14-11-16

Bedrijven wanen zich voldoende beschermd tegen cyberaanvallen

Bedrijven erkennen dat cyberbeveiliging een probleem vormt, maar een meerderheid van de ondernemingen is ervan overtuigd beschermd te zijn tegen online aanvallen. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Malta bij een groep kleine en middelgrote ondernemingen. Vastgesteld werd dat 97 procent van de ondervraagde bedrijfsleiders ervan overtuigd is dat zijn onderneming geen risico op een cyberaanval loopt. Daarnaast bleek dat 88 procent van de bedrijven niet met een datalek werd geconfronteerd. Ook kon worden opgetekend dat bijna 66 procent van de ondervraagden van informatica-bescherming gebruik maakt om zijn activiteiten te beveiligen.

“Het onderzoek toont aan dat kleine bedrijven dringend moeten overgaan tot de introductie van veiligheidscontroles en een bescherming opbouwen tegen schadelijke cyberaanvallen,” benadrukt John Swanciger, chief executive van Manta. “Het is verbijsterend te moeten vaststellen dat 30 procent van de kleine ondernemingen geen veiligheidsbeleid of antivirus-software hebben geïmplementeerd. Nochtans geeft 10 procent van de bedrijven toe met een veiligheidslek geconfronteerd te zijn. Er moet dan ook aangeraden worden om onmiddellijk antivirus-software te plaatsen, waardoor de blootstelling aan malware en ransomware, twee bedreigingen voor kleine ondernemingen, gevoelig kan worden verminderd.”

“Eens een antivirus-programma is geïnstalleerd, mogen echter regelmatige updates niet over het hoofd worden gezien,” zegt John Swanciger nog. “Verouderde software is gevoelig voor crashes en veiligheidslekken. Het is dan ook noodzakelijk om geregeld updates te controleren en installeren, ook al moet daarvoor tijd en moeite worden geïnvesteerd.” Uit het onderzoek blijkt nog dat 92 procent van de bedrijven op informatica-opleiding bij medewerkers steunt om zijn activiteiten te beschermen. Ook gaf 67 procent aan bij de beveiliging gebruik te maken van software tegen virussen of software. Tevens merkt 64 procent op dat medewerkers geen persoonlijke apparatuur op de werkvloer gebruiken.

Wel wordt door 80 procent toegegeven geen beleid te hebben voorzien voor het gebruik van persoonlijke apparatuur.

Lees Verder

17:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cyberaanval |  Facebook |

13-01-14

Cyberaanvallen grootste bedreiging voor de Verenigde Staten

Cyberaanvallen worden dit jaar de grootste bedreiging voor de Verenigde Staten. Dat blijkt een enquête van het magazine Defense News bij meer dan driehonderdvijftig Amerikaanse defensiespecialisten. Er wordt opgemerkt dat 45,1 procent van de ondervraagden cyberaanvallen als de belangrijkste bedreiging voor het land bestempelen. Daarmee zijn digitale bedreigingen volgens Defense News zelfs belangrijker geworden dan terrorisme. Er wordt opgemerkt dat in Iran als de belangrijkste bedreiging voor het Midden-Oosten wordt genoemd (54 procent), gevolgd door terrorisme (43,3 procent). In Azië werd China vooruitgeschoven als meest bedreigende factor (47,6 procent), gevolgd door Noord-Korea (28,8 procent).

Lees Verder

14:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cyberaanval |  Facebook |

08-11-13

Cyberaanvallen acuut probleem voor bedrijfsleven

Cyberaanvallen vormen een acuut probleem voor het bedrijfsleven. Dat is de conclusie van een wereldwijd onderzoek van consulent Kroll, gespecialiseerd in risicobeheer, bij meer dan negenhonderd executives. Daarbij wordt opgemerkt dat 21 procent van de ondervraagden toegeeft dat zijn organisatie bijzonder kwetsbaar is voor informatie-diefstal. In geen enkele andere fraude-categorie wordt een hoger risiconiveau opgetekend. Bovendien merkt 75 procent op dat zijn organisatie minstens matig aan het risico van informatie-diefstal zou kunnen worden blootgesteld. Er wordt aan toegevoegd dat 22 procent van de organisaties het voorbije jaar daadwerkelijk het slachtoffer is geworden van informatie-diefstal.

Lees Verder

13:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cyberaanval |  Facebook |

29-09-13

Cyberaanvallen doen beroep op digitale huurlingen

Cyberaanvallen zullen in de toekomst wellicht vaak gebruik maken digitale huurlingen. Dat heeft het beveiligingsbedrijf Kaspersky Labs gezegd nadat het bedrijf de groep Icefog, die een aantal cyberaanvallen heeft gelanceerd op doelwitten in onder meer Japan en Zuid-Korea, had ontdekt. Kaspersky Labs merkt op dat in de toekomst meer dergelijke operaties zouden mogen worden verwacht, met acties van kleinere groepen die met een chirurgische preciesheid voor een periode van enkele dagen of enkele weken op jacht gaan naar informatie, waarna de hele operatie weer wordt opgedoekt en gepoogd wordt alle sporen van de aanval uit te wissen.

Lees Verder

12:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cyberaanval |  Facebook |

24-08-13

Defecten groter gevaar voor elektronische systemen dan cyberaanvallen

Defecten aan elektronische systemen worden in Europa vaker veroorzaakt door gebrekkige software en slechte herstellingen dan door bewuste cyberaanvallen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het European Union Agency for Network and Information Security (Enisa). Opgemerkt dat nationale regulatoren het voorbije jaar negenenzeventig incidenten hebben gemeld waardoor netwerken of diensten voor elektronische communicatie zijn uitgevallen. De incidenten waren verdeeld over achttien verschillende landen. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat 75 procent van de incidenten het gevolg waren van technische defecten.

“De meeste incidenten waren te wijten aan defecte hardware, softwareproblemen of overbelaste elektriciteitskabels,” merkt Christoffer Karsberg, veiligheidsexpert bij Enisa, op. “Maar ook werden de bedrijven geconfronteerd met een aantal pannes die te wijten waren aan koperdiefstallen. Koper is immers bijzonder gegeerd op de illegale markt. In veel gevallen snijden de dieven echter vezelkabels over, in de overtuiging met koperverbindingen te maken hebben. Er wordt heel wat schade aangericht door de toenemende trend van koperdiefstallen.” Mobiele telefoon en mobiel internet bleken met gemiddeld 1,8 miljoen getroffen gebruikers het zwaarst te lijden te hebben van het uitvallen van elektronische systemen.

Slechts negen incidenten waren het voorbije jaar volgens het rapport te wijten aan bewuste cyberaanvallen. “Daarmee lijkt de impact van de cyberaanvallen relatief beperkt te blijven, maar men mag niet vergeten dat hier alleen grote incidenten worden gemeld,” zegt Karsberg nog. “Er moet rekening mee gehouden worden dat vele cyberaanvallen werden uitgevoerd met relatief beperkte gevolgen. Bovendien moet men beseffen dat vele cyberaanvallen de bedoeling hebben om ongemerkt binnen te dringen in communicatiesystemen. Deze aanvallen hebben dan ook bewust niet de intentie om de systemen te verstoren of plat te leggen.”

Lees Verder

13:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: elektronica, defect, cyberaanval |  Facebook |

29-04-13

Banksector blijft bijzonder gevoelig voor cyberaanvallen

De banksector blijft bijzonder gevoelig voor cyberaanvallen. Dat is de conclusie van een rapport van de Amerikaanse Financial Stability Oversight Council. De auteurs zeggen zich vooral bezorgd te maken over de toenemende kennis en vaardigheden van hackers om financiële instellingen aan te vallen. Om een betere bescherming tegen die bedreiging op te bouwen, is volgens het rapport een multidisciplinaire samenwerking, onder meer met sectoren zoals energie en telecommunicatie, noodzakelijk.

Lees Verder

15:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bank, cyberaanval |  Facebook |

28-10-12

Cyberaanval kan digitale versie van Pearl Harbor worden

De Verenigde Staten worden bedreigd met een cyberoorlog waarvan de impact vergeleken kan worden met de Japanse aanval op Pearl Harbor tijdens de tweede wereldoorlog. Dat heeft Leon Panetta, Amerikaans minister van defensie, gezegd. Een cyberaanval zou volgens Panetta tot een fysieke vernieling van infrastructuur en een verlies aan levens leiden, maar ook het land in shock kunnen brengen en verlammen en daarmee een nieuw gevoel van kwetsbaarheid creëren.

Lees Verder

08:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cyberaanval |  Facebook |

01-08-12

Cyberaanvallen zullen bedreiging voor maatschappij blijven vormen

Rekening houdend met het toenemend aantal cyberaanvallen moet er gevreesd worden dat het internet ook in de toekomst een bedreiging zal blijven inhouden voor particulieren en bedrijven. Dat werd door specialisten cyberbeveiliging tijdens de Black Hat Security Conference in Las Vegas. Volgens Shawn Henry, gewezen hoofd van de divisie cybercriminaliteit bij het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation (FBI), vormen internet-aanvallen na massavernietingswapens de belangrijkste bedreiging voor de geciviliseerde wereld. Volgens experts blijft het aantal aanvallen onder meer toenemen omdat er gratis krachtige en gebruiksvriendelijke hacking-programma's beschikbaar zijn. Bovendien krijgen malafide figuren het volgens hen steeds gemakkelijker om de controle over individuele computers over te nemen. Dat heeft volgens hen te maken met het toenemend gebruik van online en mobiele technologieën door de maatschappij.

Lees Verder

16:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, cyberaanval |  Facebook |