06-04-18

Anderhalf miljard gevoelige documenten op open internet

Op het open internet circuleren ongeveer anderhalf miljard gevoelige documenten, zoals loonfiches, medische documenten of patentaanvragen. Dat blijkt een uit rapport van cyberbeveiliger Digital Shadows. Er wordt aan toegevoegd dat de onbeschermde data een volume van ongeveer twaalf petabytes. Dat is vierduizend keer groter dan de Panama Papers, die potentiële corruptie in tientallen landen aan het licht brachten. De onderzoekers merken op dat hackers en andere malafide figuren door het gebrek aan bescherming gemakkelijker in staat zijn om data te stelen en daarmee potentieel ook grote schade aan te richten.

"Dit zijn bestanden die zonder enige authenticatie vrij beschikbaar zijn voor iedereen met minimale technische kennis,” benadrukt Rick Holland, vice-president van Digital Shadows. “De beschikbaarheid van open data maakt het voor hackers, vijandige staten of concurrerende bedrijven gemakkelijker om gevoelige informatie te stelen. Het gebrek aan beveiliging maakt de taken van aanvallers veel eenvoudiger. Er is immers veel minder tijd nodig om te onderzoeken op welke manier de gegevens kunnen worden geopend. Er is weliswaar een groeiende bezorgdheid over hackers, maar de gebruikers zelf besteden te weinig aandacht aan hun digitale voetafdruk die op het open internet kan worden gevonden.”

De onderzoekers zeggen onder meer 2,2 miljoen medische scans van patiënten zonder enig probleem te hebben kunnen doorbladeren. Ook een groot aantal fiscale aangiftes konden door externe partijen worden bekeken. “Er bleken echter ook heel wat bedrijfsgeheimen op het openbare internet worden teruggevonden, met inbegrip van ontwerpen, samenvattingen van octrooien en details van producten die nog op de markt moesten verschijnen. Hoewel organisaties vaak bekommerd zijn dat gevoelige informatie door insiders of fishing wordt gelekt, blijkt dat al massaal gegevens op het internet kunnen worden teruggevonden.

Vastgesteld werd dat ongeveer 36 procent van de bestanden zich in de Europese Unie bevond. De Verenigde Staten hebben een aandel van ongeveer 16 procent. Maar ook Azië en het Midden-Oosten kennen volgens de onderzoekers belangrijke problemen met onbeveiligde bestanden. Onder meer cloudcomputing blijkt een aanzienlijk aandeel in het fenomeen te hebben. “Dat heeft is niet aan de cloud zelf te wijten, maar wel aan de manier waarop gebruikers hun gegevens beheren,” benadrukt Holland. “Vaak worden backups van gegevens gemaakt en onbewust op het open internet geplaatst.” De lekken worden vooral veroorzaakt door toeleveranciers en externe partijen.

Lees Verder

11:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cyberbeveiliging |  Facebook |

02-01-18

Bedrijven en consumenten blijven slordig met cyberhygiëne

Ondanks alle berichten over mogelijke bedreigingen op het gebied van cyberveiligheid, blijken slechts weinig bedrijven en consumenten de noodzakelijke beschermende maatregelen te nemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Tenable. Vastgesteld werd dat 94 procent van de Amerikaanse consumenten weliswaar over datalekken gehoord te hebben, maar toch blijkt dat slechts 25 procent gebruik maakt van een dubbele autentificatie. Bovendien blijkt dat ook slechts de helft op zijn computers gebruik maakt van paswoorden. Daarnaast moest worden opgetekend dat amper 45 procent op pincodes beroep doet om hun mobiele apparaten te beveiligen.

"Recent moest Equifax bekennen dat een cyberincident de gegevens van meer dan 140 miljoen Amerikanen aan fraudeurs heeft laten lekken," aldus Amit Yoran, chief executive van Tenable. "Toch zegt amper 12 procent van de Amerikaanse consumenten te geloven dat zijn persoonlijke gegevens werden gecontamineerd. Een meerderheid van de consumenten blijkt dan ook na te laten om de basisvereisten van de cyberbeveiliging op te volgen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat cyberfraudeurs slachtoffers kunnen blijven maken.  De meeste consumenten voelen zich machteloos en zijn van mening dat andere partijen voor de beveiliging moeten zorgen."

"Een aantal basisregels kan nochtans veel ellende vermijden," zegt Yoran nog. "Men moet er alvast voor zorgen dat applicaties en computers geregeld een update krijgen. Bovendien moet absoluut worden vermeden paswoorden voor computers en mobiele apparaten met anderen te delen. Met dergelijke voorzorgsmaatregelen kunnen al een aantal potentiële bedreigingen worden vermeden." Er wordt aan toegevoegd dat bedrijven en marketeers nog meer inspanningen zouden moeten doen voor een degelijke bescherming van de consumentendata die ze in bezit hebben. Ook hier moet volgens Yoran echter vaak worden vastgesteld dat zelfs niet de fundamentele beveiligingsmaatregelen zijn genomen.

Lees Verder

20:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cyberbeveiliging |  Facebook |

05-10-17

Cyberbeveiliging voor veel bedrijven nog geen prioriteit

Meer dan één op drie bedrijven blijft op het gebied van online beveiliging onder de minimumgrens. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulenten Duo Security en YouGov bij meer dan duizend ondernemingen in Groot-Brittannië. De onderzoekers moesten daarbij tot de vaststelling komen dat 38 procent van de ondervraagden te kennen geeft dit jaar geen enkele investering te doen om zichzelf tegen cyberbedreiging te beschermen. Nog eens 30 procent zou minder dan 3 procent van zijn totale budget voor cyberveiligheid hebben gereserveerd. Slechts 26 procent van de ondernemingen was van mening dat de overheid voldoende inspanningen doet om online bescherming te garanderen.

“Vastgesteld moet worden dat 36 procent van de ondernemingen zelf toegeeft zichzelf niet efficiënt tegen cyberdreigingen te kunnen verdedigen,” stippen de onderzoekers aan. Uit het onderzoek bleek nog dat 45 procent de ondernemingen van mening is geen doelwit voor hackers te zijn, terwijl 47 procent te kennen geeft dat online beveiliging te zware investeringen zou vergen. Een gebrek aan kennis over de strijd tegen cyberbedreigingen wordt vaak als een groter probleem naar voor geschoven dan financiële bekommernissen of het gedrag van het personeel. Slechts 5 procent zegt het slachtoffer van een online aanval te zijn geworden.

“Wanneer een bedrijf met een gebrekkige informatica-infrastructuur wordt geconfronteerd, moet vaak een complexe dynamiek worden vastgesteld die de implementering van een efficiënte beveiliging tegen houdt,” aldus Wendy Nather, analist bij Duo Security. “Een verlaging van het prijsniveau van veiligheidsproducten zal in deze omstandigheden weinig resultaten opleveren. Er is immers vooral nood aan expertise en begeleiding. Wanneer er geen geschikte verdediging is geïmplementeerd, zijn kleine bedrijven vaak ook niet in staat om een eventuele aanval te herkennen. Daardoor wordt het moeilijk om een inzicht in de volledige omvang van het probleem te verwerven.”

Lees Verder

16:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cyberbeveiliging |  Facebook |

02-05-17

Investeringen cybersecurity niet evenredig aan toegenomen dreiging

Bedrijven investeren weliswaar in cyberbeveiliging, maar die inspanningen zijn niet evenredig aan de toename van de dreiging. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Juniper Research. Opgemerkt wordt dat dit jaar wereldwijd door het bedrijfsleven een bedrag van 93 miljard dollar aan cyberbeveiliging zal worden geïnvesteerd. Over vijf jaar zal dat bedrag volgens de ramingen van Juniper zijn opgelopen tot 135 miljard dollar, maar op datzelfde ogenblik zou de totale kost van digitale veiligheidsproblemen tot een bedrag van 8 biljoen dollar zijn opgelopen aan verliezen, boetes en compensaties.

Cyberbeveiliging wordt volgens Juniper echter met een aantal belangrijke problemen geconfronteerd. Daarbij wordt onder meer gewezen op de brede waaier aan diensten en producten die de beveiligingssector aan potentiële klanten aanbiedt. Bovendien wordt opgemerkt dat een aantal van die oplossingen moeilijk of onmogelijk in de eigen platformen kunnen worden geïntegreerd. Tevens moet ermee rekening worden gehouden dat een aantal programma’s de inzet van personeel met gespecialiseerde kennis zou vergen. “Het is dan ook gemakkelijk te begrijpen dat een aantal partijen - vooral kleinere ondernemingen - de bedreigingen missen,” zegt James Moar, onderzoeksdirecteur bij Juniper.

“Mogelijk kan artificiële intelligentie een oplossing bieden,” geeft Moar nog aan. “Mogelijk zal van kunstmatige intelligentie gebruik kunnen worden gemaakt om betaalbare diensten aan te bieden, waardoor bedrijven met een beperkte omvang of bescheiden budgetten, toegang tot verdedigingsmiddelen krijgen zonder zelf een specialist in cyberbeveiliging te moeten aantrekken. Artificiële intelligentie kan een oplossing bieden voor de talentkloof op de arbeidsmarkt van de cyberbeveiliging. Daarvoor moet aan de eindgebruiker echter een eenvoudig werkplatform kunnen worden aangeboden. Cyberbeveiliging is op dit ogenblik echter een bijzonder gefragmenteerde markt.”

Lees Verder

15:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cyberbeveiliging |  Facebook |

29-11-16

Voor sommigen consumenten is online veiligheid crucialer dan seks

Vele consumenten hebben zouden belangrijke opofferingen willen doen om op het internet beschermd te zijn tegen hackers, maar anderzijds moet vaak online risicogedrag worden vastgesteld. Dat is de conclusie van een enquête van het onderzoeksbureau Harris en het bedrijf Dashlane, gespecialiseerd in paswoord-management, bij tweeduizend online consumenten in de Verenigde Staten. De onderzoekers wijzen erop dat 40 procent van de respondenten te kennen geeft bereid te zijn om één jaar zonder seks te leven in ruil voor een gegarandeerde online veiligheid. Vrouwen zouden voor online veiligheid sneller bereid zijn seks op te offeren dan mannen.

“De aard van online beveiliging heeft een zware verandering gekend,” benadrukt Emmanuel Schalit, chief executive van Dashlane. “Vijf tot tien jaar geleden moest er vooral voor gezorgd worden dat apparaten met antivirus-software konden worden beschermd. Op dit ogenblik bevinden de data zich echter niet meer op de apparaten, maar in de cloud. Een optimaal paswoord-beheer is de beste strategie om die gegevens te beschermen, maar toch moet nog altijd in het management van deze persoonlijke codes nog altijd een grote slordigheid worden vastgesteld, ondanks onfortuinlijke voorbeelden van grote bedrijven en celebrities die het slachtoffer van hackers zijn geworden.

Uit het onderzoek bleek onder meer dat 45 procent van de respondenten toegeeft een paswoord met een vertrouwde vriend te hebben gedeeld. Daarnaast moest worden vastgesteld dat 30 procent de naam van een huisdier als paswoord heeft gebruikt, terwijl 21 procent beroep heeft gedaan op geboortedatums. Verder gaf 80 procent van de respondenten toegeeft een nieuw paswoord te hebben moeten aanvragen of installeren omdat men de oude code vergeten was. Tevens bleek dat 36 procent een online winkelkar te hebben moeten laten staan omdat men zich het paswoord niet meer kon herinneren.

Lees Verder

15:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cyberbeveiliging |  Facebook |

03-08-16

Cyberbeveiliging wordt een belangrijke factor in de autosector

Cyberbeveiliging wordt een belangrijke factor in de autosector. Een grote meerderheid van de consumenten geeft immers aan weinig vertrouwen te hechten aan een merk dat er niet in lukt cyberaanvallen af te weren. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent KPMG bij bijna vijfhonderd autobezitters en honderd technologie-verantwoordelijken bij de autoconstructeurs. Toch blijken vele autobouwers op het gebied van cyberbeveiliging nog een lange weg moeten afleggen. Nochtans moet de strijd tegen cyberaanvallen volgens KMPG een absolute prioriteit zijn, aangezien hackers een bijzonder grote schade kunnen aanrichten aan de merken en omzetten van de constructeurs.

“Autobouwers doen belangrijke investeringen in technologieën voor de promotie van autonome en geconnecteerde mobiliteit, waardoor echter ook de mogelijkheden voor cyberaanvallen tegen voertuigen groter worden,” merkt KPMG op. “Het merk en de omzet van de constructeurs dreigen echter zwaar te zullen worden afgestraft wanneer men niet staat blijkt de acties van hackers tegen auto’s tegen te gaan.” De onderzoekers zeggen immers vastgesteld te hebben dat 82 procent van de consumenten aangeeft niet geneigd te zijn om nog een aankoop te doen bij een autobouwer die het slachtoffer van hackers is geworden.

Vastgesteld werd nog dat 70 procent van de ondervraagden bezorgd is dat de mogelijkheid van een aanval tegen zijn auto binnen vijf jaar het slachtoffr van een hacker zou kunnen worden. Ook zegt 79 procent dat een gekaapte auto ook een negatieve impact zou hebben op de constructeur. Dat cijfer stijgt tot 83 procent bij de babyboomers, tegenover 74 procent bij de millennials. “Hackers kunnen binnen de autosector een groot gevaar opleveren op het gebied van cyberveiligheid,” merkt Gary Silburg, autospecialist bij KPMG, op. “Dat geldt vooral voor veiligheid. In tegenstelling tot een aantal andere sectoren, kunnen hackers in de autosector levensbedreigend zijn, vooral wanneer hoge snelheden worden gehaald.”

Ook bleek dat 68 procent van de autobouwers toegeeft dat het voorbije jaar geen investeringen in de beveiliging van informatie werden gedaan, ondanks het feit dat 85 procent moet toegeven de voorbije twee jaar geconfronteerd te zijn geweest met een cyberaanval op hun organisatie. Bovendien erkent 55 procent dat zijn bedrijf niemand in dienst heeft die zich exclusief over de informatica-veiligheid buigt. “De autosector moet op gebied van cyberbeveliging nog een belangrijke weg afleggen,” zegt Silberg. “Nochtans is de bedreiging reëel en kunnen de implicaties van een aanval bijzonder catastrofaal zijn voor zowel consument als constructeur. Er moet dan ook dringend actie worden ondernomen.”

Verder bleek nog dat 41 procent van de consumenten vooral bevreesd is dat een buitenstaander de controle over zijn wagen zou kunnen overnomen. Daarnaast zegt 25 procent te vrezen voor de diefstal van financiële informatie. Tevens wordt aangegeven dat 46 procent van de consumenten van mening is dat de eigenaar of chauffeur van de wagen de gegevens over de auto moet beheren, terwijl 47 procent benadrukt dat de leveranciers van de technologieën de verantwoordelijkheid moeten opnemen voor de veiligheid van de data.

Lees Verder

16:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cyberbeveiliging, automotive |  Facebook |

20-06-14

Tekort aan specialisten cyberbeveiliging bedreiging nationale veiligheid

Een tekort aan specialisten cyberbeveiliging bedreigt de Amerikaanse nationale veiligheid. Dat is de conclusie van een rapport van de organisatie Rand Corporation. Er wordt opgemerkt dat er in de Verenigde Staten in het algemeen een grote vraag is naar cyberspecialisten die organisaties tegen online criminaliteit kunnen helpen beschermen, maar vooral binnen de overheidsdiensten, die lagere lonen kunnen bieden, dreigt een groot tekort.

Lees Verder

15:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cyberbeveiliging |  Facebook |