29-10-16

Berichten populaire cultuur instrument voor sociale verandering

De verslaggeving over de populaire cultuur kan een instrument voor sociale verandering zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University at Buffalo. Opgemerkt wordt dat celebrity-berichtgeving de voorbije vier decennia een duidelijke impact heeft gehad op de visies van het traditionele Amerikaanse gezin. Daarbij wordt onder meer gewezen op de grotere tolerantie tegenover onder meer buitenechtelijke kinderen, maar ook naar de impact die de berichtgeving over de preventieve borstamputatie van actrice Angelina Jolie op de vrouwelijke bevolking heeft gehad.

Onderzoeksleider Hanna Grol-Prokopczyk, professor sociologie aan de Universiteit van Buffalo, analyseerde bijna vierhonderd reportages van het tijdschrift People sinds het midden van de jaren zeventig. "Academici spotten vaak met celebrity-nieuws, maar er zijn heel wat aanwijzingen dat de populaire cultuur een grote impact kan hebben op de veranderende normen en een heel groot bereik kan laten blijken,” zegt Grol-Prokopczyk. "Beroemdheden hebben niet de gewoonte zich te verontschuldigen wanneer ze buiten het huwelijk zwanger zijn geraakt. Maar ook het gezinsmodel verandert. Vroeger zorgde men ervoor te trouwen voor de baby geboren werd, maar dat is na de eeuwwisseling veranderd.”

De eerste getuigenis over het ongehuwde moederschap werd geregistreerd in het midden van de jaren zeventig en was afkomstig van actrice Goldie Hawn, die nog wel liet verstaan met de vader te zullen huwen tegen de baby zou worden geboren. Dat was op het einde van de jaren tachtig ook nog het geval bij Melanie Griffith. Daarmee leken de actrices het publiek nog wel gerust te willen stellen dat alles wel in orde zou komen. Dat model begon echter te veranderen in de jaren negentig, toen in veel gevallen geen beloftes van een toekomstige formele band met de vader meer konden worden geregistreerd. Ook dat ouderschap werd gepresenteerd als gelukkige en moreel probleemloze gebeurtenissen.”

Hanna Grol-Prokopczyk herinnert ook aan de impact van de getuigenis van Angelina Jolie over haar preventieve mastectomy. “Een enquête enkele weken later toonde aan dat 74 procent van de Amerikanen op de hoogte waren van de ingreep en de beslissing van de actrice,” zegt de onderzoekster. “Die impact werd al snel bekend als het Angelina-effect, waaruit blijkt dat de beslissingen van celebrity’s het denkpatroon van de bevolking kan veranderen.” Anderzijds moet volgens Grol-Prokopczyk ook worden verwezen naar Jodie Foster en Rosie O’Donnell, waar het alleenstaand moederschap aan bod kwam, maar oorspronkelijk geen enkele verwijzing kon worden gevonden van een lesbische relatie.

“People toonde zich bijzonder traag bij het aanvaarden van lesbische ouders,” zegt de onderzoekster. “Dit voorbeeld maakt duidelijk dat de mediaverslaggeving over celebrities niet altijd in staat is een stigma te doorbreken of verandering te stimuleren.”

Lees Verder

13:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur |  Facebook |

25-02-16

Neanderthaler uitgestorven door menselijke culturele superioriteit

Het uitsterven van de neanderthaler was hoofdzakelijk te wijten aan de menselijke culturele superioriteit. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Stanford University in de Verenigde Staten en de Meiji University in Japan. Eerder onderzoek bracht aan het licht dat neanderthaler-populaties gedurende honderdduizenden jaren ongestoord in Europa hebben geleefd. Ongeveer 45.000 jaar later verscheen echter de moderne mens, een migrant met Afrikaanse origines, in de Europese regio. Amper vijfduizend jaar later was de neanderthaler volledig verdwenen. Er worden verscheidene redenen voor het fenomeen naar voor gebracht, maar nu wordt daaraan ook een culturele factor gevoegd.

“Sommige theorieën geven aan dat de moderne mens drager zou zijn geweest van ziektes die dodelijk bleken voor de neanderthalers,” zeggen de onderzoekers William Gilpin, Marcus Feldman en Kenichi Aoki. “Andere studies voeren aan dat de neanderthaler door de moderne mens is uitgemoord. Tenslotte wordt opgemerkt dat de neanderthaler niet in staat is geweest om zich aan het veranderende klimaat aan te passen. Er kunnen echter belangrijke aanwijzingen worden gevonden dat de neanderthalers door een culturele kloof ten dode waren opgeschreven. De culturele voordelen van de moderne mens zouden zo groot zijn geweest dat het voor de inferieure groep onmogelijk zou zijn geweest te overleven.”

“De culturele superioriteit van de moderne mens bleek ook opgewassen te zijn tegen het numerieke overwicht waarop de neanderthalers oorspronkelijk konden terugvallen,” zeggen de onderzoekers nog. “Naarmate de dominantie van de moderne mens groeide, nam bovendien zijn culturele overwicht ook nog verder toe. Culturele vooruitgang kan wellicht gekoppeld worden aan technologische innovatie. Daardoor zou de moderne mens mogelijk gemakkelijker de hand hebben kunnen leggen dan de neanderthaler.”

“Toch blijft er een belangrijk raadsel over,” zeggen de onderzoekers. “Men zou hebben kunnen verwachten dat de neanderthaler op zijn minst de superieure technologie van de vroege mens zou kopiëren wanneer duidelijk werd dat daaruit belangrijke voordelen konden worden gehaald. Om één of andere reden is dat echter niet gebeurd.”

Lees Verder

16:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: neanderthaler, cultuur |  Facebook |

05-09-14

Economische ontwikkeling heeft negatieve impact op bedreigde talen

Economische ontwikkeling kan een negatieve impact hebben op de overlevingskansen van een aantal bedreigde talen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Cambridge. De onderzoekers merken op dat vele bevolkingsgroepen bij een economische ontwikkeling gedwongen wordt om de dominante taal van een regio te adopteren om te vermijden dat men economisch en politiek alle verdere toekomstkansen zou verliezen. Omdat de economische ontwikkeling vaak achtergebleven gebieden van minderheden helemaal ontvolkt, lopen bedreigde talen volgens de onderzoekers een groter risico om helemaal uit te doven.

“De wereldwijde taaldiversiteit kent een snelle achteruitgang,” zegt onderzoeksleider Tatsuya Amano, docente natuurbehoud aan de University of Cambridge. “Ongeveer 25 procent van de talen zijn met uitsterven bedreigd. Het onderzoek toonde aan dat economische ontwikkeling een belangrijke factor is in het verdwijnen van talen. In Alaska kent een taal zoals het Upper Tanana nog door minder dan vijfentwintig mensen gebruikers. Ook in Europa staan talen zoals het Ume Sami in Scandinavië of het Auvergnat in Frankrijk onder bijzonder zware druk. Er moeten dan ook gerichte inspanningen worden gedaan om het voortbestaan van dit cultureel erfgoed te garanderen.”

"Naarmate de economie van een natie groeit, blijkt één taal vaak overheersend te worden in het politiek en educatief systeem van het land,” verduidelijkt professor Amano. “De bevolking wordt gedwongen om die dominante taal te adopteren om een economische en politieke uitsluiting te vermijden. Onder meer in Nepal wordt het Bahing nog door een achttal mensen gesproken, maar ook in tropische landen kennen vele talen een snelle achteruitgang. De betrokken regio’s werden de voorbije periode allemaal gekenmerkt door een snelle economische groei.” Het Welsh in Groot-Brittannië is volgens Amano een goed voorbeeld van efficiënte initiatieven om het behoud van de taal in de toekomst te garanderen.

Daniel Kaufman, directeur van de Endangered Language Alliance, merkt op dat geografische factoren in de taalkunde overschaduwd worden door sociale, politieke en economische tendensen. “De taalkundige diversiteit werd oorspronkelijk bepaald door een geografische omgeving, maar dat patroon wordt vervangen door een systeem dat gestuurd wordt door het beleid en economische omstandigheden,” merkt hij op. “De geografische pijler is een gegeven uit het verleden. Locatie is niet langer een element in de ontwikkeling van de taal. Het economisch aspect zorgt er echter voor dat de centra van bepaalde talen door emigratie volledig dreigen weggevaagd te worden.”

Lees Verder

17:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur |  Facebook |

03-02-14

Economie en cultuur hebben slaap van werknemer uitgehold

Economie en cultuur hebben ervoor gezorgd dat een belangrijk deel van de Amerikaanse arbeidsbevolking te lijden heeft aan een overdreven werkdruk en een tekort aan nachtrust. Dat voert Alan Derickson, professor arbeidsgeschiedenis aan de Pennsylvania State University, in zijn boek 'Dangerously Sleepy' aan. De auteurs merkt op dat de Amerikaanse bevolking heeft geleerd om slaap te vereenzelvigen met luiheid, zelfs al dreigt daardoor de gezondheid en veiligheid ondergraven te worden. Derickson voegt er aan toe dat de mens het enige wezen op de wereld lijkt te zijn dan vrijwillig zijn slaap opoffert. Het uithollen van de nachtrust heeft zich volgens de wetenschapper gradueel in de Amerikaanse cultuur genesteld.

“Al bij de vroegste Amerikaanse filosofen, zoals Benjamin Franklin, werd aan arbeid een bijzonder grote ethische waarde gekoppeld,” voert Alan Derickson aan. “Die waarde kreeg nog een grotere nadruk door de industriële revolutie. Vele moderne bedrijven konden immers niet op een eenvoudige manier worden stilgelegd, waardoor een noodzaak ontstond aan een arbeidspopulatie die het machinepark gedurende vierentwintig uur per dag operationeel kon houden. Naarmate het productieproces kapitaalintensiever werd, diende er bovendien ook voor gezorgd te worden dat de infrastructuur een maximaal productieniveau bereikte.”

Onder meer de staalproductie en de papierindustrie waren volgens professor Derickson pioniers in het streven naar een continue productie. “Maar tijdens de industriële revolutie dienden ook de eerste veiligheidsproblemen en ongevallen tengevolge van slaapgebrek optetekend te worden,” merkt de onderzoeker op. “Honderd jaar geleden al werden de eerste wetenschappelijke studies naar voor gebracht waarin de relatie tussen lange arbeidsdagen en het aantal werkongevallen werd aangetoond. Sindsdien wordt echter steeds meer duidelijk dat slaapgebrek ook met een aantal andere gezondheidsproblemen, zoals cardiovasculaire aandoeningen en chronische vermoeidheid, in verband kan worden gebracht.”

Professor Derickson merkt op dat een aantal industriële leiders in de twintigste eeuw niet alleen een korte slaap propageerden, maar ook instrumenten creëerden om de slaapbehoefte op te vangen. “Thomas Edison, die zelf beweerde slechts twee uur slaap per dag nodig te hebben, creëerde met de elektrische verlichting een efficiënt hulpmiddel om fabrieken dag en nacht te laten draaien,” zegt de auteur. “Die ontwikkeling vormde de basis voor het ploegenstelsel. Edison wordt dan ook de vader van de nachtploeg genoemd. De modernisering van de maatschappij heeft de aanval op de nachtrust echter ook niet laten afzwakken. Die strijd gaat ook vandaag nog verder. Vele internet-pioniers staan bekend voor hun marathon-programmeersessies.”

“Maar ook andere sectoren, zoals gezondheidszorg en transport, worden met slaaptekort geconfronteerd,” zegt Derickson nog. “Het is echter duidelijk dat een gebrek aan slaap en oververmoeidheid belangrijke consequenties kunnen hebben voor de veiligheid. Niet alleen de werknemer zelf, maar ook het ruimere publiek worden met die problemen geconfronteerd.” De onderzoeker zegt nog dat de mens door het gebruik van geneesmiddelen en andere strategieën om de slaap te reguleren, het enige wezen op aarde is dat inspanningen doet om zichzelf van zijn rust te beroven.

Lees Verder

11:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economie, cultuur, slaap |  Facebook |

11-01-14

Cultuur belangrijk voor relatie tussen bedrijf en consument

Consumenten voelen zich meer vertrouwd met een verkoper uit dezelfde etnische groep. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Texas bij nagenoeg driehonderd Amerikaanse klanten van blanke, Aziatische en Latijns-Amerikaanse herkomst van een financieel dienstenbedrijf. De onderzoekers stelden daarbij vast dat consumenten van Aziatische en Latijns-Amerikaanse herkomst een groter belang hechten aan het ras van de verkoper dan blanke klanten. Het onderzoek toont volgens de onderzoekers duidelijk aan dat cultuur een belangrijke functie heeft in de interactie tussen bedrijven en hun klanten.

Lees Verder

12:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur, verkoper |  Facebook |

01-01-14

Managers moeten zich aanpassen aan lokale culturen

Westerse managers die in andere regio’s van de wereld werken, moeten hun leiderschapsstijl aanpassen aan de cultuur van het gastland. Dat is de conclusie van een onderzoek van het European Agency for Safety and Health at Work (EU-Osha) in Nederland, België en Litouwen. De onderzoekers stellen dat culturele verschillen door de globalisering steeds belangrijker worden voor organisaties die in verschillende regio’s actief zijn. Wanneer het management zich bereid toont zich aan te passen, zullen volgens de onderzoekers misverstanden en conflicten tussen leidinggevenden en hun medewerkers gemakkelijker kunnen worden vermeden en daardoor ook de efficiëntie van het leiderschap worden verbeterd.

“Een efficiënt diversteits-management is cruciaal om een brug te kunnen slaan tussen de verschillende culturen binnen een internationale organisatie,” merken de onderzoekers op. “Trainingen rond leiderschap en communicatie moeten dan ook bekijken welke strategieën cultureel de meest positieve impact zullen realiseren. Dat geldt echter niet alleen voor het management, maar ook voor andere teamleden. De combinaties van culturele en individuele verschillen en regelgeving op nationaal niveau zijn immers eindeloos. Er moet dan ook de nadruk worden gelegd op elementen die de onderlinge communicatie tussen verschillende culturen bevorderen.”

Daarbij moet volgens het rapport vooral aandacht worden besteed aan een culturele empathie en een open mentaliteit, maar ook aan de capaciteit om sociaal initiatief te nemen, gekoppeld aan een emotionele stabiliteit en een grote flexibliteit. “Het ontwikkelen van leiderschap kan de belangrijkste strategie vormen om potentiële problemen te vermijden,” merken de onderzoekers op. “Werkgevers moeten een inclusieve werkomgeving creëren, waarin mensen met een verschillende achtergrond respect en erkenning ervaren. Binnen een culturele diverse groep is het immers minder gemakkelijk om een gevoel van eenheid te creëren dan in de homogene omgeving.”

Lees Verder

11:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: management, cultuur |  Facebook |

07-10-13

Waarden en cultuur cruciaal element bij aanwervingen

Het is voor bedrijven bijzonder moeilijk om bij de rekrutering kandidaten te selecteren die de gewenste waarden en cultuur tentoon spreiden. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Independent bij Britse personeelsverantwoordelijken. De onderzoekers stelden vast dat voor 31 procent van de respondenten gepaste waarden en cultuur de grootste uitdaging vormde bij het aanwerven van nieuwe medewerkers, gevolgd door het inschatten van de toekomstige behoefte aan vaardigheden (20 procent) en de planning voor opvolging (12 procent). Volgens 67 procent zijn culturele compatibiliteit en waarden even belangrijk als de aangeboden vaardigheden.

Lees Verder

15:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rekrutering, waarden, cultuur |  Facebook |

Ontmoeting met andere culturen creëert behoefte aan identiteit

Ontmoetingen met andere culturen creëren de noodzaak om een eigen identiteit en tradities uit te bouwen. Dat is de conclusie van een studie van het onderzoeksprogramma Kultrans naar confrontaties tussen Europa en Azië op het einde van het negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw. De onderzoekers stelden vast dat westerse identiteit en waarden werden gevormd door de ontmoeting met andere culturen. De wetenschappers merken op dat de westerse gemeenschap tot op dat ogenblik de menselijke beschaving vereenzelvigden met de eigen levenswijze, maar stellen dat ook Azië op dat ogenblik het leiderschap van de westerse waarden leek te erkennen.

Lees Verder

15:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur, identiteit |  Facebook |

30-06-13

Films en songs bouwen op een evolutionaire basis

Culturele producten hebben een belangrijke evolutionaire basis. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de Concordia University. De Canadese onderzoekers dat er weinig in het consumptie-gedrag volledig kan worden doorgrond zonder naar evolutionaire factoren te kijken. De wetenschappers verwijzen daarbij naar de cruciale basisbeginselen van overlevingsdrang, reproductie, partnerselectie en wederzijds altruïsme. Die vier elementen vormen volgens de onderzoekers de basis van het merendeel van de filmproducties en songs.

"Hollywood brengt steeds opnieuw films rond oorlogen, romantiek, familieruzies en heroïsche daden op de markt," merkt onderzoeksleider Gad Saad, professor marketing aan de Concordia University, op. "Dat is echter geen aanwijzing van creatieve luiheid, maar wel het gevolg van een evolutionair bestel. Hetzelfde fenomeen kan men terugvinden in de popmuziek, waar thema's vaak draaien rond het tonen van materiële weelde en het vinden van de geschikte partner."

"Romans, popsongs en films komen altijd terug op de Darwiniaanse thema's van overlevingsdrang, reproductie, partnerkeuze en altruïsme," voert professor Saad nog aan. "Romans, popsongs, films en talloze andere culturele producten vormen een rechtstreeks venster op de biologische menselijke natuur. Om commercieel succes te hebben, moeten culturele producten dan ook content proberen te bieden die kan worden gekaderd in de evolutie van de menselijke natuur."

Lees Verder

10:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur, evolutie |  Facebook |

28-05-13

Snelle klimaatverandering heeft basis gelegd voor menselijke cultuur

De opkomst van een aantal basiselementen van de menselijke cultuur kan worden gelinkt aan een periode van snelle klimaatverandering. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cardiff University, het Natural History Museum in Londen en de University of Barcelona. De onderzoekers merken op dat de snelle klimaatverandering in het Stenen Tijdperk tussen tachtigduizend en veertigduizend jaar geleden gepaard ging met een aantal belangrijke verschuivingen in de menselijke cultuur.

Lees Verder

17:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaatverandering, cultuur |  Facebook |

18-05-13

Cultuur speelt belangrijke rol in smaakvoorkeuren

Smaakvoorkeuren worden ook geografisch bepaald. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan het Leibniz Institute for Prevention Research and Epidemiology uit Bremen in acht verschillende landen. De onderzoekers stellen dat algemeen wordt aangenomen dat kinderen in het algemeen een voorkeur voor suikers en vetten delen, maar dat blijkt volgens de wetenschappers in praktijk niet het geval te zijn. De smaak van kinderen wordt volgens de onderzoekers dan ook mee cultureel beïnvloed. Wel wordt aangevoerd dat de voorkeur voor suikers en vetten toeneemt naarmate de kinderen ouder worden.

Lees Verder

10:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur, smaak |  Facebook |

18-10-12

Verkiezingscampagnes zeggen vooral veel over Amerikaanse cultuur

De Amerikaanse presidentiële verkiezingscampagnes zeggen evenveel over de cultuur van de Verenigde Staten als over de kandidaten zelf. Dat zegt Michael Lempert, antropoloog aan de University of Michigan. Het zegt volgens hem veel over de Amerikaanse cultuur dat er zoveel aandacht wordt besteed aan de kledij, de gebaren en haarsnit van presidentiële kandidaten en hun prestaties tijdens grote theatrale situaties, zoals televisiedebatten. Er kan volgens Lempert een duidelijke link worden gelegd met het roofdierachtige voyeurisme dat de obsessie van de Amerikaanse cultuur met celebrities typeert.

Lees Verder

18:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verkiezing, politiek, cultuur |  Facebook |

04-07-12

Britse musea lijden zwaar onder doorgevoerde budgetbeperkingen

Britse galerijen en musea moeten massaal hun activiteiten terugschroeven omwille van de doorgevoerde overheidsbesparingen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Britse Museums Association. De onderzoekers stelden dat 22 procent van alle ondervraagde organisaties hun sites gedurende de voorbije twaalf maanden geheel of gedeeltelijk hebben moeten sluiten. Marc Taylor, directeur van de Museums Association, voegt er aan toe dat er ook niet snel een verbetering in de situatie moet worden verwacht. Er zijn immers geen signalen dat er opnieuw meer middelen ter beschikking zullen komen. Eerder moeten volgens hem verdere budgetbeperkingen worden verwacht. Taylor voegt er aan toe dat vooral kleinere en lokale musea door de maatregelen worden getroffen en het in de toekomst wellicht bijzonder moeilijk zullen hebben om de deuren opnieuw te openen.

Lees Verder

16:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: musea, cultuur |  Facebook |

14-06-12

Omvang van land bepaalt culturele diversiteit bevolking

De vorm van landen blijkt een belangrijke impact te hebben op de culturele diversiteit. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Stanford University. De onderzoekers stelden vast dat landen met een brede vorm, zoals Mongolië en Turkije, relatief weinig verschillende talen kennen. Landen met een smalle vorm, zoals Peru of Chili, kennen volgens de onderzoekers daarentegen een grotere taalkundige diversiteit. Een reden voor dat verschil moet volgens de onderzoekers wellicht worden gezocht in de afstand tegenover de evenaar. Landen met een brede vorm hebben overal ongeveer een identieke afstand tegenover de evenaar en kennen dus in grote mate ook een uniform klimaat.

Lees Verder

17:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur, diversiteit |  Facebook |

06-04-12

Cultuur belangrijker dan genen voor menselijke soort

De culturele invloeden hebben een grotere impact op het succes van de menselijke soort dan de genen. Dat is de conclusie van een rapport van onderzoekers aan de University of Reading. De onderzoekers stellen dat de dieren beperkt zijn tot het milieu waarvoor hun genen hen geschikt hebben gemaakt, terwijl de mensheid zich op cultureel niveau heeft kunnen aanpassen aan verschillende omgevingen in plaats van te hoeven wachten op het tragere tempo van de genetische evolutie.

Lees Verder

12:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur, genetica |  Facebook |

27-02-12

Nomadenstammen cruciaal voor opkomst Euraziatische culturen

Prehistorische nomadenstammen hebben de oudste Europese en Aziatische culturen de kans geboden om zich aan elkaar op te trekken. Op die manier leerden deze culturen brons te vervaardigen en paarden te temmen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Washington. De stammen gaven volgens de Amerikaanse onderzoekers stapsgewijs nuttige informatie aan elkaar door, zoals technieken voor metaalbewerking of de bouw van rijtuigen.

"De ruitervolkeren van de Euraziatische steppen worden vaak afgeschilderd als agressieve groepen die uit hun mobiliteit voordeel haalden en daardoor gevestigde beschavingen grote schade konden toebrengen," merkt onderzoeker Michael Franchetti, antropoloog aan de University of Washington, op. "Daarmee wordt echter een verkeerd beeld gecreëerd van de impact van deze volkeren. In werkelijkheid waren de prehistorische steppebewoners van Eurazië essentieel voor de ontwikkeling van een hogere beschavingsgraad."

Michael Franchetti voert daarbij aan dat deze volkeren vijfduizend jaar geleden al met paarden over de vlakten van Oekraïne, Kazachstan en Mongolië reisden. "Daarmee verbonden deze nomadenstammen de sedentaire culturen langs zeekusten, zoals prehistorische samenlevingen in China, de Indusvallei, Perzië en Griekenland," merkt hij op. "Deze culturen werden oorspronkelijk niet rechtstreeks met elkaar verbonden, maar sloten wel aan op een doorlopend netwerk van de nomadische stammen. Pas duizenden jaren later kwam er met de zijderoutes ook rechtstreeks contact."

14:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nomaden, cultuur |  Facebook |

06-02-12

Achtste recordjaar op rij voor Londense theaterwereld

De theatersector van het Londense West-End heeft het voorbije jaar voor 528,3 miljoen pond tickets verkocht. Dat betekent een stijging met 3,1 procent tegenover het jaar voordien. Daarmee wordt voor het achtste rij op jaar een omzetverkoop gerealiseerd. Dat blijkt uit cijfers van de Society of London Theatre (Solt). Het totale aantal bezoekers daalde echter met 1,73 procent tot 13,9 miljoen toeschouwers. Dat was volgens de organisatie te wijten aan de sluiting van een aantal theaters. Het gemiddelde bezoek per show is volgens Solt echter gestegen.

De organisatie merkt op dat de toename kan worden toegeschreven aan uitverkochte producties zoals Matilda the Musical en het blijvende succes van Les Miserables, dat al zesentwintig jaar in het West-End wordt opgevoerd. Er wordt opgemerkt dat een aantal van de bekendere theaters het voorbije jaar grote nieuwe producties - zoals The Wizard of Oz, Shrek the Musical en Rock of Ages - op de agenda plaatsten. Door de opbouw van nieuwe producties moesten vele theaters voor een belangrijke periode worden gesloten, wat mee de oorzaak was van de daling in de totaalcijfers.

Volgens Solt waren de theaters van het West-End het voorbije jaar gedurende 146 weken gesloten voor opbouw. Het jaar voordien werden slechts 85 zogenaamd zwarte weken geteld. "De sector mag fier zijn dat de voorstellingen nog altijd veel bezoekers trekken, ondanks het moeilijke economische klimaat," voerde Mark Rubinstein, president van Solt, tegenover BBC News aan. Michael Billington, theatercriticus voor de krant The Guardian, waarschuwt echter voor overdreven optimisme. Hij wijst erop dat de belangstelling elders in het land gevoelig terugvalt.

19:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur, londen, theater, west-end |  Facebook |

29-10-11

Amerikaanse regering creëert zones voor zonne-energie

De Amerikaanse regering heeft zijn strategie voor de ontwikkeling van zonne-energie bekend gemaakt. Daarbij worden in woestijngebieden in het westen van de Verenigde Staten specifieke zones voorzien. Daarbij werd volgens Ken Salazar, Amerikaans minister van binnenlandse zaken, specifiek gekeken naar gebieden die niet tot een ecologisch of cultureel conflict zouden kunnen leiden. In zes verschillende westerse staten werden in totaal zeventien zones voor zonne-energie aangeduid.

Het Amerikaanse Bureau of Land Management wil met de energie-zones vermijden dat duurzame ontwikkeling in conflict zou komen met het leefmilieu of culturele principes. "Er is echter geen enkele maatregel die een ontwikkelaar zou kunnen beletten om een aanvraag in te dienen voor een energieproject op federaal terrein buiten de aangeduide zones," merkt de Amerikaanse krant The Los Angeles Times op. De strategie heeft ook geen gevolgen voor de dertien projecten die al worden ontwikkelen en negenenzeventig aanvragen die op dit ogenblik bij de overheid lopen.

De ontwikkelaars van energieprojecten proberen sites te realiseren vooraleer subsidies van de overheid vervallen, maar milieugroepen stellen dat de woestijn - vaak een gebied voor bedreigde dieren en planten - die industriële ontwikkeling niet aankan. Milieugroepen beklagen er zich dan ook over dat in het plan geen garanties zijn gegeven dat waardevolle gebieden gespaard zullen blijven. Critici stellen ook dat de strategie te laat is gekomen, nadat drie jaar lang vrijuit licenties voor grote delen van de Amerikaanse woestijngebieden werden uitgereikt.

18:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur, energie, milieu, zonne-energie |  Facebook |

27-10-11

Realisatie Louvre Abu Dhabi komt niet in gevaar

Over twee jaar zal Abu Dhabi zijn divisie van het Louvre-museum openen, ondanks de vertraging in de plannen voor de uitbouw van het geplande culturele district in de stad. Dat heeft ontwikkelaar Tourism Development and Investment Company bevestigd. Het Louvre wordt het eerste museum van het cultureel district Saadiyat Island in Abu Dhabi. De realisatie van het Guggenheim Abu Dhabi is daarentegen wel geschrapt en naar een latere datum verschoven. De realisatie van het Louvre Abu Dhabi heeft wel één jaar vertraging opgelopen.

Met de realisatie van het cultureel district Saadiyat Island is een investering gemoeid van 27 miljard dollar. Ontwikkelaar Tourism Development and Investment Company maakte echter bekend dat de realisatie van het Guggenheim Abu Dhabi, dat met een oppervlakte 137.000 vierkante meter het grootste museum van de wereld moest worden en is ontworpen door architect Frank Gehry, voor onbepaalde tijd wordt uitgesteld. De realisatie van het Guggenheim Abu Dhabi zou een investering vergen van 108,9 miljoen dollar.

Het Guggenheim Abu Dhabi kwam eerder negatief in het nieuws door een boycot van een groep internationale kunstenaars, waaronder Hamra Abbas uit Koeweit en Khaled Barakeh uit Syrië. De boycot is een reactie op berichten over misbruik van werknemers die voor de bouw van Saadiyat Island werden gerekruteerd. Er werd daarbij onder meer gesteld dat was bewezen dat de werkgevers aan de werknemers loonvoorwaarden hadden beloofd die later niet werden gehouden.

13:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: abu dhabi, cultuur, louvre |  Facebook |

09-10-11

Elke cultuur heeft eigen emotionele gelaatsuitdrukking

Elke cultuur heeft andere gelaatsuitdrukkingen voor gevoelens zoals blijheid, droefheid of boosheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van de University of Glasgow. Onderzoeksleider Rachael Jack, psychologe aan de Schotse universiteit, stelt dat de resultaten van de studie duidelijk maken dat het heel belangrijk is een inzicht te hebben in de culturele verschillen in communicatie, wat volgens haar in een geglobaliseerde wereld bijzonder belangrijk is geworden.

"Een aantal eerdere onderzoeken voerden aan dat gelaatsuitdrukkingen een diepgeworteld menselijk gedrag met evolutionaire oorsprong zijn," aldus het webmagazine Science Daily. "Er werd dan ook opgemerkt dat de gelaatsuitdrukkingen doorheen de verschillende culturen geen grote afwijkingen zouden tonen." Die stelling wordt door het onderzoek van Rachael Jack, die groepen Chinese en banke inwoners van Glasgow bestudeerde, echter tegengesproken.

Rachael Jack stelde vast dat de Chinese respondenten zich bij gelaatsuitdrukkingen vooral op de ogen baseren, terwijl blanken meer gericht zouden zijn op de wenkbrauwen en de mond. "Die culturele verschillen zouden aanleiding kunnen geven tot het missen of verkeerd interpreteren van signalen over emoties," merkt de onderzoekster op. Jack stelt dat het onderzoek zou moeten kunnen bijdragen tot het creëren van duidelijker communicatiekanalen tussen diverse culturen en zou leiden tot een groter inzicht in de culturele verschillen in de maatschappij.

11:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: expressie, gelaatsuitdrukking, cultuur |  Facebook |

26-09-11

Melk heeft belangrijk cultureel aspect

Melk heeft doorheen de geschiedenis constant een belangrijke culturele betekenis gehad. Dat brengt Deborah Valanze, professor aan de Columbia University, in haar boek 'Milk: A Local and Global History' naar voor. De onderzoekster merkt dan ook op dat de visie op melk in belangrijke mate door lokale omstandigheden wordt bepaald. Valanze voegt er aan toe dat, ondanks alle negatieve percepties, melk ook vandaag een integraal onderdeel van het dagelijks leven blijft vormen.

"Melk heeft altijd symbool gestaan voor het moederschap en vruchtbaarheid, maar ook voor welvaart, gezondheid en sterkte," voert Deborah Valanze aan. "Melk is terug te vinden in zowel de mythologie van het Hindoeïsme, Egypte en Rome." De onderzoekster wijst er ook op dat de melkconsumptie tijdens de Renaissance, toen alleen de rijke klasse zich een rudimentaire koelbox kon veroorloven, als riskant werd bestempeld. Toch werd er volop kaas en andere zuivelproducten geconsumeerd, wat volgens haar gepaard ging met een sfeer van opwinding.

In het koloniale Amerika werd melk volgens Valanze een symbool van welvaart. "De Amerikanen bestempelden de koe en huishoudelijke zuivelproducten als een toonbeeld van onafhankelijkheid," merkt ze op. Ook merkt ze op dat melk nadien een onderdeel werd van het medisch etablissement. Tijdens de eerste wereldoorlog werd melk aangeprezen om de bevolking te versterken. Men ging ervan uit dat landen met het juiste dieet een sterke populatie zouden kunnen opbouwen.

Valanze merkt wel op dat het jongste hoofdstuk uit de melkgeschiedenis eerder negatief is gekleurd. "In de jaren zeventig werd men zich plots bewust van het cholesterol, waardoor het vetgehalte van de melk in het vizier kwam," stipt ze aan. "Ook werd men wantrouwig tegenover additieven, zoals de groeihormonen die aan runderen werden gegeven om de landbouwproductie op te drijven."

18:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur, melk |  Facebook |

29-06-11

Buitenlandse artiesten kunnen Groot-Brittannië niet meer binnen

Een groep artiesten heeft een petitie ondertekend om te protesteren tegen het Britse visa-systeem, dat voor de toelating tot grondgebied van Groot-Brittannië een puntensysteem heeft uitgewerkt op basis van de vaardigheden, kwalificaties en expertise van de betrokkenen. Het systeem moet ervoor zorgen dat de instroom van laaggeschoolde inwijkelingen in Groot-Brittannië wordt afgeremd. De petitie voert echter aan dat artiesten die niet uit Europa afkomstig zijn, door het systeem slecht worden behandeld.

"Het puntensysteem, dat drie jaar geleden werd ingevoerd, is volgens de petitie denigrerend en onnodig bureaucratisch," merkt BBC News op. "Het puntensysteem zou bovendien niet zijn aangepast aan de kortstondige bezoeken van buitenlandse artiesten aan Groot-Brittannië. Aangezien die activiteiten van buitenlandse artiesten geen impact hebben op de immigratie, is het volgens de ondertekenaars dan ook nodig om hen via het puntensysteem te registreren." Tot de ondertekenaars behoren onder meer Philip Pullman, Nicholas Hytner, Salman Rushdie David Hare, Bridget Riley en Nicholas Serota.

De ondertekenaars van de petitie merken op dat onder meer regisseur Abbas Kiarostami en pianist Grigory Sokolov volgens het huidige systeem in de toekomst de toegang tot Groot-Brittannië geweigerd zou worden. "Sponsors die de komst van dergelijke artiesten financieel ondersteunen, kunnen bovendien ook niet de kost van de aanvragen dragen en worden afgeschrikt door de bureaucratie die daarmee gepaard gaat," merken de ondertekenaars op.

08:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groot-brittannië, cultuur, migratie |  Facebook |

06-06-11

Verkoop legendarische muziekstudio Konk uitgesteld

De verkoop van de legendarische Konk-muziekstudio's in Londen wordt uitgesteld. Dat heeft muzikant Ray Davies, gewezen topman van de Britse rockgroep The Kinks, bekend gemaakt. Het complex werd in het begin van de jaren zeventig opgetrokken als de privéstudio van The Kinks, maar werkte later ook samen met groepen zoals Thin Lizzy, Blur en The Kooks. Het voorbije jaar werd het eigendom echter op de markt gebracht voor projectontwikkeling. De vraagprijs voor de muziekstudio bedroeg 2 miljoen pond.

"Ray Davies zegt aan een nieuw album te werken, zodat de verschillende mogelijkheden worden overwogen," merkt BBC News op. Konk bleef de belangrijkste muziekstudio van The Kinks tot de groep in het midden van de jaren negentig werd opgeheven. Davies merkte op dat de studio een hechte historische band heeft met The Kinks. Oorspronkelijk was het complex bedoeld als een repetitieplek, maar evolueerde uiteindelijk tot een echte muziekstudio.

Davies bevestigde ook dat Jack White, zanger van de White Stripes, gesprekken voert over muziekopnames voor een filmversie van Schoolboys in Disgrace, een conceptalbum van The Kinks uit het midden van de jaren zeventig. Het project is ontwikkeld door acteur en regisseur Bobcat Goldthwait. Volgens Ray Davies zal er wellicht later dit jaar of begin volgend jaar verder worden gewerkt aan het concept. Goldthwait is op dit ogenblik immers nog bezig met een ander project.

16:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur, muziek, the kinks, konk |  Facebook |

16-05-11

Ook live-concerten vertonen tekenen van afkoeling

De muzieksector hoopt dat het succes van live-concerten de dalende inkomsten uit cd-verkoop zal kunnen recupereren, maar ook optredens hebben het voorbije jaar een opmerkelijke terugval laten optekenen. Dat heeft Chris Carey, econoom bij de Britse auteursrechtenorganisatie PRS For Music, tijdens een muziekconferentie in Brighton gezegd. In Groot-Brittannië werd daarbij een terugval met 6,7 procent opgetekend, na een decennium van constante groei.

Drie jaar geleden boekte het Britse concertcircuit nog een omzetgroei van 13 procent en ook twee jaar geleden werd nog een stijging met 9,4 procent opgetekend. "In Europa was de situatie volgens Carey vorig jaar nog erger," aldus de Britse krant The Guardian. "Daar verloren de concerten volgens Carey 16 procent van hun publiek." De econoom merkte echter op dat de Europese festivals daarentegen wel een groei lieten optekenen, met 6 procent meer toeschouwers en 15 procent meer capaciteit.

"De live-muziekmarkt is aan het afkoelen, maar verkeert niet in groot gevaar," merkt Carey op. "Men moet niet vrezen voor de toekomst van de live-muziek. Vermoedelijk was het slechts een tijdelijke terugval, te wijten aan een gebrek aan echt grote namen in het circuit. Dat ziet er dit jaar anders uit. Verwacht mag worden dat de afkoeling van de markt bovendien voor een meer realistisch groeimodel op langere termijn zal zorgen."

16:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur, muziek |  Facebook |

18-04-11

Philadelphia Orchestra moet faillissement aanvragen

Het beroemde Philadelphia Orchestra heeft het faillissement aangevraagd. Daarmee wordt het orkest het eerste grote Amerikaanse ensemble dat het slachtoffer wordt van de huidige economische probleemsituatie in de Verenigde Staten. Een woordvoerder van het Philadelphia Orchestra merkte wel op dat de programmering voorlopig niet zal worden getroffen door de gevolgen van het faillissement. Het orkest zou proberen om 214 miljoen dollar aan fondsen te verzamelen om de toekomst te garanderen.

Richard Worley, bestuursvoorzitter van het Philadephia Orchestra, had onlangs al opgemerkt dat er een gigantisch onevenwicht was tussen de inkomsten van uitgaven van het ensemble. "Hij gaf toe dat het uitwerken van een reddingsplan voor het ensemble een moeilijke opdracht zou worden, maar hij voegde er aan toe toch te geloven dat de toekomst van het Philadelphia Orchestra toch nog gegarandeerd zou kunnen worden," aldus het persbureau AFP.

"Een aantal belangrijke kunstinitiatieven, waaronder musea en operagezelschappen, worden sinds de recessie en het zwakke economische herstel van de Verenigde Staten geconfronteerd met financiële problemen," merkt het persbureau nog op. "Maar tot nu toe is geen enkel gezelschap van het niveau van het Philadelphia Orchestra in zijn voortbestaan bedreigd geweest." Het beroemde orkest werd de voorbije periode geconfronteerd met dalende bezoekersaantallen en explosief stijgende kosten, onder meer voor pensioenen.

14:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur, philadelphia orchestra |  Facebook |

15-04-11

Art Fund verhoogt financiële steun aan Britse musea

Het Britse Art Fund, dat musea en galerijen financieel ondersteunt om kunstwerken te kunnen kopen, heeft bekend gemaakt zijn bestedingsbudget de volgende drie jaar met meer dan 50 procent te zullen verhogen. Op dit ogenblik heeft de organisatie een jaarlijks bestedingsbudget van 4,5 miljoen pond, maar dat zal over een periode van drie jaar stelselmatig worden opgedreven tot 7 miljoen pond. De beslissing moet volgens het Art Fund een antwoord bieden aan de zware druk die de kunstsector op dit ogenblik ondervindt.

De voorbije vijf jaar het het Britse Art Fund meer dan 24 miljoen pond geïnvesteerd in 248 musea en galerijen. Het fonds merkte op dat er ook meer publieke inzamelcampagnes zullen worden georganiseerd om te vermijden dat er kunst zou verdwijnen uit Britse collecties. Het Art Fund heeft verder ook een nieuw samenwerkingsakkoord ondertekend met de Britse National Gallery om in twee regionale musea curatoren-opleidingen te organiseren.

Nicholas Serota, directeur van de Tate Gallery, merkte op bijzonder tevreden te zijn dat het Art Fund zich blijft engageren, terwijl talloze andere organisaties hun ondersteuning voor musea gevoelig terugschroeven. "Indien de Britse musea willen blijven bloeien, moet er voor een groei worden gezorgd en moeten de collecties worden uitgebreid," voerde hij aan. Het Art Fund herlanceert ook zijn National Art Pass, die de bezitter gratis of aan sterk verminderde prijzen toegang verleent tot meer dan tweehonderd musea en galerijen.

16:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: art fund, cultuur, groot-brittannië, musea |  Facebook |

02-02-11

Veteranen blijven live-muziekcircuit domineren

Het Amerikaanse concertcircuit werd het voorbije decennium gedomineerd door veteranen. Dat is de conclusie van een rapport van het adviesbureau Deloitte. Daarbij wordt opgemerkt dat die oudere groepen tijdens het voorbije decennium samen 59 procent van de inkomsten van de twintig grootste live-acts vertegenwoordigen. Er wordt aan toegevoegd dat 40 procent van het gezamenlijke inkomen werd gegenereerd door performers die inmiddels zestig zijn geworden.

Nog eens 19 procent van het totale inkomen werd gegenereerd door performers die inmiddels vijftig jaar zijn geworden. Veertigers hebben een aandeel van 35 procent, terwijl dertigers slechts een aandeel hebben van 6 procent. Van de topacts bleken alleen de country-crossover groep Rascall Flatts hun eerste album tijdens het voorbije decennium op de markt te hebben gebracht. Samen verzamelden de twintig topacts een inkomen van ruim 6,2 miljard dollar.

Deloitte merkt op dat de oudere generatie muzikanten het live-circuit blijft domineren omdat de muzieksector drastisch heeft bespaard in de ondersteuning van de ontwikkeling van nieuw talent. Er wordt immers op veiligheid gespeeld door vooral gegarandeerd succes na te streven met gevestigde waarden. "Maar daardoor dreigt de sector op termijn met een tekort aan talent geconfronteerd te worden," stipt Deloitte nog aan. "Wanneer die oudere performers beslissen om met pensioen te gaan, heeft de sector ook geen pijplijn aan jonge vervangers klaar."

17:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: concert, cultuur, muziek |  Facebook |

01-12-10

Groot renovatieproject voor kunstgalerij Tate Britain

 

De cultuurtempel Tate Britain ondergaat volgend jaar een belangrijke renovatie. Met het project zou een bedrag van 45 miljoen pond zijn voorzien. De renovaties zouden moeten inspelen op het toenemend bezoekersaantal en de presentatie van de kunstcollectie moeten verbeteren. De werken zouden over drie jaar moeten afgerond zijn. Dankzij donaties werd inmiddels al 28,5 miljoen pond verzameld. Penelope Curtis, directeur van het Tate Britain, zegt ervan overtuigd te zijn dat ook de rest van het budget zal kunnen gevonden worden. Het aantal bezoekers van het Tate Britain is de voorbije tien jaar met 60 procent gestegen.

In totaal zullen negen galerijen in het zuidelijk en oudste gedeelte van het complex worden gerenoveerd. Rond de galerijen zullen een aantal leerlokalen worden opgetrokken. Voor het eerst in meer dan tachtig jaar zal ook de bovenste verdieping van het complex worden opgesteld. Penelope Curtis merkt op dat de werken ook meer de focus moeten kunnen richten op het historische karakter van de site. Op dit ogenblik gaat volgens haar een groot gedeelte van de architecturele waarde van het complex volgens haar grotendeels verloren. Ook de inkomhal langs de Millbank-over van de Theems zou door de werken een grotere prominentie moeten krijgen.

Het Tate Britain opende op het einde van de negentiende eeuw zijn deuren voor het publiek, nadat Henry Tate zijn kunstcollectie en de galerij aan de Britse staat had geschonken. Door de werken moet er ook meer plaats gecreëerd worden voor recente aanwinsten van de collectie. Ook zouden door de renovaties een aantal grotere sculpturen voor de eerste keer aan het publiek kunnen worden getoond. Door de renovatiewerken zal een gedeelte van het Tate Britain echter tijdens de Olympische Spelen van Londen, die over twee jaar worden georganiseerd, gesloten blijven. De renovatiewerken zal worden uitgevoerd door het architectenbureau Caruso St John.

19:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur, londen, tate britain |  Facebook |

26-11-10

Verkoop Brits muziekbedrijf Chrysalis sluit tijdperk af

Het Britse muziekbedrijf Chrysalis Group is overgenomen door zijn Duitse rivaal Bertelsmann Media Group (BMG) en de investeringsmaatschappij Kohlberg Kravis Roberts (KKR). Met de overname is een bedrag gemoeid van 107,4 miljoen pond. Het Britse bedrijf heeft onder meer de publicatierechten op het werk van muzikanten zoals David Bowie, Blondie en Michael Jackson. Chrysalis, dat éénenveertig jaar geleden werd opgericht, had lange tijd ook een gelijknamig muzieklabel, maar dat werd negentien jaar geleden al aan EMI verkocht. Chris Wright, oprichter van Chrysalis, stelde dat met de verkoop een tijdperk uit de muziekgeschiedenis wordt afgesloten, maar zei fier te zijn over het traject dat het bedrijf heeft afgelegd.

"Chris Wright gaf toe dat het voortbestaan van het bedrijf op de lange termijn niet houdbaar zou zijn en dat een verkoop noodzakelijk was," merkt de Britse krant The Telegraph op. "Chrysalis was niet groot genoeg om op lange termijn duurzaam actief te kunnen blijven. Wright gaf toe dat de verkoop van het bedrijf, dat hij over een periode van drieënveertig jaar heeft opgebouwd, bijzonder pijnlijk is en hij liever had gezien dat Chrysalis één van de leiders van de consolidatie-beweging in de sector zou zijn geweest. Hij gaf ook toe de voorbije jaar tevergeefs met investeerders gepraat te hebben om financiële versterking te zoeken en het bedrijf uit te breiden."

Hartwig Masuch, chief executive van BMG Rights Management, merkte op dat zijn groep door de overname van Chrysalis een sterke positie heeft verworven om artiesten van concurrerende bedrijven over te nemen. Daarbij komt onder meer concurrent EMI in het vizier. Terra Firma, de eigenaar van EMI, bracht twee jaar geleden een bod uit op Chrysalis. Maar Chris Wright benadrukte dat het bedrijf en zijn medewerkers meer voordeel hebben bij de steun van Bertelsmann en Kohlber Kravis Roberts, dan twee jaar gelden met Terra Firma. Chrysalis en Bertelsmann zeggen geografisch bijzonder complementair te zijn en bovendien eenzelfde bedrijfscultuur te kennen.

20:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chrysalis, cultuur, muziek |  Facebook |

25-11-10

Shakespeare-theaters in Stratford opnieuw operationeel

Twee van de schouwburgen van de Royal Shakespeare Company in het Britse Stratford openen opnieuw hun deuren. De theaters zijn drieënhalf gesloten gebleven wegens een groot renovatieproject. Het Royal Shakespeare Theatre kreeg daarbij een nieuwe auditorium met meer dan duizend plaatsen en een galerij die het complex verbindt met het Swan Theatre. De Royal Shakespeare Company heeft een bedrag van 112 miljoen pond sterling geïnvesteerd in het renovatieproject. In februari volgend jaar zullen er opnieuw voorstellingen plaats hebben in de gemoderniseerde theaters. Voorlopig worden er op beperkte schaal previews en tentoonstellingen georganiseerd.

Naast de theaterruimtes, werden ook een restaurant, een café en vier bars in het vernieuwde complex ingericht. Daarnaast is er ook een wandelpad langs de Avon-rivier. Bovendien werd er een toren van zesendertig meter gebouwd om geïnteresseerden van het uitzicht te laten genieten. In het theater zelf werden echter vele elementen uit het Victoriaanse tijdperk en de Art Deco behouden. Ook worden oude theater-gadgets van onder meer Laurence Olivier aan het publiek voorgesteld. In februari en maart zullen de eerste voorstellingen worden gegeven, waarvoor het gezelschap heeft teruggegrepen naar vertrouwde stukken zoals King Lear en Romeo and Juliet.

De officiële heropening van de theaters zal plaats hebben in april volgend jaar. Dat valt samen met de vijftigste verjaardag van het gezelschap. Dit seizoen staan onder meer nog The Merchant of Venice, Macbeth en A Midsummer Night's Dream op het programma, naast The Homecoming van Harold Pinter. De renovatie werd gefinancierd door donaties en financiële ondersteuning van instellingen zoals de Arts Council and the Lottery Commission. Bij de renovatiewerken werd er getracht om een situatie te creëren die zoveel mogelijk gelijkenis vertoont met de theaters uit de periode van William Shakespeare ongeveer vierhonderd jaar geleden.

19:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur, shakespeare, stratford, theater |  Facebook |