06-08-11

Koude Oorlog is vervangen door een Code Oorlog

De Koude Oorlog is vervangen door een Code Oorlog. Dat heeft de Amerikaanse beveiligingsexpert Cofer Black gezegd tijdens een congres over computerbeveiliging in Las Vegas. Terroristische organisaties zoals Al-Qaeda zullen volgens Cofer Black, die meer dan een kwarteeuw voor het Central Intelligence Agency (CIA) heeft gewerkt, terugvallen op gemakkelijk hanteerbare strategieën en daarvoor van de cyberwereld gebruik zullen maken.

"Na de Koude Oorlog en de strijd tegen het terrorisme, is de wereld volgens Cofer Black in het tijdperk van de Code Oorlog terecht gekomen," stipt het persbureau AFP aan. "Het wordt volgens Cofer een opdracht van de computerexperts om een verdediging tegen die aanvallen op te trekken en de schuldigen te ontmaskeren." Verwezen wordt onder meer naar virtuele aanvallen tegenover onder meer de Verenigde Staten, de Verenigde Naties en allerlei defensiebedrijven.

Volgens het beveiligingsbedrijf McAfee heeft de georchestreerde aanval Shady Rat de voorbije jaar minstens tweeënzeventig slachtoffers gemaakt in veertien landen. "Op basis van de omvang en impact van de aanval en het feit dat niet alleen gemikt werd op economische voordelen, maar ook op het raken van politieke en militaire doelwitten, moet worden geconcludeerd dat er een natie achter Shady Rat schuil gaat," aldus McAfee, dat er wel aan toevoegt niemand met de vinger te kunnen wijzen.

James Lewis, specialist cybersecurity bij het Center for Strategic and International Studies, stelt echter dat er technische weliswaar geen sluitend bewijs kan worden gegeven, maar zou toch veel in de richting van China wijzen.

08:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cyberterrorisme |  Facebook |

14-12-09

Verenigde Staten en Rusland spreken over internetveiligheid

De Verenigde Staten en Rusland zijn samen met vertegenwoordigers van de Verenigde Naties onderhandelingen opgestart over de versterking van de internetbeveiliging en de beperking van het militair gebruik van cyberspace. Dat wordt als een belangrijke doorbraak bestempeld, aangezien de Verenigde Staten toenaderingspogingen van Rusland op dat vlak in het verleden steeds hebben afgewimpeld. Alleen al het feit dat de Verenigde Staten bereid is om rond de tafel te gaan zitten, is volgens een aantal analisten een teken dat de regering van de Amerikaanse president Barack Obama beseft dat steeds meer landen cyberwapens ontwikkelen en dat er een nieuwe benadering nodig is om een online internationale wapenwedloop tegen te gaan. Er werd onlangs een doorbraak bereikt toen de Verenigde Staten zich bereid verklaarden om deze problematiek te bespreken met het Committee on Disarmement and International Security van de Verenigde Naties. Voordien hadden de Verenigde Staten altijd vastgehouden dat dit in economische commissies moest worden behandeld.

"De voorbije twee jaar zijn de online aanvallen op computersystemen van regeringen en computers gevoelig toegenomen," stipt de Amerikaanse krant The New York Times aan. "Het gaat inmiddels om duizenden aanvallen per dag. Onder meer de computers van het Amerikaanse Pentagon werden aangevallen, terwijl ook industriële gegevens werden gestolen en websites van regeringen bedrijven tijdelijk werden lamgelegd. Een groot gedeelte van die hackers slaagt erin om anoniem te blijven. De Amerikaanse president Barack Obama gaf in februari al de opdracht om de Amerikaanse internetbeveiliging te onderzoeken en zal in de toekomst een coördinator aanwijzen voor het Amerikaanse online veiligheidsbeleid." Rusland had altijd aangegeven dat deze problematiek best kon aangepakt worden met een internationaal verdrag, zoals dat ook gehanteerd wordt rond de verspreiding van nucleaire, chemische en biologische wapens. De Verenigde Staten hadden tot nu toe echter altijd gesteld dat het onmogelijk was om het commerciële en militaire gebruik van het internet te scheiden.

Volgens Viktor Sokolov, onderdirecteur van het Russische Institute of Information Security, kunnen deze evoluties leiden tot een nieuwe ronde van gesprekken rond een mogelijk ontwapeningsverdrag voor cyberspace, wat Rusland altijd heeft gevraagd, maar wat door de Verenigde Staten altijd werd geweigerd. "De Verenigde Staten blijken echter niet zozeer aan te sturen op een ontwapeningsverdrag, maar wel op een grotere internationale samenwerking in de strijd tegen cybercrime," merkt The New York Times nog op. "De Verenigde Staten gaan er immers vanuit dat een verbeterde strijd tegen online misdrijven ook de verdediging tegen militaire cyberaanvallen zal verstevigen. Rusland neemt ook een andere stelling in tegenover cyberterrorisme. Dat is volgens de Russische regering een nationale aangelegenheid. De Verenigde Staten zijn echter van mening dat Rusland die nationale soevereiniteit wil misbruiken om dissidente stemmen te onderdrukken. Rusland weigert om diezelfde reden de European Cybercrime Treaty te ondertekenen.