14-02-18

Bedrijven beseffen dat datakwaliteit voor verbetering vatbaar is

De status van de gegevenskwaliteit is wijst niet in de goede richting. Dat is de conclusie van een studie van Insight Avenue en Experian bij meer dan veertienhonderd bedrijven in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Brazilië en Australië. Uit de studie bleek dat de organisaties van mening zijn dat één derde van de gegevens over klanten en prospects onnauwkeurigheden vertoont. Dat is 5 procentpunten meer dan een jaar eerder. Talrijke factoren dragen bij aan onjuistheden in de gegevens. Hoewel menselijke fouten opnieuw als de grootste boosdoener worden gezien, lijken verschillende factoren na verloop van tijd problematischer te worden voor de organisaties.

Andere factoren zijn een gebrek aan interne communicatie tussen afdelingen, ontoereikende datastrategieën, een gebrekkig management en tekortkomingen van de technologieën die op dit ogenblik beschikbaar zijn. Slechts twee factoren lieten in vergelijking met vorig jaar betere resultaten optekenen. Op het gebied van budgetten en technologieën blijken minder problemen ervaren te worden dan in het verleden. De grootste strategische drijfveer om kwalitatief hoogwaardige gegevens te bewaren, blijft het vergroten van de efficiëntie. Daarnaast wordt ook gewezen op kostenbesparingen, reputatiebescherming van het merk en de organisatie en het verbeteren van de klanttevredenheid.

Een betere nauwkeurigheid kan organisaties ook helpen om een eenvormig beeld van de klant te creëren. Dat lijkt volgens de onderzoekers op dit ogenblik de grootste prioriteit. Dat zou moeten leiden tot een grotere omzet, een grotere klanttevredenheid en loyaliteit, verbeterde strategische beslissingen en een verbeterde klantervaring. Anderzijds blijven bedrijven worstelen met de grote hoeveelheden en de verscheidenheid van data die worden aangeboden en moeten worden gewerkt. Ook financiële aspecten blijven een belangrijke uitdaging. Nog werd vastgesteld dat een verbetering van de klantervaring dit jaar als de belangrijkste zakelijke prioriteit wordt gezien.

Lees Verder

17:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: data |  Facebook |

25-01-18

Kosten slechte data vaak over het hoofd gezien

Bedrijven maken vaak de fout om de kost van slechte data niet in rekening te brengen. Dat blijkt uit een studie van Impact Radius en Harvard Business Review bij nagenoeg tweehonderd ondernemingen. Vastgesteld werd dat slechts 17 procent van de ondervraagde ondernemingen de kost van slechte data invoeren wanneer de return-on-investment wordt berekend. Slechts 6 procent van de bedrijven gaf aan met een sterk geavanceerde datastrategie te werken, terwijl 34 procent van een gemiddelde kwaliteit gewag maakt. Nog eens 21 procent geeft toe dat de strategie te wensen overlaat. Een groep van 8 procent erkent dat de prestaties terzake absoluut onvoldoende zijn.

De onderzoekers stelden anderzijds vast dat slechts 31 procent van de ondervraagden beweert met geavanceerde datastrategieën te werken. “Nochtans blijkt een dergelijk beleid de onderneming twee keer meer kans op een jaarlijkse omzetgroei van meer dan 30 procent te bieden,” wordt er opgemerkt. Door de sterkere basis kunnen bedrijven naar eigen zeggen gemakkelijker klanten aantrekken en behouden, maar ook op een groter pakket van het budget van de klant te kunnen rekenen. Anderzijds bleek dat 55 procent van de marketeers problemen ervaren met het grote volume beschikbare data, waardoor het moeilijker zou worden een efficiënte strategie te ontwikkelen.

Ook wijst 33 procent op een gebrek aan de gepaste analyse-instrumenten, terwijl 32 procent van zijn beklag maakt over onvolledige data. “Het onderzoek toont alvast aan dat grote datavolumes niet altijd een positief gegeven is,” zeggen de onderzoekers. “Belangrijk is dat de beschikbare data van hoge kwaliteit zijn. Wanneer echter op een correcte manier van kwalitatieve data gebruik gemaakt wordt, kan een betere klantendienst worden gegarandeerd. Dat zal leiden tot een grotere klantentrouw en een hogere omzet. Daardoor kan deze strategie de totale waarde van de consument voor de onderneming sterk verhogen.”

Lees Verder

20:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: data |  Facebook |

24-12-17

Bedrijven maken steeds vaker gebruik van externe data

Bedrijven doen steeds meer beroep op data van externe partijen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het technologiebedrijf Pitney Bowes en consulent Forrester bij achthonderd executives in de Verenigde Staten, Canada, de Verenigde Staten en Australië. De onderzoekers stelden vast dat 46 procent van de ondervraagden data bij derde partijen aankoopt. Volgens 85 procent van de respondenten bleken die data waardevol, terwijl ze volgens 83 procent ook waardevol waren. De resultaten van de studie wijzen volgens de onderzoekers op een duidelijke verschuiving in de data die door bedrijven worden gebruikt.

“Weliswaar maakt 83 procent van de ondernemingen nog steeds gebruik van eigen data, maar steeds vaker wordt de waarde van gegevens van externe gegevens erkend,” zeggen de onderzoekers. “Eigen data laat organisaties toe om interne beslissingen te nemen. Gegevens van derde partijen bieden nochtans grote opportuniteiten om aan de informatie diepte te bezorgen. Daardoor kunnen bedrijfsleiders geïnformeerde beslissingen nemen die de verder reiken dan de mogelijkheden van de eigen organisatie. Wel moet ervoor worden gezorgd dat gewerkt wordt met betrouwbare verkopers, zodat accurate en nuttige gegevens worden verkregen en miljoenen verloren inkomsten door besmette data worden vermeden.”

De grootste problemen vormen dan ook de kwaliteit en de accuraatheid van de data (70 procent). Daarnaast zegt 96 procent van de respondenten dat de data ook moeilijk kunnen worden verkregen. Andere problemen zijn de hoge kosten van de data van derde partijen (55 procent) en de betrouwbaarheid van open data (54 procent). Ook zegt 50 procent moeilijkheden te ondervinden om op de open markt de geschikte producten te vinden. De grootste uitdagingen zijn volgens de respondenten het behoud van de kwaliteit (82 procent), de verbetering van de kwaliteit en accuraatheid (82 procent) en de uitbreiding van de mogelijkheden externe data aan te boren (81 procent).

Lees Verder

07:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: data |  Facebook |

18-09-17

Bank is favoriete beheerder van persoonlijke data

Banken kunnen voor zichzelf een belangrijke positie opbouwen in het beheer van persoonlijke gegevens. Er is immers nood aan een partij die bij het beheer van particuliere data door de consument optimaal wordt vertrouwd. Dat is de conclusie van een enquête van consulent AT Kearney bij meer dan zevenduizend consumenten in de Verenigde Staten. De onderzoekers stelden immers vast dat 96 procent van de ondervraagden toegeeft zich enigszins tot extreem bezorgd te maken over de verzameling en het gebruik van hun persoonlijke gegevens. Desondanks erkent meer dan 75 procent van de respondenten minstens één keer maand een transactie met een digitale betaling uit te voeren.

“Het digitale dataverkeer zal in toekomst wellicht nog verder toenemen,” stippen de onderzoekers aan. “Er kan daarbij ook worden vastgesteld dat steeds meer partijen digitale betaalmethodes aanbieden. Uit het onderzoek blijkt dat een aanzienlijk aantal consumenten zijn persoonlijke gegevens al aan meer dan vijf retailers heeft overgemaakt. Vele klanten zijn tegelijkertijd echter ook op zoek naar sterkere instrumenten en mogelijkheden om de toegang en het gebruik van die gegevens efficiënter te kunnen beheren. Die wens wordt nog aangewakkerd door een aantal incidenten waarbij moest worden vastgesteld dat gegevens van consumenten werden gelekt.”

Er kon daarbij volgens AT Kearney echter worden vastgesteld dat 65 procent van de consumenten zijn huisbankier bestempelt als een partij waarbij men zich comfortabel kan voelen voor het beheer van persoonlijke informatie. “Banken laten daarbij een significant sterkere score optekenen dan een aantal digitale dienstverleners,” wordt er aangevoerd. Het onderzoek toonde aan dat Amazon een score haalt van 34 procent, terwijl Apple en Google een resultaat van respectievelijk 22 procent en 17 procent laten optekenen. Bij de grote nationale retailers bleken de cijfers nog verder te dalen tot 10 procent.

Lees Verder

17:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: data |  Facebook |

12-02-17

Bedrijven beseffen dat data vaak niet correct zijn

Minder dan de helft van de bedrijven heeft het gevoel bij belangrijke zakelijke beslissingen te kunnen vertrouwen op de data die de organisatie ter beschikking heeft. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Experian bij veertienhonderd dataspecialisten in acht verschillende landen. In het algemeen blijkt dat de ondernemingen van mening zijn dat een aanzienlijk gedeelte van hun data onbetrouwbaar is. Menselijke fouten worden de belangrijkste reden voor een gebrek aan accurate gegevens bestempeld. Nochtans moet worden vastgesteld dat een grote meerderheid van de ondernemingen erkent dat data een integraal onderdeel van de zakelijke strategie moeten zijn.

Uit het onderzoek bleek dat ruim 80 procent procent van de ondervraagde organisaties aan data een sterke strategische waarde toekennen. Toch moest worden vastgesteld dat de ondernemingen van mening zijn dat 27 procent van hun data onbetrouwbaar zijn. Op directieniveau zijn de inschattingen nog pessimistischer. Bovendien moest worden vastgesteld dat 52 procent van de organisaties bij zijn beslissingen op basis van data zich hoofdzakelijk op een buikgevoel of benaderende inschattingen beroep moeten doen. Er worden volgens de onderzoekers weliswaar pogingen ondernomen om het probleem aan te pakken, maar die inspanningen zouden te fragmentarisch worden aangepakt.

Wanneer vergissingen worden geregistreerd, wordt door 33 procent van de ondervraagden gewag gemaakt van menselijke fouten. Er blijken volgens de onderzoekers echter inspanningen te zijn gedaan om het probleem aan te pakken, want vorig jaar werd hier nog een score van 56 procent geregistreerd. De tweede belangrijkste oorzaak voor de dataproblemen moet volgens de studie worden gezocht in budgetproblemen, die door 30 procent van de respondenten worden geciteerd. Dit probleem blijkt echter toe te nemen, want vorig jaar werden financiële beperkingen slechts door 19 procent vernoemd.

Ook een gebrek aan deskundig personeel wordt door 30 procent van de ondervraagden vernoemd, tegenover 31 procent vorig jaar. Andere redenen zijn een ongeschikte datastrategie (29 procent), een gebrek een technologie (29 procent), een tekort aan interne communicatie tussen de departementen (27 procent), een ontoereikende technologie (23 procent) en onvoldoende steun van het management (21 procent).

Lees Verder

17:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: data |  Facebook |

29-09-16

Consument verwacht weinig van delen persoonlijke data

Bijna drie op vijf consumenten erkent niet te geloven dat zijn persoonlijke gegevens door de bedrijven op een verantwoordelijke manier zouden worden beheerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Chartered Institute of Marketing (CIM) bij meer dan vijfentwintighonderd consumenten en marketeers. Vastgesteld werd dat 57 procent van de ondervraagde consumenten geen vertrouwen te hebben dat hun persoonlijke gegevens door de bedrijven op een verantwoorde manier zouden worden behandeld. Daarbij bleek vooral een bekommernis dat de gegevens zonder toestemming van de consument met een derde partij zouden worden gedeeld (40 procent).

Meer dan de helft van de consumenten zeggen communicatie te hebben ontvangen van organisaties die volgens hen persoonlijke gegevens hadden misbruikt. Verder bleek dat 31 procent van de consumenten toegeeft geen idee te hebben op welke manier hun persoonlijke data worden gebruikt. Daarnaast werd vastgesteld dat 70 procent van de consumenten zegt dat het delen van persoonlijke gegevens geen enkel voordeel oplevert. Anderzijds gaf 67 procent aan bereid te zijn meer persoonlijke data te delen indien de organisaties een grotere openheid zouden tentoon spreiden over het gebruik van de gegevens.

Voor 33 procent van de consumenten moeten striktere regels over het gebruik van mobiele data worden geïntroduceerd. Tevens gaf 45 procent aan alle samenwerking te zullen stopzetten met een organisatie die hun persoonlijke gegevens zou gebruiken op een manier waarmee de consument zich niet comfortabel zou voelen. De onderzoekers moesten tevens vaststellen dat ook 68 procent van de marketeers toegaf ook zelf als consument argwanend te zijn persoonlijke gegevens ter beschikking te stellen uit vrees voor misbruik. Het onderzoek toont volgens Chris Daly, chief executive van het Chartered Institute of Marketing, dat marketeers bij het gebruik van persoonlijke data een optimale transparantie moeten nastreven.

Lees Verder

15:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, data |  Facebook |

16-05-16

Consument bijzonder gevoelig voor het verlies van persoonlijke data

De consument is bijzonder gevoelig voor het verlies van persoonlijke data. Vaak wordt het verlies nog erger ervaren dan lichamelijke ongemakken. Dat blijkt uit een enquête van consulent Feedzai bij meer dan tweeduizend Amerikaanse consumenten. Daarbij werd vastgesteld dat 18 procent van de ondervraagden liever een been zou breken dan met een diefstal van persoonlijke data of betaalgegevens te worden geconfronteerd. De diefstal van de gegevens blijkt voor vele consumenten ook erger dan een kater (44 procent), vervelende werkverplaatsingen (35 procent), bedrogen te worden door zijn partner (12 procent) of uit zijn woning gezet te worden (9 procent).

Voor 59 procent van de ondervraagden zou nooit kunnen getolereerd worden dat een bedrijf hun persoonlijke gegevens zonder uitdrukkelijke toestemming zou raadplegen of gebruiken. Op die regel kan volgens 29 procent wel een uitzondering worden gemaakt wanneer de nationale of de persoonlijke veiligheid op het spel zou staan. “Die cijfers betekenen dat een meerderheid van de consumenten geen enkele inmenging van de overheid zou tolereren,” benadrukt Nuno Sebastiao, chief executive van Feedzai. Slechts 9 procent zou een uitzondering tolereren indien de veiligheid van de onderneming in het gedrang zou zijn.

“De consument blijkt verwacht daarentegen dat bedrijven de meest innovatieve toepassingen gebruiken om hun persoonlijke gegevens te beschermen,” zegt Sebastiao nog. “Hoewel het vertrouwen in de handelaars en bedrijven grotendeels afhankelijk is van de individuele consument, moeten de organisaties aan de verwachtingen van het publiek beantwoorden en zorgen dat het vertrouwen van de klant niet wordt gebroken.” Daarbij blijkt 25 procent vertrouwen te hebben in banksites, gevolgd door online platformen van de regering (13 procent). Daarentegen halen fabrikanten van mobiele telefoons, zoekmachines en mobiele providers slechts een score van 2 procent.

Grote bedrijven en sociale media volgen nog verder met amper 1 procent.

Lees Verder

13:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: data |  Facebook |

20-05-14

Bedrijfskaders ervaren grotere druk voor gebruik data-analyses

Bedrijfskaders ervaren vanuit het topmanagement een grotere druk om zich te baseren op data en analyses. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Sloan Management Review van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en de SAS Institute bij meer dan tweeduizend leidinggevenden, managers en analisten in meer dan honderd landen, gespreid over vijfentwintig economische sectoren. Ongeveer 60 procent van de respondenten maakte gewag van een grotere druk om gebruik te maken van data-analyses. Tegelijkertijd merkt slechts een minderheid op het gevoel te hebben te beschikken over alle gegevens die noodzakelijk zijn om cruciale zakelijke beslissingen te nemen.

Lees Verder

15:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: data, analyse |  Facebook |

08-05-14

Consument legt verantwoordelijkheid over data bij handelaars

De consument legt de verantwoordelijkheid voor de beveiliging van data grotendeels op de schouders van de handelaars. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Feedzai bij een groep Amerikaanse consumenten. In de leeftijdsgroep tussen achttien en vierendertig jaar blijkt 58 procent van de consumenten problemen met persoonlijke gegevens als een onderdeel van het online shopping-proces te bestempelen, maar bij vijfenvijftigplussers valt dat cijfer terug tot 38 procent. De onderzoekers stelden ook vast dat 52 procent van de ondervraagden aangeeft dat fysieke winkels veiliger zijn dan hun online tegenhangers.

Lees Verder

15:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: data, beveiliging |  Facebook |

09-04-14

Data-werkers nog steeds gefrusteerd door gebrekkige toegang tot informatie

Data-werkers zijn nog steeds gefrustreerd met het gebrek aan toegang tot werkgerelateerde informatie buiten kantoor. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Pertino bij bijna duizend Amerikaanse werknemers. De studie wees uit dat 75 procent van de respondenten vanop afstand behoefte hebben aan toegang tot bedrijfsinformatie. Helaas blijken de meeste betrokkenen ontevreden te zijn met de huidige infrastructuur. Daarbij geeft 58 procent aan dat deze data-verwerking moeilijk verloopt, terwijl 43 procent opmerkt dat het beschikbare aanbod onbetrouwbaar is en 31 procent gewag maakt van ingewikkelde procedures.

Lees Verder

13:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: data, informatie |  Facebook |

22-03-14

Contactgegevens belangrijkste data voor bedrijfsleven

Meer dan negen op tien bedrijven is ervan overtuigd dat data essentieel zijn voor hun marketing-succes. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Experian Quality Data bij meer dan twaalfhonderd directieleden van bedrijven in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Nederland, Spanje, Duitsland en Frankrijk. De onderzoekers stelden daarbij vast dat aan contactgegevens van klanten het grootste belang wordt gehecht (54 procent), gevolgd door salesgegevens (44 procent) en demografische data (38 procent). Verder volgen gegevens over de voorkeuren (31 procent) en het gedrag van de consument (31 procent). Gegevens over geolocalisatie halen daartegen slechts een score van 20 procent.

Lees Verder

13:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: data |  Facebook |

19-03-14

Bedrijven worden pessimistischer over hun data

Bedrijven zijn ervan overtuigd dat 22 procent van hun data fouten vertonen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Experian bij meer dan twaalfhonderd ondernemingen in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Nederland, Spanje, Duitsland en Frankrijk. Daarbij wordt opgemerkt dat de perceptie over de accuraatheid van data een negatieve trend vertoont. Vorig jaar maakte immers slechts 17 procent van de respondenten gewag van fouten. Ongeveer 90 procent van de ondervraagde bedrijven geeft toe dat zijn data fouten bevatten. Menselijke vergissingen worden in het algemeen als de belangrijkste oorzaak van het gebrek aan accuraatheid genoemd.

Lees Verder

12:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: data |  Facebook |

10-01-14

Wetenschappelijke data dreigen snel verloren te gaan

Bij de publicatie van wetenschappelijke studie gaan de oorspronkelijke gegevens bijzonder snel verloren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of British Columbia naar vijfhonderd wetenschappelijke studies. De onderzoekers stelden vast dat de originele gegevens van een studie na twee jaar nog bijna volledig ter beschikking zijn voor volgende onderzoeksprojecten. Twintig jaar na de publicatie van een onderzoek blijkt echter 80 procent van de oorspronkelijke resultaten onbereikbaar te zijn. Dat heeft volgens de onderzoekers vaak heel banale redenen, zoals het verdwijnen van oude email-bedrijven of een verouderde opslag-infrastructuur.

Lees Verder

13:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wetenschap, data |  Facebook |

01-01-14

Marketeers geven toe niet altijd met kwaliteitsdata te kunnen werken

Marketeers geven toe dat de kwaliteit van de gebruikte data, die de basis vormen voor hun strategieën en campagnes, nog steeds onder het gewenste niveau blijft. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Demand Metric. De onderzoekers stelden vast dat slechts 4 procent van de ondervraagde executives de gehanteerde van uitzonderlijk hoge kwaliteit bestempelt. Daarnaast zegt 32 procent weliswaar over data van een voldoende kwaliteit te kunnen beschikken, maar anderzijds geeft 37 procent toe dat het niveau van het gebruikte materiaal niet aan de gestelde eisen voldoet. Een groep van 6 procent erkent daarbij met extreem slechte en onbetrouwbare data te moeten werken.

“Marketeers moeten vaak vaststellen dat de gebruikte data fouten bevatten en cruciale informatie over het hoofd blijken gezien te hebben,” zegt Jerry Rackley, hoofdanalist bij Demand Metric. “Nochtans moet er rekening mee worden gehouden dat de gebruikte informatie een belangrijke impact kan hebben op de prestatie van de onderneming. Bedrijven die op een duidelijke omzetstijging kunnen rekenen, blijken ook drie keer meer geneigd te zijn om van kwalitatief hoogstaande data gebruik gemaakt te hebben dan ondernemingen die moeilijkheden hebben om een verdere groei te realiseren. Onbetrouwbare data vormen een rem op de potentiële groei.”

“De meeste ondernemingen blijken echter de beperkte datakwaliteit als een vaststaand feit te aanvaarden,” zegt Rackley nog. “Weinigen ondernemen pogingen om de kwaliteit van de gebruikte informatie op te drijven. Voor de meeste bedrijfsleiders vormt datakwaliteit blijkbaar nog altijd geen strategische prioriteit. Hoewel 63 procent van de respondenten toegeeft met onbetrouwbare gegevens te moeten werken, heeft 55 procent van de betrokkenen geen enkele strategie om het informatie-aanbod te saneren. Daarbij merkt 49 procent op dat data-hygiëne geen prioriteit heeft, terwijl 37 procent toegeeft over onvoldoende vaardigheden te beschikken om een sanering te organiseren.”

Slechts 11 procent voert daarentegen aan dat de kostprijs van de uitzuivering te hoog zou oplopen. “Er zijn dan ook geen financiële hinderpalen om de kwaliteit van de gebruikte data te verbeteren,” voert Rackley aan. “De meeste bedrijven blijken echter datakwaliteit niet belangrijk te vinden en geven er de voorkeur aan om het probleem te negeren.”

Lees Verder

11:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, data |  Facebook |

21-10-13

Bedrijven onvoldoende voorbereid op explosie data-stromen

Marketingverantwoordelijken voelen zich niet optimaal voorbereid op de explosie van data-stromen die in de nabije toekomst moet worden verwacht. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Amerikaanse concern International Business Machines (IBM) bij meer dan vijfhonderd chief marketing officers over de hele wereld. De onderzoekers stellen dat 82 procent van de respondenten aangeeft het gevoel te hebben onvoldoende voorbereid te zijn op de verwachte data-explosie. Dat betekent zelfs een gevoelige verslechtering tegenover twee jaar geleden, toen slechts 71 procent aangaf zich onvoldoende voorbereid te voelen op het fenomeen van big data.

De onderzoekers stelden verder vast dat 67 procent van de ondervraagde marketeers zich ook onvoldoende voorbereid voelt op de ontwikkelingen die door sociale media worden geboden, tegenover 68 procent twee jaar geleden. “Nochtans wordt verwacht dat de grotere variëteit aan technologische instrumenten de marketeers beter in staat zal stellen om hun doelstellingen te bereiken,” wordt in het rapport opgemerkt. “Er wordt dan ook voorspeld dat de bestedingen aan zowel sociale media als big data de volgende periodes gevoelig zullen toenemen.” Bij die extra investeringen wordt in eerste plaats gewezen op analyses en mobiele applicaties (94 procent), gevolgd door consumentenbeheer (89 procent), collaboratieve instrumenten (87 procent), content management (81 procent) en databeveiliging (72 procent).

Uit het onderzoek blijkt dat de marketeers de ontwikkeling van mobiele applicaties voor consumenten als een belangrijke prioriteit voor de nabije toekomst naar voor schuiven, gevolgd door de inzet van sociale media om het engagement bij de klant te stimuleren. Buiten deze twee topprioriteiten wordt vooral verwezen naar de creatie van geïntegreerde platformen voor het klantenbeheer, analyses van het aankoopgedrag, het meten van de return-on-investment van digitale techologieën en de opvolging van het merk in sociale media. Verder bleek onder meer dat 78 procent zich de volgende drie tot vijf jaar wil toespitsen op het gebruik van sociale netwerken als een platform om samenwerking te stimuleren.

Lees Verder

13:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: data |  Facebook |

30-05-13

Europese mobiele sector heeft onvoldoende ingespeeld op data-evolutie

Amerikanen betalen voor hun mobiele telefonie-abonnement meer dan Europeanen, maar maken van hun apparaten ook veel meer gebruik. Dat is de conclusie van een rapport van de GSM Association. Daarbij wordt opgemerkt dat Amerikaanse consumenten met hun mobiele telefoon vijf keer meer gesprekken voeren dan hun Europese collega's en bovendien ook dubbel zoveel mobiele data gebruiken. Er wordt op gewezen dat Europa tien jaar geleden nog wereldwijd marktleider was in draadloze technologieën, maar onvoldoende blijkt te hebben ingespeeld op de omvorming van de mobiele telefoon tot een data-platform.

Lees Verder

16:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel, data |  Facebook |

11-03-13

Marketeers moeten nog altijd vaak op instinct werken

Het verwerven van een groter inzicht in data vormt dit jaar één van de grote uitdagingen waarmee de marketeers zullen worden geconfronteerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent MarketingSherpa bij meer dan duizend marketeers. De onderzoekers merken op dat slechts 37 procent van de ondervraagden van mening is geregeld inzichten te kunnen filteren uit de verkregen data. Bij marketeers die geen gebruik maken van marketing-analyses, blijkt 42 procent zuiver op instinct te handelen. Onder meer wordt opgemerkt dat het topmanagement nog altijd onvoldoende waarde hecht aan het vergaren en analyseren van data.

Lees Verder

10:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, data |  Facebook |

27-01-13

Bedrijven willen dit jaar opnieuw meer investeren in data

Veel bedrijven zullen dit jaar hun bestedingen aan data gevoelig opdrijven. Dat is de conclusie van een onderzoek van de consulenten Infogroup Targeting Solutions en Yesmail Interactive. De onderzoekers stelden vast dat er daarbij zal worden gefocust op een betere analyse van gegevens en een efficiëntere verzameling van de data. Volgens het rapport zou 68 procent van de bedrijven dit jaar zijn bestedingen aan data opdrijven. Een groot gedeelte van die bestedingen zou worden gekanaliseerd naar het aanwerven van medewerkers om gegevens te verzamelen en analyseren.

“Bedrijven moeten dit jaar een gedisciplineerde strategie rond data ontwikkelen,” merkt Michael Fisher, president van Yesmail Interactive, op. “Het verzamelen van de data is het gemakkelijkste onderdeel van de hele operatie. Het wordt echter een uitdaging om zinvolle verbanden te leggen tussen de verschillende types van data die op uiteenlopende kanalen zijn verzameld. Pas op dat ogenblik zullen marketeers in staat zijn om de kennis over hun consumenten naar een dieper niveau uit te breiden.”

De onderzoekers stelden vast dat 56 procent van de ondervraagde bedrijven van plan is om nieuwe medewerkers in te huren om de datastromen beter te beheersen. Bovendien gaf 5 procent aan een verantwoordelijke executive te willen aanwerven om die activiteiten te coördineren. Daarnaast benadrukte 83 procent van de respondenten data te zullen gebruiken om de prestaties van hun website te verbeteren, gevolgd door email (72 procent) en sociale media (59 procent).

Lees Verder

18:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: data |  Facebook |

17-05-11

Data vormen basisgrondstof van innovatie-industrie

Data vormen de cruciale grondstof voor de informatica-industrie, zoals steenkool en ijzererts dat waren tijdens de industriële revolutie. Maar de bedrijfswereld is pas begonnen met te doorgronden op welke manier de moderne grondstof moet worden verwerkt. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau McKinsey. Er wordt aan toegevoegd dat de massa aan zakelijke data elke 1,2 jaar verdubbelt. Er wordt aan toegevoegd dat de verwerking van deze data de volgende jaren een belangrijke bron van tewerkstelling voor informatici zal betekenen.

"Het ontginnen en analyseren van deze data zal zorgen voor een nieuwe golf van innovatie, productieverhoging en economische groei," aldus de Amerikaanse krant The New York Times. "Volgens een aantal economen, academici en bedrijfsleiders kan dataverwerking belangrijker zijn dan de eerste zakelijke golf van het internet, die computer-technologie koppelde aan goedkope communicatie om allerlei commerciële transacties te automatiseren. Deze nieuwe golf zal volgens hen leiden tot nieuwe zakelijke ontwikkelingen en marktverschuivingen."

"Anderen stellen zich meer sceptisch op en zien weinig potentieel buiten een beperkt aantal mogelijkheden, zoals Google in betaalde zoekopdrachten en online reclame," merkt de Amerikaanse krant nog op. "Volgens het rapport van McKinsey kan data-verwerking onder meer een belangrijke meerwaarde betekenen voor de gezondheidssector. Bovendien zouden retailers volgens McKinsey hun operationele winstmarges met 60 procent kunnen opdrijven."

McKinsey merkt echter op dat er ook een aantal belangrijke hindernissen moeten overwonnen. "Alleen al in de Verenigde Staten zullen er minstens 140.000 bijkomende arbeidskrachten met analytische vaardigheden moeten worden gevonden," wordt er aangevoerd. "Ook zouden de in Verenigde Staten 1,5 miljoen data-onderlegde managers nodig zijn. Bovendien moet er ook een filosofische verschuiving plaats grijpen, waarbij beleidsbeslissingen worden genomen op basis van data-analyses."

Het gebruik van localisatie-data zouden consumenten wereldwijd volgens McKinsey meer dan 600 miljard dollar per jaar kunnen besparen. "Het zal echter nog enkele tijd duren vooraleer de impact van data in de economische statistieken duidelijk zal worden," wordt in het rapport opgemerkt. "Ook computers konden pas na geruime tijd aantonen machines van productiviteit te zijn."

17:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: data, innovatie |  Facebook |

14-04-10

Mobiel dataverkeer voorspelt verviervoudiging trafiek

Het mobiele dataverkeer vanuit modems en routers zal over een periode van vier jaar verviervoudigen. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau ABI Research. Daarbij wordt opgemerkt dat dit jaar ongeveer tweeduizend petabytes aan data zullen worden verzonden en ontvangen. Over vier jaar zou dat echter gestegen zijn tot ongeveer achtduizend petabytes. Twee jaar geleden werd een datavolume van 740 petabytes opgetekend. Er wordt aan toegevoegd dat West-Europa de volgende jaren nog altijd de leiderspositie zal innemen op het gebied van mobiele dataverkeer, maar zal de voorsprong op andere regio's geleidelijk worden verkleind. Over vier jaar zou West-Europa zijn leidersplaats zijn kwijtgeraakt aan de regio Asia-Pacific. De grootste aandeel in het mobiele dataverkeer hebben volgens de onderzoekers nog altijd de USB-modems.

Internettoegang blijft met een grote voorsprong de toonaangevende applicatie, op een grote afstand gevolgd door videostreaming en televisie. Nog verderop volgt audiostreaming. Het aandeel van peer-to-peer en internettelefonie blijft bijzonder marginaal, te wijten aan beperkingen van de operatoren en maandelijkse gebruikslimieten. "Het rapport toont aan dat apparaten zoals modems en routers nog altijd de meerderheid van het mobiele dataverkeer vertegenwoordigen," merkt onderzoeksleider James Orr op. "Wanneer mobiele data ter besprake komen, denken de meeste mensen automatisch aan toestellingen zoals Blackberry en iPhone. Het grootste gedeelte van de mobiele trafiek wordt echter gegenereerd door laptops en USB-modems. De onderzoekers voegen er aan toe dat externe toepassingen twee jaar geleden ongeveer tweederde van de totale trafiek vertegenwoordigde, maar over vier jaar zouden computers met ingebouwde modems meer dan de helft van de trafiek voor hun rekening nemen.

In het onderzoek wordt verder opgemerkt dat over vier jaar bijna 74 procent van het wereldwijde mobiele dataverkeer afkomstig zal zijn van internettoegang, tegenover 26 procent van audio en video. Er wordt aan toegevoegd dat file-sharing en internettelefonie samen minder dan 1 procent van het totale mobiele dataverkeer zullen vertegenwoordigen. Video-streaming zal de volgende jaren de grootste groei kennen. Daarbij wordt voor de volgende jaren een groei met 62 procent in het vooruitzicht gesteld. Op dit ogenblik vertegenwoordigt West-Europa nog 31 procent van de wereldwijde mobiele datatrafiek, maar over vier jaar zal Asia-Pacific met een marktaandeel van ruim 28 procent marktleider zijn. De onderzoekers stellen dat de mobiele technologieën van de vierde generatie een belangrijke bijdrage zullen leveren tot de groei van de volgende jaren.

14:44 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: data, mobile |  Facebook |

12-04-10

Dataverkeer voor het eerst belangrijkste tak mobiele telefonie

De wereldwijde mobiele datatrafiek is het voorbije jaar voor het eerste keer groter geworden dan de mobiele voicetrafiek. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau Chetan Sharma. Daarbij wordt gesteld dat de Verenigde Staten in die trend marktleider was. Daar werd het voorbije jaar een omzet van 44,5 miljard dollar aan mobiele datatrafiek gegenereerd. Dat is een stijging met 40 procent tegenover het jaar voordien. Daarna volgen Japan met 32,5 miljard dollar en China met 20,3 miljard dollar. Binnen de toptien staan verder Groot-Brittannië, Italië, Duitsland, Frankrijk, Australië, Spanje en Zuid-Korea. Bij de providers staat het Japanse NTT Docomo op de eerste plaats met 16,5 miljard dollar, gevolgd door Verizon Wireless met 15,9 miljard dollar. Daarna volgen China Mobile (15,8 miljard dollar), AT&T (14 miljard dollar) en KDDI (10 miljard dollar).

"Op het vlak van gebruik, blijft messaging de meerderheid van de datatrafiek vertegenwoordigen, maar mediadiensten (mobiele muziek, televisie en videostream), voice naviation, games en location-based services winnen steeds meer terrein," merkt Chetan Sharma op. "Het voorbije jaar hebben de Verenigde Staten trouwens de Filippijnen voorbij gestoken als marktleider op het gebied van texting." Er wordt aan toegevoegd dat de explotie van applicaties het voorbije jaar eveneens een bijdrage heeft geleverd tot de belangrijke groei in de trafiek van mobiele data. In totaal werden er het voorbije jaar zeven miljard applicaties gedownload, wat 4,1 miljard dollar aan inkomsten heeft gegenereerd. Daarvan kwam 12 procent van reclame-uitingen in applicaties. De gemiddelde prijs voor een betaalde applicatie bedroeg 1,9 dollar. De reclame-inkomsten uit gratis applicaties bedroegen ongeveer 9 dollarcent per gebruiker.

Ondanks de groei op het gebied van mobiele data, is de telecomindustrie er volgens Chetan Sharma niet in geslaagd om te ontsnappen aan de wereldwijde recessie. De wereldwijde omzet van de mobiele telefonie bleef ongeveer constant op 1,1 triljoen dollar. Door de concurrentie werden de inkomsten per gebruiker bij vele operatoren teruggedrongen. In de Verenigde Staten, Japan, China en India werd nauwelijks een terugval opgetekend, maar er waren wel belangrijke dalingen in het grootste gedeelte van Europa en de ontwikkelingslanden. Ook voor dit jaar verwacht Chetan Sharma een nieuwe primeur. Dan zou het aantal mobiele verbindingen immers voor de eerste keer hoger moeten liggen dan het aantal vaste telefoonlijnen. Bovendien zal volgens Chetan Sharma ook de impact van het begin van het iPad-tijdperk duidelijk worden, samen met de uitbouw van de mobiele telefonie van de vierde generatie.

21:03 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: data, mobiele telefonie |  Facebook |

14-02-10

Draadloze operatoren moeten op kortere termijn plannen

Het gebruik van smartphones en applicaties die veel breedband opeisen, hebben de draadloze providers gedwongen om de plannen voor upgrades gevoelig te versnellen. Eén van de grootste uitdagingen van deze operatoren is immers voldoende capaciteit te blijven voorzien om te beantwoorden aan de behoeftes van de klant. De operatoren hebben de voorbije jaren echter miljarden dollars geïnvesteerd in de uitbouw van hun netwerken van de derde generatie. Die netwerken zijn immers niet voldoende om ook de nieuwste technologieën optimaal te laten functioneren, zodat er opnieuw zware budgetten moeten voorzien worden voor netwerken van de volgende generatie. Een woordvoerder van Motorola stelt dan ook dat de operatoren niet langer investeren in een planning voor een periode van twintig jaar, maar dat beperken tot maximaal vijf tot zes jaar.

"Tot de komst van de iPhone waren de bestaande netwerken meer dan voldoende," aldus het magazine CNet. "Er waren wel een aantal smartphones op de markt, maar die werden meestal gebruikt door zakelijke consumenten. Bovendien bleef het dataverkeer op die apparaten meestal beperkt. De toestellen werden op dat vlak vooral gebruikt voor het beheren van e-mailaccounts. Maar de komst van de iPhone heeft de sector grondig door elkaar geschud. Niet langer werden alleen nog tekstberichten verstuurd, maar de gebruiker luisterde voortaan ook naar streaming muziek, bekeek online televisie en speelde online games. Dat heeft voor een grote stijging in het gebruik van data op deze netwerken gezorgd." De trafiek van draadloze data op het netwerk van AT&T is op tweeënhalf jaar meer dan verachttienvoudigd.

Taylor Salman, directeur marketing bij de infrastructuur-provider Ciena, stelt dat de draadloze operatoren wisten dat de smartphones uiteindelijk het draadloze verkeer zouden doen verhogen. Maar voor de iPhone was het gebruik op een gestaag, relatief rustig tempo gegroeid. De iPhone zorgde echter voor een plotseling versnellende groei. De netwerkbedrijven gingen ervan uit dat ze voldoende tijd zouden krijgen om hun netwerken te upgraden, maar de iPhone heeft die plannen gedwarsboomd. John Donovan, chief technology officer bij AT&T geeft toe dat nieuwe klanten en een stijging in de datatrafiek de netwerken onder druk zetten. Hij voegt er aan dat het bedrijf zijn eerdere toekomstplannen voor het netwerk overboord heeft moeten gooien en een nieuwe planning moet uitwerken.

11:54 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, data, iphone, telefonie |  Facebook |