29-10-16

Berichten populaire cultuur instrument voor sociale verandering

De verslaggeving over de populaire cultuur kan een instrument voor sociale verandering zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University at Buffalo. Opgemerkt wordt dat celebrity-berichtgeving de voorbije vier decennia een duidelijke impact heeft gehad op de visies van het traditionele Amerikaanse gezin. Daarbij wordt onder meer gewezen op de grotere tolerantie tegenover onder meer buitenechtelijke kinderen, maar ook naar de impact die de berichtgeving over de preventieve borstamputatie van actrice Angelina Jolie op de vrouwelijke bevolking heeft gehad.

Onderzoeksleider Hanna Grol-Prokopczyk, professor sociologie aan de Universiteit van Buffalo, analyseerde bijna vierhonderd reportages van het tijdschrift People sinds het midden van de jaren zeventig. "Academici spotten vaak met celebrity-nieuws, maar er zijn heel wat aanwijzingen dat de populaire cultuur een grote impact kan hebben op de veranderende normen en een heel groot bereik kan laten blijken,” zegt Grol-Prokopczyk. "Beroemdheden hebben niet de gewoonte zich te verontschuldigen wanneer ze buiten het huwelijk zwanger zijn geraakt. Maar ook het gezinsmodel verandert. Vroeger zorgde men ervoor te trouwen voor de baby geboren werd, maar dat is na de eeuwwisseling veranderd.”

De eerste getuigenis over het ongehuwde moederschap werd geregistreerd in het midden van de jaren zeventig en was afkomstig van actrice Goldie Hawn, die nog wel liet verstaan met de vader te zullen huwen tegen de baby zou worden geboren. Dat was op het einde van de jaren tachtig ook nog het geval bij Melanie Griffith. Daarmee leken de actrices het publiek nog wel gerust te willen stellen dat alles wel in orde zou komen. Dat model begon echter te veranderen in de jaren negentig, toen in veel gevallen geen beloftes van een toekomstige formele band met de vader meer konden worden geregistreerd. Ook dat ouderschap werd gepresenteerd als gelukkige en moreel probleemloze gebeurtenissen.”

Hanna Grol-Prokopczyk herinnert ook aan de impact van de getuigenis van Angelina Jolie over haar preventieve mastectomy. “Een enquête enkele weken later toonde aan dat 74 procent van de Amerikanen op de hoogte waren van de ingreep en de beslissing van de actrice,” zegt de onderzoekster. “Die impact werd al snel bekend als het Angelina-effect, waaruit blijkt dat de beslissingen van celebrity’s het denkpatroon van de bevolking kan veranderen.” Anderzijds moet volgens Grol-Prokopczyk ook worden verwezen naar Jodie Foster en Rosie O’Donnell, waar het alleenstaand moederschap aan bod kwam, maar oorspronkelijk geen enkele verwijzing kon worden gevonden van een lesbische relatie.

“People toonde zich bijzonder traag bij het aanvaarden van lesbische ouders,” zegt de onderzoekster. “Dit voorbeeld maakt duidelijk dat de mediaverslaggeving over celebrities niet altijd in staat is een stigma te doorbreken of verandering te stimuleren.”

Lees Verder

13:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur |  Facebook |

25-02-16

Neanderthaler uitgestorven door menselijke culturele superioriteit

Het uitsterven van de neanderthaler was hoofdzakelijk te wijten aan de menselijke culturele superioriteit. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Stanford University in de Verenigde Staten en de Meiji University in Japan. Eerder onderzoek bracht aan het licht dat neanderthaler-populaties gedurende honderdduizenden jaren ongestoord in Europa hebben geleefd. Ongeveer 45.000 jaar later verscheen echter de moderne mens, een migrant met Afrikaanse origines, in de Europese regio. Amper vijfduizend jaar later was de neanderthaler volledig verdwenen. Er worden verscheidene redenen voor het fenomeen naar voor gebracht, maar nu wordt daaraan ook een culturele factor gevoegd.

“Sommige theorieën geven aan dat de moderne mens drager zou zijn geweest van ziektes die dodelijk bleken voor de neanderthalers,” zeggen de onderzoekers William Gilpin, Marcus Feldman en Kenichi Aoki. “Andere studies voeren aan dat de neanderthaler door de moderne mens is uitgemoord. Tenslotte wordt opgemerkt dat de neanderthaler niet in staat is geweest om zich aan het veranderende klimaat aan te passen. Er kunnen echter belangrijke aanwijzingen worden gevonden dat de neanderthalers door een culturele kloof ten dode waren opgeschreven. De culturele voordelen van de moderne mens zouden zo groot zijn geweest dat het voor de inferieure groep onmogelijk zou zijn geweest te overleven.”

“De culturele superioriteit van de moderne mens bleek ook opgewassen te zijn tegen het numerieke overwicht waarop de neanderthalers oorspronkelijk konden terugvallen,” zeggen de onderzoekers nog. “Naarmate de dominantie van de moderne mens groeide, nam bovendien zijn culturele overwicht ook nog verder toe. Culturele vooruitgang kan wellicht gekoppeld worden aan technologische innovatie. Daardoor zou de moderne mens mogelijk gemakkelijker de hand hebben kunnen leggen dan de neanderthaler.”

“Toch blijft er een belangrijk raadsel over,” zeggen de onderzoekers. “Men zou hebben kunnen verwachten dat de neanderthaler op zijn minst de superieure technologie van de vroege mens zou kopiëren wanneer duidelijk werd dat daaruit belangrijke voordelen konden worden gehaald. Om één of andere reden is dat echter niet gebeurd.”

Lees Verder

16:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: neanderthaler, cultuur |  Facebook |

05-09-14

Economische ontwikkeling heeft negatieve impact op bedreigde talen

Economische ontwikkeling kan een negatieve impact hebben op de overlevingskansen van een aantal bedreigde talen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Cambridge. De onderzoekers merken op dat vele bevolkingsgroepen bij een economische ontwikkeling gedwongen wordt om de dominante taal van een regio te adopteren om te vermijden dat men economisch en politiek alle verdere toekomstkansen zou verliezen. Omdat de economische ontwikkeling vaak achtergebleven gebieden van minderheden helemaal ontvolkt, lopen bedreigde talen volgens de onderzoekers een groter risico om helemaal uit te doven.

“De wereldwijde taaldiversiteit kent een snelle achteruitgang,” zegt onderzoeksleider Tatsuya Amano, docente natuurbehoud aan de University of Cambridge. “Ongeveer 25 procent van de talen zijn met uitsterven bedreigd. Het onderzoek toonde aan dat economische ontwikkeling een belangrijke factor is in het verdwijnen van talen. In Alaska kent een taal zoals het Upper Tanana nog door minder dan vijfentwintig mensen gebruikers. Ook in Europa staan talen zoals het Ume Sami in Scandinavië of het Auvergnat in Frankrijk onder bijzonder zware druk. Er moeten dan ook gerichte inspanningen worden gedaan om het voortbestaan van dit cultureel erfgoed te garanderen.”

"Naarmate de economie van een natie groeit, blijkt één taal vaak overheersend te worden in het politiek en educatief systeem van het land,” verduidelijkt professor Amano. “De bevolking wordt gedwongen om die dominante taal te adopteren om een economische en politieke uitsluiting te vermijden. Onder meer in Nepal wordt het Bahing nog door een achttal mensen gesproken, maar ook in tropische landen kennen vele talen een snelle achteruitgang. De betrokken regio’s werden de voorbije periode allemaal gekenmerkt door een snelle economische groei.” Het Welsh in Groot-Brittannië is volgens Amano een goed voorbeeld van efficiënte initiatieven om het behoud van de taal in de toekomst te garanderen.

Daniel Kaufman, directeur van de Endangered Language Alliance, merkt op dat geografische factoren in de taalkunde overschaduwd worden door sociale, politieke en economische tendensen. “De taalkundige diversiteit werd oorspronkelijk bepaald door een geografische omgeving, maar dat patroon wordt vervangen door een systeem dat gestuurd wordt door het beleid en economische omstandigheden,” merkt hij op. “De geografische pijler is een gegeven uit het verleden. Locatie is niet langer een element in de ontwikkeling van de taal. Het economisch aspect zorgt er echter voor dat de centra van bepaalde talen door emigratie volledig dreigen weggevaagd te worden.”

Lees Verder

17:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur |  Facebook |

03-02-14

Economie en cultuur hebben slaap van werknemer uitgehold

Economie en cultuur hebben ervoor gezorgd dat een belangrijk deel van de Amerikaanse arbeidsbevolking te lijden heeft aan een overdreven werkdruk en een tekort aan nachtrust. Dat voert Alan Derickson, professor arbeidsgeschiedenis aan de Pennsylvania State University, in zijn boek 'Dangerously Sleepy' aan. De auteurs merkt op dat de Amerikaanse bevolking heeft geleerd om slaap te vereenzelvigen met luiheid, zelfs al dreigt daardoor de gezondheid en veiligheid ondergraven te worden. Derickson voegt er aan toe dat de mens het enige wezen op de wereld lijkt te zijn dan vrijwillig zijn slaap opoffert. Het uithollen van de nachtrust heeft zich volgens de wetenschapper gradueel in de Amerikaanse cultuur genesteld.

“Al bij de vroegste Amerikaanse filosofen, zoals Benjamin Franklin, werd aan arbeid een bijzonder grote ethische waarde gekoppeld,” voert Alan Derickson aan. “Die waarde kreeg nog een grotere nadruk door de industriële revolutie. Vele moderne bedrijven konden immers niet op een eenvoudige manier worden stilgelegd, waardoor een noodzaak ontstond aan een arbeidspopulatie die het machinepark gedurende vierentwintig uur per dag operationeel kon houden. Naarmate het productieproces kapitaalintensiever werd, diende er bovendien ook voor gezorgd te worden dat de infrastructuur een maximaal productieniveau bereikte.”

Onder meer de staalproductie en de papierindustrie waren volgens professor Derickson pioniers in het streven naar een continue productie. “Maar tijdens de industriële revolutie dienden ook de eerste veiligheidsproblemen en ongevallen tengevolge van slaapgebrek optetekend te worden,” merkt de onderzoeker op. “Honderd jaar geleden al werden de eerste wetenschappelijke studies naar voor gebracht waarin de relatie tussen lange arbeidsdagen en het aantal werkongevallen werd aangetoond. Sindsdien wordt echter steeds meer duidelijk dat slaapgebrek ook met een aantal andere gezondheidsproblemen, zoals cardiovasculaire aandoeningen en chronische vermoeidheid, in verband kan worden gebracht.”

Professor Derickson merkt op dat een aantal industriële leiders in de twintigste eeuw niet alleen een korte slaap propageerden, maar ook instrumenten creëerden om de slaapbehoefte op te vangen. “Thomas Edison, die zelf beweerde slechts twee uur slaap per dag nodig te hebben, creëerde met de elektrische verlichting een efficiënt hulpmiddel om fabrieken dag en nacht te laten draaien,” zegt de auteur. “Die ontwikkeling vormde de basis voor het ploegenstelsel. Edison wordt dan ook de vader van de nachtploeg genoemd. De modernisering van de maatschappij heeft de aanval op de nachtrust echter ook niet laten afzwakken. Die strijd gaat ook vandaag nog verder. Vele internet-pioniers staan bekend voor hun marathon-programmeersessies.”

“Maar ook andere sectoren, zoals gezondheidszorg en transport, worden met slaaptekort geconfronteerd,” zegt Derickson nog. “Het is echter duidelijk dat een gebrek aan slaap en oververmoeidheid belangrijke consequenties kunnen hebben voor de veiligheid. Niet alleen de werknemer zelf, maar ook het ruimere publiek worden met die problemen geconfronteerd.” De onderzoeker zegt nog dat de mens door het gebruik van geneesmiddelen en andere strategieën om de slaap te reguleren, het enige wezen op aarde is dat inspanningen doet om zichzelf van zijn rust te beroven.

Lees Verder

11:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economie, cultuur, slaap |  Facebook |

11-01-14

Cultuur belangrijk voor relatie tussen bedrijf en consument

Consumenten voelen zich meer vertrouwd met een verkoper uit dezelfde etnische groep. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Texas bij nagenoeg driehonderd Amerikaanse klanten van blanke, Aziatische en Latijns-Amerikaanse herkomst van een financieel dienstenbedrijf. De onderzoekers stelden daarbij vast dat consumenten van Aziatische en Latijns-Amerikaanse herkomst een groter belang hechten aan het ras van de verkoper dan blanke klanten. Het onderzoek toont volgens de onderzoekers duidelijk aan dat cultuur een belangrijke functie heeft in de interactie tussen bedrijven en hun klanten.

Lees Verder

12:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur, verkoper |  Facebook |

01-01-14

Managers moeten zich aanpassen aan lokale culturen

Westerse managers die in andere regio’s van de wereld werken, moeten hun leiderschapsstijl aanpassen aan de cultuur van het gastland. Dat is de conclusie van een onderzoek van het European Agency for Safety and Health at Work (EU-Osha) in Nederland, België en Litouwen. De onderzoekers stellen dat culturele verschillen door de globalisering steeds belangrijker worden voor organisaties die in verschillende regio’s actief zijn. Wanneer het management zich bereid toont zich aan te passen, zullen volgens de onderzoekers misverstanden en conflicten tussen leidinggevenden en hun medewerkers gemakkelijker kunnen worden vermeden en daardoor ook de efficiëntie van het leiderschap worden verbeterd.

“Een efficiënt diversteits-management is cruciaal om een brug te kunnen slaan tussen de verschillende culturen binnen een internationale organisatie,” merken de onderzoekers op. “Trainingen rond leiderschap en communicatie moeten dan ook bekijken welke strategieën cultureel de meest positieve impact zullen realiseren. Dat geldt echter niet alleen voor het management, maar ook voor andere teamleden. De combinaties van culturele en individuele verschillen en regelgeving op nationaal niveau zijn immers eindeloos. Er moet dan ook de nadruk worden gelegd op elementen die de onderlinge communicatie tussen verschillende culturen bevorderen.”

Daarbij moet volgens het rapport vooral aandacht worden besteed aan een culturele empathie en een open mentaliteit, maar ook aan de capaciteit om sociaal initiatief te nemen, gekoppeld aan een emotionele stabiliteit en een grote flexibliteit. “Het ontwikkelen van leiderschap kan de belangrijkste strategie vormen om potentiële problemen te vermijden,” merken de onderzoekers op. “Werkgevers moeten een inclusieve werkomgeving creëren, waarin mensen met een verschillende achtergrond respect en erkenning ervaren. Binnen een culturele diverse groep is het immers minder gemakkelijk om een gevoel van eenheid te creëren dan in de homogene omgeving.”

Lees Verder

11:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: management, cultuur |  Facebook |

07-10-13

Waarden en cultuur cruciaal element bij aanwervingen

Het is voor bedrijven bijzonder moeilijk om bij de rekrutering kandidaten te selecteren die de gewenste waarden en cultuur tentoon spreiden. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Independent bij Britse personeelsverantwoordelijken. De onderzoekers stelden vast dat voor 31 procent van de respondenten gepaste waarden en cultuur de grootste uitdaging vormde bij het aanwerven van nieuwe medewerkers, gevolgd door het inschatten van de toekomstige behoefte aan vaardigheden (20 procent) en de planning voor opvolging (12 procent). Volgens 67 procent zijn culturele compatibiliteit en waarden even belangrijk als de aangeboden vaardigheden.

Lees Verder

15:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rekrutering, waarden, cultuur |  Facebook |