13-05-18

Crowdfunding toont een voorkeur voor vrouwelijke ondernemers

Mannen verzamelen bij risicokapitaal gemakkelijker financiële middelen voor de lancering van startups dan vrouwen, maar bij crowdfunding geldt het omgekeerde. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Indiana University, gebaseerd op een analyse van meer dan vierhonderd projecten op het crowdfunding-platform Kickstarter. Uit de studie blijkt volgens de onderzoekers in het algemeen dat het crowdfunding-publiek een groter vertrouwen heeft in vrouwelijke ondernemers. Het fenomeen biedt volgens de onderzoekers goede vooruitzichten voor de toekomst van het vrouwelijk ondernemerschap.

Lees Verder

15:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: crowdfunding |  Facebook |

26-03-18

Baskenland wereldwijd eerste lokale overheid met eigen crowdfunding-programma

In Spaanse Baskenland hebben de lokale autoriteiten een platform voor crowdfunding opgezet waarbij aan de burgers de mogelijkheid wordt geboden te investeren in startups die door de overheid werden geselecteerd. Daarmee is Bizkaia volgens experts de eerste lokale overheid in de wereld die voor investeringen in zijn bedrijfsleven beroep doet op de financiële reserves van zijn burgers. Bizkaia Crowdfunding, initiatiefnemer van het project, zegt dat het concept een aantal interessante voordelen biedt. Door de betrokkenheid van de lokale overheden, kan immers onder meer het vertrouwen van de investeerders worden versterkt omdat een aantal risico’s worden weggenomen.

“In het algemeen moet een investeerder bij crowdfunding met belangrijke financiële onzekerheden rekening houden,” benadrukt Bizkaia Crowdfunding. "Men moet er immers rekening mee houden dat men pas opbrengsten zal genereren op een ogenblik dat de onderneming naar de beurs gaat of wordt overgenomen. Bovendien is er ook het risico dat de onderneming het uiteindelijk toch niet haalt. Wanneer men van mening is dat de investering toch niet aan de persoonlijke verwachtingen voldoet, is het ook niet mogelijk op de aandelen op een secundaire markt van de hand te doen. Door de betrokkenheid van de overheid kunnen echter een aantal garanties worden geboden.”

“De projecten die mogelijk voor crowdfunding in aanmerking zouden kunnen komen, worden vooraf aan een strenge financiële en economische evaluatie onderworpen,” wordt er opgemerkt. “Dat moet een gedeelte van de druk op de investeerders wegnemen. Zij hoeven immers niet meer zelf de levensvatbaarheid of de geloofwaardigheid van de startup onderzoeken. Maar crowdfunding biedt ook aan de geselecteerde bedrijven, naast de toegang tot startkapitaal, een aantal interessante voordelen. Aan de overheid kan immers een som worden gevraagd die overeenkomt met het bedrag dat met de crowdfunding - met een limiet van 30.000 euro - is opgehaald.”

“Daarnaast wordt ook begeleiding aangeboden die de bedrijven de mogelijkheid moeten bieden hun groeidoelstellingen te halen,” zeggen de initiatiefnemers. “Daarmee wordt een andere aanpak gehanteerd dan bij de traditionele crowdfunding-platformen zoals Kickstart en Crowdcube, die zich terugtrekken op het ogenblik dat het geld is opgehaald. De overheid gedraagt zich hier als een partner van de startup.” Bovendien wordt opgemerkt dat de overheid slechts een commissie van 1 procent aanrekent, terwijl de traditionele crowdfunding-platformen met tarieven van minstens 3 procent werken.

Crowdfunding Bizkaia is van start gegaan met vier startups, terwijl nog eens een even groot aantal projecten in voorbereiding is. Bedoeling is om jaarlijks tien tot twaalf projecten te lanceren. Geraamd wordt dat een dertigtal startups zich zullen melden.

Lees Verder

19:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: crowdfunding |  Facebook |

10-03-17

Investeerder in crowdfunding wordt merkadvocaat

De succeskansen van crowdfunding-projecten worden niet beïnvloed door het opgehaalde budget, maar kunnen wel worden ingeschat aan de hand van het volume beleggers. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de North Carolina State University op basis van een analyse van meer dan duizend succesvolle campagnes op het crowdfunding-platform Kickstarter. De onderzoekers zeggen te erkennen dat crowdfunding een belangrijk instrument voor innovatie kan zijn, maar ze voegen eraan toe dat de ondernemers moeten beseffen dat het initiatief niet louter een financiële oefening is en beleggers een belangrijke bijdrage kunnen leveren tot een succesvolle marktintroductie.

“Veel initiatiefnemers zien in crowdfunding een manier om geld in te zamelen voor hun commerciële projecten, maar in werkelijkheid lijken deze platformen vooral een kanaal om een community te creëren die de bekendheid van een product kan versterken,” benadrukt onderzoeksleider Michael Stanko, professor marketing aan de North Carolina State University. “De studie toonde dat het opgehaalde geld uiteindelijk geen impact heeft op het uiteindelijk succes van het gelanceerde product op de commerciële markt. Crowdfunders die grote kapitalen konden ophalen, bleken geen grotere kans te hebben hun doelstellingen op het gebied van omzet of winst te realiseren dan collega’s die met kleinere budgetten moesten werken.”

“Er moet ook worden vastgesteld dat de winstmarges op voororders meestal veel kleiner zijn dan de crowdfunding-ondernemers verwachten,” zegt professor Stanko nog. “Vertragingen zijn gewoon. De omzet uit de voororders blijkt meestal onvoldoende om de inkomsten uit de crowdfunding te gebruiken voor de grote commerciële lancering - onder meer door een verhoging van de reclame-bestedingen - te kunnen verzamelen. Projecten die een groter crowdfunding-budget verzamelden dan oorspronkelijk was verhoopt, bleken zich bovendien in de toekomst minder op verdere innovatieve ideeën toe te spitsen. Vaak vergen de voororders zoveel aandacht en inspanning, dat er voor volgende ideeën geen tijd overblijft.”

“Daarentegen blijkt het aantal inschrijvingen wel een impact te hebben op de succeskansen,” getuigt Michael Stanko. “Naarmate de crowdfunding-campagne meer geïnteresseerden aantrekt, neemt de kans toe dat de financiële doelstellingen voor de productlancering op de commerciële markt kunnen worden gehaald. Daarbij kon worden vastgesteld dat vele beleggers zich als een promotor van het bedrijf en het product manifesteren, waardoor de bekendheid wordt gestimuleerd. Bovendien werd opgemerkt dat deze beleggers ook bereid blijken om positieve feedback te bezorgen, waardoor het product of de dienst verder kunnen worden verbeterd.”

Lees Verder

12:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: crowdfunding |  Facebook |

09-04-13

Wereldwijde crowdfunding haalt dit jaar ruim 5 miljard dollar op

Crowdfunding, waarbij startups de mogelijkheid krijgen om kapitaal op te halen bij kleine investeerders op het internet, heeft wereldwijd het voorbije jaar een bedrag van 2,7 miljard dollar verzameld. Dat betekent een stijging met 81 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van consulent Massolution. Er wordt nog opgemerkt dat Noord-Amerika en Europa het voorbije jaar meer dan 95 procent van de wereldwijde markt vertegenwoordigden.

De onderzoekers merken op dat donaties en rewards het voorbije jaar een stijging met 85 procent tot 1,4 miljard dollar hebben laten optekenen. Crowdfunding op basis van leningen kende een toename met 111 procent tot 1,2 miljard dollar. De meer gereglementeerde equity crowdfunding kende een groei met 30 procent tot 116 miljoen dollar. Carl Esposti, chief executive van Massolution, zegt te verwachten dat crowdfunding, onder meer door een grotere regelgevende soepelheid, dit jaar wellicht de grens van 5 miljard dollar zal overschrijden.

Er wordt nog opgemerkt dat in Noord-Amerika vorig jaar een bedrag van 1,6 miljard dollar aan crowdfunding werd opgehaald. Dat betekende een stijging met 105 procent tegenover het jaar voordien. In Europa werd een groei met 65 procent tot 945 miljoen dollar geregistreerd. Ongeveer 30 procent van alle investeringen waren bestemd voor sociale of filantropische projecten. Zakelijke initiatieven boekten een aandeel van 16,9 procent. Films en beeldende kunsten ontvingen 11,9 procent van de budgetten. Muziek had een aandeel van 7,5 procent.

Lees Verder

18:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: crowdfunding |  Facebook |

20-05-12

Crowdfunding haalt bijna 1,5 miljard dollar op

Crowdfunding heeft het voorbije jaar wereldwijd 1,47 miljard dollar opgehaald. Dat betekent een stijging met 72 procent tegenover het jaar voordien. Tegenover drie jaar geleden, toen een bedrag van 530 miljoen dollar werd opgehaald, is er sprake van nagenoeg een verdrievoudiging. Dat blijkt uit een rapport van het bureau Massolution. Dit jaar wordt een verdere verdubbeling tot 2,8 miljard dollar in het vooruitzicht gesteld. Volgens Massolution zijn er op dit ogenblik wereldwijd 452 crowdfunding-platformen actief. Voor volgend jaar wordt rekening gehouden met 536 platformen.

Lees Verder

10:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: crowdfunding |  Facebook |

26-02-12

Stripauteur boekt nieuw record op crowdfunding-project Kickstarter

Stripauteur en illustrator Rich Burlew heeft een bedrag van ruim 1 miljoen dollar opgehaald via de crowdfunding-website Kickstarter. Door die financiële ondersteuning kan Burlow zijn comic in eigen beheer uitgeven. In totaal doneerden 14.952 fans een bedrag aan de stripauteur. Daarmee realiseerde Burlew de grootste kapitaaloperatie en het grootst aantal donateurs uit de geschiedenis van Kickstarter, een platform waar ideeën kunnen worden aangeboden om financiële steun bij het publiek op te halen.

De fantasie-strip 'The Order of The Stick' van Rich Burlew debuteerde negen jaar geleden. Een groot deel van de strip is gratis online te bekijken. Zeven jaar geleden begon Burlew echter onderdelen van de strip uit te geven op papier, maar de kosten van het drukken bleken te hoog. Daarom wendde hij zich enkele jaren later tot de website Kickstarter. Burlew denkt dat het succes van de kapitaalronde te danken is aan het gratis aanbieden van het materiaal.

"Veel mensen nemen waarschijnlijk niet de moeite om geld te investeren in een project dat ze niet kennen, behalve wanneer men een enorme marketing-afdeling of een groot bedrijf achter zich heeft," voert Rich Burlew aan. "Wanneer men het materiaal gratis weggeeft, kunnen mensen zich een mening vormen over het werk. Indien ze ervan houden, zijn ze ook bereid om er geld in te investeren." Burlow werd daarbij vooraf gegaan door Elevation Dock en Double Fine Adventure.

13:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kickstarter, crowdfunding, rich burlew |  Facebook |