23-10-17

Overdreven vrees voor criminaliteit is wereldwijd fenomeen

Overal in de wereld kan een toename van de vrees voor criminaliteit worden opgetekend. Bovendien blijkt de grootste angst vaak te moeten worden opgetekend in bevolkingsgroepen die het minst vaak met het probleem wordt geconfronteerd. Dat staat in het boek ‘The Truth About Crime’ van de auteurs Jean Comaroff en John Comaroff, professoren antropologie aan de Harvard University. Zelfs op de meest onverwachte locaties moet volgens de onderzoekers een toename van de vrees voor criminaliteit worden vastgesteld. Wel kan volgens de auteurs wereldwijd een verband worden opgemerkt met de uitholling van de welvaartsstaat.

“Een stijgende criminaliteit wordt meestal toegeschreven aan gebrekkige politiediensten, de aangeboren misdadigheid van bepaalde bevolkingsgroepen of onverantwoordelijke ouders,” betogen de auteurs. “Bijna niemand wijst daarentegen naar de structurele opbouw van de maatschappelijke orde. In vele landen kan de morele paniek over de toenemende criminaliteit worden gekoppeld aan de uitholling van de welvaartsstaat. Dat verband wordt echter zelden naar voor geschoven. Onder meer in de Verenigde Staten zou een dergelijke verklaring een socialistische stellingname worden genoemd. Nochtans zou het verdwijnen van de sociale vangnetten een grote bekommernis moeten zijn.”

“Grote delen van de bevolking worden met zoveel problemen geconfronteerd dat aan de criminaliteit weinig aandacht wordt besteed,” verduidelijken de auteurs nog, verwijzend naar massale werkloosheid of epidemieën. “Criminaliteit is voor deze groepen vaak een vast onderdeel van het dagelijkse leven gebleken. Opmerkelijk is echter dat bij verkiezingen over de hele wereld op de politieke agenda’s vooral aandacht wordt besteed aan recht en orde, maar veel minder aan armoede en ongelijkheid. De rijkere klasse is het echter gewend zijn wereld te kunnen controleren. Misdaad heeft daarin geen plaats. Wanneer die wereld door criminaliteit wordt verstoord, wordt dan ook vaak een grote schok ervaren.”

Lees Verder

15:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit |  Facebook |

21-08-17

Straatverlichting heeft weinig impact op criminaliteit

Een hogere concentratie van straatlichten is geen garantie op een verlaagde criminaliteit. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Rice University naar de impact van de straatverlichting op het probleem van niet-gewelddadige misdrijven in de Amerikaanse stad Houston. Opgemerkt werd dat er tussen stadswijken met hogere en lagere concentraties straatverlichting geen noemenswaardige verschillen in niet-gewelddadige criminaliteit kon worden vastgesteld. Integendeel diende in wijken met een grotere dichtheid aan straatverlichting een stijging met 60 procent tegenover buurten met een beperkte aanwezigheid van openbare verplichtingspunten worden vastgesteld.

De onderzoekers berekenden dat een stad zoals Houston in totaal ongeveer 173.000 straatlampen telt. De dichtheid van het verlichtingsnet kan echter grote variaties tonen. Gemiddeld telt één mijl openbare weg vijftien verlichtingspunten, maar op sommige locaties loopt dat op tot zevenenveertig lichtbronnen over eenzelfde afstand. Andere wijken telden minder dan één lichtpunt per mijl openbare weg. “Wanneer echter gekeken wordt naar de criminaliteitscijfers twee jaar geleden kan er tussen de dichtheid van lichtpunten en niet-gewelddadige misdrijven geen verband worden gemeld,” betoogt onderzoeksleider Julia Schedler, stedenbouwkundige aan de Rice University.

“Overal in de stad, ongeacht de opgetekende concentraties lichtpunten, worden misdrijven geregistreerd,” aldus nog Julia Schedler. “Daarbij kan tussen de criminaliteit en de verlichting echter geen relatie worden vastgesteld. In buurten met twee lichten per honderd voet werden zelfs meer misdrijven geteld dan wijken die over diezelfde afstand slechts één lichtpunt telden. Er kon anderzijds ook geen relatie worden vastgesteld tussen verlichting en gewelddadige criminaliteit. Het lijkt dus een misrekening dat meer verlichting automatisch tot een veiliger omgeving zal leiden. Dit wil niet zeggen dat verlichting niet kan helpen, maar blijken op zichzelf geen instrument om criminaliteit op te lossen.”

Lees Verder

15:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit |  Facebook |

06-04-17

Criminaliteit kost Mexico 1.335 dollar per inwoner

Geweld heeft in Mexico het voorbije jaar 18 procent van het bruto binnenlandse product vernietigd. Dat blijkt uit een rapport van het Mexican Institute for the Economy and Peace. Opgemerkt wordt dat de kost van de criminaliteit en geweld in Mexico is opgelopen tot 25.000 pesos of 1.335 dollar per hoofd van de bevolking. In een aantal regio’s, waar nog met grotere concentraties van criminaliteit moet rekening worden gehouden, lopen die kosten volgens het rapport nog veel hoger op. In de deelstaten Colima en Guerrero zou immers gewag moeten worden gemaakt van een kost van respectievelijk 66.500 pesos en 53.600 pesos.

“Geweld en criminaliteit creëren een last op de veiligheid van het land die door alle bewoners moet worden gedragen,” benadrukte Patricia de Obeso, coördinator van het Mexican Institute for the Economy and Peace. “Die kost komt bovendien neer op meer dan één maand salaris van de gemiddelde Mexicaanse werknemer.” Er wordt op gewezen dat criminaliteit niet enkel directe uitgaven - zoals investeringen van de overheid in veiligheidsdiensten en bestedingen van ondernemingen en particulieren aan veiligheidsmaatregelen - veroorzaakt, maar ook onrechtstreekse kosten - zoals het effect van criminaliteit op het imago van het land of het verlies van een broodwinner van het gezin - heeft.

“De Mexicaanse maatschappij moet zich afvragen of de investeringen in de strijd tegen het geweld en de drugshandel de voorbije tien jaar een echte impact hebben gehad,” betoogde de Obeso. “Misschien moet men gaan zoeken wat er echt gedaan moet worden om het niveau van de maatschappelijke vrede te verbeteren.” Daarbij werd opgemerkt dat de sociale vrede in Mexico het voorbije jaar met 4,3 procent in teruggevallen, nadat de twee jaar voordien een status-quo werd genoteerd. Er wordt vooral gewezen op de toename van het aantal moorden, waarbij vorig jaar 16,7 feiten per 100.000 inwoners moesten worden vastgesteld. Dat betekende een stijging met 18 procent tegenover het jaar voordien.

Wel wordt opgemerkt dat het niveau van de maatschappelijke vrede nog altijd 14 procent hoger lag dan zes jaar geleden, toen het geweld in de drugsoorlog van toenmalig president Felipe Calderon zijn hoogtepunt bereikte. Verder blijkt dat 60 procent van de moorden met een vuurwapen worden gepleegd. Daarbij moet volgens de Obeso ook aandacht worden besteed aan de band met de ondergrondse markt voor wapenhandel in de Verenigde Staten.

Lees Verder

19:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit |  Facebook |

01-04-17

Ook misdaad heeft minder zware ecologische voetafdruk

Ook de criminaliteit is milieuvriendelijker geworden. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Surrey naar de ecologische voetafdruk van de criminaliteit in Engeland en Wales tussen het midden van de jaren negentig en het midden van het lopende decennium. Daarbij kon volgens het rapport een duidelijk daling worden opgetekend. In het midden van de jaren negentig zou nog een jaarlijkse economische voetafdruk van ongeveer 7 miljoen ton koolstofdioxide zijn opgetekend, maar dat volume zou twee jaar geleden tot minder dan 3 miljoen ton zijn teruggevallen. Een deurslot blijkt de meest efficiënte maatregel om de ecologische voetafdruk van de criminaliteit te beperken.

“Er kon worden vastgesteld dat de milieugevolgen van de criminaliteit over een periode van twintig jaar met 62 procent is gedaald,” benadrukt onderzoeksleider Helen Skudder. “Dat komt overeen met een totale besparing van 54 miljoen ton koolstofdioxide.” Er kon volgens haar daarbij worden vastgesteld dat de milieukost over een periode van twintig jaar sterker is gedaald dan de criminaliteit. Bij het aantal misdrijven kon een daling met 30 procent worden gemeld, maar daarbovenop kon worden gemeld dat ook de ecologisch invloed van de individuele misdrijven zelf met gemiddeld 48 procent is afgenomen.

Vooral een beperking van de inbreuken in woningen en wagens zoud volgens het rapport een belangrijke impact hebben, aangezien er minder nood zou ontstaan om gestolen of beschadigde goederen te vervangen, waarbij een bijkomend productieproces moet worden opgestart. Door het aanbrengen van een deurslot kan volgens de onderzoekers de ecologische voetafdruk van de criminaliteit het meest worden beperkt. Vastgesteld werd immers dat een goed deurslot slechts een milieukost van 13 kilogram koolstofdioxide per gezin heeft. Daarmee is de milieukost van het slot tachtig keer goedkoper dan de impact van een inbraak. Ook raamsloten bleken nog altijd twintig keer goedkoper.

Inbraakalarmen bleken daarentegen weinig voordelen te bieden. "De plaatsing van een inbraakalarm bleek immers de bescherming te reduceren, terwijl ook van een hoge ecologische voetafdruk gewag moet worden gemaakt," aldus Helen Skudder. De meest optimale combinatie bleek te bestaan uit een deurslot en een raamslot, gekoppeld aan verlichting binnen en buiten de woning, aangestuurd door sensoren. Een combinatie van meerdere toepassingen zou daarentegen teveel doorwegen op de milieukost.Lees Verder

 

12:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit |  Facebook |

27-02-17

Groenaanleg instrument om criminaliteit te bestrijden

Groenaanplantingen en parken kunnen een instrument zijn om de criminaliteit in de stad terug te dringen. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de North Carolina University en de Clemson University naar de impact van de aanleg van de zogenaamde Bloomington Trail in de Amerikaanse stad Chicago. In de wijken rond de Bloomington Trail, een traject van 2,7 mijl voor wandelaars en fietsers dat werd aangelegd op de route van een oude spoorlijn, bleek de criminaliteit immers sneller te dalen dan in gelijkaardige buurten in andere delen van de stad. Er wordt echter wel gewaarschuwd dat de groenaanleg op zich niet voldoende is en er een gericht beleid noodzakelijk is.

“Er kon tijdens de eerste helft van dit decennium worden vastgesteld dat de criminaliteit langsheen de Bloomington Trail sneller is gedaald dan in andere gelijkaardige wijken van Chicago,” benadrukt onderzoeksleider Brandon Harris, socioloog aan de Clemson University. Vooral in wijken met lagere inkomens zou volgens de studie een sterke impact kunnen worden gemeten. Er kunnen volgens de onderzoekers verscheidene redenen worden aangegeven waarom natuurvoorzieningen criminaliteit kunnen helpen afremmen. Eerder al werd immers aangetoond dat natuurroutes de residentiële en commerciële activiteit van een wijk kunnen stimuleren en een grotere trafiek van mensen tot stand brengt, waardoor de criminaliteit uit de buurt kan worden weggeduwd.

Daarnaast wordt er echter op gewezen dat de route ook aanleiding zou kunnen zijn tot meer positieve interacties en een groter gevoel van samenhorigheidsgevoel in de wijk, waardoor bij de lokale bevolking ook een sterker gevoel van verantwoordelijkheid zou groeien. Er wordt wel opgemerkt dat alleen een impact op eigendomsmisdrijven kon worden opgetekend. Op geweld en wangedrag bleken de aanplantingen immers geen significante invloed te hebben. De onderzoekers wijzen er ook op dat niet alleen naar een aanwezigheid van natuur moet worden gestreefd, maar moet ook de nodige aandacht worden besteed aan het design en het gebruik.

Lees Verder

18:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit |  Facebook |

02-09-16

Informanten kunnen ook de speurders bijzonder veel kosten

Het gebruik van officieuze informanten bij de bestrijding van criminaliteit, kan weliswaar het onderzoek helpen en tot arrestaties leiden, maar kan de speurders ook met zware persoonlijke, professionele en organisatorische kosten confronteren. Dat staat in het boek ‘Speaking Truth to Power: Confidential Informants and Police Investigations’ van de Amerikaanse criminologen Dean Dabney van de Georgia State University en Richard Tewksbury van de University of Louisville op basis van een interview met meer dan een dozijn Amerikaanse politiekorpsen. Daarbij bleek volgens de onderzoekers de complexe aard van de wisselwerking tussen politie en informant.

Gezien de meerlagige realiteit van de drugshandel oefent de politie geregeld druk uit op bekende daders om informatie te verzamelen in ruil voor clementie of financiële beloningen. Uit ramingen blijkt dat een derde van alle opgeloste misdrijven gebruik heeft gemaakt van informanten. Dabney en Tewksbury merken op dat de agent zichzelf een outsider weet die moet vertrouwen op informanten om de nodige gegevens te verzamelen over criminele subculturen. Bovendien wordt het gebruik van informanten ook gestimuleerd omdat veel agenten op aantoonbare successen - zoals arrestaties en bekentenissen - worden geëvalueerd en afgerekend.

Dabney en Tewksbury onderkent vier types informanten. “In eerste instantie zijn er bronnen die ongewild informatie verstrekken tijdens een verhoor door de politie,” merken de auteurs op. “Daarnaast zijn er burgers met een maatschappelijk bewustzijn die met de politie wensen samen te werken om criminaliteit te bestrijden. Tenslotte zijn er echter ook criminelen die als contractuele informanten worden beschouwd en informatie verstrekken in ruil voor clementie voor hun eigen misdrijven en de professionele informanten die hun kennis voor financieel gewin aan de man brengen. Confidentiële informanten kunnen een belangrijke meerwaarde vormen voor een onderzoek.”

“Informanten kunnen vaak kennis aanbrengen die op geen enkele andere manier kan worden verkregen of uitzonderlijk grote inspanningen aan tijd en inzicht zou vergen,” zeggen Dabney en Tewksbury. “Er kunnen echter ook zware negatieve consequenties worden ervaren. Onder meer kunnen agenten een persoonlijke kost ervaren door de tijd en de aandacht die wordt vereist om informanten beheren en het risico dat die relatie een invloed zal hebben op hun persoonlijk leven. De relatie van een agent met een informant kan te persoonlijk worden. Daarnaast is er echter ook een professionele kost, zoals een gebrekkige betrouwbaarheid van de informatie of een incompetentie op de opdrachten uit te voeren.”

“Bovendien moet er ook rekening mee worden gehouden dat informanten de agenten zullen proberen te misleiden en zelf bij criminele activiteiten zijn betrokken,” zeggen de auteurs nog. “De toenemende afhankelijkheid van informanten kan het korps bovendien linken aan beruchte criminelen en kan een hypotheek leggen op de kwetsbare relatie tussen politie en gemeenschap. Hoewel informanten met aandacht en scepsis moeten worden benaderd, blijkt de praktijk door de politie echter beschouwd te worden als een cruciaal onderdeel van de opdracht.”

Lees Verder

17:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit |  Facebook |

26-06-16

Warm klimaat stimuleert gewelddadige criminaliteit

Een gebrek aan belangrijke verschillen tussen de verschillende seizoenen is een mogelijke verklaring voor een hogere frequentie van gewelddadige criminaliteit in warmere klimaatregio’s. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Ohio State University. De onderzoekers merken op dat het gedrag van de bevolking in belangrijke mate gestuurd wordt door cultuur, die een grote impact ervaart van het klimaat. Wel wordt opgemerkt dat de theorie nog door een aantal verdere studies moet worden bevestigd, maar konden alvast belangrijke aanwijzingen voor het verband worden geregistreerd.

Er is al langer vastgesteld dat rond de evenaar vaker gewelddadige feiten moeten worden geregistreerd dan in andere regio’s van de wereld. Tot nu toe werd daarbij opgemerkt dat warme temperaturen mensen oncomfortabel zouden maken en tot een grotere irritatie zou leiden, waardoor men agressiever zou worden. Maar dat geeft geen verklaring voor meer extreme daden zoals moord. Anderzijds werd opgemerkt dat warmere temperaturen mensen meer in open lucht laat leven, waardoor de kansen op conflictsituaties toenemen. Maar dat verklaart niet waarom er meer geweld kan worden opgetekend bij 25 graden Celsius dan bij 35 graden Celsius. In beide temperaturen leven mensen immers meer buitenshuis.

“Het verband tussen het warmere klimaat en het agressievere gedrag kan daarentegen worden gelinkt aan een gebrek aan variatie in de seizoenen,” zegt onderzoeksleider Paul van Lange, professor psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. “De combinatie van warmere temperaturen en weinig seizoensvariaties leiden immers tot een snellere levensstijl, waarbij ook minder aandacht wordt geschonken aan de toekomst en minder zelfcontrole noodzakelijk blijkt. Een beperkte variatie tussen de verschillende seizoenen maakt het immers minder noodzakelijk zich voor te bereiden op een andere levensstijl.”

“Door een sterke variatie in de seizoenen moet men zich immers voorbereiden op een koudere periode, onder meer door het aanleggen van voedselreserves of brandstofvoorraden of het vervaardigen van warme kledij,” stippen de onderzoekers aan. “Wanneer men zich daarentegen geen zorgen over de toekomst moet maken, geniet men een grotere vrijheid. Daardoor zal men een grotere oriëntatie op het heden vertonen en een snellere levensstijl laten optekenen. De bevolking is minder strikt met tijd, is minder geïnteresseerd in geboortecontrole en krijgt vroeger en meer kinderen. Door een lagere zelfcontrole dreigt men ook sneller geneigd te zijn met agressie en geweld op problemen te reageren.

Lees Verder

14:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaat, criminaliteit |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende