17-10-11

Investeringen in datacenters benaderen 100 miljard dollar

Wereldwijd zal er dit jaar 98,9 miljard dollar worden geïnvesteerd in hardware voor data-centers. Dat betekent een stijging met 12,7 procent tegenover vorig jaar. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Gartner rond investeringen in servers, opslagcapaciteit en netwerken van data-centers. Voor volgend jaar wordt een besteding van 106,4 miljard dollar in het vooruitzicht gesteld. Tegen het midden van het decennium zou dat verder oplopen tot een bedrag van 126,2 miljard dollar.

De wereldwijde bestedingen aan datacenters zullen volgens Gartner eindelijk opnieuw het niveau van drie jaar geleden bereiken en overstijgen. Er wordt aan toegevoegd dat de groei in de opkomende markten - in het bijzonder in Brazilië, Rusland, India en China - wordt afgeremd door een blijvende zwakke markt in Japan en West-Europa. In het rapport wordt verder opgemerkt dat gegevensopslag de belangrijkste groeipijler van de sector vormt.

Hoewel slechts een kwart van alle investeringen in datacenters besteed wordt aan opslag, blijkt die sector volgens Gartner nagenoeg de helft van de groei te vertegenwoordigen. Datacenters met meer dan 500 racks uitrusting zouden hun aandeel in de bestedingen van 20 procent vorig jaar tot 25 procent tegen het midden van het decennium uitbreiden. Dat is volgens de onderzoekers het gevolg van de groeiende populariteit van cloud computing en de verschuiving van interne naar externe datacenters.

Vorig jaar vertegenwoordigde 2 procent van alle datacenters ongeveer 52 procent van de totale capaciteit en 63 procent van alle hardware-bestedingen. Tegen het midden van het decennium zullen 2 procent van de datacenters ongeveer 60 procent van de totale capaciteit en 71 procent van alle bestedingen vertegenwoordigen.

15:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: datacenter |  Facebook |

08-08-11

New York experimenteert met duurzame mobiele datacenters

De New York State Energy Research and Development Authority (Nyserda) heeft samen met de Clarkson University en de bedrijven Advanced Micro Devices (AMD) en Hewlett-Packard een project opgestart om mobiele datacenters te ontwikkelen die door duurzame energie zouden worden gevoed. Binnenkort wordt in de Hudson Valley in New York een experimenteel project opgestart waarin de haalbaarheid van een aantal toepassingen zal worden uitgetest.

"Het idee van mobiele datacenters bestaat al langer," merkt het webmagazine VentureBeat op. "Het idee bestond erin om een grote container vol te stoppen met servers. Vervolgens kon die container overal ingezet worden waar het datacenter nodig was en er elektriciteit beschikbaar is. Daarna kwam echter de overwegen om boven op de containers generatoren op windenergie te plaatsen, zodat het datacenter zijn eigen elektriciteit zou kunnen opwekken."

"Het is de bedoeling om meer duurzame energiebronnen te zoeken voor de toekomstige behoefte aan datacenters," merkt Steven Kester, directeur overheidsrelaties bij Advanced Micro Devices (AMD). "Het project wil streven naar een gedistribueerd computermodel en een gedistribueerd energiemodel. De uitdaging wordt om datacenters door traditionele bronnen met voldoende energie te voorzien. Dat heeft er onder meer mee te maken dat de datacenters zich meestal in een stedelijke omgeving bevinden. Windenergie is daarentegen vooral beschikbaar in meer afgelegen gebieden."

Het project wil volgens Kester komen tot een samenbrengen van dynamische energiebronnen en dynamische computerbronnen om de voordelen van windenergie en mobiele datacenters op het gebied van economie, ecologie en prestatie te verbeteren. "Datacenters vereisen steeds meer energie," voert hij aan. "Naarmate de vraag naar datacenters toeneemt, komen de grenzen van de mogelijkheden van het elektriciteitsnet steeds meer in zicht. Energie dreigt dan ook een beperking te zullen vormen voor de computer-industrie. De kosten dreigen onhoudbaar te worden."

16:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: datacenter, energie, duurzaamheid |  Facebook |

07-08-11

Energieverbruik datacenters gevoelig lager dan geraamd

Het energieverbruik door datacenters neemt minder snel toe dan eerder werd vooropgesteld. Dat is de conclusie van een rapport van onderzoekers aan de Stanford University in de Verenigde Staten. De oorzaak van die vertraging moet volgens de onderzoekers worden gezocht in de economische crisis en de verbeterde efficiëntie van de dataservers, waardoor minder nieuwe servers moesten worden ingeschakeld dan eerder was geraamd.

"Een rapport van het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) had gewaarschuwd dat het energieverbruik door datacenters tijdens de tweede helft van het voorbije decennium een verdubbeling zou kennen," stipt onderzoeksleider Jonathan Koomey aan. "In de Verenigde Staten werd in werkelijkheid slechts een toename met 35 procent opgetekend, terwijl wereldwijd een groei met 56 procent werd geregistreerd."

Koomey wijst er op dat datacenters in de Verenigde Staten slechts 1,7 procent tot 2,2 procent van het totale elektriciteitsverbruik vertegenwoordigen. Wereldwijd zou dat niveau tussen 1,1 procent en 1,5 procent liggen. De wetenschapper voegt er aan toe dat het internetbedrijf Google slechts 1 procent vertegenwoordigt van het totale energieverbruik door Amerikaanse datacenters. "Dat geeft aan dat de servers van Google veel efficiënter zijn dan de normen die door de gemiddelde industrie worden gehanteerd," merkt hij op.

De onderzoeker wijst erop dat cloud computing ervoor gezorgd heeft dat er minder energie wordt verbruik dan met een standaard technologie het geval zou zijn geweest. Door cloud computing moeten immers minder servers worden geïnstalleerd. Ook verbeterde koelmethodes hebben volgens Koomey ongetwijfeld een positieve bijdrage geleverd tot de energiebesparing.

14:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: datacenter, energie |  Facebook |

12-05-08

Uitstoot datacenters zal verviervoudigen

Datacenters stoten jaarlijks wereldwijd 170 miljoen ton broeikasgassen uit. Dat blijkt uit een onderzoek van McKinsey. Dat cijfer ligt hoger dan de totale uitstoot van economieën zoals België en Nederland. Volgens het onderzoeksbureau zal de uitstoot van koolstofdioxide van de datacenters de volgende jaren alleen maar verder toenemen. Er wordt zelfs gewag gemaakt van een verviervoudiging.

McKinsey zegt dat verwacht mag worden dat de totale uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 zal toenemen tot 670 miljoen ton. “De technologie die op dit ogenblik voorhanden is, is voor datacenters volgens McKinsey ontoereikend om deze trend te kunnen keren,” aldus het magazine Computable. “Er wordt onder meer gesteld dat slechts zeventig procent van de servers in een datacenter optimaal wordt gebruikt.”

Daarnaast wordt gesteld dat applicaties vaak een slecht basisontwerp hebben, waardoor er veel energie nodig is om deze applicaties te kunnen draaien. Ook wordt opgemerkt dat de temperatuur in een datacenter veel te laag wordt gehouden. Bovendien wordt er volgens McKinsey opgemerkt dat er met de inzet van koelinstallaties vaak wordt gewacht tot het datacenter volledig is volgebouwd. Dat zou eerder moeten gebeuren.

Meer over milieu en natuur

13:02 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: datacenter, uitstoot, milieu |  Facebook |

15-10-07

Amerikaanse datacenters volop aan uitbreiden

In de Verenigde Staten wordt volop gebouwd aan nieuwe datacenters. Dat is volgens analist Rich Miller, hoofdredacteur van het magazine Data Center Knowledge, een duidelijk teken dat de interesse in internet-projecten blijft groeien. Dat is goed nieuws voor een industrie die door de dotcom-crisis in het begin van dit decennium bijzonder zware klappen heeft moeten incasseren.

Volgens de krant The Washington Post tellen de Verenigde Staten ongeveer 15.000 tot 20.000 datacenters. Daarvan zou 80 procent uitbreidingsplannen hebben. “Het is een trend die eerder dit jaar is ingezet,” aldus de krant. “Maar het is niet duidelijk hoe lang die bloeiperiode zal duren. Een vertraging van de economie en hogere energiekosten zouden de vraag immers kunnen afremmen.”

Datacenters gebruiken immers enorme hoeveelheden energie om de computers te laten draaien en afkoelen. Vorig jaar slorpten Amerikaanse datacenters 61 miljard kilowattuur elektriciteit op. Dat vertegenwoordigde een kost van 4,5 miljard dollar en is evenredig aan het energieverbruik van 5,8 Amerikaanse gezinnen. De bouw van een datacenter kost gemiddeld 1.000 dollar per vierkante meter.

Dat is dubbel zoveel als tijdens de dotcom-hype, vooral omwille van duurdere technologie en beveiliging. “Vooral beveiligingsmaatregelen slorpen bijzonder veel geld op,” stipt de krant aan. “Men moet immers vermijden dat bij incidenten cruciale gegevens verloren gaan. Grote reeksen batterijen en dieselgeneratoren staan klaar om de computers ook bij noodgevallen te laten verder draaien.”

Tijdens de dotcom-hype van de jaren negentig werden volop datacenters gebouwd, speculerend op de gigantische vlucht die van het internet werd verwacht. Maar vele online initiatieven werden met de dotcom-crisis mee in het graf getrokken. Vele datacenters werden dan ook gesloten en omgebouwd tot bedrijfsruimten of kantoren. “Men had het wel bij het rechte eind, maar men was enkele jaren te vroeg,” aldus Rich Miller.

12:58 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, datacenter, internet |  Facebook |

02-05-07

Datacenters riskeren meer pannes

Veel datacenters dreigen met een capaciteitscrisis geconfronteerd te worden. Dat blijkt uit een enquête van het Aperture Research Institute, een tak van het softwarebedrijf Aperture Technologies. Door die problemen dreigt de sector in de toekomst met belangrijke pannes af te rekenen te krijgen. Volgens de onderzoekers speelt onwetendheid bij het management van datacenters daarin echter ook een grote rol.

Nagenoeg negentig procent van de ondervraagde managers van datacenters gaf aan dat hun infrastructuur al bijna voor driekwart verzadigd is. “Dat maakt het aanbod van servers met een grotere densiteit aantrekkelijker,” aldus Aperture. “Maar de grotere complexiteit van deze servers en hun groter energieverbruik en extra nood aan koeling, vergroot tevens het risico op pannes.”

Maar daarbij speelt volgens de onderzoekers ook de menselijke factor een rol. “Uit het onderzoek blijkt dat meer dan 57 procent van de pannes veroorzaakt zou zijn door menselijke fouten,” aldus Aperture. “Meer dan 21 procent van de respondenten bleek niet op de hoogte te zijn van de maximale mogelijkheden van hun infrastructuur en meer dan 18 procent weet niet hoeveel capaciteit er gemiddeld gebruikt wordt.”

Met een meer complexe infrastructuur en een groter energieverbruik is het volgens Aperture dan ook meer dan waarschijnlijk dat die onwetendheid tot belangrijke en dure pannes zal leiden. The Register merkt daarbij wel op dat Aperture Technologies juist gespecialiseerd is in het management van datacenter-infrastructuur en het onderzoek dan ook in het juiste licht gezien moet worden.

13:30 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: informatica, datacenter |  Facebook |

16-03-07

IT-sector wil zuiniger datacenters

Een aantal computerbedrijven heeft zich voorgenomen om maatregelen te onderzoeken om het energieverbruik te optimaliseren. Daarom werd het Green Grid Consortium opgericht. Daarbij willen Intel, AMD, IBM, HP, Sun, Dell, Microsoft, VMware, APC, Rackable Systems en Spraycool werken aan energiebesparingen en een groter respect voor het leefmilieu.

“Volgens een onderzoek van chipbakker AMD zijn datacenters goed voor 1,2 procent van het wereldwijde elektriciteitsverbruik,” stipt het magazine Computable.nl. “Het verbruik is tussen 2002 en 2005 verdubbeld en bedraagt nu 45 miljard kilowattuur. Dat is vooral toe te schrijven aan het succes van de goedkopere servers, waarvan er eind 2005 over de hele wereld 26 miljoen zouden zijn geïnstalleerd.

Zo zou Google wereldwijd 450.000 servers in gebruik hebben, waarbij elke server een verbruik van 200 kilowattuur zou vertegenwoordigen. Het bedrijf zou jaarlijks zelfs meer uitgeven aan elektriciteitsfacturen dan aan de vernieuwing van zijn it-infrastructuur. Green Grid wil nu onderzoeken hoe dat gigantische verbruik kan teruggebracht worden. Daarvoor zal worden samengewerkt met het Environmental Protection Aegency en de Alliance to Save Energy.

Green Grid stelt dat eenvoudige ingrepen, zonder financiële gevolgen voor het ontwerp en de exploitatie van een nieuw datacenter, kunnen leiden tot besparingen van 20 tot 50 procent op de elektriciteitsfactuur. “Met een systematische aanpak kunnen de besparingen oplopen tot 90 procent,” wordt er aan toegevoegd.

13:20 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, milieu, datacenter |  Facebook |