31-10-16

Bijna helft online consumenten slachtoffer van cybercrime

Ongeveer 45 procent van de online consumenten worden het slachtoffer van cybercrime. Er moet echter vastgesteld worden dat 65 procent van de slachtoffers uiteindelijk beslist het incident niet aan de autoriteiten te melden. Dat is de conclusie van een studie van het onderzoeksbureau Opinium en het Amerikaanse bedrijf MarkMonitor, ontwikkelaar van software-beveiliging, bij meer dan drieduizend consumenten in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Italië, Denemarken, Spanje, Zweden en Nederland. De onderzoekers stelden ook vast dat 16,5 procent toegeeft financieel verlies geleden te hebben door de online criminaliteit. Daarbij maakt 20 procent gewag van een verlies van meer dan 1.000 dollar.

Cybercriminaliteit bestaat het vaakst uit frauduleuze verzoeken om de paswoorden van accounts op sociale media te veranderen (20 procent) en emails die van legitieme bedrijven lijken te komen en persoonlijke informatie proberen te bemachtigen (17 procent). De onderzoekers stelden ook vast dat 71 procent van de consumenten van mening zijn dat cybercriminaliteit een negatieve impact heeft op de goede reputatie van een organisatie, terwijl 65 procent gewag maakte van een gedaald vertrouwen in een merk. Ook moest worden vastgesteld dat 53 procent van de ondervraagden te kennen gaf in de toekomst met het betrokken merk geen zaken meer te willen doen.

Uit het onderzoek diende ook te worden afgeleid dat slechts 14 procent van de consumenten vertrouwen heeft in de reclame op sociale media. Geen enkel ander kanaal wordt met een lagere score bedacht. De sociale media in het algemeen staan op een voorlaatste plaats met een score van 16 procent. “Cybercrime maakt zowel bij de consumenten als de merken slachtoffers,” benadrukt Mark Frost, chief executive van MarkMonitor. “Bovendien moet worden gevreesd dat cybercriminaliteit nog zal toenemen naarmate het gebruik van het internet verder blijft stijgen. “Er moet dan ook gezamenlijk actie worden ondernomen om het merk online te beschermen, het consumentenvertrouwen en de reputatie te beveiligen.”

“Een sterke online beveiliging kan bedrijven helpen hun winsten te beschermen,” zegt Mark Frost nog. “Het onderzoek toont dat de consument niet alleen bewust is van de ernst van de cybercrime en de taktieken die worden gebruikt, maar ook van de effecten die deze aanvallen hebben om de merken zelf. Ondanks die hoge niveaus van bewustzijn, blijven echter vele gebruikers kwetsbaar voor cybercrime.”

Lees Verder

17:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cybercrime |  Facebook |

23-07-13

Wereldwijde kosten cybercrime kunnen oplopen tot 500 miljard dollar

Cybercrime kost de wereldwijde economie jaarlijks een verlies tussen 100 miljard dollar en 500 miljard dollar. Dat is de conclusie van een onderzoek van het beveiligingsbedrijf McAfee en het Amerikaanse Center for Strategic and International Studies. Er wordt echter aan toegevoegd dat cyberaanvallen ook een vertragende impact hebben op innovatie, de handen verstoren en ook een belangrijke kost tot gevolg hebben, vergelijkbaar met de impact van criminaliteit en werkloosheid. Alleen al in de Verenigde Staten zou cybercrime 100 miljard dollar per jaar schade veroorzaken.

Lees Verder

15:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cybercrime |  Facebook |

27-05-12

Belangengroepen kunnen technologisch niet optornen tegen vijanden

De aanvallen op de vrije meningsuiting zijn het voorbije jaar opnieuw toegenomen. Dat is de conclusie van een rapport van Access, de overkoepelende federatie van niet-gouvernementele organisaties over de hele wereld. In het rapport wordt opgemerkt de technologische vaardigheden van actiegroepen en belangenorganisaties worden overvleugeld door de cyber-expertise van hun vijanden. Access roept de wereldwijde technologie-community op om de niet-gouvernementele organisaties te helpen om zich beter te verdedigen tegen de aanvallen.

"Er worden talloze technologische aanvallen gelanceerd op organisaties," benadrukt Access, dat drie jaar geleden na de verkiezingen in Iran werd opgericht. "Daarbij worden een brede waaier van strategieën aangewend, met inbegrip van DoS-aanvallen, het blokkeren en filteren van communicatie, besmette gebruikers-accounts, spionage en aanvallen op de fondsenwerving. Door een fundamenteel gebrek aan kennis, expertise en vaardigheden is het voor organisaties vaak onmogelijk om zich tegen dergelijke aanvallen te beschermen."

"Het is dan ook noodzakelijk dat de wereldwijde technologische community, met inbegrip van de industriële sector, onderzoek op welke manier de civiele maatschappij kan worden geholpen om zich te wapenen tegen cyberbedreigingen," wordt in het rapport nog opgemerkt. "Daarbij moeten producten worden ontwikkeld die door de organisaties gemakkelijk kunnen worden gebruikt tegen prijzen die binnen de budgetten van de niet-gouvernementele sector gedragen kunnen worden."

Lees Verder

08:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cybercrime, belangengroep |  Facebook |

25-01-11

Cyberaanval grootste bedreiging Europese energienetwerken

Cyberaanvallen vormen op dit ogenblik de belangrijkste bedreiging voor de veiligheid van de Europese energiebevoorrading. Dat heeft een anonieme ambtenaar van de Europese Unie gezegd tegenover het webmagazine Euractiv.com. Dat is volgens de ambtenaar ook de reden waarom de klimaatdivisie van de Europese Commissie de werking van systemen voor informatie en communicatie onder de loep nemen. Ook andere departementen van de Europese Commissie onderzoeken volgens de betrokkene de mogelijke verstoring van de voorziening van gas en elektriciteit door cyber-aanvallen.

"Cyber-aanvallen op het elektriciteitsnet zorgen blijkbaar voor de grootste bezorgdheid," merkt Euractiv.com. "Twee jaar geleden zouden Russische en Chinese cyber-spionnen in het Amerikaanse elektriciteitsnet zijn ingebroken en zouden er software-programma's hebben achtergelaten die konden gebruikt worden om het systeem te verstoren. De Amerikaanse inlichtingendiensten hadden daarop gezegd bezorgd te zijn dat cyber-terroristen elektrische installaties, een kerncentrale of financiële netwerken langs het internet zouden kunnen overnemen."

De Europese Unie heeft zich tot nu toe vooral gericht op cyber-aanvallen die illegaal toegang proberen te zoeken tot computers, servers en gegevens. In april vorig jaar hebben de Europese ministers aan de Europese Commissie gevraagd om te onderzoeken of er een centraal bureau zou moeten opgezet worden om cybercrime te bestrijden. In september werd een pakket voorstellen naar buiten gebracht, waarbij vooral gemikt werd op de strijd tegen botnets en malware en de versterking van het European Network and Information Security Agency (Enisa), dat de netwerkbeveiliging moet garanderen.

18:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cybercrime, energie, enisa, europese unie |  Facebook |

28-12-10

Mobiele platformen en online televisie nieuwe doelwitten cybercrime

Mobiele platformen, internet-televisie en geolocalisatie-diensten zullen tijdens het nieuwe jaar tot de belangrijkste doelwitten behoren van cybercriminelen. Dat zeggen vertegenwoordigers van internetbeveiliger McAfee Labs. Vincent Weafer, vice-president van McAfee Labs, wijst er daarbij op deze technologieën het voorbije jaar bijzonder populair zijn geworden, waardoor ze ook onder de aandacht van criminelen zijn gekomen. Weafer merkt op dat er nu al een belangrijke toename van incidenten, aanvallen en gegevensverlies worden opgemerkt. Hij voegt er aan toe dat ook Apple steeds meer in het vizier van cybercriminelen zal komen.

Volgens McAfee zullen sociale media volgend jaar bovenaan de lijst van de criminaliteit staan. Daarbij worden vooral aanvallen verwacht met diensten voor verkorte internet-adressen. Er worden volgens McAfee op dit ogenblik meer dan drieduizend verkorte internet-adressen per minuut gecreëerd. "Het is voor cybercriminelen heel gemakkelijk om daarvan gebruik te maken voor spamming en scamming en gebruikers af te leiden naar malafide websites," merkt Vincent Weafer op. "Maar ook geolocalisatie-diensten, die in real-time informatie verzamelen over de locatie en de activiteiten van de gebruikers, bieden voor cybercriminelen nieuwe mogelijkheden."

Er wordt echter ook gewaarschuwd voor mobiele toestellen, die door hun relatief lage beveiliging een belangrijk doelwit kunnen worden, zowel in de persoonlijke als in de zakelijke sfeer. Weafer voegt er aan toe dat de trend om steeds meer apparaten aan elkaar te koppelen, de efficiëntie van botnets dreigt te verhogen. Tenslotte stelt Weafer dat ook Apple-gebruikers, die lange tijd hun schouder hebben opgehaald voor virussen en malware, er goed aan doen om op de veiligheid te letten. "Populariteit is een belangrijke drijfveer voor cybercriminelen om een technologie te viseren," waarschuwt hij. "Dat betekent dat er meer aanvallen op Apple-infrastructuur mag worden verwacht, temeer daar die sector minder bewust is ingesteld op deze vorm van criminaliteit."

19:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cybercrime, internet, mobile, televisie |  Facebook |

01-11-10

Russische meester cybercrime kondigt pensioen aan

De Russische programmeur achter de software Zeus, een malafide programma dat dit jaar in de Verenigde Staten alleen al ongeveer 100 miljoen dollar zou hebben gestolen, zegt zijn activiteiten stop te zetten. Veiligheidsexperts merken echter op dat er een grote kans is dat de programmeur binnenkort opnieuw zal terugkeren met krachtiger materiaal, zoals dat ook drie en twee jaar geleden al het geval was nadat de hacker zijn pensioen had aangekondigd. De autoriteiten hebben geen idee over de identiteit van de betrokkene, die de Zeus-spyware drie jaar geleden lanceerde. De programmeur werkt met een tussenpersoon om zijn spyware aan criminele bendes te verkopen. Een basispakket van Zeus zou ongeveer 1.000 dollar kosten. Zeus biedt ook continue ondersteuning.

"Gebruikers van Zeus hebben de neiging om grote bedrijven en banken met zware beveiligingsmaatregelen te ontwijken en richten zich vooral op kleinere bedrijven, gemeentebesturen en zelfs kerkverenigingen," merkt het persbureau Reuters op. "Recenter echter slaagden zij erin om de rekeningen van E*Trade Financial en TD Ameritrade te plunderen. Het beveiligingsbedrijf McAfee merkt op dat nagenoeg in alle landen banken werden aangevallen door Zeus-software." Er wordt echter opgemerkt dat de druk op de Zeus-bendes toeneemt, nadat onder meer in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Oekraïne onlangs tientallen mensen werden gearresteerd op verdenking van hun betrokkenheid bij de activiteiten van het malafide computerprogramma.

Volgens Zeus-expert Don Jackson, directeur threat intelligence bij het beveiligingsbedrijf SecureWorks, heeft de programmeur langs zijn belangrijkste verdeler laten weten dat hij er mee ophoudt. De broncode van Zeus zou overgemaakt zijn aan de auteur van Spy Eye, een opkomende concurrent. Volgens Jackson is het pensioen wellicht een rookgordijn en hebben Zeus en Spy Eye beslist om hun activiteiten te bundelen. Anderen achten het goed mogelijk dat de programmeur inmiddels meer dan voldoende geld heeft verdiend met zijn activiteiten en inderdaad beslist heeft om zich terug te trekken. Zeus heeft al twee keer voordien zijn pensioen aangekondigd omdat hij teveel bekendheid verwierf.

15:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cybercrime, internet, spyware, zeus |  Facebook |

14-10-10

Cyberveiligheid cruciaal voor economische welvaart

Cyberaanvallen op de kritische infrastructuur van een land - zowel elektriciteitsnetwerken en hulpdiensten - zijn niet denkbeeldig. Dat heeft Iain Lobban, directeur van het Britse Government Communications Headquarters (GCHQ), gezegd tijdens een vergadering van het International Institute for Strategic Studies. Hij voegt er aan toe dat de toekomstige economische welvaart zal afhangen van de mogelijkheden om zich tegen dergelijke aanvallen te verdedigen. Lobban merkte daarbij op dat er op dit ogenblik al maandelijks duizend bedreigende emails worden verstuurd naar computer-netwerken van de Britse regering.

"Het internet heeft grote mogelijkheden gecreëerd voor vijandige naties en criminelen," voerde Iain Lobban, topman van de Britse spionagediensten, aan. Hij wou daarbij niet concreet ingaan op de dreiging voor de kritische infrastructuur van Groot-Brittannië, maar wees erop dat die bedreiging realistisch is. Hij voegde er aan toe dat de overheid sneller moet reageren om de snelheid waarmee de incidenten zich voordoen, te kunnen bijhouden. Volgens hem omvat de kritische infrastructuur ook sectoren zoals financiële diensten, de overheid, massacommunicatie, gezondheid, transport en voeding en water. Dat zijn volgens Lobban diensten waarop het dagelijkse leven van de maatschappij steunt.

"Cyberveiligheid is niet alleen het terrein van nationale veiligheid en landsverdediging," benadrukte Iain Lobban nog. "Het is ook een kwestie van economisch welzijn en nationaal belang." Hij wees erop dat maandelijks 20.000 malafide emails worden afgestuurd op netwerken van de Britse overheid. Duizend van die emails worden volgens de topman van de Britse spionage bewust verstuurd. Hij voegde er aan toe dat ook diefstallen van intellectuele eigendom op een massale schaal worden georganiseerd. Ook daarvan heeft volgens Lobban een gedeelte implicaties voor de nationale veiligheid. De problematiek wordt volgens Lobban in de toekomst nog acuter, aangezien de overheid steeds meer diensten online wil brengen.

19:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cybercrime, internet |  Facebook |