01-06-14

Bij cyberpesten is er geen sprake van digitale kloof

Cyberpesten is niet alleen een probleem voor de middenklasse en welvarende bevolkingscategorieën. Ook tieners in arme buurten met een hoge criminaliteit worden met online pesterijen geconfronteerd. Dat is de conclusie van een studie van criminologen van de Michigan State University bij bijna tweeduizend studenten uit het middelbaar onderwijs. De studie suggereert dat er bij cyberpesten geen sprake is van een digitale kloof. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat omgevingsfactoren die indicatief zijn voor armoede en criminaliteit ook een belangrijk kader vormen voor fysieke en verbale intimidatie, maar ook voor cyberpesten. De wetenschappers hebben het over een verrassende bevinding.

“Respondenten die in arme buurten met een grote criminaliteit woonden, bleken een groter risico te lopen geconfronteerd te worden met fysiek, verbaal of online agressie,” benadrukt onderzoeksleider Thomas Holt, professor criminologie aan de Michigan State University. “Een betere toegang tot online technologieën, die een belangrijke basis vormt voor de digitale kloof, blijkt daarin geen enkele rol te spelen. Leerkrachten en schooldirecties dienen dan ook bijzonder aandacht te besteden aan initiatieven die in achtergestelde woonbuurten pesterijen in fysieke en virtuele ruimtes kunnen helpen bestrijden. Die extra aandacht is noodzakelijk om te zorgen dat geen enkele vorm van pesterijen over het hoofd wordt gezien.”

“Online agressie gebeurt weliswaar nog altijd minder frequent dan traditionele pesterijen, maar het fenomeen laat duidelijk een toenemende tendens ontekenen,” waarschuwt professor Holt. “Uit cijfers van het Cyberbullying Research Center blijkt dat in de Verenigde Staten drie jaar geleden 2,2 miljoen studenten het slachtoffer werden van pesterijen. Drie jaar voordien waren 1,5 miljoen slachtoffers geregistreerd. Men moet er bovendien rekening mee houden dat pesterijen zware negatieve gevolgen kunnen hebben. Vele slachtoffers worden geconfronteerd met academische problemen en moeten vaak ook afrekenen met mentale moeilijkheden. In een aantal gevallen kunnen de pesterijen zelfs leiden tot zelfmoord.”

Lees Verder

17:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cyberpesten |  Facebook |

25-12-13

Ouders onderschatten ernst van cyberpesten bij hun kinderen

Ouders onderschatten vaak de ernst van cyberpesten waarvan hun kinderen het slachtoffer worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cornell University, de University of California en het bureau C+R Research bij bijna vijfhonderd Amerikaanse gezinnen met kinderen. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 30 procent van de jongeren toegeeft het slachtoffer te zijn geworden van cyberpesten. Toch bleek slechts 10 procent van de ouders aan te geven zich bewust te zijn dan hun kinderen met online pesterijen werden geplaagd. Deze kloof neemt volgens de wetenschappers nog toe wanneer de ouders een tolerant online beleid voeren.

Lees Verder

07:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cyberpesten |  Facebook |

04-10-13

Facebook is een hotspot van extreem cyberpesten

Het sociale netwerk Facebook is een hotspot van extreem cyberpesten. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Britse organisatie Ditch the Label bij tienduizend Britse jongeren tussen dertien en tweeëntwintig jaar. Aangevoerd wordt dat 54 procent van het extreme cyberpesten op Facebook is gesitueerd. Ook Ask.fm en Twitter zijn volgens de onderzoekers platformen die de voorkeur genieten van online persoonlijke aanvallen. De organisatie waarschuwt dat vele volwassenen de impact van online pesten onderschatten omdat ze ervan uitgaan dat de aanvallen onschadelijk gemaakt kunnen worden door de agressieve boodschappen te deleten of de afzender te blokkeren.

Lees Verder

15:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook, cyberpesten |  Facebook |

22-10-12

Rol cyberpesten in zelfmoorden tieners overdreven

Cyberpesten wordt vaak in verband gebracht met zelfmoord bij tieners, maar de werkelijkheid is veel complexer. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Dalhousie University in Canada naar zelfmoord bij tieners in de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië en Australië. De onderzoekers merken op dat veel slachtoffers van zelfmoorden bij tieners zowel online als fysiek op school blijken te zijn gepest, terwijl vele slachtoffers bovendien ook aan depressies bleken te lijden.

De onderzoekers onderzochten in totaal eenenveertig zelfmoorden bij jongeren tussen dertien en achttien jaar. Opgemerkt wordt dat september met 15 procent en januari met 12 procent piekperiodes bleken te vormen, maar dat kan volgens de onderzoekers aan het toeval te wijten zijn. Er wordt wel opgemerkt dat er een stijging kon worden opgetekend in de frequentie van de zelfmoorden. Tijdens de laatste zeven jaar van het voorbije decennium werden 56 procent van de zelfmoorden opgetekend, terwijl de voorbije twee jaar een aandeel van 44 procent vertegenwoordigt.

Uit het onderzoek blijkt dat 78 procent van de slachtoffers zowel op school als online werden gepest. Slechts 17 procent werd uitsluitend op het internet gepest. Ook wordt opgemerkt dat 32 procent van de tieners aan gemoedstoornissen leed, terwijl nog eens 15 procent onderhevig was aan depressieve symptomen. “Cyberpesten vormt ongetwijfeld een factor in een aantal zelfmoorden, maar nagenoeg altijd gaat dat gepaard met andere oorzaken,” stippen de onderzoekers aan. “Cyberpesten vormt een onderdeel van een bredere context van pesterijen.”

Lees Verder

22:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cyberpesten, zelfmoord |  Facebook |

08-08-11

Ook slachtoffers cyberpesten worden zelf dader

Meer dan één op drie studenten wordt minstens één keer in het jaar het slachtoffer van cyberpesterijen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Kyungil University in Zuid-Korea. Daarbij is volgens onderzoeksleider YeoJu Chung, professor geneeskunde, gebleken dat cyberpesterijen bij de studenten sociale angsten, eenzaamheid, frustraties, droefheid en hulpeloosheid opwekt. Slachtoffers moeten volgens Chung met emotionele technieken aangeleerd worden hoe ze optimaal kunnen recupereren.

"Studenten die toegeven dat ze geobsedeerd zijn met de negatieve gebeurtenissen, blijken meer stress te ondervinden van het cyberpesten," aldus YeoJu Chung tijdens een voorstelling van het Zuid-Koreaanse onderzoek tijdens het jaarcongres van de American Psychological Association (APA). "Ook bleek dat slachtoffers die zichzelf de schuld geven van de situatie, meer onder de praktijken van cyberpesters hebben te lijden."

"Studenten die er daarentegen in slaagden om zich te focussen op positieve gedachten, bleken daarentegen beter in staat om met het cyberpesten om te gaan en bleken ook sneller te recupereren," voert professor Chung nog aan. De onderzoeker voegt er aan toe dat de impact van die praktijken negatiever zijn wanneer het cyberpesten anoniem gebeurt en afkomstig is van platformen zoals blogs en cyberboards. Ook bleek dat slachtoffers zich vaker zelf schuldig beginnen te maken aan cyberpesterijen.

08:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, cyberpesten |  Facebook |