29-11-16

Voor sommigen consumenten is online veiligheid crucialer dan seks

Vele consumenten hebben zouden belangrijke opofferingen willen doen om op het internet beschermd te zijn tegen hackers, maar anderzijds moet vaak online risicogedrag worden vastgesteld. Dat is de conclusie van een enquête van het onderzoeksbureau Harris en het bedrijf Dashlane, gespecialiseerd in paswoord-management, bij tweeduizend online consumenten in de Verenigde Staten. De onderzoekers wijzen erop dat 40 procent van de respondenten te kennen geeft bereid te zijn om één jaar zonder seks te leven in ruil voor een gegarandeerde online veiligheid. Vrouwen zouden voor online veiligheid sneller bereid zijn seks op te offeren dan mannen.

“De aard van online beveiliging heeft een zware verandering gekend,” benadrukt Emmanuel Schalit, chief executive van Dashlane. “Vijf tot tien jaar geleden moest er vooral voor gezorgd worden dat apparaten met antivirus-software konden worden beschermd. Op dit ogenblik bevinden de data zich echter niet meer op de apparaten, maar in de cloud. Een optimaal paswoord-beheer is de beste strategie om die gegevens te beschermen, maar toch moet nog altijd in het management van deze persoonlijke codes nog altijd een grote slordigheid worden vastgesteld, ondanks onfortuinlijke voorbeelden van grote bedrijven en celebrities die het slachtoffer van hackers zijn geworden.

Uit het onderzoek bleek onder meer dat 45 procent van de respondenten toegeeft een paswoord met een vertrouwde vriend te hebben gedeeld. Daarnaast moest worden vastgesteld dat 30 procent de naam van een huisdier als paswoord heeft gebruikt, terwijl 21 procent beroep heeft gedaan op geboortedatums. Verder gaf 80 procent van de respondenten toegeeft een nieuw paswoord te hebben moeten aanvragen of installeren omdat men de oude code vergeten was. Tevens bleek dat 36 procent een online winkelkar te hebben moeten laten staan omdat men zich het paswoord niet meer kon herinneren.

Lees Verder

15:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cyberbeveiliging |  Facebook |

03-08-16

Cyberbeveiliging wordt een belangrijke factor in de autosector

Cyberbeveiliging wordt een belangrijke factor in de autosector. Een grote meerderheid van de consumenten geeft immers aan weinig vertrouwen te hechten aan een merk dat er niet in lukt cyberaanvallen af te weren. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent KPMG bij bijna vijfhonderd autobezitters en honderd technologie-verantwoordelijken bij de autoconstructeurs. Toch blijken vele autobouwers op het gebied van cyberbeveiliging nog een lange weg moeten afleggen. Nochtans moet de strijd tegen cyberaanvallen volgens KMPG een absolute prioriteit zijn, aangezien hackers een bijzonder grote schade kunnen aanrichten aan de merken en omzetten van de constructeurs.

“Autobouwers doen belangrijke investeringen in technologieën voor de promotie van autonome en geconnecteerde mobiliteit, waardoor echter ook de mogelijkheden voor cyberaanvallen tegen voertuigen groter worden,” merkt KPMG op. “Het merk en de omzet van de constructeurs dreigen echter zwaar te zullen worden afgestraft wanneer men niet staat blijkt de acties van hackers tegen auto’s tegen te gaan.” De onderzoekers zeggen immers vastgesteld te hebben dat 82 procent van de consumenten aangeeft niet geneigd te zijn om nog een aankoop te doen bij een autobouwer die het slachtoffer van hackers is geworden.

Vastgesteld werd nog dat 70 procent van de ondervraagden bezorgd is dat de mogelijkheid van een aanval tegen zijn auto binnen vijf jaar het slachtoffr van een hacker zou kunnen worden. Ook zegt 79 procent dat een gekaapte auto ook een negatieve impact zou hebben op de constructeur. Dat cijfer stijgt tot 83 procent bij de babyboomers, tegenover 74 procent bij de millennials. “Hackers kunnen binnen de autosector een groot gevaar opleveren op het gebied van cyberveiligheid,” merkt Gary Silburg, autospecialist bij KPMG, op. “Dat geldt vooral voor veiligheid. In tegenstelling tot een aantal andere sectoren, kunnen hackers in de autosector levensbedreigend zijn, vooral wanneer hoge snelheden worden gehaald.”

Ook bleek dat 68 procent van de autobouwers toegeeft dat het voorbije jaar geen investeringen in de beveiliging van informatie werden gedaan, ondanks het feit dat 85 procent moet toegeven de voorbije twee jaar geconfronteerd te zijn geweest met een cyberaanval op hun organisatie. Bovendien erkent 55 procent dat zijn bedrijf niemand in dienst heeft die zich exclusief over de informatica-veiligheid buigt. “De autosector moet op gebied van cyberbeveliging nog een belangrijke weg afleggen,” zegt Silberg. “Nochtans is de bedreiging reëel en kunnen de implicaties van een aanval bijzonder catastrofaal zijn voor zowel consument als constructeur. Er moet dan ook dringend actie worden ondernomen.”

Verder bleek nog dat 41 procent van de consumenten vooral bevreesd is dat een buitenstaander de controle over zijn wagen zou kunnen overnomen. Daarnaast zegt 25 procent te vrezen voor de diefstal van financiële informatie. Tevens wordt aangegeven dat 46 procent van de consumenten van mening is dat de eigenaar of chauffeur van de wagen de gegevens over de auto moet beheren, terwijl 47 procent benadrukt dat de leveranciers van de technologieën de verantwoordelijkheid moeten opnemen voor de veiligheid van de data.

Lees Verder

16:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cyberbeveiliging, automotive |  Facebook |

20-06-14

Tekort aan specialisten cyberbeveiliging bedreiging nationale veiligheid

Een tekort aan specialisten cyberbeveiliging bedreigt de Amerikaanse nationale veiligheid. Dat is de conclusie van een rapport van de organisatie Rand Corporation. Er wordt opgemerkt dat er in de Verenigde Staten in het algemeen een grote vraag is naar cyberspecialisten die organisaties tegen online criminaliteit kunnen helpen beschermen, maar vooral binnen de overheidsdiensten, die lagere lonen kunnen bieden, dreigt een groot tekort.

Lees Verder

15:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cyberbeveiliging |  Facebook |

02-10-13

Gewezen hackers moeten cyberbeveiliging garanderen

Een meerderheid van informatici zou er voorstander van zijn om voormalige hackers in te schakelen om de technologische beveiliging van organisaties op peil te houden. Dat blijkt uit een onderzoek van het wervingsplatform CWJobs bij Britse informatici. De onderzoekers stelden vast dat 70 procent van de respondenten van mening was dat het inschakelen van voormalige hackers de oplossing zou kunnen zijn om problemen rond cyberbeveiliging met groter succes aan te pakken. Ook werd vastgesteld dat 56 procent van de informatici van mening zijn dat hun bedrijf de beveiliging van technologie niet voldoende ernstig nemen, ondanks frequente berichten over een lekken met zware gevolgen.

“Vele informatici zijn ervan overtuigd dat voormalige hackers zouden moeten ingeschakeld worden indien de betrokkenen over de nodige capaciteiten blijken te beschikken,” merkt Richard Nott, website-directeur bij CWJobs, op. “Volgens 40 procent zijn er op dit ogenblik in de gevestigde technologie-industrie onvoldoende vaardigheden aanwezig om een antwoord te kunnen vinden op de voortdurend evoluerende bedreigingen. Elke dag worden meer data gecreëerd en 70 procent van de respondenten is van mening dat ook de vraag naar specialisten in beveiliging zal blijven toenemen. Volgens 95 procent hebben grote organisaties de grootste behoefte aan gespecialiseerd personeel.”

“De resultaten van het onderzoek bieden een interessante tactiek voor bedrijven die nieuwe mogelijkheden willen zoeken om een antwoord te vinden op de vraag naar beveiligingsspecialisten binnen hun organisatie, al moet bij die oplossing wel de nodige voorzichtigheid in acht worden genomen,” zegt Richard Nott nog. “Het is echter duidelijk dat de bedreigingen voor de veiligheid van netwerken toenemen en nagenoeg op een dagelijkse basis evolueren, zodat het cruciaal is om toegang te hebben tot kandidaten die over de nodige capaciteiten beschikken en een doorzicht hebben in de sector en zich ook perfect door die omgeving kunnen bewegen.”

De onderzoekers stelden vast dat 66 procent van de respondenten eventueel bereid zou zijn om een herscholing in informatica-beveiliging te volgen.

Lees Verder

15:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cyberbeveiliging, hacker |  Facebook |

27-11-12

Topmanagement neemt cyberbedreigingen onvoldoende ernstig

Het topmanagement van het Britse zakenleven nemen de bedreiging voor de cyberveiligheid onvoldoende ernstig, ondanks de toenemende berichtgeving over online veiligheidsproblemen bij een aantal van de grootste organisaties van de wereld. Dat heeft consulent KPMG gezegd. Stephen Bonner, hoofd informatie-beveiliging bij de consulent, merkt op dat de cybercriminaliteit met zijn groeiende omzet ingaat tegen de algemene malaise in de Britse economie. Hij wijst erop dat de digitale economie 8 procent van het Britse bruto binnenlandse product vertegenwoordigt en hij merkt dan ook op dat er iets moet gedaan worden aan de gebrekkige benadering van cybersecurity. Dergelijke problemen mogen volgens hem niet aan informatica-divisies worden overgelaten.

Lees Verder

18:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cyberbeveiliging |  Facebook |

10-05-12

China en Verenigde Staten beloven samenwerking rond cyberbeveiliging

China en de Verenigde Staten gaan in de toekomst intensiever samenwerken rond cyberbeveiliging, om te vermijden dat misverstanden tot crisissen zouden kunnen leiden. Dat hebben de Amerikaanse minister van landsverdediging Leon Panetta en dienst Chinese college Liang Guanglie bekend gemaakt. Panetta gaf daarbij toe dat niet alle cyberaanvallen op de Verenigde Staten afkomstig zijn van China, maar beide landen hebben volgens hem in die sector grote technologische mogelijkheden ontwikkeld, zodat een samenwerking is aangewezen om eventuele problemen te vermijden.

China werd in het verleden door de Verenigde Staten herhaaldelijk beschuldigd cyberaanvallen op Amerikaanse infrastructuur uitgevoerd te hebben en op die manier Amerikaanse hightech gestolen te hebben. Liang Guanglie stelde echter dat het niet eerlijk is om alle cyberaanvallen aan China toe te wijzen. De Chinese overheid heeft in het verleden herhaaldelijk ontkend zich schuldig te maken aan cyberspionage en voerde aan zelf ook geregeld het slachtoffer te worden van aanvallen.

"De Verenigde Staten moeten een duidelijke basis creëren die het de Chinese overheid duidelijk maakt wat van hen in cyberspace wordt verwacht," merkt James Lewis, expert cyberbeveiliging, op. "Er moet een wederzijds begrip worden gecreëerd vooraleer er een ernstig incident zou optreden." Onder meer wordt opgemerkt dat incidenten mogelijk tot in China kunnen worden opgespoord, maar is het veel moeilijker om aan te tonen of de aanvallen al dan niet daadwerkelijk van de Chinese overheid afkomstig zijn.

Lees Verder