, recidivisme |  Facebook |

20-03-14

Vergiffenis is een stap te ver voor slachtoffers zware misdrijven

Het traditionele concept van vergiffenis werkt niet voor slachtoffers van zware misdrijven. Dat is de boodschap van een rapport van onderzoekers aan de Murdoch University op gasis van gesprekken met slachtoffers van geweld, seksuele misdrijven en kindermisbruik en verwanten van vermoorde personen. De onderzoekers merken op dat de traditionele modellen vergiffenis bestempelen als een sociaal proces dat uiteindelijk in een verzoening moet uitmonden, maar bij de slachtoffers van zware misdrijven bijzonder moeilijk ligt en omwille van veiligheidsredenen vaak zelfs niet mogelijk is.

Lees Verder

12:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit |  Facebook |

14-03-14

Interview-stijl politie lost de meeste misdrijven op

Een interview-stijl die gebaseerd is op het opbouwen van een relatie levert aan de politie de beste strategie om een verdachte tot bekentenissen te brengen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Cambridge bij bijna driehonderd Japanse criminelen. De onderzoekers stellen dat de verdachten tijdens het verhoor het gevoel krijgen met iemand samen te zitten die hun echte intenties begrijpen, zonder vooroordelen gevormd te hebben en daardoor sneller geneigd zijn om de speurders volledig in vertrouwen te nemen. De relatie is volgens de wetenschappers voor het oplossen van misdrijven dan ook efficiënter dan een ondervraging die gebaseerd is op bewijzen of op confrontatie.

“Er kunnen in het algemeen vier verschillende verhoortechnieken worden geïdentificeerd,” benadrukt onderzoeker Taeko Wachi, psychologe aan de University of Cambridge. “Sommige verhoren zijn gebaseerd op verzamelde bewijzen, terwijl andere ondervragers een harde confrontatie met de verdachte aangaan. Nog anderen kiezen voor het opbouwen van een relatie of vertrekken vanuit een formele benadering. Uit de studie blijkt echter dat de relatie-stijl het vaakst tot een bekentenis leidt en de verdachten ook stimuleert om bijkomende informatie te verstrekken. Een verhoor dat gebaseerd is op bewijzen, lijkt de verdachte daarentegen aan te zetten om te proberen de argumenten van de speurders te weerleggen.”

“De strategie om een relatie op te bouwen met de verdachte blijkt zowel op de speurders als de daders een positieve impact te hebben,” merkt Taeko Wachi op. “De daders zeggen nadien bekend te hebben omdat ze zich tijdens het gesprek met de speurders schuldig voelden over de gepleegde feiten en voeren veel minder aan onder druk van de ondervragers toegegeven te hebben.” Michael Lamb, professor psychologie aan de University of Cambridge, merkt op dat de research van Taeko Wachi een bijkomend bewijs levert dat een menselijke benadering de meest efficiënte manier vormt om misdadigers aan te zetten hun criminele daden toe te geven.

De resultaten van het onderzoek moeten volgens professor Lamb ook worden bekeken in het kader van toenemende aanwijzingen dat het verhoor van een verdachte ook kan leiden tot valse bekentenissen, die ertoe hebben geleid dat ook bij zware misdaden geregeld onschuldige mensen worden veroordeeld en opgesloten. Er wordt wel opgemerkt dat de Japanse bevolking er sterk op aanstuurt dat misdadigers meer duidelijkheid verschaffen over hun motieven en criminele daden. Bij de studie van Taeko Wachi waren onder meer gevangenen betrokken die veroordeeld waren wegens moord, verkrachting of kidnapping.

Lees Verder

13:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit |  Facebook |

04-02-14

Bezoek aan heiligdom verlaagt de kans op criminaliteit

Een bezoek aan een heiligdom verlaagt de kans dat het individu betrokken zal worden bij criminele feiten en asociaal gedrag. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Manchester bij meer dan twaalfhonderd Britten tussen achttien en vierendertig jaar. Het fenomeen moet volgens de onderzoekers wellicht worden toegeschreven op het feit dat het individu in een heiligdom of een gebedsplaats in contact komt met medegelovigen. De onderzoekers hebben het daarbij over een contact met medegelovigen die prosociaal gedrag aanmoedigen en sancties kunnen voorzien voor inbreuken. Bovendien werd opgemerkt dat het delinquentie-niveau verder wordt teruggedrongen naarmate de frequentie van het bezoek aan de gebedsplaats toeneemt.

In het onderzoek werd onder meer gekeken naar onder meer vandalisme, schoolverlet, druggebruik, winkeldiefstallen, zwartrijden, sluikstorten of lichamelijk geweld. “Het contact met medegelovigen, al dan niet in een formele omgeving, zorgt ervoor dat het risico op delinquent gedrag afneemt,” merkt onderzoeker Mark Littler, criminoloog aan de University of Manchester, op. “Een gezamenlijke betrokkenheid in geloofsgerelateerde sociale activiteiten of een tijdsbesteding in het gezelschap van vrienden of familie die dezelfde religieuze overtuiging delen, vormen wellicht een verklaring voor het fenomeen." Respondenten die frequent een bezoek brachten aan een gebedsplaats, achten het zelf ook minder waarschijnlijk dat ze in de toekomst bij criminele feiten zouden worden betrokken.

“Bij alle bestudeerde criminele feiten kon het effect van het contact met medegelovigen worden vastgesteld,” zegt Littler nog. “De grootste correlatie kon echter worden opgetekend bij winkeldiefstallen, druggebruik en muziekpiraterij.” Misdrijven van een zwaarder niveau waren in het onderzoek volgens de Britse criminoloog te zeldzaam om een significant patroon te kunnen ontdekken. Littler merkt wel op dat de resultaten van de studie een positiever beeld over de religieuze wereld weergeven dan de negatieve percepties die vaak tegenover geloofsgemeenschappen worden gehanteerd. De onderzoeker voegt er echter aan toe dat hetzelfde effect wellicht ook kan worden opgetekend bij seculiere gemeenschappen.

Lees Verder

12:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: heiligdom, criminaliteit |  Facebook |

24-01-14

Misdrijven tegenover vrouwen in belangrijke mate onderschat

Misdrijven tegenover vrouwen worden in belangrijke mate onderschat. Dat is de conclusie van een analyse van meer dan vierennegentigduizend vrouwelijke slachtoffers van seksuele en fysieke geweldcriminaliteit in vierentwintig landen door wetenschappers aan de Stony Brook University School of Medicine in New York. De onderzoekers stelden vast dat slechts 7 procent van de overlevenden de incidenten aan het beleid, medische autoriteiten of sociale diensten hebben vermeld. Bovendien zou slechts 37 procent de overlevenden over hun ervaringen hebben getuigd tegenover familie, vrienden of buren.

Lees Verder

12:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit, vrouw |  Facebook |

13-01-14

Groot gedeelte Amerikaanse mannen al op jongere leeftijd gearresteerd

In de Verenigde Staten werd 40 procent van de blanke mannen op drieëntwintig jaar al minstens één keer gearresteerd. Bij Afro-Amerikaanse mannen loopt dat cijfer op tot 50 procent. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of South Carolina over de Amerikaanse misdaadcijfers tussen de laatste helft van de jaren negentig en de tweede helft van het voorbije decennium. De arrestaties variëren volgens de onderzoekers van illegaal drankgebruik als minderjarige tot gewelddelicten. De onderzoekers waarschuwen dat deze arrestaties de kans op een tewerkstelling en een optimale deelname aan een constructieve samenleving ondermijnen.

Lees Verder

14:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit |  Facebook |

31-12-13

Kleine minderheid verantwoordelijk voor merendeel gewelddadige criminaliteit

Slechts een kleine minderheid van de bevolking is verantwoordelijk voor het overgrote merendeel van de gewelddadige criminaliteit. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Sahlgrenska Academy in Zweden. Uit een onderzoek naar strafrechterlijke veroordelingen in Zweden tussen het midden van de jaren zeventig van de voorbije eeuw en het midden van het voorbije decennium bleek dat slechts 1 procent van de bevolking verantwoordelijk blijkt voor 63 procent van alle gewelddadige criminaliteit. Deze populatie gewelddadige criminelen bestaat voor 92 procent uit mannen, die al vroeg in hun leven getuigen van agressieve misdadigheid en druggebruik en vaak met gedragsstoornissen worden geconfronteerd.

Lees Verder

12:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit |  Facebook |

23-12-13

Videotijdperk kan grote impact hebben op strafzaken

De grote beschikbaarheid van videomateriaal kan een belangrijke invloed hebben op de rechtspraak. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Arizona State University. De onderzoekers stellen dat bewakingscamera’s en mobiele telefoons in strafzaken voor extra bewijsmateriaal kunnen zorgen, maar door de impact van hun gewelddadige content een grote emotionele invloed kunnen hebben op juryleden, waarbij de kans gevoelig zou worden opgedreven dat betichten ook schuldig worden bevonden. Daarom moet het gebruik van videomateriaal in strafzaken volgens de onderzoekers heel goed worden overwogen.

Lees Verder

13:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: video, criminaliteit |  Facebook |

06-12-13

Immigranten kunnen niet worden gelinkt aan hoger criminaliteitsniveau

In tegenstelling tot wat vaak wordt verondersteld, kunnen immigranten niet aan een groter niveau van criminaliteit worden gekoppeld. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Texas, bij meer dan dertienhonderd jongeren tussen veertien en achttien jaar die in de Verenigde Staten schuldig werden gevonden aan ernstige vormen van criminaliteit. De onderzoekers stelden vast dat immigranten van de eerste generatie in de Verenigde Staten minder geneigd zijn om zware misdaden te plegen en ook minder risico op een chronisch recidivisme blijken te lopen. De onderzoekers stellen dat het probleem van criminaliteit in de Verenigde Staten onmogelijk aan migranten kan worden geweten.

Lees Verder

12:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: immigratie, criminaliteit |  Facebook |

01-12-13

Minimuminkomen heeft geen impact op criminaliteit

Er kan geen verband worden vastgesteld tussen een minimuminkomen en misdaadcijfers. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Cincinnati. Volgens een aantal theorieën zou de garantie op een minimuminkomen het risico op criminaliteit verkleinen, maar daarvoor kan volgens de onderzoekers geen enkel bewijs worden aangevoerd. Daarbij wordt aangevoerd dat in de achttien Amerikaanse staten die het minimuminkomen de voorbije decennia hebben verhoogd ten opzichte van het federale niveau, geen enkele terugval in de criminaliteit kon worden vastgesteld. Het onderzoek toont volgens de wetenschappers ook aan dat criminaliteit moeilijk door geïsoleerde fenomenen kan worden aangepakt.

Lees Verder

11:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: inkomen, criminaliteit |  Facebook |

25-11-13

Criminaliteit leidt tot hogere sterftecijfers

Criminaliteit leidt tot hogere mortaliteitscijfers. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), waarbij vastgesteld werd dat personen met een strafregister wegens drugsmisdrijven in Noorwegen tot vijftien keer meer kans liepen op een vroegtijdig overlijden dan leeftijdsgenoten zonder een crimineel verleden. De onderzoekers stelden bovendien vast dat ook personen met een veroordeling wegens alcoholmisbruik in het verkeer een grotere kans liepen om vroegtijdig te overlijden. Mortaliteit is volgens de onderzoekers een uitgelezen instrument om ongelijkheid te meten.

“Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat personen met een strafblad ook geneigd bleken grotere problemen te kennen met een misbruik van illegale verdovende middelen en alcohol,” benadrukt onderzoeksleider Vegard Skirbekk, sociaal wetenschapper bij het International Institute for Applied Systems Analysis. “Die studies wezen ook uit dat een misbruik van alcohol en drugs op zijn beurt kon worden gekoppeld aan een verlaging van de levensverwachting. De onderzoekers hadden bij de impact op de mortaliteit echter geen onderscheid gemaakt tussen druggebruik en andere risicovolle aspecten van de persoonlijke levensstijl.”

Vegard Skirbekk kwam in zijn studie tot de vaststelling dat het individu bij een gevangenisstraf na een veroordeling wegens het misbruik van verdovende middelen of alcohol acht keer meer risico loopt om vroegtijdig te overlijden dan personen zonder een strafblad. De mortaliteit bij recidivisten lag zelfs tien tot dertien keer hoger dan in de populatie zonder een crimineel verleden. “Bij vrouwen bleek het verschil in mortaliteit nog meer uitgesproken,” voert de Noorse wetenschapper aan. “Het onderzoek toonde echter ook aan dat zelfs gevangenen zonder een drugprobleem met een mortaliteit werden geconfronteerd die twee keer hoger lag dan bij de rest van de populatie.”

“De resultaten van het onderzoek zijn verrassend,” zegt Skirbekk nog. “Noorwegen staat immers bekend voor zijn egalitaire maatschappij. In werkelijkheid blijken daders van misdrijven in Noorwegen een grotere mortaliteit te kennen dan in veel andere Europese naties en de Verenigde Staten. De resultaten van het onderzoek tonen aan dat er onder de oppervlakte van de egalitaire Noorse maatschappij nog altijd een sterke ongelijkheid bestaat.”

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-11/iifa-caw110413.php

12:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit, mortaliteit |  Facebook |

29-10-13

Werkloze vrouwen lopen hoger risico slachtoffer te worden van criminaliteit

Werkloze vrouwen lopen een hoger risico het slachtoffer te worden van criminaliteit. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Wales en de University of East Anglia. De onderzoekers stelden vast dat periodes van grotere vrouwelijke werkloosheid gepaard gaan met een stijgende criminaliteit. Diezelfde band kon echter niet worden vastgesteld tussen criminaliteit en mannelijke werkloosheid. De studie gaat in tegen een aantal andere theorieën, die aangeven dat een grotere vrouwelijke tewerkstelling gekoppeld kan worden aan een toename van de criminaliteit.

“Criminaliteit en werkloosheid vertonen duidelijke banden, maar niet altijd zoals vaak wordt verondersteld,” zeggen de onderzoekers Steve Cook, Duncan Watson en Louise Parker. “In het algemeen wordt aangegeven dat een sterke economie een grotere opportuniteit tot misdrijven creëert omdat de toenemende welstand aan criminelen interessantere doelwitten aanbiedt, terwijl anderzijds zwakke economische omstandigheden tot een verhoogde motivatie zouden leiden omdat tussen de diverse bevolkingsgroepen te grote verschillen in levensstijl ontstaan. In werkelijkheid blijkt er echter een aantal nuances onderkend te moeten worden in de relatie tussen tewerkstelling en criminaliteit."

“In een aantal omstandigheden blijkt werkloosheid bij de vrouwelijke arbeidspopulatie een specifieke opportuniteit te creëren voor gewelddadige criminaliteit,” zeggen de onderzoekers. “Nochtans wordt algemeen opgeworpen dat vooral een hoge tewerkstelling van vrouwen een grotere opportuniteit tot misdrijven creëert. Door hun professionele activiteit zouden vrouwen volgens die theorieën immers minder mogelijkheden hebben om hun kinderen in het oog te houden. Evenmin bleek dat een hogere arbeidsactiviteit, waardoor de traditionele rolverdeling in het gezin wordt bedreigd, aanleiding zou geven tot een toename van het partnergeweld.”

In werkelijkheid diende volgens de onderzoekers te worden vastgesteld dat werkloosheid grote groepen vrouwen de mogelijkheid ontneemt om te ontsnappen aan situaties die leiden tot een groter risico op de blootstelling aan criminaliteit.

Lees Verder

13:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit |  Facebook |