21-01-13

Zware kritiek bij evaluatie Zuid-Koreaanse dammenproject

Het plan van de uittredende Zuid-Koreaanse president Lee Myung-Bak om zware investeringen door te voeren in het rivierennet van het land, vertoont zware tekortkomingen. Dat is de conclusie van een rapport van de Zuid-Koreaanse Board of Audit and Inspection (BAI). Het plan werd gelanceerd na de financiële crisis van vijf jaar geleden en diende onder meer nieuwe banen te creëren door gigantische infrastructuurwerken aan de rivieren Han, Nakdong, Geum en Yeongsan. De projecten werden begroot op een totaalbedrag van ongeveer 20 miljard dollar.

De werken omvatten onder meer de bouw van zestien dammen en waterkeringen op de vier rivieren, die ook werden rechtgetrokken en uitgebaggerd om de waterkwaliteit te verbeteren en het gevaar op overstromingen terug te schroeven. Volgens het auditrapport voldoen echter elf dammen niet aan de gestelde normen en blijkt de waterkwaliteit geen verbetering te kennen, terwijl het onderhoud van de infrastructuur gigantische kosten dreigt te zullen opleveren. De regering merkte echter op dat er al gewerkt wordt aan het herstel van structurele zwakheden.

Volgens het rapport hebben strikte deadlines ervoor gezorgd dat werken zonder afdoende inspecties werden afgerond. De bodembescherming van vijftien dammen zou inmiddels al zijn weggespoeld. "Het project werd onvoldoende voorbereid en ook de uitvoeringstermijnen waren te kort," wordt in het rapport opgemerkt. Ook wordt erop gewezen dat de kwaliteit van het stilstaande water achter de dammen gevoelig is verslechterd. Verkozen president Park Geun-Hye zou een evaluatie van het project laten maken.

Lees Verder

18:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zuid-korea, dam |  Facebook |

15-02-12

Kleine dammen vormen wereldwijd belangrijk gevaar

Een grote reeks kleine dammen over de hele wereld zijn bijzonder slecht onderhouden en betekenen een reëel gevaar voor de veiligheid. Dat is de conclusie van een rapport van onderzoekers aan de University of South Australia. Opgemerkt wordt dat vaak problemen worden gecreëerd omdat dammen slecht zijn ontworpen of onderhouden, maar ook vaak omdat noodsystemen werden uitgeschakeld door natuurlijke oorzaken of door landbouwers die over extra water willen beschikken. De onderzoekers stellen dat de overheden de nodige regelgeving moeten ontwerpen op de veiligheid van de dammen af te dwingen.

"Kleine dammen, die vaak slechts enkele meters hoog zijn en meestal eigendom zijn van individuele partners, hebben ook in het verleden al voor bijzonder grote schade gezorgd," merken de onderzoekers. "In het midden van de jaren zeventig vielen in China 230.000 doden nadat twee grote dammen het begaven nadat eerder stroomopwaarts zestig kleinere dammen in problemen waren gekomen. In de tweede helft van de jaren zeventig vielen in de Verenigde Staten 39 doden bij de breuk van een 12 meter hoge dam van het Kelly Barnes Lake."

De onderzoekers merken op dat vele andere kleinere dambreuken over de hele wereld tot dodelijke slachtoffers en zware ecologische en economische schade hebben geleid. "De wetgeving rond het dam-management varieert tussen de verschillende landen, maar slechts zelden worden de landbouwers verplicht om hun dammen te onderhouden zodat ze aan de gestelde veiligheidsnormen zouden voldoen," wordt er nog aangevoerd. "Er is duidelijk regelgeving en voorlichting nodig om het probleem aan te pakken."

19:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dam, ramp, water |  Facebook |

19-12-11

Bouw damproject Belo Monte mag worden verdergezet

De bouw van een controversieel damproject in het Amazone-gebied kan worden verder gezet. Dat heeft de Braziliaanse rechter Carlos Castro gezegd. Daarmee is de rechter teruggekomen op een eerdere beslissing, die ook hijzelf had genomen. Rechter Castro benadrukte echter dat Norte Energia, het bedrijf achter het controversiële damproject Belo Monte, heeft kunnen aantonen dat de lokale visserij tijdens de constructiewerken niet zou gehinderd worden en dat de natuurlijke loop van de Xingu-rivier niet zal worden beïnvloed.

"Met het damproject is een investering gemoeid van 11 miljard dollar," merkt het persbureau AFP op. "Het project stuit echter op veel weerstand van milieugroepen en de plaatselijke bevolking. In september had rechter Castro nog bevolen dat de werken aan het damproject moesten worden stopgezet omdat er een mogelijke bedreiging bestond voor de lokale visbestanden, die van cruciaal belang zijn voor de lokale bevolking, die vooral van de visvangst leeft."

De rechter had Norte Energia daarbij verboden om een haven te bouwen, explosieven te gebruiken, dijken op te trekken en kanalen te graven of andere infrastructuurwerken uit te voeren die de natuurlijke stroming van de Xingu-rivier zouden kunnen beïnvloeden. "Er zijn echter geen wettelijke gronden om de werken nog langer te verbieden," voert Castro nu echter aan. Belo Monte is volgens de Braziliaanse regering cruciaal voor de nationale energieproductie. Belo Monte moet het derde grootste damproject van de wereld worden.

14:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brazilië, amazone, belo monte, dam |  Facebook |

11-10-11

Werk aan waterkrachtcentrale Patagonië mag verder gaan

Een Chileense rechtbank heeft de schorsing van de bouw van een grote hydroelektrische dam in Patagonië verworpen. Eerder waren de werken aan de dam voor drie maanden opgeschort. Volgens milieubewegingen zal het damproject een unieke biotoop vernietigen. De milieubewegingen hebben aangekondigd in beroep te zullen gaan tegen de beslissing van de rechtbank. De hydroelektrische centrale zou 2.750 megawatt elektriciteit genereren. Die elektriciteit moet de nodige energie voorzien voor de groeiende Chileense economie.

Met het HidroAysen-project is een investering van 2,9 miljard dollar gemoeid. Het project wordt uitgevoerd door het Spaans-Chileense consortium Endesa-Colburn. In mei werd het project door de Chileense regering goedgekeurd. Dat heeft echter tot zware en soms gewelddadige protesten geleid. Het HidroAysen-project bestaat uit vijf dammen in twee riviervalleien in Patagonië. De aanleg zou leiden tot de overstroming van een oppervlakte van 6.000 hectaren wildernis. In juni werd beslist om het project voor drie maand op te schorten om de bemerkingen van critici te bestuderen.

De regering van de Chileense president Sebastian Pinera voert aan dat het project nodig is voor de economie van het land. De hydroelektrische centrale zou de energie-capaciteit van Chili met 20 procent opdrijven. Tegenstanders voeren echter aan dat het project één van de laatste onaangeroerde gebieden van de hele planeet zal verminken. De tegenstanders willen desnoods naar het Internationaal Hof voor de Rechten van de Mens om de komst van de centrale tegen te houden.

Bij de werken zouden meer dan vijfduizend arbeiders worden betrokken. Die zouden meer dan tien jaar lang in het afgelegen gebied moeten blijven. Daardoor zou de populatie van de regio verdubbelen.

16:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chili, patagonië, hidroaysen, energie, dam, milieu |  Facebook |

15-08-11

Beschermende dam Sint-Petersburg is afgewerkt

In Rusland zijn de werken aan het damcomplex dat Sint-Petersburg tegenover overstromingen moet beschermen, afgerond. Het project werd nog tijdens het Sovjet-tijdperk op het einde van de jaren zeventig gelanceerd, maar werd om financiële redenen stopgezet na het instorten van de Sovjet-Unie in het begin van de jaren negentig. Zes jaar geleden gaf eerste minister Vladimir Poetin echter opdracht om de werken te hervatten. De dam moet weerstand bieden aan een stijging van het waterpeil met vijf meter.

"Vladimir Poetin heeft het dan ook over een historische gebeurtenis," merkt het persbureau Reuters op. "Hij voegde er aan toe dat het complex bij zijn eerste bezoek zes jaar geleden niet meer was dan een braakliggend terrein met beton en metaalafval. Poetin voegde er aan toe op dat ogenblik gevreesd te hebben dan het project onmogelijk zou kunnen worden gered." Het project wordt gezien als een belangrijke realisatie voor Poetin in de aanloop naar de parlementsverkiezingen later dit jaar.

Volgens experts wordt Sint-Petersburg bedreigd door het stijgende waterpeil. "De voorbije jaren zijn overstromingen volgens hen frequenter en schadelijker geworden dan in het verleden," merkt Reuters nog op. "Wanneer het water met vier meter zou stijgen, zou de schade volgens hen kunnen oplopen tot een gemiddelde van 5,3 miljard dollar. De overstromingen zouden het historisch centrum van de stad kunnen bedreigen." Met de realisatie van de dam is een investering van 3,85 miljard dollar gemoeid. De dam strekt zich 25 kilometer uit in de Golf van Finland.

15:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dam, overstroming, sint-petersburg |  Facebook |

27-01-11

Toestemming voor begin werken aan Braziliaanse dam Belo Monte

Het Braziliaanse milieudepartement Ibama heeft zijn toestemming gegeven voor de aanvang van de werken voor de aanleg van een grote dam in het Amazone-bekken. In de toestemming is het rooien voorzien van een bosgebied op de site van de geplande hydro-elektrische dam van Belo Monte. Nadien moet er nog een toelating volgen voor de daadwerkelijke bouw van de dam. Belo Monte zou de derde grootste dam van de wereld moeten worden. Een definitieve beslissing voor de bouw werd in augustus vorig jaar genomen, na jaren van protest tegen de werken.

Volgens de recente toestemming zal een bosgebied van 238 hectaren kunnen gerooid worden. Volgens een aantal bronnen blijven er echter nog heel wat juridische problemen. De Braziliaanse regering voert echter aan dat het project noodzakelijk is voor de economische ontwikkeling en stelt dat de centrale werkgelegenheid zal creëren. Volgens milieugroepen vormt de dam echter een bedreiging voor het voortbestaan van een aantal inlandse stammen. Bovendien zouden ongeveer 50.000 mensen thuisloos worden.

De dam zou een lengte krijgen van 6 kilometer. Belo Monte zou een gebied van ongeveer 500 vierkante kilometer onder water zetten. De centrale zou een capaciteit krijgen van 11.000 megawatt. Alleen de Chinese Drieklovendam en het Braziliaans-Paraguayaans Itaipu zijn nog groter dan Belo Monte. De aanbesteding van het project werd tot nu toe drie keer geblokkeerd, tot een rechtbank vorig jaar het contract toewees aan het consortium Norte Energia, dat wordt geleid door het staatsbedrijf Companhia Hidro Eletrica do Sao Francisco.

19:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belo monte, brazilië, dam, energie, milieu |  Facebook |

26-03-10

Internetcampagne tegen damproject in Ethiopië

Een groep van internationale campagne-voerders is met een internetcampagne begonnen tegen de aanleg van de Gibe-dam in Ethiopië. De groep wil druk uitoefenen op westerse donoren en banken om geen financiële steun te verlenen aan het project. Daarbij wordt opgemerkt dat het project het leven van ruim een half miljoen mensen bedreigt. De dam is gesitueerd op de Omo-rivier, die vanuit zuidelijk Ethiopië door het Turkana-meer naar de noordelijke gebieden van het land stroomt. De regering van Ethiopië zegt dat de dam echter noodzakelijk is om voldoende elektriciteit te creëren voor de bevolking en voor de export naar het buitenland. De campagne-voerders hopen met een online petitie voldoende steun te krijgen om het project te blokkeren. Het Gibe-project zou het tweede grootste damproject van Afrika worden en ongeveer 1.800 megawatt elektriciteit genereren.

De werken aan het damproject zijn inmiddels van start gegaan, maar de actiegroep International Rivers zegt dat de Ethiopische regering nog altijd 1,4 miljard dollar nodig heeft om de werken te voltooien. "Gibe is het meest destructieve damproject dat op dit ogenblik in Afrika wordt opgezet," aldus Terri Hathaway, directeur van de Afrikaanse divisie van International Rivers, tegenover BBC News. "Het project zal leiden tot hongersnood en conflicten bij een bevolkingsgroep die nu al tot de meest kwetsbare van de hele regio hoort. Het damproject zou een groot gebied onder water zetten en een 150 kilometer lang meer creëren. Daardoor zou de lokale bevolking niet langer meer zijn oogsten kunnen planten in het stroomgebied van de rivier, zoals ze dat al vele generaties hebben gedaan."

Ook wordt gevreesd dat het Dam-project ervoor zou zorgen dat de watertoevoer voor het Turkana-meer in belangrijke mate zou worden belemmerd. Die watervoorraad is volgens de campagnevoerders belangrijk voor ongeveer driehonderdduizend mensen. De regering van Ethiopië betwist echter dat aan de totale waterbevoorrading zou worden geraakt. "De dam zou integendeel voor een gelijkmatige toevoer van water over het hele jaar zorgen," benadrukt men daar. Gebre Egziabher, topman van de Environmental Protection Authority van Ethiopië, stelt dat het project bijzonder gevoelig ligt. Egziabher stelt daarbij dat de voordelen op nationaal gebied, de lokale gemeenschappen en zelfs buurlanden zo groot zijn dat ze een aantal kleinere en tijdelijke problemen meer dan compenseren.

11:16 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, petitie, ethiopie, dam, gibe |  Facebook |

07-07-09

Turkije wil controversieel dammenprogramma verder zetten

De Turkse regering gaat de werken aan een controversieel damproject in Zuid-Oost Anatolië heropstarten. Dat heeft de Turkse minister van milieu Veysel Eroglu bekend gemaakt. Het werk aan het Ilisu-hydroelektrische damproject op de Tigris-rivier heeft zes maanden stilgelegen. Met het project is een investering gemoeid van 1 miljard Britse pond. De plannen van de regering botsten op heel wat weerstand, waarbij werd aangevoerd dat het project duizenden mensen uit hun woongebieden zou verdrijven, waardevolle biotopen zou vernielen en historische schatten van onschatbare waarde zou overstromen, zoals de archeologische stad Hasankeyf in de provincie Batman. Het project zou over vier jaar operationeel moeten kunnen zijn. Het project dateert uit de jaren tachtig, maar is steeds bekritiseerd geweest.

"De aankondiging van de heropstart van de werken betekent een grote ontgoocheling voor tegenstanders van het project," meldt de Britse krant The Guardian. "Zij hadden gehoopt dat het damproject in december vorig jaar een genadeslag had gekregen, nadat Duitse, Zwitserse en Oostenrijkse instellingen hun financiële steun hadden opgeschort omdat ze vreesden dat er onvoldoende rekening was gehouden met de milieugevolgen en de sociale impact van de waterkrachtcentrale. De Turkse regering voert echter aan dat het damproject, dat 1.200 megawatt elektriciteit moet opwekken, een essentieel onderdeel vormt van een plan van 19,3 miljard Britse pond om de regio welvarender te maken. De regio werd lange tijd het slachtoffer van de strijd tussen het Turkse leger en Koerdische rebellen."

Milieuminister Eroglu benadrukte dat de financiële fondsen voor het project ter beschikking zouden worden gesteld, nadat er garanties werden gegeven dat de nodige maatregelen zouden genomen worden om het damproject te laten beantwoorden aan de internationale normen. "Dat wordt echter niet bevestigd door de ondersteunende organisaties," stipt The Guardian aan. "Een woordvoerder van het Zwitserse ministerie van economie benadrukte dat het project nog altijd wordt onderzocht en dat er later samen met Duitsland en Oostenrijk zal worden beslist welke standpunten er zullen worden ingenomen." Critici waarschuwen dat het damproject tachtig steden en dorpen zal vernielen, waardoor bijna 80.000 mensen zouden moeten verhuizen.

Daarbij wordt opgemerkt dat de plaatselijke bevolking geen afdoende compensatie heeft gekregen en dat Turkije over het project ook niet overlegd met buurland Irak, waar de Tigris zich verder stroomafwaarts uitstrekt. Ook met het ander buurland Syrië zou geen overleg zijn gepleegd. Eén van de slachtoffers van het project wordt de archeologische stad Hasankeyf, die door de Romeinen als een versterkte vestiging werd gebruikt tegen de Perzen. De stad werd in de elfde eeuw door de Seljukken heropgebouwd, maar later door de Mongolen vernield. Turkije, dat zich minder afhankelijk wil opstellen van de import van buitenlands gas, zegt echter dat het waardevolle erfgoed zou worden beschermd of verplaatst. Het Ilisu-project vormt een onderdeel van een breder netwerk aan dammen, die voor een economische heropleving van de regio zouden moeten bijdragen en op die manier moeten bijdragen tot het oplossen van het Koerdische separatisme.

19:15 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: turkije, energie, milieu, dam, ilusu |  Facebook |