18-09-17

Bank is favoriete beheerder van persoonlijke data

Banken kunnen voor zichzelf een belangrijke positie opbouwen in het beheer van persoonlijke gegevens. Er is immers nood aan een partij die bij het beheer van particuliere data door de consument optimaal wordt vertrouwd. Dat is de conclusie van een enquête van consulent AT Kearney bij meer dan zevenduizend consumenten in de Verenigde Staten. De onderzoekers stelden immers vast dat 96 procent van de ondervraagden toegeeft zich enigszins tot extreem bezorgd te maken over de verzameling en het gebruik van hun persoonlijke gegevens. Desondanks erkent meer dan 75 procent van de respondenten minstens één keer maand een transactie met een digitale betaling uit te voeren.

“Het digitale dataverkeer zal in toekomst wellicht nog verder toenemen,” stippen de onderzoekers aan. “Er kan daarbij ook worden vastgesteld dat steeds meer partijen digitale betaalmethodes aanbieden. Uit het onderzoek blijkt dat een aanzienlijk aantal consumenten zijn persoonlijke gegevens al aan meer dan vijf retailers heeft overgemaakt. Vele klanten zijn tegelijkertijd echter ook op zoek naar sterkere instrumenten en mogelijkheden om de toegang en het gebruik van die gegevens efficiënter te kunnen beheren. Die wens wordt nog aangewakkerd door een aantal incidenten waarbij moest worden vastgesteld dat gegevens van consumenten werden gelekt.”

Er kon daarbij volgens AT Kearney echter worden vastgesteld dat 65 procent van de consumenten zijn huisbankier bestempelt als een partij waarbij men zich comfortabel kan voelen voor het beheer van persoonlijke informatie. “Banken laten daarbij een significant sterkere score optekenen dan een aantal digitale dienstverleners,” wordt er aangevoerd. Het onderzoek toonde aan dat Amazon een score haalt van 34 procent, terwijl Apple en Google een resultaat van respectievelijk 22 procent en 17 procent laten optekenen. Bij de grote nationale retailers bleken de cijfers nog verder te dalen tot 10 procent.

Lees Verder

17:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: data |  Facebook |

12-02-17

Bedrijven beseffen dat data vaak niet correct zijn

Minder dan de helft van de bedrijven heeft het gevoel bij belangrijke zakelijke beslissingen te kunnen vertrouwen op de data die de organisatie ter beschikking heeft. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Experian bij veertienhonderd dataspecialisten in acht verschillende landen. In het algemeen blijkt dat de ondernemingen van mening zijn dat een aanzienlijk gedeelte van hun data onbetrouwbaar is. Menselijke fouten worden de belangrijkste reden voor een gebrek aan accurate gegevens bestempeld. Nochtans moet worden vastgesteld dat een grote meerderheid van de ondernemingen erkent dat data een integraal onderdeel van de zakelijke strategie moeten zijn.

Uit het onderzoek bleek dat ruim 80 procent procent van de ondervraagde organisaties aan data een sterke strategische waarde toekennen. Toch moest worden vastgesteld dat de ondernemingen van mening zijn dat 27 procent van hun data onbetrouwbaar zijn. Op directieniveau zijn de inschattingen nog pessimistischer. Bovendien moest worden vastgesteld dat 52 procent van de organisaties bij zijn beslissingen op basis van data zich hoofdzakelijk op een buikgevoel of benaderende inschattingen beroep moeten doen. Er worden volgens de onderzoekers weliswaar pogingen ondernomen om het probleem aan te pakken, maar die inspanningen zouden te fragmentarisch worden aangepakt.

Wanneer vergissingen worden geregistreerd, wordt door 33 procent van de ondervraagden gewag gemaakt van menselijke fouten. Er blijken volgens de onderzoekers echter inspanningen te zijn gedaan om het probleem aan te pakken, want vorig jaar werd hier nog een score van 56 procent geregistreerd. De tweede belangrijkste oorzaak voor de dataproblemen moet volgens de studie worden gezocht in budgetproblemen, die door 30 procent van de respondenten worden geciteerd. Dit probleem blijkt echter toe te nemen, want vorig jaar werden financiële beperkingen slechts door 19 procent vernoemd.

Ook een gebrek aan deskundig personeel wordt door 30 procent van de ondervraagden vernoemd, tegenover 31 procent vorig jaar. Andere redenen zijn een ongeschikte datastrategie (29 procent), een gebrek een technologie (29 procent), een tekort aan interne communicatie tussen de departementen (27 procent), een ontoereikende technologie (23 procent) en onvoldoende steun van het management (21 procent).

Lees Verder

17:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: data |  Facebook |

29-09-16

Consument verwacht weinig van delen persoonlijke data

Bijna drie op vijf consumenten erkent niet te geloven dat zijn persoonlijke gegevens door de bedrijven op een verantwoordelijke manier zouden worden beheerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Chartered Institute of Marketing (CIM) bij meer dan vijfentwintighonderd consumenten en marketeers. Vastgesteld werd dat 57 procent van de ondervraagde consumenten geen vertrouwen te hebben dat hun persoonlijke gegevens door de bedrijven op een verantwoorde manier zouden worden behandeld. Daarbij bleek vooral een bekommernis dat de gegevens zonder toestemming van de consument met een derde partij zouden worden gedeeld (40 procent).

Meer dan de helft van de consumenten zeggen communicatie te hebben ontvangen van organisaties die volgens hen persoonlijke gegevens hadden misbruikt. Verder bleek dat 31 procent van de consumenten toegeeft geen idee te hebben op welke manier hun persoonlijke data worden gebruikt. Daarnaast werd vastgesteld dat 70 procent van de consumenten zegt dat het delen van persoonlijke gegevens geen enkel voordeel oplevert. Anderzijds gaf 67 procent aan bereid te zijn meer persoonlijke data te delen indien de organisaties een grotere openheid zouden tentoon spreiden over het gebruik van de gegevens.

Voor 33 procent van de consumenten moeten striktere regels over het gebruik van mobiele data worden geïntroduceerd. Tevens gaf 45 procent aan alle samenwerking te zullen stopzetten met een organisatie die hun persoonlijke gegevens zou gebruiken op een manier waarmee de consument zich niet comfortabel zou voelen. De onderzoekers moesten tevens vaststellen dat ook 68 procent van de marketeers toegaf ook zelf als consument argwanend te zijn persoonlijke gegevens ter beschikking te stellen uit vrees voor misbruik. Het onderzoek toont volgens Chris Daly, chief executive van het Chartered Institute of Marketing, dat marketeers bij het gebruik van persoonlijke data een optimale transparantie moeten nastreven.

Lees Verder

15:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, data |  Facebook |

16-05-16

Consument bijzonder gevoelig voor het verlies van persoonlijke data

De consument is bijzonder gevoelig voor het verlies van persoonlijke data. Vaak wordt het verlies nog erger ervaren dan lichamelijke ongemakken. Dat blijkt uit een enquête van consulent Feedzai bij meer dan tweeduizend Amerikaanse consumenten. Daarbij werd vastgesteld dat 18 procent van de ondervraagden liever een been zou breken dan met een diefstal van persoonlijke data of betaalgegevens te worden geconfronteerd. De diefstal van de gegevens blijkt voor vele consumenten ook erger dan een kater (44 procent), vervelende werkverplaatsingen (35 procent), bedrogen te worden door zijn partner (12 procent) of uit zijn woning gezet te worden (9 procent).

Voor 59 procent van de ondervraagden zou nooit kunnen getolereerd worden dat een bedrijf hun persoonlijke gegevens zonder uitdrukkelijke toestemming zou raadplegen of gebruiken. Op die regel kan volgens 29 procent wel een uitzondering worden gemaakt wanneer de nationale of de persoonlijke veiligheid op het spel zou staan. “Die cijfers betekenen dat een meerderheid van de consumenten geen enkele inmenging van de overheid zou tolereren,” benadrukt Nuno Sebastiao, chief executive van Feedzai. Slechts 9 procent zou een uitzondering tolereren indien de veiligheid van de onderneming in het gedrang zou zijn.

“De consument blijkt verwacht daarentegen dat bedrijven de meest innovatieve toepassingen gebruiken om hun persoonlijke gegevens te beschermen,” zegt Sebastiao nog. “Hoewel het vertrouwen in de handelaars en bedrijven grotendeels afhankelijk is van de individuele consument, moeten de organisaties aan de verwachtingen van het publiek beantwoorden en zorgen dat het vertrouwen van de klant niet wordt gebroken.” Daarbij blijkt 25 procent vertrouwen te hebben in banksites, gevolgd door online platformen van de regering (13 procent). Daarentegen halen fabrikanten van mobiele telefoons, zoekmachines en mobiele providers slechts een score van 2 procent.

Grote bedrijven en sociale media volgen nog verder met amper 1 procent.

Lees Verder

13:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: data |  Facebook |

20-05-14

Bedrijfskaders ervaren grotere druk voor gebruik data-analyses

Bedrijfskaders ervaren vanuit het topmanagement een grotere druk om zich te baseren op data en analyses. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Sloan Management Review van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en de SAS Institute bij meer dan tweeduizend leidinggevenden, managers en analisten in meer dan honderd landen, gespreid over vijfentwintig economische sectoren. Ongeveer 60 procent van de respondenten maakte gewag van een grotere druk om gebruik te maken van data-analyses. Tegelijkertijd merkt slechts een minderheid op het gevoel te hebben te beschikken over alle gegevens die noodzakelijk zijn om cruciale zakelijke beslissingen te nemen.

Lees Verder

15:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: data, analyse |  Facebook |

08-05-14

Consument legt verantwoordelijkheid over data bij handelaars

De consument legt de verantwoordelijkheid voor de beveiliging van data grotendeels op de schouders van de handelaars. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Feedzai bij een groep Amerikaanse consumenten. In de leeftijdsgroep tussen achttien en vierendertig jaar blijkt 58 procent van de consumenten problemen met persoonlijke gegevens als een onderdeel van het online shopping-proces te bestempelen, maar bij vijfenvijftigplussers valt dat cijfer terug tot 38 procent. De onderzoekers stelden ook vast dat 52 procent van de ondervraagden aangeeft dat fysieke winkels veiliger zijn dan hun online tegenhangers.

Lees Verder

15:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: data, beveiliging |  Facebook |

09-04-14

Data-werkers nog steeds gefrusteerd door gebrekkige toegang tot informatie

Data-werkers zijn nog steeds gefrustreerd met het gebrek aan toegang tot werkgerelateerde informatie buiten kantoor. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Pertino bij bijna duizend Amerikaanse werknemers. De studie wees uit dat 75 procent van de respondenten vanop afstand behoefte hebben aan toegang tot bedrijfsinformatie. Helaas blijken de meeste betrokkenen ontevreden te zijn met de huidige infrastructuur. Daarbij geeft 58 procent aan dat deze data-verwerking moeilijk verloopt, terwijl 43 procent opmerkt dat het beschikbare aanbod onbetrouwbaar is en 31 procent gewag maakt van ingewikkelde procedures.

Lees Verder

13:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: data, informatie |  Facebook |