10-03-12

Amerikaans leger alert voor Chinese mogelijkheden cyber-warfare

De capaciteit van China op het gebied van cyber-warfare zou een bedreiging kunnen vormen voor de Amerikaanse strijdkrachten. Dat is de conclusie van een rapport van het defensiebedrijf Northrop Grumman voor de US-China Economic and Security Review Commission van het Amerikaanse congres. Opgemerkt wordt dat het Chinese leger bijzonder veel nadruk legt op een mogelijke informatica-confrontatie. Gesteld wordt dat de Chinese capaciteiten in computer-netwerkoperaties gevoelig zijn verbeterd, zodat ze een gevaar zouden kunnen vormen voor Amerikaanse militaire operaties.

"De Chinese legerleiding beseft dat een succesvolle oorlogsvoering afhankelijk is van de mogelijkheid om de controle uit te oefenen op de informatica-systemen van de vijand," merkt Northrop Grumman op. "De analisten van het Chinese leger bestempelen de logistieke structuren en de commando-centers in de Verenigde Staten als strategische elementen die bij een conflict dan ook met een absolute zekerheid zouden worden geviseerd." Deze aanvallen zouden volgens het rapport wellicht een militaire confrontatie vooraf gaan om de operaties van de vijand uit te stellen of te verzwakken.

Northrop Grumman waarschuwt dat het op dit ogenblik nog altijd niet duidelijk is wie in de Verenigde Staten de verantwoordelijkheid zou nemen voor een adequate reactie op een eventuele grootschalige digitale aanval op militaire installaties of civiele netwerken. Er wordt aan toegevoegd dat Chinese bedrijven, in een aantal gevallen met behulp van buitenlandse leveranciers van cruciale technologie, het Chinese leger toegang bieden tot de voorraadketen van de Amerikaanse netwerken, wat een bedreiging vormt voor het leger, de regering en de bevolking van de Verenigde Staten.