15-09-17

Online dating werkt snelst met beperkt aanbod

Datingsites met de grootste profielen-bibliotheek bieden niet altijd de garanties op het snelste succes. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de New York University, de IMD Business School en de University of Pennsylvania naar de activiteit op de online datingsites Match.com en eHarmony.com. Op Match.com wordt de breedst mogelijke toegang tot de database van het platform geboden, terwijl bij eHarmony.com slechts met een kleinere selectie kandidaten kan worden opgenomen, maar zijn leden toch kan motiveren een hoger lidgeld te betalen. Dat kan volgens de wetenschappers worden verklaard door de succeskansen.

“De meeste websites, zoals Match.com, willen de grootst mogelijke database ter beschikking stellen en een onbeperkte toegang bieden tot de profielen op het platform,” benadrukt onderzoeksleider Hanna Halaburda, professor management aan de New York University. “Andere sectorgenoten, zoals eHarmony.com, laten slechts de toegang tot een beperkte selectie profielen toe. Desondanks blijken de klanten van eHarmony gemiddeld 25 procent meer abonnementsgelden te betalen dan de gebruikers van Match.com. Dat fenomeen moet wellicht worden toegeschreven aan de grotere concurrentie die moet worden opgetekend op platformen met een onbeperkte toegang.”

“Een stijging van het aantal potentiële succesvolle contacten heeft door de grotere keuze een positief effect, maar tegelijkertijd moet door een toenemende onderlinge competitie tussen de gebruikers een negatief effect worden opgetekend,” zegt professor Halaburda. “Hoewel de leden van Match toegang hebben tot een groter aantal profielen, moeten ze immers ook met een hoger risico op afwijzing rekening houden. Elk mogelijk contact heeft immers zelf eveneens een groter aantal opties, waardoor de competitie tussen leden toenemen. Wanneer toegang tot een kleiner aanbod profielen wordt geboden, is de kans groter dat sneller een succesvol contact kan worden gelegd, want er is minder kans of afwijzing.”

“Uiteindelijk kan worden gesteld dat Match.com een groter aantal opties biedt voor leden die geen problemen hebben met afwijzingen en een geduld dat langer op de proef wordt gesteld,” zegt Anna Halaburda. “Gebruikers die daarentegen snel een potentiële partner willen vinden, zouden best opteren voor een platform dat met beperkte portfolio’s werkt.”

Lees Verder

13:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dating |  Facebook |

06-01-17

Online dating kent zijn eigen wetmatigheden

Online daters zoeken meestal contact met potentiële partners die eenzelfde onderwijsniveau kennen. De intellectuele overeenkomst wordt echter minder belangrijk naarmate de daters ouder worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van gedragswetenschappers aan de Queensland University of Technology (QUT) in Australië bij meer dan veertigduizend online daters tussen achttien en tachtig jaar. De onderzoekers benadrukken dat het internet een grote impact op het dating-gedrag heeft gehad, waarbij een efficiënt en succesvol mechanisme werd ontwikkeld om romantische relaties op korte en lange termijn te creëren, maar zeggen wel dat nog verdere studies voor een dieper inzicht in het fenomeen nodig zijn.

“De selectie van een partner kan één de meest belangrijke psychologische en economische beslissing zijn die een persoon in zijn leven moet nemen,” benadrukken de onderzoekers Stephen Whyte en Benno Torgler. “Uit eerder onderzoek is gebleken dat bij die selectie vooral naar gemeenschappelijke eigenschappen wordt gekeken, onder meer op het gebied van leeftijd, aantrekkelijkheid, persoonlijkheid, cultuur, onderwijs, religie en ras. Het internet heeft dit proces echter drastisch veranderd. Cyberdating laat de keuze van verschillende kandidaten in realtime toe, wat leidt tot bredere beschikbaarheid van potentiële partners.”

“Die bredere groep kandidaten zorgt ervoor dat er meer kans is op de selectie van een partner met andere eigenschappen,” zeggen Whyte en Torgler. “Dat geldt onder meer voor het onderwijsniveau, dat bij de partnerkeuze meestal gehanteerd wordt om de toekomstige materiële welstand met de betrokken kandidaat in te schatten.” De Australische wetenschappers merken ook op dat een verschil kan worden vastgesteld in de manier waarop mannen en vrouwen naar het onderwijsniveau van potentiële partners kijken. Hoger opgeleiden lijken met het ouder worden minder belang te hechten aan het onderwijsniveau van de potentiële partner. Dat geldt volgens de onderzoekers vooral voor oudere vrouwen, maar ook voor jongere mannen.

Lees Verder

17:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dating |  Facebook |

08-04-12

Dating heeft andere functies gekregen

De recente decennia is er een duidelijke verschuiving opgetreden in het daten. Dat zeggen wetenschappers aan de Pennsylvania State University. De onderzoekers wijzen erop dat het huwelijk de voorbije periode naar een later tijdstip wordt verschoven, wat volgens hen aangeeft dat de verwachtingen en functies van dating zijn veranderd. Er wordt aan toegevoegd dat het verlaten van het huwelijk vele implicaties heeft, onder meer voor het seksleven van jonge vrijgezellen.

Lees Verder

11:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dating, huwelijk |  Facebook |

24-12-11

Vereisten voor datingsite-partner worden snel opzij geschoven

Gebruikers van datingsites starten meestal met een lange lijst karaktervereisten voor een mogelijke toekomstige partner, maar wanneer het tot een echte ontmoeting komt, worden die idealen al snel opzij geschoven. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de Northwestern University en de Texas A&M University. Dat is volgens de Amerikaanse onderzoekers de reden waarom sommige afspraken uiteindelijk tegenvallen, maar ook waarom het soms ook onverwacht kan klikken tussen mensen die op het eerste gezicht niet echt bij elkaar lijken te passen.

"Mensen hebben ideeën over de abstracte kwaliteiten die een romantische partner zou moeten hebben, maar wanneer het tot een persoonlijke ontmoeting komt, blijken die idealen heel flexibel gehanteerd te worden," voert onderzoeksleider Paul Eastwick, professor psychologie aan de Texas A&M University, aan. "Het komt er op neer dat het geheel groter is dan de som van de onderdelen. Het individu is nu eenmaal niet gemiddelde van al zijn karaktertrekken. Al die verschillende eigenschappen zeggen uiteindelijk weinig over de personaliteit als geheel."

"Het heeft geen zin om op basis van afzonderlijke karaktertrekken een geestesverwant te zoeken," voeren de onderzoekers nog aan. "Die afzonderlijke eigenschappen hebben eigenlijk niets te maken met de aantrekkingskracht tussen twee personen. Vele vragen die op datingsites worden gesteld genereren enkel tweedimensionale feiten, maar zeggen niets over de driedimensionale menselijkheid. Het gebeurt dan ook niet zelden dat mensen heel gelukkig zijn iemand ontmoet te hebben, al zou er op papier geen enkele kans op succes bestaan hebben."

12:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dating |  Facebook |

13-02-11

Amerikaanse onderzoekers vinden maatschappelijke geslachtsvervaging

Ruim de helft van de mannelijke vrijgezellen tussen éénentwintig en vijfendertig jaar wil kinderen, tegenover met slechts 46 procent van de vrouwen. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek door Rutgers University in opdracht van de website Match.com. Volgens expert zijn de onderzoekresultaten het bewijs van een geslachtsvervaging, waarbij mannen meer karaktertrekken krijgen die normaal gesproken als vrouwelijk worden gezien. Vrouwen zouden omgekeerd meer mannelijke karakteristieken krijgen.

Uit het onderzoek blijkt deze verschillen toenemen met het vorderen van de leeftijd. In de leeftijdsgroep tussen vijfendertig en vierenveertig jaar wil slechts 16 procent van de vrouwen kinderen, tegenover 27 procent bij de mannen. Volgens de onderzoekers vinden veel vrouwen hun vrijheid en het leven zonder te veel verplichtingen erg belangrijk. Opgemerkt wordt dat 77 procent van de vrouwen aangeeft het belangrijk te vinden om tijd voor zichzelf te hebben, tegenover 58 procent van de mannen.

Mannen blijken volgens de onderzoekers ook romantischer te zijn dan vrouwen. Bij de mannen zegt 54 zegt ooit liefde op het eerste gezicht te hebben meegemaakt, tegenover 44 procent bij de vrouwen. "Ook blijken mannen volgens de onderzoeksleiders, antropoloog Helen Fisher en sociaal historicus Stephanie Coontz, sneller aan te sturen op gemeenschappelijke bankrekeningen," aldus het magazine Time. "De jongste en oudste generaties mannen vertonen ook een grotere huwelijkswens dan vrouwen, maar in de tussenliggende leeftijdsgroepen geldt het omgekeerde."

10:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dating, huwelijk, maatschappij, psychologie |  Facebook |

05-07-09

Economische crisis doet verlangen naar romantiek

hot_russian_brides-752148De economische crisis doet mensen meer naar romantiek verlangen. Dat zegt Craig Kinsley, neuroloog aan de Amerikaanse University of Richmond. Volgens hem wordt dating immers ervaren als een goedkope manier om opwindende momenten te beleven. De neuroloog voegt er aan dat toe romantische dates bovendien chemische producten vrijmaken die zorgen tijdelijk op de achtergrond kunnen duwen. Sam Yagan, chief executive van OKCupid.com, voegt er aan toe dat een afspraakje veel geld kan kosten en uiteindelijk toch nog op niets kan uitdraaien, terwijl een relatie veel minder complex hoeft te zijn. Problematische tijden blijken trouwens altijd dating ten goede te komen.

"Vrijgezellen blijken door de economische crisis veel intensiever op zoek te gaan naar gezelschap," stipt het persbureau Associated Press aan. "Op de datingsite eHarmony.com is het aantal leden met 20 procent gestegen, terwijl de activiteit op OkCupid.com met 50 procent is gestegen." Bathsheba Birman, mede-oprichter van het datingbureau Nerds at Heart, doet onzekere tijden mensen op zoek gaan iets met een echte waarde. Wanneer men in de media onophoudelijk geconfronteerd wordt met gerespecteerde instellingen die men blijkbaar niet kan vertrouwen, gaat de mens volgens Birman zijn eigen waarden en normen herbekijken. Tijdens de maand april lag de opkomst op de samenkomsten van datingbureau dubbel zo hoog dan werd verwacht.

Gian Gonzaga, onderzoekswetenschapper bij eHarmony.com, stelt dat een veranderd datinggedrag vaak gelinkt kan worden aan wereldgebeurtenissen en dat vooral negatieve ogenblikken een stimulans voor de zoektocht naar romantiek kunnen zijn. "Toen de aandelenkoersen in de herfst van vorig jaar instortten, bleek dat de leden van eHarmony meer contacten begonnen te zoeken," aldus Gonzaga. "Dat was ook het geval bij tragedies zoals de schietpartij aan de Amerikaanse Virginia Tech hogeschool, maar bij zogenaamd positieve evenementen, zoals de Olympische Spelen, werd er geen verandering opgemerkt. In moeilijke tijden wordt de mens herinnerd aan de dingen die echt belangrijk zijn. Anderzijds wordt opgemerkt dat een economische recessie door al zijn financiële problemen heel wat bestaande relaties onder druk zetten.

18:32 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dating, romantiek, economische crisis |  Facebook |

01-11-08

Online dating gebeurt vooral op werkvloer

Werknemers die online op zoek gaan naar een partner, doen dat bij voorkeur tijdens de werkuren. Uit statistieken blijkt namelijk dat de drukste periode op datingsites gesitueerd is het tussen zeven uur in de ochtend en vijf uur in de namiddag. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Zanox. Het online zoeken naar romantiek vindt vooral plaats rond lunchtijd en in de namiddag. Ook 's avonds is het nog wel druk op datingsites, maar dat staat volgens de onderzoekers niet in verhouding tot het geflirt overdag.

Ook het seizoen lijkt invloed te hebben op de bereidheid tot het online zoeken naar een partner. "Met het dalen van de temperaturen, groeide ook het online liefdesvekeer," aldus Zanox. "Ten opzichte van augustus was het verkeer naar datingsites in september met 55 procent gestegen. Naarmate de winter dichterbij komt, blijken mensen meer behoefte te hebben aan genegenheid." Uit een onderzoek van de Britse krant The Observer blijkt dat één op de vier werknemers wel eens seks heeft gehad met een collega. De helft daarvan deed dit ook op de werkvloer zelf.

Uit het onderzoek bleek verder dat 17 procent ook met zijn of haar baas zou willen slapen hebben om hogerop te komen. Toch zegt 59 procent van de ondervraagden dat wederzijds vertrouwen het belangrijkste is in een relatie. Daarna volgen communicatie (14 procent), seks (11 procent), humor (7 procent), geld (5 procent) en gelijkheid (4 procent). De onderzoekers stellen daarbij dat het belang van seks afneemt met het ouder worden. In de leeftijdscategorie van zestien tot vierendertig jaar wordt seks als de belangrijkste factor naar voor geschoven. Bij 65-plussers komt deze factor het minste op de eerste plaats.

11:09 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: human resources, dating |  Facebook |

03-10-07

Mobiel daten naar 260 miljoen gebruikers

Mobiele datingsites en chatrooms zullen in 2012 ongeveer 260 miljoen gebruikers hebben. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau Juniper Research. Op dit ogenblik wordt het aantal gebruikers geraamd op 40 miljoen. Vooral op de Indische markt wordt een belangrijke groei vooropgesteld. De omzet van de sector zou in 2012 oplopen tot ongeveer 1,2 miljard dollar.

“Zowel in de industriële wereld als op de nieuwe markten wordt een grote stijging van de belangstelling voor mobiel daten en chatrooms verwacht,” aldus Juniper Research. “Alleen al in India wordt tegen 2012 gewag gemaakt van meer dan 60 miljoen gebruikers van dergelijke diensten.” Volgens de onderzoekers beseffen belangrijke aanbieders, zoals Match.com en Webdate, dat de klant bereid is om te betalen voor een constante toegang tot dergelijke diensten.

Deze aanbieders ontwikkelen daarom steeds meer mobiele toepassingen om hun huidige diensten aan te vullen en te verbeteren. Op dit ogenblik zijn Japan en India al de grootste markten voor mobiel daten en chatrooms. In India heeft dat vooral te maken met een lage penetratie aan vaste lijnen en de neiging om mobiele diensten niet alleen te gebruiken voor het daten, maar ook voor trouwplannen. Daardoor wordt in India een hogere penetratie verwacht dan elders in de wereld.

09:51 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiele telefonie, dating, chatten |  Facebook |

23-02-07

Koreaanse bank organiseert datingreizen

De Zuid-Koreaanse Hana Bank probeert zijn werkneemsters gelukkig te houden door ze op een blind date-reis te zenden. De bank hoopt dat de ongehuwde dames daar een partner zullen vinden en zich daardoor ook gelukkiger te zullen voelen op hun werk. Dat zou de werkprestaties ten goede moeten komen en voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven moeten zorgen.

Hana Bank stuurde een groep van twintig werkneemsters tussen 29 en 33 jaar op een blind date-reis met twintig Zuid-Koreaanse mannen die door een datingbureau werden geselecteerd. De werkgever betaalde volgens het persbureau Reuters de helft van de kosten van de tweedaagse trip. De bank startte vier jaar geleden al met een Full Life Service, waarbij de werknemers afspraakjes kunnen maken op kosten van de werknemer.

Volgens de bank houdt de reis voor de celibataire werkneemsters een unieke kans in om op een eenvoudige manier mannen te ontmoeten. "Hana Bank probeert zijn werknemers te helpen om een evenwicht te vinden tussen hun werk en privéleven," aldus een woordvoerder. "We doen heel wat inspanningen om het persoonlijk leven van onze werknemers te verbeteren."

De reis ging naar een vakantiedorp in een bergachtig gebied in Noord-Korea. Het dorp wordt beheerd door een afdeling van Hyundai Groep en werd al door meer dan één miljoen Zuid-Koreanen bezocht. Hana Bank wil naar eigen zeggen nog meer datingreizen organiseren voor zijn celibataire medewerkers.

11:02 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zuid-korea, dating, human resources |  Facebook |