15-03-10

Cultureel jaar levert positief eindresultaat op voor Liverpool

De Engelse stad Liverpool heeft duidelijk vruchten geplukt van zijn status als Europese culturele hoofdstad twee jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van de Liverpool University. Daarbij wordt onder meer aangevoerd dat het culturele jaar 9,7 miljoen bezoekers heeft aangetrokken. Dat is een stijging met 34 procent tegenover een gemiddeld jaar. Bovendien heeft het gebeuren volgens het rapport de lokale economie 753,8 miljoen pond sterling opgeleverd. Verder blijkt dat de mediaverslaggeving over het culturele leven van Liverpool is verdubbeld, terwijl voor het eerst in verscheidene decennia op het vlak van sociale berichtgeving meer positieve dan negatieve verhalen werden gepubliceerd. Bovendien geeft 85 procent van de lokale bevolking toe dat het door het culturele jaar in Liverpool aangenamer was om te leven dan voordien.

"Het culturele jaar in Liverpool is door de critici misschien niet op een onverdeeld applaus onthaald, maar heeft de economie toch een belangrijke injectie gegeven," aldus de Britse krant The Guardian. "Onderzoeksleider Beatriz Garcia stelt dat de algemene opinie over Liverpool was gebaseerd op een gedateerde beeldvorming, gaande van de positieve percepties rond The Beatles in de jaren zestig tot de sociale aftakeling in de jaren tachtig. Door het culturele jaar werd er volgens haar echter een veel rijker beeld gecreëerd van de stad, die daarbij naar buiten kon treden als een moderne lokatie met vele facetten en een cultureel leven dat veel verder reikt dan muziek en voetbal. Het enthousiasme rond het gebeuren heeft echter ook tot onrealistische verwachtingen geleid, terwijl er in de aanloop naar het culturele jaar ook veel onzekerheid heerste."

De onrealistische verwachtingen zorgden ervoor dat vele residenten en belanghebbenden er volgens Garcia vanuit gingen dat de status van culturele hoofdstad op zijn eentje het onevenwicht tussen Liverpool en andere Britse steden - gaande van de werkloosheid tot een laag inkomensniveau en een zwakke gezondheidszorg - zou wegwerken. Er wordt wel aan toegevoegd dat de culturele sector jaarlijks 10 procent meer bezoekers kon aantrekken. Verder wordt opgemerkt dat 99 procent van de bezoekers de algemene sfeer in Liverpool waardeerden en 97 procent zich ook gastvrij ontvangen voelde. Bij de lokale bevolking was er in de aanloop naar het culturele jaar volgens Garcia een gemengde opinie over het gebeuren, waarbij onder meer gevreesd werd dat de buitenwijken en de gewone bevolking weinig zouden kunnen meegenieten. Die opinie werd in de loop van het culturele jaar volgens Garcia echter opmerkelijk positiever.

16:18 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: liverpool, culturele hoofdstad |  Facebook |