02-04-14

De midlife crisis is geen mythe

Het fenomeen van de midlife crisis is geen mythe. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de Universiteit van Melbourne naar de evolutie in het welzijnniveau van duizenden mensen in Australië, Groot-Brittannië en Duitsland gedurende meerdere decennia. De onderzoekers zeggen een duidelijke evolutie in het menselijk welzijn, dat zijn laagste punt bereikt rond de leeftijd van veertig tot tweeënveertig jaar, te hebben geïdentificeerd. De wetenschappers noemen het vooral interessant dat de resultaten over de drie onderzochte landen consistent blijven. Dat bevestigt volgens de onderzoekers het eeuwenoude vermoeden van een terugval van het menselijk geluk tijdens de middelbare leeftijd.

Lees Verder

17:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: midlife, crisis |  Facebook |

22-01-14

Economische crisis leidt tot grotere bezorgdheid voor gezondheid

Tijdens een economische crisis neemt bij de bevolking ook de bezorgdheid over de persoonlijke gezondheid toe. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de San Diego State University naar de opdrachten die tijdens de voorbije economische crisis in de zoekmachine van Google werden ingevoerd. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat tijdens een recessieperiode opmerkelijk meer vragen naar stress-gerelateerde gezondheidssymptomen konden worden geregistreerd dan op andere tijdstippen. Hoewel het volgens de wetenschappers niet mogelijk is de achterliggende motieven te achterhalen, wordt het waarschijnlijk geacht dat de betrokkenen met stress-symtomen werden geconfronteerd en daarover meer informatie wensen.

“Tijdens de voorbije recessie bleken opvallend veel Amerikanen online informatie gezocht te hebben over stress-gerelateerde symptomen,” zegt onderzoeksleider John Ayers, professior epidemiologie aan de San Diego University. De onderzoekers stelden onder meer vast dat het aantal zoekopdrachten rond hoofdpijn 41 procent hoger lager dan tijdens periodes zonder structurele economische problemen. Daarnaast werden ook belangrijke toenames opgetekend bij de zoekopdrachten rond hernia (37 procent), borstpijn (35 procent) en hartritmestoornissen (32 procent). Ook bij zoekopdrachten rond rugklachten, maagproblemen, gewrichtsaandoeningen en tandpijn werden significante stijgingen geregistreerd.

“De economische recessie heeft zich door stress ook mentaal in het lichaam vastgezet,” voert professor Ayers nog aan. “Uiteraard is werkloosheid een stresserende ervaring, maar ook vele actieve werknemers werden met een mentale druk geconfronteerd omdat ze vrezen hun baan te zullen verliezen.” De onderzoekers merken op dat gezondheidsautoriteiten door het opvolgen van gezondheid-gerelateerde zoekopdrachten dreigende epidemieën, zoals stress-gerelateerde borstpijn, snel kunnen identificeren en de nodige maatregelen kunnen nemen om de problemen aan te pakken. Deze werkwijze is volgens de onderzoekers sneller, goedkoper en efficiënter dan de traditionele opsporingsmethodes.

Professor Ayers merkt op dat de zoekmachines ook actief zouden kunnen bijdragen aan het bestrijden van de aandoeningen, onder meer door het aanbieden van links naar mogelijke online opties voor behandelingen. “Het internet kan een kostenbesparend platform zijn voor patiënten die weliswaar informatie over aandoeningen opzoeken, maar door hun beperkte financiële middelen geen behandeling kunnen overwegen," voegt hij eraan toe.

Lees Verder

13:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, crisis |  Facebook |

31-10-13

Crisismaatregel biedt grootste voordeel aan hogere hiërarchie

Strategieën die crisissen binnen bedrijven moeten afwenden, bieden een groter voordeel aan werknemers uit de hogere hiërarchische structuur van het bedrijf dan op lager gekwoteerde collega’s. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Indiana University en de University of Guelph. De onderzoekers voeren dan ook aan dat percepties over bedreigingen vaak tot gevolg hebben dat de bestaande machtsverhoudingen binnen de groep nog worden versterkt. Uit het onderzoek bleek immers dat proefpersonen bereid waren om het bedreigende karakter van een gebeurtenis te overdrijven, zodat ze hun machtspositie konden beschermen.

“Een crisissituatie kan een extra stimulans betekenen, waarbij tussen de werknemers vaak een grotere bereidheid tot samenwerking en zelfoppering kan worden opgemerkt,” merkt onderzoeker Stephan Benard, professor psychologie aan de Indiana University. “Het is al langer geweten dat groepen de neiging hebben om de rangen te sluiten wanneer er een crisissituatie of tegenstand opduikt, maar dat fenomeen blijkt echter ook een aantal potentiële nadelen in te houden. Een toenemend samenhorigheidsgevoel dat door dreigende crisissituaties wordt gestimuleerd, blijkt immers voor machtige groepsleden vaak aangegrepen te worden om hun positie te bestendigen en mogelijke concurrentie voor hun privéleges te ontmoedigen.”

“Werknemers die een bedreiging ervaren voor hun hogere hiërarchische positie, blijken potentiële gevaren te manipuleren om het gevaar voor hun geprivéligeerde machtssituatie af te wentelen,” stippen de onderzoekers aan. “Potentiële crisissituaties moeten dan ook overwogen worden benaderd. Enerzijds mag de mogelijke realiteit van de bedreiging niet worden onderschat, maar aan de andre kant moet men er zich ook bewust van zijn dat andere groepsleden een motief zouden kunnen hebben om de potentiële gevaren te overdrijven. Er mag echter niet altijd geponeerd worden dat crisissen voor superieuren een dekmantel vormen om hun posities te bestendigen.”

Lees Verder

12:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: crisis |  Facebook |

04-07-13

Hechte gemeenschappen zijn het best gewapend tegen crisissen

Gemeenschappen die een hechte band onderhouden en zich om anderen bekommeren, zijn beter in staat om met crisissen om te gaan en puren daaruit een hoger tevredenheidsgevoel. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of British Columbia. De Canadese onderzoekers verklaren die relatie door het feit dat de mens niet alleen een sociaal wezen is die dingen samen met anderen wil doen, maar ook ten voordele van anderen wil handelen. Het beleid moet volgens de onderzoekers dan ook maatregelen ontwikkelen die een dergelijk pro-sociaal handelen stimuleren.

Lees Verder

14:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gemeenschap, crisis |  Facebook |

03-06-13

Informatie-verspreiding goed waarschuwing voor naderende crisis

De verspreiding van informatie kan een vroeg waarschuwingssignaal vormen voor een dreigende crisis. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de Universiteit Amsterdam en ING Bank. De onderzoekers stelden vast dat de recente kredietcrisis werd voorafgegaan door een scherpe stijging in de uitwisseling van informatie in de grootste derivatenmarkt. De onderzoekers stellen dat de resultaten van de studie zouden kunnen worden gebruikt voor een waarschuwing die mogelijk maakt om drie tot zes maanden voor het uitbreken van een crisis in te grijpen.

Lees Verder

15:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: informatie, crisis |  Facebook |

16-12-12

Aandelencrisis leidt tot groter verloop in directiefuncties

Binnen het jaar na een aandelencrisis bij een onderneming blijkt 10 procent van de directeurs te zijn vertrokken. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Freshfields Bruckhaus Deringer. Het verloop van directeursfuncties binnen een bedrijf hangt volgens het rapport nauw samen met de mogelijkheden die de onderneming vindt om zich van een aandelencrisis te herstellen. Ondernemingen die er niet in slagen om hun aandelenkoers zes maanden na de crisis weer helemaal te herstellen, wordt een verloop van 15 procent opgetekend. Bij bedrijven die zich wel volledig kunnen herstellen, valt het verloop terug tot 4 procent. Gemiddeld dient volgens de consulent bij de directiefuncties binnen bedrijven rekening gehouden te worden met een jaarlijks verloop van 8 procent.

Lees Verder

15:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: aandelen, crisis, verloop |  Facebook |

29-01-12

Humanitaire crisissen worden snel weer vergeten

Wanneer mensen overwegen om bij humanitaire crisissen geld te doneren, reageren ze vaak op evenementen die hun onmiddellijke emoties raken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Colorado over donaties aan de organisatie Doctors Without Borders bij rampen zoals ondervoeding en ziektes zoals tuberculose in ontwikkelingslanden. De Amerikaanse onderzoekers stellen dat mensen reageren op gebeurtenissen die hen op dat ogenblik uit hun evenwicht brengen.

Onderzoeksleider Leaf Van Boven stelde vast dat proefpersonen na het bekijken van vijf films over dergelijk problemen bij het verdelen van een donatie van 100 dollar een onevenredig groot bedrag toekenden aan het laatste probleem dat hen werd voorgesteld. Wanneer echter na elke film gevraagd werd een bedrag te doneren, bleken de eerste onderwerpen het grootste gedeelte toegewezen te krijgen. Dat geeft volgens Van Boven aan dat mensen bij crisissen een onevenredig bedrag toewijzen aan gebeurtenissen die hun onmiddellijke emoties raken.

Professor Van Boven benadrukt dan ook dat liefdadigheidsorganisaties de grootste kans hebben om steun op te halen wanneer een crisis in het brandpunt van de belangstelling staat. Ook is het volgens de onderzoekers cruciaal om problemen in de belangstelling te houden. "Aanhoudende crisissen zoals hongersnood of genocides in Afrika, die niet constant op de eerste pagina's van het nieuws verschijnen, zullen het dan ook lastiger hebben om mensen in beweging te krijgen," waarschuwt hij.

11:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: crisis, donatie |  Facebook |